ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 194 ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО, ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Згідно затвердженого графіка підсумкової атестації 21 червня 2022 року було проведено атестаційний екзамен для здобувачів (першого) бакалаврського рівня в дистанційній формі на платформі zoom.

Головою комісії було призначено Новикова Анатолія Олександровича, заступника начальника басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра.

Члени комісії:

  1. Волошин Микола Миколайович, заступник голови, кандидат технічних наук, доцент кафедри гідротехнічного будівництва, водної та електричної інженерії;
  2. Морозов Олексій Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри гідротехнічного будівництва, водної та електричної інженерії.

Секретар ЕК – Мацієвич Тетяна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри гідротехнічного будівництва, водної та електричної інженерії.

Всі здобувачі виконали атестаційний екзамен в повному обсязі для позитивної оцінки. Чекаємо наших випускників на наступному другому (магістерському) рівні.

 

Автори: доцент Микола ВОЛОШИН, доцент Тетяна МАЦІЄВИЧ (21.06.2022)