ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

№ держреєстрації: 0120U101914 «Розробка та впровадження інноваційно-екологічної технології виробництва продукції рибництва, як складова продовольчої безпеки України», керівник Кутіщев П.С.

 

Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних (IndexCopernicus)

1. Shcherbak V., Sherman I., Semeniuk N., Kutishchev P. Autotrophic communities’ diversity in natural and artificial water-bodies of a river estuary — A case-study of the Dnieper–Bug Estuary, Ukraine. Ecohydrology and Hydrobiology. 2020. Vol. 20. P. 112–122. (DOI: 10.1016/j.ecohyd.2019.07.001).

2. І.В. Шевченко, Є. І. Коржов, П. С. Кутіщев, О. В. Гончарова, В. Ю. Шевченко Вплив абіотичних факторів на морфологічну варіабельність личинок Fleuria lacustris Kieffer, 1924 (Diptera, Chironomidae) // Гидробиол. журн. – 56, №3. – 2020. – С. 18-27.

3. Genkal S.I., Shcherbak V.I., Semenyuk N.Ye. Morphological variability of the genus Cymbella (Bacillariophyta) from reservoirs of the Dnieper Cascade (Ukraine). International Journal on Algae. 2020. Vol. 22, Issue 2. P. 129–136. (DOI: 10.1615/InterJAlgae.v22.i2.30).

4. Semenyuk N.Ye., Shcherbak V.I., Sherman I.M., Kutishchev P.S. Characteristics of the autotrophic link of the Kardashyn Liman of the Dnieper-Bug Estuary (Ukraine). Hydrobiological Journal. 2020. Vol. 56, Issue 3. P. 30–45.

5. Semenyuk N.Ye., Morozova A.O., Sherman I.M., Kutishchev P.S. Phytoepiphyton as biological indicator of spatial and temporal changes in water salinity in the Lower Reaches of the Dnieper River. Hydrobiological Journal. 2020. Vol. 56, Issue 4. – P. 3–18.

6. Honcharova, O.V., Paranjak, R.P., Rudenkо, О.P., Lytvyn, N.А. Biological substantiation of improvement of biotechnological map of production of aquaculture products "eco - direction"  WBS Ukrainian Journal of Ecology, 10(1), (2020). 261-266

 

 

Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України:

1. Цуркан Л.В., Воліченко Ю.М. Фізіолого-біохімічні показники коропа в період зимового утримання в ставах Півдня України // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 60-63.

2. Цуркан Л.В., Воліченко Ю.М. Динаміка фізіолого-біохімічних показників гібриду білого та строкатого товстолобиків // Innovative development of science and education. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. ISGT Publishing House. Athens, Greece. 2020. Pp. 30-34.

3. Гончарова О.В. Функціональний статус організму тиляпії в полікультурі Orеochromis mоssambicus та Florida red. Таврійський  науковий  вісник:  наук. журн. Херсон: Видавничий  дім  «Гельветика»,  Вип. 111. Серія «Сільськогосподарські науки»).с.251-257. 2020р.

 

Монографії та/або розділи монографій, що опубліковані українськими видавництвами за темою проекту державною мовою 

Щербак В.І., Шерман І.М., Кутіщев П.С., Морозов А.А., Луценко Д.А., Семенюк Н.Б. Сучасний екологічний стан і біорізноманіття Дніпровсько-Бузької естуарної системи у звязку з промисловою іхтіофауною». – Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2020. – 200 с.

 

Монографії та розділи монографій, опубліковані (або підготовлені і подані до друку) в іноземних видавництвах:

 1. Коржов Є. І. Формування режиму солоності вод Дніпровсько-Бузької гирлової області під впливом кліматичних змін у сучасний період / Є. І. Коржов, О. В. Гончарова // Actual problems of natural sciences: modern scientific discussions: Collective monograph. Riga: Izdevniecība «Baltija Publishing», 2020. – Р. 315-330.

 

Підручники/навчальні посібники

 1. Хижняк М.І., Кражан С.А., Рудик-Леуська Н.Я. Кутіщев П.С. Біопродуктивність водних екосистем. 2020р.

 

Методичні рекомендації

 1. Шерман І.М., Цуркан Л.В. Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу та товарної риби у ставових тепловодних господарства: методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва». Херсон. ВРВ «Колос». 2029. – 16 с.

 

Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності:

 1. Кутіщев П.С., Гончарова О.В. Спосіб проведення морфометричних вимірювань іхтіолгічного матеріалу на різних стадіях розвитку. Пат. №143484 UA, МПК А01К 61/10 (2017.01) Заявка №96638, 2020 р. – Бюл. № 14.4 с.
 2. Гончарова О.В., Параняк Р.П. Кутіщев П.С.  Спосіб підвищення рибопродуктивності малих водосховищ трансформованих акваторій Пат.МПКА01К/61/10 (2017.01)А23К 50/80 (2016.01) Заявка u202005377 від 19.08.2020 р.
 3. Козій М.С., Кутіщев П.С. Особености гистологического строения и функциональной организации структур среднего мозга костных рыб. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98233 від 18.06.2020
 4. Козій М.С., Самойлюк В.В. Микроуровневые изменения печени стерляди (Acipencer ruthenus) в раннем постанальном онтогенезе Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 96638 від 17.03.2020
 5. Козій М.С., Самойлюк В.В. Динамика клеточного состава гипофизарно-хромаффиновой системы серебряного карася (Carassius auratus gibelio Bloch 1782) в условиях стресса Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 96638 від 17.03.2020

 

Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей

 1. Korzhov Ye. I., Kutishchev P. S., O. V. Honcharova       III International Scientific and Practical Conference “Innovative development of science and education” Influence of water balance elements change on the salinity regime of the Dnieper-Bug estuary            Influence of water balance elements change on the salinity regime of the Dnieper-Bug estuary . Abstracts of III International Scientific and Practical Conference “Innovative development of science and education” Athens, Greece, Р.225-231. – 2020 (сертифікат додаток)
 2. О. В. Гончарова  П. С.Кутіщев  B. Verdinal С. Oberling  Міжнароднa ІІІ науково-практичнa конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”Практичний досвід адаптації французьких модельних рішень інтегрованих технологій в українській аквакультурі. Матеріали Міжнародної ІІІ науково-практичної конференції “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”,. м. Херсон, Україна. С. 705-709, 2020.
 3. Honcharova O., Kutishchev P., Berezovskaya K.  VI International Scientific and Practical Conference «About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them»     Practical aspects of aquaculture under the conditions of euro integration.       Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference. Milan, Italy 2020. pp. 18-21 рр.
 4. Коржов Є. І.,   Гончарова О. В.,   Кутіщев П. С.          Міжнародна конференція Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience-2020    Аналіз можливих екологічних та соціально-економічних наслідків скорочення прісноводного стоку до Дніпровсько-Бузької гирлової області  Збірник праць: Ternopil Bioscience-2020, Аналіз можливих екологічних та соціально-економічних наслідків скорочення прісноводного стоку до Дніпровсько-Бузької гирлової області  С.144-147 (сертифікат додаток).
 5. Кутіщев П.С., Гончарова О.В. Міжнародна науково-практична конференція, «Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів» Інтегративність новітніх технологій у карту експериментальних досліджень в аквакультурі збірник матеріалів. Київ: ПРО ФОРМАТ, Інтегративність новітніх технологій у карту експериментальних досліджень в аквакультурі, с.90-92, 2020р.
 6. Kornienko V., Honcharova O.        The 4th International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research”        Growth of russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii) larvae at different stocking densities in the basins    Abstracts of 4th International scientific and practical conference MDPC Publishing, Munich, Germany. 2020. P.10-14(сертифікат додаток).
 7. Цуркан Л.В., Воліченко Ю.М. Innovative development of science and education. Abstracts of the 1st International scientific and practical conferenceДинаміка фізіолого-біохімічних показників гібриду білого та строкатого товстолобиків.
 8. Цуркан Л.В.  Science, society, education: topical issues and development prospects.Фізіолого-біохімічні показники коропа в період зимового утримання в ставах Півдня України International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine
 9. Цуркан Л. В., Коржов Є. І. ІІІ міжнародна науково-практична конференція: «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» Оценка основных признаков ухудшения состояния водных экосистем устьевого участка Днепра.
 10. Кorzhov Ye. І. Perspectives of world science and education. 8th International scientific and practical conference Analysis of possible negative environmental and socio-economic consequences of freshwater drain reduction to the Dnieper-Bug mouth region / Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan, 2020. – P. 84-90.
 11. Дяченко В.В., Коржов Є.І.  Міжнароднa ІІІ науково-практичнa конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку” Розвиток теоретичних основ оцінки зовнішнього водообміну у штучних водних об’єктах Розвиток теоретичних основ оцінки зовнішнього водообміну у штучних водних об’єктах. 
 12. Коржов Є.І. Дяченко В.В., Рудницький Є.А., Сілін М.М., Лубенко В.О. Міжнароднa ІІІ науково-практичнa конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку” Вивченість водообмінних процесів гирлової ділянки Дніпра на сучасному етапі її існування Вивченість водообмінних процесів гирлової ділянки Дніпра на сучасному етапі її існування

Зроблено доповіді на:

 1. О. В. Гончарова  П. С.Кутіщев  B. Verdinal С. Oberling  Міжнароднa ІІІ науково-практичнa конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”Практичний досвід адаптації французьких модельних рішень інтегрованих технологій в українській аквакультурі. Матеріали Міжнародної ІІІ науково-практичної конференції “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”,. м. Херсон, Україна. С. 705-709, 2020.
 2. Кутіщев П.С., Гончарова О.В. Міжнародна науково-практична конференція, «Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів» Інтегративність новітніх технологій у карту експериментальних досліджень в аквакультурі збірник матеріалів. Київ: ПРО ФОРМАТ, Інтегративність новітніх технологій у карту експериментальних досліджень в аквакультурі, с.90-92, 2020р.
 3. Цуркан Л. В., Коржов Є. І. ІІІ міжнародна науково-практична конференція: «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» Оценка основных признаков ухудшения состояния водных экосистем устьевого участка Днепра.
 4. Дяченко В.В., Коржов Є.І.  Міжнароднa ІІІ науково-практичнa конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку” Розвиток теоретичних основ оцінки зовнішнього водообміну у штучних водних об’єктах Розвиток теоретичних основ оцінки зовнішнього водообміну у штучних водних об’єктах. 
 5. Коржов Є.І. Дяченко В.В., Рудницький Є.А., Сілін М.М., Лубенко В.О. Міжнароднa ІІІ науково-практичнa конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку” Вивченість водообмінних процесів гирлової ділянки Дніпра на сучасному етапі її існування Вивченість водообмінних процесів гирлової ділянки Дніпра на сучасному етапі її існування