ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

ВОЗНЯК Віктор Вікторович

Разова спеціалізована вчена рада створена в Херсонському державному аграрно-економічному університеті відповідно до наказу № 36/ОД від 06 жовтня 2023 року для захисту дисертації ВОЗНЯКА Віктора Вікторовича на тему: «Продуктивність сортів сої різних агроекологічних груп залежно від строків сівби і норм висіву насіння в зрошуваних умовах Південного Степу України» здобувача ступеня доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія, у складі:

Голова ради - ЖУЙКОВ Олександр Геннадійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри рослинництва та агроінженерії  Херсонського державного аграрно-економічного університету.

Члени ради:

  • МАРКОВСЬКА Олена Євгеніївна, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри ботаніки та захисту рослин Херсонського державного аграрно-економічного університету (рецензент).
  • МРИНСЬКИЙ Іван Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри ботаніки та захисту рослин Херсонського державного аграрно-економічного університету (рецензент).
  • ЛАВРИНЕНКО Юрій Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник відділу селекції сільськогосподарських культур Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН (офіційний опонент).
  • ГАМАЮНОВА Валентина Василівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри землеробства, геодезії та землеустрою Миколаївського національного аграрного університету (офіційний опонент).

 

Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, доцент Іванів Микола Олександрович. 

Дата захисту: 14 грудня 2023 р. о 14.00

Захист відбудеться за адресою: м.Кропивницький, просп. Університетський, 5/2

Посилання на веб-сайт, де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації:

Підключення до конференції Zoom

https://us02web.zoom.us/j/87825104472?pwd=VGpVYXI5emlVK3R3WWpOK0hXV25yUT09

Ідентифікатор конференції: 878 2510 4472

Код доступу: 2023

 

Відеозапис захисту:

 

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ:

Дисертація Возняка В.В.

Рецензія д.с.-г.н., проф. Марковської О.Є.

Рецензія к.с.-г.н., доц. Мринського І.М.

Відгук офіційного опонента, д.с.-г.н., проф. Лавриненка Ю.О.

Відгук офіційного опонента, д.с.-г.н., проф. Гамаюнової В.В.

Рішення разової СВР про присудження ступення доктора філософії.

Наказ про видачу диплому доктора філософії та додатка до нього європейського зразка