ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Магістри-управлінці ХДАЕУ складали ЄДКІ в Кропивницькому

16 листопада 2023 року в Україні відбувся єдиний державний кваліфікаційний іспит за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Наші здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» також приєдналися до цього процесу у місті Кропивницький.

Іспит складали магістри усіх форм здобуття освіти. Єдиний державний кваліфікаційний іспит є однією з форм підсумкової атестації здобувачів, його успішне складання є необхідною умовою для отримання диплома про вищу освіту.

Для успішного складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту майбутній фахівець із публічного управління та адміністрування відповідно до Стандарту має здобути компетентності, які формуються під час вивчення комплексу обов’язкових освітніх компонент упродовж усього нормативного терміну навчання у закладі вищої освіти.

Іспит проходив у форматі комп’ютерного тестування з однією правильною відповіддю і тривав 180 годин.

Таке ґрунтовне оцінювання проводиться з кінця 2021 року з метою перевірки готовності випускників закладів вищої освіти самостійно розв’язувати складні завдання й ефективно вирішувати проблеми у сфері публічного управління та адміністрування шляхом встановлення відповідності досягнутих здобувачем вищої освіти результатів навчання вимогам стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю.

Сьогодення багате на виклики й випробування, але той, хто вміє їх приймати і прагне гідно відповідати на них, неодмінно досягне бажаного результату. Майбутнє покаже, що зусилля, докладені до пізнання нового, до відкриття незнаних обріїв та збагачення досвіду, неминуче обернуться на значні досягнення й загальне визнання.  Щиро бажаємо нашим магістрам успішно скласти цей кваліфікаційний іспит і переконатися у своєму потенціалі підкорювати освітні вершини!