ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Атестація здобувачів освітнього ступеня «Молодший бакалавр» спеціальності 071 Облік і оподаткування

Через воєнний стан по всій території України цьогорічні молодші бакалаври змушені були складати Комплексний атестаційний іспит не в стінах рідного Університету, а виходити на підсумкову атестацію з різних куточків нашої країни - підконтрольних і не підконтрольних, з територій поза межами України.

Організація та процедура підсумкової атестації молодших бакалаврів відбулися з чітким дотриманням українського законодавства та нормативних документів ХДАЕУ, в дистанційному режимі на платформі ZOOM, з можливістю ідентифікації кожної особи, що дозволило забезпечити захист та безпеку всіх учасників підсумкової атестації. З вітальним словом до здобувачів традиційно звернулася декан економічного факультету Вікторія Крикунова та представила Екзаменаційну комісію у складі: голова комісії Тетяна Себро - голова Об’єднання фермерських господарств «Тетяна» Високопільського району Херсонської області; члени комісії – викладачі кафедри обліку і оподаткування: Інеса Шепель - гарант освітньої програми, к.е.н., доцент, Світлана Скрипник - д.е.н., професор, завідувач кафедри, Олександр Пристемський - д.е.н., професор. Привітала здобувачів та побажала їм успішно продемонструвати здобуті теоретичні знання та практичні навички і головуюча Екзаменаційної комісії Тетяна Себро.

За регламентом Комплексного атестаційного іспиту спочатку був проведений брифінг у режимі відеоконференції, під час якого здобувачів ознайомили з правилами та форматом його проведення.Система комплексних завдань атестаційного іспиту сформована тестами по трьох фахових дисциплінах: Фінансовий облік, Облік і оподаткування суб’єктів малого бізнесу, Оподаткування. До складання Комплексного атестаційного іспиту було допущено 17 осіб.

 

Здобувачі вищої освіти підтвердили рівень здобутих теоретичних знань та практичних умінь, показали високий рівень підготовки з фахових дисциплін. Середній бал робіт Комплексного атестаційного іспиту на здобуття освітнього ступеня «Молодший бакалавр» склав – 4,3. Високий рівень підготовки виявили Векшина Анна, Деркач Владислав, Катречко Ілля, Новак Вадим, Лопушенко Інна. Отримані високі бали є результатом наполегливої праці здобувачів протягом навчання і водночас результатом успішної атестації.

Вітаємо наших випускників з успішним закінченням. Чекаємо для подальшого навчання на  перший (бакалаврський) рівень вищої освіти нашого університету.