ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

На кафедрі готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов відбулася відкрита лекція к.е.н. Нікітенко К.С.

14 вересня 2023р. відбулася відкрита лекція к.е.н. кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Катерини Нікітенко для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» і 242 «Туризм» з дисципліни «Паблік рілейшнз у готельно-ресторанному та туристичному бізнесі» на тему: «PR чи реклама? Як створити особистий бренд? »

На занятті у форматі онлайн-конференції на платформі Zoom були присутні перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи, доктор економічних наук, професор Грановська В.Г., декан економічного факультету, к.е.н., доцент Кириченко Н.В., начальник навчально-методичного відділу Кан О.Ю., завідувач кафедри соціальних та поведінкових наук Варнавська І.В., завідувач кафедри менеджменту, маркетингу та інформаційних технологій Жосан А.В., завідувач кафедри підприємництва, обліку та фінансів Карнаушенко А.С., гарант ОП 241 «Готельно-ресторанна справа» к.е.н., доцент Круковська О.В., гарант ОП 242 «Туризм» к.е.н., доцент Бойко В.О., к.т.н., доцент Дуб В.В., ст. викладач кафедри Дуга В.О.

У межах лекції лектор ґрунтовано представила основні питання, що стосувалися теми. Зокрема, в доступній формі до здобувачів була донесена сутність поняття та види піару і реклами, визначено в чому полягає різниця, детально охарактеризовано, що таке особистий бренд та як саме створити бренд ресторану.

У процесі викладення лекційного матеріалу були застосовані прийоми розповіді, характеристики, пояснення, коментування, практичні кейси, що дозволили зберегти стійку увагу слухачів протягом всього заняття. Окрім того, лектор під час проведення лекції перебувала у постійному контакті з аудиторією, допомагаючи зрозуміти новий матеріал.

Загалом, викладач зарекомендувала себе як кваліфікований фахівець і вмілий організатор із високим науковим рівнем і рівнем культури мовлення, а на занятті було створено атмосферу доброзичливості та взаємоповаги. Наприкінці заняття студенти активно ставили свої актуальні питання.

У цілому лекція Катерини Нікітенко проведена на високому науковому і навчально-методичному рівні та одержала схвальні відгуки колег і студентів.