ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

ХОДОС Тетяна Анатоліївна

Разова спеціалізована вчена рада створена в Херсонському державному аграрно-економічному університеті відповідно до наказу № 10/ОД від 28 березня 2024 року  для захисту дисертації ХОДОС Тетяни Анатоліївни на тему: «Розробка елементів біологізації технології вирощування гірчиці сарептської в  Південному Степу України» здобувача ступеня доктора філософії в галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія, у складі:

Голова ради - МАРКОВСЬКА Олена Євгеніївна, доктор сільськогосподарських наук, професор, в.о. завідувача кафедри ботаніки та захисту рослин  Херсонського державного аграрно-економічного університету.

Члени ради:

 • АВЕРЧЕВ Олександр Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри землеробства Херсонського державного аграрно-економічного університету (рецензент).
 • СИДЯКІНА Олена Вікторівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри рослинництва та агроінженерії Херсонського державного аграрно-економічного університету (рецензент).
 • МЕЛЬНИК Андрій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри садово-паркового та лісового господарства Сумського національного аграрного університету (офіційний опонент).
 • ДОМАРАЦЬКИЙ Євгеній Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник директора з науково-інноваційної діяльності Селекційно-генетичного інституту НЦНС НААН України (офіційний опонент).

Науковий керівник:  доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри рослинництва та агроінженерії Херсонського державного аграрно-економічного університету Жуйков Олександр Геннадійович.

Дата захисту: 11 червня 2024 р. о 12.00

Захист відбудеться за адресою: м.Кропивницький, просп. Університетський, 5/2.

Підключення до конференції Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/88357456716?pwd=S1ZQbTJtMHlPcXlGOW1SM1dId2ZlQT09

Ідентифікатор конференції: 883 5745 6716

Код доступу: 2024

Відеозапис  захисту:

 

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ:

Дисертація Ходос Т.А.

Рецензія д.с.-г.н., проф. Аверчева О.В.

Рецензія к.с.-г.н., доц. Сидякіної О.В.

Відгук офіційного опонента, д.с.-г.н., проф. Мельника А.В.

Відгук офіційного опонента, д.с.-г.н., проф. Домарацького Є.О.

Рішення разової СВР про присудження ступення доктора філософії.

Наказ про видачу диплому доктора філософії та додатка до нього європейського зразка.

НІКІТЕНКО Марія Петрівна

Разова спеціалізована вчена рада створена в Херсонському державному аграрно-економічному університеті відповідно до наказу № 10/ОД від 28 березня 2024 року  для захисту дисертації НІКІТЕНКО Марії Петрівни на тему: «Розробка адаптивної технології вирощування проса на Півдні України» здобувача ступеня доктора філософії в галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія, у складі:

Голова ради - ЖУЙКОВ Олександр Геннадійович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри рослинництва та агроінженеріії  Херсонського державного аграрно-економічного університету.

Члени ради:

 • БАЗАЛІЙ Валерій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри рослинництва та агроінженерії Херсонського державного аграрно-економічного університету (рецензент).
 • РЕВТЬО Олеся Ярославівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри рослинництва та агроінженерії Херсонського державного аграрно-економічного університету (рецензент).
 • ГАМАЮНОВА Валентина Василівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри землеробства, геодезії та землеустрію Миколаївського національного аграрного університету (офіційний опонент).
 • ЗАЄЦЬ Сергій Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач відділу кліматично орієнтованих агротехнологій Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН України (офіційний опонент).

Науковий керівник:  доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри землеробства Херсонського державного аграрно-економічного університету Аверчев Олександр Володимирович.

Дата захисту: 21 червня 2024 р. о 12.00

Захист відбудеться за адресою: м Кропивницький, просп. Університетський, 5/2.

Посилання на веб-сайт, де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації:

Підклучення до конференції  Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/84704424751?pwd=GC38azJZAL30xbxujyYwkxV5IoKnIm.1

Ідентифікатор конференції: 847 0442 4751

Код доступу: 2024

Відеозапис захисту:

 

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ:

Дисертація Нікітенко М.П.

Рецензія д.с.-г.н., проф. Базалія В.В.

Рецензія  к.с.-г.н., доц. Ревтьо О.Я.

Відгук офіційного опонента, д.с.-г.н., проф. Гамаюнової В.В.

Відгук офіційного опонента, д.с.-г.н., проф. Зайця С.О.

Рішення разової СВР про присудження ступення доктора філософії.

Наказ про видачу диплому доктора філософії та додатка до нього європейського зразка.

ВОЗНЯК Віктор Вікторович

Разова спеціалізована вчена рада створена в Херсонському державному аграрно-економічному університеті відповідно до наказу № 36/ОД від 06 жовтня 2023 року для захисту дисертації ВОЗНЯКА Віктора Вікторовича на тему: «Продуктивність сортів сої різних агроекологічних груп залежно від строків сівби і норм висіву насіння в зрошуваних умовах Південного Степу України» здобувача ступеня доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія, у складі:

Голова ради - ЖУЙКОВ Олександр Геннадійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри рослинництва та агроінженерії  Херсонського державного аграрно-економічного університету.

Члени ради:

 • МАРКОВСЬКА Олена Євгеніївна, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри ботаніки та захисту рослин Херсонського державного аграрно-економічного університету (рецензент).
 • МРИНСЬКИЙ Іван Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри ботаніки та захисту рослин Херсонського державного аграрно-економічного університету (рецензент).
 • ЛАВРИНЕНКО Юрій Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник відділу селекції сільськогосподарських культур Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН (офіційний опонент).
 • ГАМАЮНОВА Валентина Василівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри землеробства, геодезії та землеустрою Миколаївського національного аграрного університету (офіційний опонент).

 

Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, доцент Іванів Микола Олександрович. 

Дата захисту: 14 грудня 2023 р. о 14.00

Захист відбудеться за адресою: м.Кропивницький, просп. Університетський, 5/2

Посилання на веб-сайт, де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації:

Підключення до конференції Zoom

https://us02web.zoom.us/j/87825104472?pwd=VGpVYXI5emlVK3R3WWpOK0hXV25yUT09

Ідентифікатор конференції: 878 2510 4472

Код доступу: 2023

 

Відеозапис захисту:

 

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ:

Дисертація Возняка В.В.

Рецензія д.с.-г.н., проф. Марковської О.Є.

Рецензія к.с.-г.н., доц. Мринського І.М.

Відгук офіційного опонента, д.с.-г.н., проф. Лавриненка Ю.О.

Відгук офіційного опонента, д.с.-г.н., проф. Гамаюнової В.В.

Рішення разової СВР про присудження ступення доктора філософії.

Наказ про видачу диплому доктора філософії та додатка до нього європейського зразка

КОЗІЙ Олександр Михайлович

Разова спеціалізована вчена рада створена в Херсонському державному аграрно-економічному університеті відповідно до наказу № 36/ОД від 06 жовтня 2023 року  для захисту дисертації КОЗІЯ Олександра Михайловича на тему: «Формування маточного стада стерляді з метою отримання харчової ікри» здобувача ступеня доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура, у складі:

Голова ради - ПІЧУРА Віталій Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології та сталого розвитку імені професора Ю.В.Пилипенка  Херсонського державного аграрно-економічного університету.

Члени ради:

 • ГОНЧАРОВА Олена Вікторівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури Херсонського державного аграрно-економічного університету (рецензент).
 • БЕХ Віталій Валерійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри аквакультури Національного університету біоресурсів та природокористування України (офіційний опонент).
 • ЛОБОДКО Юрій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького (офіційний опонент).
 • СИРОВАТКА Денис Анатолійович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник відділу селекції риб  Інституту рибного господарства НААН (офіційний опонент).

 

Науковий керівник: кандидат біологічних наук, доцент Кутіщев Павло Сергійович.   

Дата захисту: 21 грудня 2023 р. о 13.00

Захист відбудеться за адресою: м.Кропивницький, просп.Університетський, 5/2

Посилання на веб-сайт, де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації:

Підключення до конференції Zoom

https://us02web.zoom.us/j/86360657996?pwd=VW5Jdi9lT2FSNU0zQmJJWGFpK3JXZz09

Ідентифікатор конференції: 863 6065 7996

Код доступу: 2023

 

Відеозапис захисту:

 

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ:

Дисертація Козія О.М.

Рецензія к.с.-г.н., доц. Гончарової О.В.

Відгук офіційного опонента,  д.с.-г.н., проф. Беха В.В.

Відгук офіційного опонента, д.с.-г.н., проф. Лободка Ю.В.

Відгук офіційного опонента, к.с.-г.н., с.н.с. Сироватки Д.А.

Рішення разової СВР про присудження ступення доктора філософії.

Наказ про видачу диплому доктора філософії та додатка до нього європейського зразка

СТЕЦЕНКО Ірина Ігорівна

Разова спеціалізована вчена рада створена в Херсонському державному аграрно-економічному університеті відповідно до наказу  № 36/ОД від 06 жовтня 2023 року для захисту дисертації СТЕЦЕНКО Ірини Ігорівни на тему: «Продуктивність лавандину за різних способів зрошення та систем удобрення в умовах півдня України» здобувача ступеня доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія, у складі:

Голова ради - ЖУЙКОВ Олександр Геннадійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри рослинництва та агроінженерії Херсонського державного аграрно-економічного університету.

Члени ради:

 • АВЕРЧЕВ Олександр Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри, професор кафедри землеробства Херсонського державного аграрно-економічного університету (рецензент).
 • СИДЯКІНА Олена Вікторівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри рослинництва та агроінженерії Херсонського державного аграрно-економічного університету (рецензент).
 • ХОМІНА Вероніка Ярославівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри рослинництва, селекції та насінництва Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» (офіційний опонент).
 • КОВАЛЕНКО  Олег Анатолійович, доктор сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри рослинництва та садово-паркового господарства Миколаївського національного аграрного університету (офіційний опонент).

 

Науковий керівник:  доктор сільськогосподарських наук, професор Марковська Олена Євгеніївна.   

Дата захисту: 11 грудня 2023 р. о 12:00

Захист відбудеться за адресою: м. Кропивницький, просп. Університетський, 5/2

Посилання на веб-сайт, де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації:

Підключення до конференції Zoom

https://us02web.zoom.us/j/83193291057?pwd=V3krQzJWbGs1dHIzZ2lQekRJaHdRZz09

Ідентифікатор конференції: 831 9329 1057

Код доступу: 2023

Відеозапис  захисту:

 

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ:

Дисертація Стеценко І.І.

Рецензія д.с.-г.н., проф. Аверчева О.В.

Рецензія  к.с.-г.н., доц. Сидякіної О.В.

Відгук офіційного опонента, д.с.-г.н., проф. Хоміної В.Я.

Відгук офіційного опонента, д.с.-г.н., проф. Коваленка О.А.

Рішення разової СВР про присудження ступення доктора філософії.

Наказ про видачу диплому доктора філософії та додатка до нього європейського зразка

ЛАВРИСЬ Вікторія Юріївна

Разова спеціалізована вчена рада створена в Херсонському державному аграрно-економічному університеті відповідно до наказу № 36/ОД від 06 жовтня 2023 року для захисту дисертації ЛАВРИСЬ Вікторії Юріївни на тему: «Агробіологічне обґрунтування елементів органічної технології вирощування соняшнику декоративного в умовах Південного Степу України» здобувача ступеня доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія, у складі:

Голова ради - МАРКОВСЬКА Олена Євгеніївна, доктор сільськогосподарських наук, в.о. завідувача кафедри, професор кафедри ботаніки та захисту рослин Херсонського державного аграрно-економічного університету.

Члени ради:

 • АВЕРЧЕВ Олександр Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри, професор кафедри землеробства Херсонського державного аграрно-економічного університету (рецензент).
 • РЕВТЬО Олеся Ярославівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри рослинництва та агроінженерії Херсонського державного аграрно-економічного університету (рецензент).
 • МЕЛЬНИК Андрій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри садово-паркового та лісового господарства Сумського національного аграрного університету (офіційний опонент).
 • ФЕДОРЧУК Михайло Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри, професор кафедри ґрунтознавства та агрохімії Миколаївського національного аграрного університету (офіційний опонент).

 

Науковий керівник:  доктор сільськогосподарських наук, професор Жуйков Олександр Геннадійович.   

Дата захисту: 8 грудня о 13.00

Захист відбудеться за адресою: м. Кропивницький, просп. Університетський, 5/2

Посилання на веб-сайт, де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації:

Підключення до конференції Zoom

https://us02web.zoom.us/j/88572166707?pwd=dCtaOUlNbTFMN252VXd5Y2Q1eHdNUT09

Ідентифікатор конференції: 885 7216 6707

Код доступу: 2023

 

Відеозапис захисту:

 

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ:

Дисертація Лаврись В.Ю.

Рецензія д.с.-г.н., проф. Аверчева О.В.

Рецензія  к.с.-г.н., доц. Ревтьо О.Я.

Відгук офіційного опонента, д.с.-г.н., проф. Мельника А.В.

Відгук офіційного опонента, д.с.-г.н., проф. Федорчука М.І.

Рішення разової СВР про присудження ступення доктора філософії.

Наказ про видачу диплому доктора філософії та додатка до нього європейського зразка