ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Міжнародне підвищення кваліфікації викладачів кафедри ботаніки та захисту рослин

У період з 06 по 13 березня 2023 року науково-педагогічні працівники кафедри ботаніки та захисту рослин к. с.-г. н., доцент Урсал В.В. та асистент Ходос Т.А. прийняли участь у роботі Міжнародного підвищення кваліфікації (вебінару) на тему «Інтерактивні технології змішаного навчання при підготовці бакалаврів та магістрів в країнах Європейського союзу та України». Організатором заходу є Науково-дослідний Інститут Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян м. Люблін (Республіка Польща).

Програма міжнародного підвищення кваліфікації проходила за темами: «Інтерактивні хмарні технології та технології змішаного навчання», «Сучасні освіта та нові технології в освіті. Досвід країн ЄС», «Технології SMART в освіті в усьому світі», «Гейміфікація освіти – практичні ігри та інтерактивні способи залучення учнів». Загальний обсяг навчального навантаження становив 1,5 кредити ЄКТС (12 год. лекційних занять, 20 год. практичних занять, 13 год. самостійної роботи)

За результатами Вебінару учасники отримали сертифікати, що підтверджують міжнародний досвід викладачів і враховуються під час ліцензування та акредитації освітніх послуг ЗВО.

Автор: Тетяна ХОДОС