ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

ХОДОС Тетяна Анатоліївна

Разова спеціалізована вчена рада створена в Херсонському державному аграрно-економічному університеті відповідно до наказу № 10/ОД від 28 березня 2024 року  для захисту дисертації ХОДОС Тетяни Анатоліївни на тему: «Розробка елементів біологізації технології вирощування гірчиці сарептської в  Південному Степу України» здобувача ступеня доктора філософії в галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія, у складі:

Голова ради - МАРКОВСЬКА Олена Євгеніївна, доктор сільськогосподарських наук, професор, в.о. завідувача кафедри ботаніки та захисту рослин  Херсонського державного аграрно-економічного університету.

Члени ради:

  • АВЕРЧЕВ Олександр Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри землеробства Херсонського державного аграрно-економічного університету (рецензент).
  • СИДЯКІНА Олена Вікторівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри рослинництва та агроінженерії Херсонського державного аграрно-економічного університету (рецензент).
  • МЕЛЬНИК Андрій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри садово-паркового та лісового господарства Сумського національного аграрного університету (офіційний опонент).
  • ДОМАРАЦЬКИЙ Євгеній Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник директора з науково-інноваційної діяльності Селекційно-генетичного інституту НЦНС НААН України (офіційний опонент).

Науковий керівник:  доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри рослинництва та агроінженерії Херсонського державного аграрно-економічного університету Жуйков Олександр Геннадійович.

Дата захисту: 11 червня 2024 р. о 12.00

Захист відбудеться за адресою: м.Кропивницький, просп. Університетський, 5/2.

Підключення до конференції Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/88357456716?pwd=S1ZQbTJtMHlPcXlGOW1SM1dId2ZlQT09

Ідентифікатор конференції: 883 5745 6716

Код доступу: 2024

Відеозапис  захисту:

 

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ:

Дисертація Ходос Т.А.

Рецензія д.с.-г.н., проф. Аверчева О.В.

Рецензія к.с.-г.н., доц. Сидякіної О.В.

Відгук офіційного опонента, д.с.-г.н., проф. Мельника А.В.

Відгук офіційного опонента, д.с.-г.н., проф. Домарацького Є.О.

Рішення разової СВР про присудження ступення доктора філософії.

Наказ про видачу диплому доктора філософії та додатка до нього європейського зразка.