ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Стипендії

Державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери

Висунення кандидатів на здобуття державних стипендій здійснюється центральними та місцевими органами виконавчої влади, президіями Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, закладами та установами охорони здоров'я, освіти, культури, вченими, педагогічними, художніми та іншими радами таких закладів і установ, творчими спілками, національними спортивними федераціями, іншими громадськими об'єднаннями шляхом внесення своїх пропозицій щодо кандидатур на отримання державних стипендій: стосовно діячів науки - до Міністерства освіти і науки України; стосовно діячів освіти - до Міністерства освіти і науки України; стосовно діячів фізичної культури та спорту - до Міністерства молоді та спорту України.

Проекти указів Президента України про призначення державних стипендій вносяться на розгляд Президента України двічі на рік - до 30 березня та до 30 вересня.

Стипендіі Президента України для молодих учених

Вік  осіб, які висуваються на здобуття стипендій Президента України, не  може  перевищувати 35 років для осіб, які мають вищу освіту  не  нижче другого (магістерського) рівня, та 40 років для осіб,  які  мають  науковий  ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі,  на  час  їх  висування  для  участі  у  конкурсі на здобуття стипендій Президента України.

Президія  Національної  академії наук двічі на рік (до 25 квітня  і 25 жовтня) передає Комітетові з Державних премій України в  галузі  науки і техніки рекомендації щодо призначення стипендій Президента України на існуючі вакансії.

Виплата  стипендії Президента України може бути припинена Комітетом  з  Державних премій України в галузі науки і техніки за поданням  ради  організації, що висувала стипендіата, погодженим з Президією Національної академії наук.

У разі досягнення стипендіатом, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, 35 років та стипендіатом, який має науковий  ступінь  доктора  наук або навчається в докторантурі, 40 років виплата стипендії Президента України припиняється.

Іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

Щороку призначаються 30 іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених віком до 35 років, які успішно пройшли захист докторської дисертації або підготували матеріали докторської дисертації, що прийняті до розгляду спеціалізованою вченою радою для захисту докторських дисертацій, у розмірі 2000 грн щомісяця кожна.

Вік претендентів на отримання Стипендії станом на 01 червня року проведення конкурсного відбору не повинен перевищувати 35 років.

Стипендії можуть призначатися повторно.

Наукові установи, що висувають кандидатів на отримання Стипендії, щороку до 10 травня подають клопотання та весь пакет документів.

Стипендіі Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Вік  осіб, які висуваються на здобуття стипендій, не може перевищувати 33  років  для  осіб, які мають вищу освіту не нижче другого  (магістерського)  рівня,  та 38 років для осіб, які мають науковий  ступінь  доктора  наук або навчаються в докторантурі, на час їх висування для участі у конкурсі на здобуття стипендій.

Виплата  стипендії  може припинятися президією Комітету з Державних  премій  України  в  галузі  науки і техніки за поданням вченої  (наукової,  науково-технічної,  технічної)  ради  наукової установи,  організації,  вищого  навчального  закладу, що висувала стипендіата,    погодженим   з   відповідним   міністерством   або відповідною національною галузевою академією наук.

При досягненні 35 років стипендіатом, який має вищу освіту не нижче  другого  (магістерського)  рівня, та 40 років стипендіатом, який   має   науковий   ступінь  доктора  наук  або  навчається  в докторантурі, виплата стипендії припиняється.

Стипендія Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти

Кандидати на призначення стипендії обираються вченою радою закладу вищої освіти державної форми власності (далі - заклади вищої освіти) з числа науково-педагогічних працівників, які зробили особистий вагомий внесок у забезпечення розвитку вищої освіти, сумлінно протягом багатьох років на високому науково-теоретичному і методичному рівні здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти, досягли сімдесятирічного віку та працюють у такому закладі за основним місцем роботи.

Особи, які в установленому порядку отримують довічну плату за звання дійсного члена або члена-кореспондента Національної академії наук або національних галузевих академій наук та/або інші стипендії, засновані Президентом України або Кабінетом Міністрів України, не можуть бути висунуті на призначення стипендії.

Пропозиції щодо кандидатів на призначення стипендії та матеріали, що засвідчують їх особисті здобутки та досягнення, подаються закладами вищої освіти до МОН до 1 березня.

Стипендіальна програма «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука

У конкурсі можуть брати участь студенти 3-6 курсів денної форми навчання, громадяни України, віком до 35 років включно.

Підготовчий етап (липень – жовтень)

Стипендії Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук

На здобуття Стипендії можуть висуватися молоді вчені, які мають науковий ступінь доктора наук, збагатили науку визначними здобутками, проводять важливі фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, мають намір і змогу виконувати актуальну наукову (науково-технічну) роботу та вік яких на весь час отримання Стипендії не перевищує 40 років.

Щороку на конкурсних засадах призначаються до 30 іменних стипендій Верховної ради України для молодих учених – доктора наук із щомісячною виплатою кожної у розмірі п’яти прожиткових  мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня отримання стипендії. Стипендії можуть призначатися повторно.

Вчена рада не може протягом одного року висувати кандидатуру молодого вченого – доктора наук на отримання Стипендії та його роботу (або роботу колективу науковців за участю цього вченого) на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим. У разі порушення цієї вимоги обидва подання не розглядатимуться.

Наукова установа на підставі рішення вченої ради готує клопотання про висунення претендента на отримання Стипендії  щороку до 30 квітня включно. Документи для використання:

- Інструкція з оформлення і подання документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук, порядку їх розгляду та звітування стипендіатів від 03 грудня 2019 р. № 13б