ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Залучення стейкхолдерів до підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин»

Гарною традицією на кафедрі ботаніки та захисту рослин агрономічного факультету стало залучення до освітнього процесу стейкхолдерів із числа успішних науковців, керівників, виробників, що дозволяє ефективно формувати у здобувачів вищої освіти спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» комплекс фахових компетентностей, творчих здібностей та навичок softskills з метою досягнення програмних результатів навчання. Викладання стейкхолдерами освітніх компонент забезпечує інтеграцію до навчального процесу провідних досягнень аграрної науки завдяки їх активній співпраці з виробниками сільськогосподарської продукції та вченими різних країн світу.

Директор Інституту рису НААН України, член-кореспондент НААН України, професор кафедри ботаніки та захисту рослин ХДАЕУ Дудченко В.В. у рамках робочого візиту відвідав Узбекистан. Володимир Вікторович зустрівся з місцевими виробниками рису, ознайомився з досвідом організації сільськогосподарського рисового кластеру, надав практичні поради з метою удосконалення виробничих процесів. Під час зустрічі з директором Інституту рисівництва Узбекистану було обговорено питання щодо співробітництва у напрямах селекції та технології вирощування рису.

Автори: Марковська О.Є., Макуха О.В. (20.06.2022)