ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Атестація здобувачів вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»

В дистанційній формі на платформі Zoom відбулася 21 та 22 червня 2022 р. підсумкова атестація за освітньою програмою 193 «Геодезія та землеустрій» першого (початкового) рівня вищої освіти - молодший бакалавр та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – бакалавр.

Склад екзаменаційної комісії першого (початкового) рівня вищої освіти 21 червня 2022 року:

Голова комісії - Романча Андрій Сергійович – директор  товариства з обмеженою відповідальністю «Херсонземпроект»

Члени комісії:

 1. Лавренко Наталія Миколаївна – заступник голови, к.с.-г.н., доцент, гарант освітньої програми 193 «Геодезія та землеустрій першого (початкового) рівня вищої освіти
 2. Яценко Володимир Миколайович – к.т.н., старший науковий співробітник доцент кафедри землеустрою, геодезії та кадастру
 3. Крупіца Дмитро Олександрович – к.с.-г.н., старший викладач кафедри, стейкхолдер спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»
 4. Шаталова Жанна Олександрівна – асистент кафедри землеустрою, геодезії та кадастру

Секретар ЕК – Куракова Лариса Германівна  - старший викладач кафедри землеустрою, геодезії та кадастру

Склад екзаменаційної комісії першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 22 червня 2022 року:

Голова комісії - Домків Павло Васильович  - директор приватного підприємства науково-виробничої фірми «Нові технології – ГІС»

 

Члени комісії:

  1. Дудяк Наталія Василівна – заступник голови, д.е.н., доцент, гарант освітньої програми 193 «Геодезія та землеустрій першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  2. Яценко Володимир Миколайович – к.т.н., старший науковий співробітник доцент кафедри землеустрою, геодезії та кадастру
  3. Куракова Лариса Германівна  - старший викладач кафедри землеустрою, геодезії та кадастру
  4. Мартинов Ігор Михайлович -  асистент кафедри, стейкхолдер спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»
  5. Секретар ЕК – Шаталова Жанна Олександрівна – асистент кафедри землеустрою, геодезії та кадастру

Зі словами привітань побажань успішної здачі атестаційного екзамену звернулись до здобувачів голова та члени комісії, бажаючи в цей не легкий військовий стан  бути активними  і  успішно продовжити навчання на наступному рівні освіти, підкресливши вагомість значення і затребуванність фахівця зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» в післявоєнних умовах

ВІТАЄМО всіх здобувачів з успішною здачею атестаційного екзамену!

Автор: завідувачка кафедри землеустрою, геодезії та кадастру Наталія Дудяк (23.06.2022)