ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

№ держреєстрації: 0118U003145 «Інноваційна технологія рибничо-біологічного формування іхтіофауни як складова продовольчої безпеки України», керівник Шерман І.М.

Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних (WebofScience, Scopus та інші)

 1. P.S. Kutishchev, K.M. Geyna, I.M. Sherman, Yu. M. Volichenko. Actual State of Phytoplankton of the Dnieper-Bug Mouth Area. Hydrobiological Journal. Volume 54, 2018 Issue 5. Р. 3-17.
 2. Semenyuk N.Ye. Homeostasis of Phytoepiphyton of the Dnieper Reservoirs // Hydrobiological Journal. – 2018. – Vol. 54, Issue 2. – P. 16–30.
 3. Shcherbak V., Sherman I., Semeniuk N., Kutishchev P. Autotrophic communities’ diversity in natural and artificial water-bodies of a river estuary (case-study of the Dnieper-Bug Estuary, Ukraine) // International journal of ecohydrology & hydrobiology. 2019 (Scopus – 0,854)
 4. Shcherbak V.I. Response of phytoplankton of the Kiev Reservoir to the increase in summer temperatures // Hydrobiological Journal. – 2019. – Vol. 55, Issue 1. – P. 18–35.
 5. Semeniuk N., Shcherbak V., Sherman I., Kutishchev P. Response of autotrophic link in the Dnieper Estuary (Ukraine) to human impact // Hydrobiologia (в друці - 0,82 друк. аркушів)
 6. Shcherbak V., Sherman I., Semeniuk N., Kutishchev P. Autotrophic communities’ diversity in natural and artificial water-bodies of a river estuary — A case-study of the Dnieper–Bug Estuary, Ukraine. Ecohydrology and Hydrobiology. 2020. Vol. 20. P. 112–122. 
 7. Shevchenko I. V. Effect of Abiotic Factors upon Morphological Variability of Fleuria lacustris Larvae (Diptera, Chironomidae) / I. V. Shevchenko, Ye. I. Korzhov, P. S. Kutishchev, O. V. Honcharova, V. Yu. Shevchenko // Hydrobiological Journal – Begell House (United States). Vol. 56, Issue 5, 2020. – P. 15-22.
 8. Genkal S.I., Shcherbak V.I., Semenyuk N.Ye. Morphological variability of the genus Cymbella (Bacillariophyta) from reservoirs of the Dnieper Cascade (Ukraine). International Journal on Algae. 2020. Vol. 22, Issue 2. P. 129–136. 
 9. Semenyuk N.Ye., Shcherbak V.I., Sherman I.M., Kutishchev P.S. Characteristics of the autotrophic link of the Kardashyn Liman of the Dnieper-Bug Estuary (Ukraine). Hydrobiological Journal. 2020. Vol. 56, Issue 3. P. 30–45.
 10. Semenyuk N.Ye., Morozova A.O., Sherman I.M., Kutishchev P.S. Phytoepiphyton as biological indicator of spatial and temporal changes in water salinity in the Lower Reaches of the Dnieper River. Hydrobiological Journal. 2020. Vol. 56, Issue 4. – P. 3–18.

Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України:

1. Гейна К. М. Біологічна характеристика рибця Дніпровсько-Бузької гирлової системи. Таврійський науковий вісник. – Херсон: ПП «ОЛДІ ПЛЮС», 2018. – Вип. 99. - С. 226-232.

2. Гейна К. М., Шашликова С.С., Козій М.С. Статевий диморфізм та мікроанатомічні показники тюльки Бузького лиману під час нерестової міграції. Рибогосподарська наука України. – 2018 №2 (44). - С. 30-42.

3. Гейна К. М. Морфо-біологічна характеристика плоскирки (Blicca bjoerkna, L., 1758) Дніпровсько-Бузької гирлової системи. Екологічні науки. – 2018. № 2 (21). С. 143-148.

4. Гейна К. М., Шашликова С.С., Вінник Н.О. Живлення тарані та тюльки Південного Бугу у зв’язку з харчовою конкуренцією. Slovak international scientific journal. - Bratislava, 2018. – № 13. - Volume 1. P. 56-59.

5. Козий М.С. Особенности патологической морфологии печени сазана Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 в трансформированных усорвиях обитания / М.С.Козий, Г.В. Грищенко, А.А Силенко. // Миколаїв, Український журнал проблем біології, медицини та спорту, 2018. – В.2. – С. 288-293.

6. К.М. Гейна. Статевий диморфізм та мікроанатомічні показники тюльки Бузького лиману під час нерестової міграції / К.М Гейна, М.С. Козій. // К.: Рибогосподарська наука України, 2018. – Т.2., В.2. С. 30-42

7. Цуркан Л.В., Воліченко Ю.М., Шерман І.М. Особливості зимівлі цьоголітків рослиноїдних риб в умовах Півдня України // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2018. - Вип. 2, ст. 67-71.

8. Цуркан Л.В., Воліченко Ю.М., Шерман І.М. Особливості зимівлі цьоголітків коропа в умовах Півдня України // Таврійський науковий вісник. №100. Т. 2. – 2018. Ст. 331-336.

9. Г.В. Білик, Н.О. Грудко, І.М. Шерман. Товарні показники цьоголіток стерляді залежно від тривалості вирощування/ Тваринництво України. 5/2018. – С. 18-23.

10. Г.В. Білик, Н.О. Грудко, І.М. Шерман. Вплив щільності посадки на ефективність вирощування рибопосадкового матеріалу стерляді Acipenser ruthenus (Linnaeus) та веслоноса Polyodon spathula (Walbaum) в умовах півдня України/Рибогосподарська наука України. №2/2018. – С. 89–103.

11. Г.В. Білик, Н.О. Грудко, І.М. Шерман. Вплив початкової маси мальків на ефективність вирощування цьоголіток стерляді та веслоноса в умовах півдня України // Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2018 – Вип.2 – С. 72-76.

12. Козий М.С. Динамика клеточного состава гипофизарно-хромаффиновой системы серебряного карася (Carassius auratus gibelio Bloch 1782) в условиях стресса / М.С. Козий, И.М. Шерман // Водні біоресурси та аквакультура. 2018. – В. 2 – С. 33-41.

13. Микроуровневые изменения печени стерляди (Acipenser ruthenus) в раннем постнатальном онтогенезе. / М.С. Козий, И.М. Шерман // Водні біоресурси та аквакультура. 2019. – В.1. – С. 31-39.

14. Кутіщев П.С. Біозабруднення Дніпровсько-Бузької естуарної системи гіллястовусим ракоподібним Cercopagis pengoi. Науковий журнал «Водні біоресурси та аквакультура», Т.1/2019. С. 28-33.

15. Лавренко С.О., Кутіщев П.С., Лавренко Н.М., Максимов М.В. Аквапоніка – розумне поєднання рибництва та рослинництва в контексті екологічної безпеки. Науковий журнал «Водні біоресурси та аквакультура», Т.2/2019. С. 28-33.

16. Цуркан Л.В., Воліченко Ю.М., Кутіщев П.С., Шерман І.М. Особливості зимівлі цьоголіток коропа та рослиноїдних риб в умовах півдня України, Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 108. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019 – с. 224-230

17. Цуркан Л.В., Воліченко Ю.М., Шерман І.М. Динаміка фізіолого-біохімічних показників коропа в період зимового утримання // Таврійський науковий вісник. – Херсон, №110/2019

18. Цуркан Л.В., Воліченко Ю.М., Шерман І.М. Динаміка фізіолого-біохімічних показників білого товстолобика в період зимового утримання // Вісник СНАУ. Серія «Тваринництво» - Суми, Вип № 6(28)/2019.

19. Гейна К. М. Морфо-біологічна характеристика пузанка Дніпровсько-Бузької гирлової системи / К. М. Гейна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. - 2019. - № 1. - С. 100-105.

20. Цуркан Л.В., Воліченко Ю.М. Фізіолого-біохімічні показники коропа в період зимового утримання в ставах Півдня України // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 60-63. 

21. Шевченко В. Ю., Кутіщев П. С. Обгрунтування рибогосподарського використання малих водосховищ Миколаївської області. Таврійський науковий вісник . 2020. Вип. 115. с. 3-11

Монографії та/або розділи монографій, що опубліковані українськими видавництвами за темою проекту державною мовою

 1. Романенко В.Д., Якушин В.М., Щербак В.І., Тімченко В.М., Плігін Ю.В., Пашкова О.В., Цапліна К.М., Семенюк Н.Є., Майстрова Н.В., Головко Т.В., Задорожна Г.М., Вандюк Н.С., Лінчук М.І., Каленіченко К.П., Матчинська С.Ф., Железняк Н.І. Біорізноманіття та біоресурсний потенціал екосистем дніпровських водосховищ в умовах кліматичних змін і розвитку біологічної інвазії. – К.: Наук. думка, 2019. – 277 с.
 2. Щербак В.І., Шерман І.М., Кутіщев П.С., Морозов А.А., Луценко Д.А., Семенюк Н.Б. Сучасний екологічний стан і біорізноманіття Дніпровсько-Бузької естуарної системи у звязку з промисловою іхтіофауною». – Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2020. – 200 с.

 

Підручники, навчальні посібники

1. Шерман І. М., Козій М. С., Корнієнко В. О. Шевченко В. Ю. Осетрівництво: підручник. - 2-вид. , доп.. – Херсон: "Олді-Плюс", 2018. – 464 с.

2. Шевченко В.Ю. Аквакультура перспективних об'єктів: навчальний посібник / Херсон: Видавництво Гринь Д. С., 2018. - 402 с.

3. Дворецький А.І., Шерман І.М., Сидоров М.А., Байдак Л.А., Масюк Д.М., Гоч І.В., Рожков В.В., Сапронова В.О. Тлумачний словник-довідник з рибництва /Науково-навчальне видання.-Дніпро, 2018.- 265 с.

4. Шерман І.М.., Грудко  Н.О., Грудко О.В. Українсько-англійський іхтіологічний словник. Об’єм – 234 ст.  - 2019 – у друці.

5. Хижняк М.І., Кражан С.А., Рудик-Леуська Н.Я., Кутіщев П.С. Х43 Біопродуктивність водних екосистем [посібник] – Київ:, ФОП Ямчинський О.В., 2020. – 2020. – 461.

Методичні рекомендації

 1. Шерман І.М., Грудко Н.О. Стимулювання достигання плідників риб: методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва». Херсон. ВРВ «Колос». 2019. – 16 с.
 2. Шерман І.М., Грудко Н.О. Статева система її будова та функції: методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва». Херсон. ВРВ «Колос». 2019. – 16 с.
 3. Шерман І.М., Грудко Н.О. Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу та товарної риби у ставових тепловодних господарства: методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва». Херсон. ВРВ «Колос». 2019. – 16 с.

Отримано патентів України та свідоцтва про реєстрацію авторського права

 1. Кутіщев П.С., Шерман І. М., Гейна К.М. Біологічні основи рибогосподарської експлуатації 5 оселедцевих (Clupeidae) Дніпровсь-ко-Бузької гирлової системи. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №76925 від 19.02.2018. – 3 с.
 2. Шерман І.М., Гейна К.М., Козій М.С., Кутіщев П.С., Воліченко Ю.М. «Рибництво та рибальство трансформованих річкових систем півдня України» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №76927 від 19.02.2018. – 3 с.
 3. Шерман І.М., Воліченко Ю.М., Кутіщев П.С. Основи прикладної поведінки риб. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №76924 від 10.02.2018. – 3 с.
 4. Козий М.С. Оценка современного состояния гистологической техники и пути усовершенствования изучения ихтиофауны. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір №77671. Опубліковано 16.03. 2018 р.
 5. Козий М.С. Микроанатомические особенности адаптаций рыб / М.С. Козий, И.М. Шерман // Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір №77670. Опубліковано 18.03. 2018 р.
 6. СВІДОЦТВО про реєстрацію авторського права на твір – навчальний посібник «Основи прикладної поведінки риб» (автори: Шерман І.М., Воліченко Ю.М., Кутіщев П.С.) за № 76924 від 19.02.2018 р.
 7. СВІДОЦТВО про реєстрацію авторського права на твір – Наукова монографія «Рибництво та рибальство трансформованих річкових систем півдня України» (автори: Шерман І.М., Гейна К.М., Козій М.С., Кутіщев П.С., Воліченко Ю.М.) за № 76927 від 19.02.2018 р.
 8. СВІДОЦТВО про реєстрацію авторського права на твір – Наукова монографія «Біологічні основи рибогосподарської експлуатації оселедцевих Дніпровсько-Бугської гирлової системи» (автори: Шерман І.М., Кутіщев П.С., Гейна К.М.) за № 76925 від 19.02.2018 р.
 9. Козий М.С. Гистоморфологические особенности ихтиофауны юга Украины / М.С. Козий, И.М. Шерман // Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір №84687. Опубліковано 22.01.2019 р.
 10. Кутіщев П.С., Гончарова О.В. Спосіб проведення морфометричних вимірю вань іхтіолгічного матеріалу на різних стадіях розвитку. Пат. №143484 UA, МПК А01К 61/10 (2017.01)Заявка №96638, 2020 р. – Бюл. №14.4с.
 11. Козій М.С., Кутіщев П.С. Особености гистологического строения и функциональной организации структур среднего мозга костных рыб. Авт. свідоцтво18.06.2020 р.
 12. Гончарова О.В., Параняк Р.П., Кутіщев П.С. Спосіб підвищення рибопродуктивності малих водосховищ трансформованих акваторій Пат.МПКА01К/61/10 (2017.01)А23К 50/80 (2016.01) Заявка u202005377 від 19.08.2020р. 25.11.2020р.

Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей

 1. Кутіщев П.С. Нові види безхребетних вселенців Дніпровсько-Бузької естуарної системи// Науково-практична конференція, 13-14 березня 2018 р. / Кліматичні зміни та сільське господарство. – Київ: 2018. С. 329 – 333.
 2.  Козій М.С. Гістологічна оцінка печінки і підшлункової залози молоді осетрових риб / М.С. Козій // Ольвійський форум – 2018: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі. XI Міжнародна науково-практична конференція 8-11 червня 2018 р., м. Миколаїв, 2018 р. – С. 26-28.
 3. Козій М.С. Гістологічний моніторинг структури органів гідробіонтів в умовах технгогенних навантажень на акваторії / М.С. Козій // Могілянськи читання – 2018: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти. ХХI Всеукраїнська науково-методична конференція. – Миколаїв, 12-17 листопада 2018 р. – С. 9-11.
 4. Козій М.С. Динамика микроструктурных изменений печени и гонад стерляди (Аcipenser ruthenus Linnaeus, 1758) в условиях замкнутого водоснабжения. Сучасний рух науки: тези доп. IV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 грудня 2018 р. – Дніпро, 2018. – С. 633-638.
 5. Білик Г.В., Грудко Н.О., Шерман І.М. Деякі аспекти вирощування рибопосадкового матеріалу осетроподібних в умовах півдня України// Міжнародна науково-практична конфцеренція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку». Херсон, 2018. – С. 357-361
 6. Білик Г.В., Грудко Н.О., Шерман І.М. Деякі аспекти вирощування рибопосадкового матеріалу осетроподібних в умовах Півдня України // "Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку" – Міжнародна науковопрактична конференція до 60 річчя з дня народження доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 25-26 жовтня 2018 р. - Херсон: "Олді-Плюс".
 7. Козій М.С. Порівняльна характеристика мінерального і амінокислотного складу ікри-сирцю стерляді і окремих цінних видів риб. Тези ХХІ Міжнародної науково-методичної конференції «Могілянські читання – 2018: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти».– Миколаїв, 2018. – С.12-16.
 8.  Пазич О.В., Грудко Н.О., Шерман І.М., Ведмідь О.Ю. Актуальні питання вирощування ленського осетра в системі з замкненим водопостачанням//Міжнародна науково-практична конфцеренція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку». Херсон, 2018. – С.479-482.