ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Практична підготовка здобувачів вищої освіти спеціальності 202 «Захист і карантин рослин»

Здобувачі вищої освіти третього року навчання першого (бакалаврського) рівня спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» Мельниченко Павло та Федосєєв Ілля під керівництвом к.с.-г.н, старшого наукового співробітника, завідувача відділу селекції Інституту рису НААН України Шпака Д.В. взяли участь у підготовці вегетаційних ємностей з метою висадки розсади материнських та батьківських ліній рису для гібридизації. Захід організовано за сприяння директора Інституту рису НААН України, члена-кореспондента НААН України, професора кафедри ботаніки та захисту рослин ХДАЕУ Дудченка В.В.

Здобувачі вищої освіти ознайомились із характеристикою районованих сортів, оригінатором яких є Інститут рису, найбільш вагомими науковими досягненнями і розробками відділу селекції, основними принципами оцінки генетичного потенціалу, формування колекцій сортів рису та їх ефективного впровадження в умовах Півдня України. Отримання практичних навичок із селекції сільськогосподарських культур на прикладі рису дозволить здобувачам вищої освіти розробляти сучасні системи захисту посівів, важливим елементом яких є сорти, стійкі до шкідливих організмів.

Автори: Марковська О.Є., Макуха О.В.