ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

У пошуках нових можливостей!

За ініціативою новоствореної кафедри «Науки про Землю» 13 вересня 2017 року відбулася міжнародна зустріч (круглий стіл) між вченими ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» та представниками Південного Центру Університету штату Огайо (Сполучені Штати Америки).

На зустрічі були присутні:

- вчені і керівники ДВНЗ «ХДАУ»: ректор університету, Кирилов Ю.Є., декан факультету водного господарства, будівництва та землеустрою Артюшенко В.В., декан агрономічного факультету Мринський І.М., завідувач кафедри сільськогосподарських меліорацій та економіки природокористування Грановська Л.М., завідувач кафедри науки про землю Бабушкіна Р.О., професори кафедр Морозов В.В. та Морозов О.В., доцент Мацко П.В. та ін.

- представники Південного Центру Університету штату Огайо: директор, професор Том Ворлей та завідувач відділу «Ґрунти, вода та біоресурси» професор Рафік Іслам.

- вчені Інституту водних проблем і меліорацій НААН, к.с.-г.н., завідувач відділу Діденко Н.О. та Інституту зрошуваного землеробства НААН, д.с.-г.н., головний науковий співробітник Малярчук М.П.

 

Ректор університету Юрій Кирилов звернув увагу на важливість налагодження нових міжнародних зв’язків ДВНЗ «ХДАУ» із провідними аграрними навчальними університетами та науковими центрами  Сполучених Штатів Америки.

Директор Південного Центру Університету штату Огайо професор Том Ворлей підкреслив, що Україна є однією із найбільш стратегічно – важливих країн Східної Європи для співробітництва з вченими – аграріями США.

Розвиток ефективної співпраці з академічною освітою, дослідницькими установами та розширення навчальних і наукових програм і проектів буде стратегічно важливим для виконання місії та бачення взаємозв’язку Університету штату Огайо з Херсонським державним аграрним університетом.

 

Професор Морозов О.В. акцентував увагу на спільному проведенні фундаментальних та прикладних досліджень і виконання проектів у таких наукових напрямах: водні ресурси; сільськогосподарські меліорації, ефективне використання меліорованих земель; екологічні питання землеводокористуання та ін.

Професор Грановська Л.М. звернула увагу на досвід наукової співпраці кафедри сільськогосподарських меліорацій та ЕП ДВНЗ «ХДАУ» з вченими науково-дослідних інститутів та університетів штату Каліфорнія.

Професор Морозов В.В. запропонував ряд тем можливих проектів щодо співпраці вчених меліораторів і грунтознавців ДВНЗ «ХДАУ» з відділом «Ґрунти, вода та біоресурси» Південного Центру Университету штату Огайо, якій очолює  професор Рафік Іслам.

Учасники зустрічі обговорили основні напрями подальшої співпраці в межах підписання Меморандуму між ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» та Південним Центром Університету штату Огайо.

Автор: професор кафедри науки про землю Морозов О.В.