ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Стипендії

Стипендії Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук

На здобуття Стипендії можуть висуватися молоді вчені, які мають науковий ступінь доктора наук, збагатили науку визначними здобутками, проводять важливі фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, мають намір і змогу виконувати актуальну наукову (науково-технічну) роботу та вік яких на весь час отримання Стипендії не перевищує 40 років.

Щороку на конкурсних засадах призначаються до 30 іменних стипендій Верховної ради України для молодих учених – доктора наук із щомісячною виплатою кожної у розмірі п’яти прожиткових  мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня отримання стипендії. Стипендії можуть призначатися повторно.

Вчена рада не може протягом одного року висувати кандидатуру молодого вченого – доктора наук на отримання Стипендії та його роботу (або роботу колективу науковців за участю цього вченого) на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим. У разі порушення цієї вимоги обидва подання не розглядатимуться.

Наукова установа на підставі рішення вченої ради готує клопотання про висунення претендента на отримання Стипендії  щороку до 30 квітня включно. Документи для використання:

- Інструкція з оформлення і подання документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук, порядку їх розгляду та звітування стипендіатів від 03 грудня 2019 р. № 13б

Стипендіі Президента України для молодих учених

Вік  осіб, які висуваються на здобуття стипендій Президента України, не  може  перевищувати 35 років для осіб, які мають вищу освіту  не  нижче другого (магістерського) рівня, та 40 років для осіб,  які  мають  науковий  ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі,  на  час  їх  висування  для  участі  у  конкурсі на здобуття стипендій Президента України.

Президія  Національної  академії наук двічі на рік (до 25 квітня  і 25 жовтня) передає Комітетові з Державних премій України в  галузі  науки і техніки рекомендації щодо призначення стипендій Президента України на існуючі вакансії.

Виплата  стипендії Президента України може бути припинена Комітетом  з  Державних премій України в галузі науки і техніки за поданням  ради  організації, що висувала стипендіата, погодженим з Президією Національної академії наук.

У разі досягнення стипендіатом, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, 35 років та стипендіатом, який має науковий  ступінь  доктора  наук або навчається в докторантурі, 40 років виплата стипендії Президента України припиняється.

Іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

Щороку призначаються 30 іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених віком до 35 років, які успішно пройшли захист докторської дисертації або підготували матеріали докторської дисертації, що прийняті до розгляду спеціалізованою вченою радою для захисту докторських дисертацій, у розмірі 2000 грн щомісяця кожна.

Вік претендентів на отримання Стипендії станом на 01 червня року проведення конкурсного відбору не повинен перевищувати 35 років.

Стипендії можуть призначатися повторно.

Наукові установи, що висувають кандидатів на отримання Стипендії, щороку до 10 травня подають клопотання та весь пакет документів.

Стипендіі Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Вік  осіб, які висуваються на здобуття стипендій, не може перевищувати 33  років  для  осіб, які мають вищу освіту не нижче другого  (магістерського)  рівня,  та 38 років для осіб, які мають науковий  ступінь  доктора  наук або навчаються в докторантурі, на час їх висування для участі у конкурсі на здобуття стипендій.

Виплата  стипендії  може припинятися президією Комітету з Державних  премій  України  в  галузі  науки і техніки за поданням вченої  (наукової,  науково-технічної,  технічної)  ради  наукової установи,  організації,  вищого  навчального  закладу, що висувала стипендіата,    погодженим   з   відповідним   міністерством   або відповідною національною галузевою академією наук.

При досягненні 35 років стипендіатом, який має вищу освіту не нижче  другого  (магістерського)  рівня, та 40 років стипендіатом, який   має   науковий   ступінь  доктора  наук  або  навчається  в докторантурі, виплата стипендії припиняється.

Стипендіальна програма «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука

У конкурсі можуть брати участь студенти 3-6 курсів денної форми навчання, громадяни України, віком до 35 років включно.

Підготовчий етап (липень – жовтень)