ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

№ держреєстрації: 0120U100997 «Сучасні аспекти інформатизації сільськогосподарського виробництва на основі моделювання та прогнозування продукційних процесів у агроекосистемах», керівник Лавренко Н.М.

 

Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних (IndexCopernicus) 

1. Vozhehova R., Lykhovyd P., Biliaieva I. (2020). Aridity assessment and forecast for Kherson oblast (Ukraine) at the climate change. EurAsian Journal of BioSciences, 14, 1455-1462.

2. Lykhovyd P., Lavrenko S., Lavrenko N. (2020). Forecasting grain yields of winter crops in Kherson oblast using satellite-based vegetation indices. Bioscience research, 17(3), 1912-1920.

3. Lykhovyd P.V. (2020). Assessment of Reference Evapotranspiration in the South of Ukraine by Air Temperature. International Journal on Emerging Technologies, 11(5), 278-282.

4. Vozhehova R., Maliarchuk M., Biliaieva I., Lykhovyd P., Maliarchuk A., Tomnytskyi A. (2020). Spring Row Crops Productivity Prediction Using Normalized Difference Vegetation Index. Journal of Ecological Engineering, Vol. 21, Iss. 6, 176–182.

 

Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України:

1. Vozhehova R., Kokovikhin S., Lykhovyd P., Balashova H., Lavrynenko Y., Biliaieva I., Markovska O. (2020). Statistical yielding models of some irrigated vegetable crops in dependence on water use and heat supply. Journal of Water and Land Development, No. 45 (IV–VI), 190–197.

2. Лиховид П.В., Лавренко С.О., Лавренко Н.М. (2020). Ефективність методів статистичного аналізу даних у прогнозуванні врожаїв пшениці озимої на регіональному рівні за даними супутникового моніторингу. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», Вип. 113. С. 62-67.

 

Монографії та/або розділи монографій, що опубліковані українськими видавництвами за темою проекту державною мовою

 

 

Охоронні документи на об'єкти права інтелектуальної власності:

1. Вожегова Р.А., Коковіхін С.В., Влащук А.М., Дробіт О.С. Влащук О.А. Патент на корисну модель «Спосіб вирощування буркуну білого однорічного». Патент № 141790 від 27.04.2020. Заявка № u 2019 10517, дата подання заявки 21.10.2019

2. Лавренко С.О., Лавренко Н.М., Безручко Н.В., Кияновський О.М. Патент на корисну модель «Пристрій для програмованого управління ростом та розвитком рослин» (отримане позитивне рішення).