ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

ПРОВЕДЕНО АТЕСТАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

Згідно затвердженого графіка підсумкової атестації 21 червня 2022 року було проведено атестаційний екзамен для здобувачів (першого) бакалаврського рівня в дистанційній формі на платформі zoom.

Головою комісії  було призначено Станіслава Гуляєвадиректора ТОВ «КОПАКІНГ – ХЕРСОН».

Члени комісії:

  1. Мечислав ЧЕКАНОВИЧзаступник голови, кандидат технічних наук, професор кафедри будівництва, архітектури та дизайну;
  2. Олексій ЯНІН, кандидат технічних наук, доцент кафедри гідротехнічного будівництва, архітектури та дизайну.

Секретар ЕК – Світлана Романенкостарший викладач кафедри будівництва, архітектури та дизайну.

Всі здобувачі успішно склали атестаційний екзамен і отримали позитивну оцінку.

Очікуємо наших випускників  для подальшого навчання на наступному другому (магістерському) рівні в ХДАЕУ.

Автори: професор Мечислав ЧЕКАНОВИЧ, доцент Олексій ЯНІН (21.06.2022)