ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

НІКІТЕНКО Марія Петрівна

Разова спеціалізована вчена рада створена в Херсонському державному аграрно-економічному університеті відповідно до наказу № 10/ОД від 28 березня 2024 року  для захисту дисертації НІКІТЕНКО Марії Петрівни на тему: «Розробка адаптивної технології вирощування проса на Півдні України» здобувача ступеня доктора філософії в галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія, у складі:

Голова ради - ЖУЙКОВ Олександр Геннадійович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри рослинництва та агроінженеріії  Херсонського державного аграрно-економічного університету.

Члени ради:

  • БАЗАЛІЙ Валерій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри рослинництва та агроінженерії Херсонського державного аграрно-економічного університету (рецензент).
  • РЕВТЬО Олеся Ярославівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри рослинництва та агроінженерії Херсонського державного аграрно-економічного університету (рецензент).
  • ГАМАЮНОВА Валентина Василівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри землеробства, геодезії та землеустрію Миколаївського національного аграрного університету (офіційний опонент).
  • ЗАЄЦЬ Сергій Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач відділу кліматично орієнтованих агротехнологій Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН України (офіційний опонент).

Науковий керівник:  доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри землеробства Херсонського державного аграрно-економічного університету Аверчев Олександр Володимирович.

Дата захисту: 

Захист відбудеться за адресою: м Кропивницький, просп. Університетський, 5/2.

Посилання на веб-сайт, де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації:

Підклучення до конференції  Zoom:

Відеозапис захисту:

 

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ:

Дисертація Нікітенко М.П.

Рецензія д.с.-г.н., проф. Базалія В.В.

Рецензія  к.с.-г.н., доц. Ревтьо О.Я.

Відгук офіційного опонента, д.с.-г.н., проф. Гамаюнової В.В.

Відгук офіційного опонента, д.с.-г.н., проф. Зайця С.О.

Рішення разової СВР про присудження ступення доктора філософії.

Наказ про видачу диплому доктора філософії та додатка до нього європейського зразка.