ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Вітаємо здобувачів вищої освіти спеціальності 181 Харчові технології з успішною здачею атестаційного екзамену

Згідно затвердженого графіка 22 червня 2022 відбувся атестаційний екзамен для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Харчові технології» зі спеціальності 181 «Харчові технології» денної та заочної форми навчання.

До складу Екзаменаційної комісії  (ЕК) входили:

Колесніченко Юлія Сергіївна – голова ЕК, директор ресторану української сучасної кухні «Пан Атаман»,

Сумська Ольга Петрівна – заступник голови ЕК, кандидат технічних наук, доцентка кафедри інженерії харчового виробництва,

Ряполова Ірина Олександрівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцентка кафедри інженерії харчового виробництва;

Резвих Ніна Ігорівна – кандидат технічних наук, доцентка кафедри інженерії харчового виробництва;

Каращук Геннадій Василійович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології переробки та зберігання с.–г. продукції.

Ференс Тетяна Олексіївна –– секретар ЕК, завідувачка лабораторії кафедри ветеринарії, гігієни та розведення тварин імені В.П. Коваленка.

Дистанційний зв’язок між членами ЕК та здобувачами вищої освіти, які складали екзамен було організовано за допомогою платформи ZOOM.

На початку екзамену, з привітальним словом виступила голова ЕК – директор ресторану української сучасної кухні «Пан Атаман» Колесніченко Ю. С. До привітальних слів долучились члени ЕК  – Сумська О.П. і Ряполова І.О.

Заступник голови ЕК – Сумська О.П., нагадала здобувачам правила складання екзамену за допомогою платформи ZOOM. 

Усі здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання, під час складання екзамену продемонстрували високі фахові компетентності отримані за весь період навчання.

Вітаємо всіх здобувачів з успішним складанням атестаційного екзамену та отриманням освітньої кваліфікації «Бакалавр з харчових технологій», бажаємо Вам високих професійних досягнень і успішного вступу до магістратури.

(23.06.2022)