ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Новини Херсонського державного аграрно-економічного університету

Впровадження теоретичних знань та наукових розробок на практиці.

Практика для здобувачів та викладачів – є чудовою можливістю закріпити та засвоїти весь багаж теоретичних знань та наукових розробок. Здобувачі другого, третього та четвертого року навчання спеціальностей 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин» та 203 «Садівництво та виноградарство» під час проходження навчальної практики на базі АФ «Білозерський» прийняли участь у збиранні врожаю яблук сортів Камспур, Чорний принц та ін.

Детальніше...

Організаційні збори студентських наукових гуртків кафедри технології виробництва продукції тваринництва

16 вересня науково-педагогічний склад кафедри технології виробництва продукції тваринництва біолого-технологічного факультету присвятив питанням залученням здобувачів вищої освіти до науково-дослідної роботи. Були проведені організаційні збори студентських наукових гуртків Технолог з виробництва продукції тваринництва», «Декоративне птахівництво», «та «Smart beehive».

Детальніше...

Розвиток творчого мислення здобувачів вищої освіти є важливою навчального процесу!

Результатом багаторічних досліджень науковців кафедри професійної освіти економічного факультету Херсонського державного аграрно-економічного університету став навчально-методичний посібник «Політологія» (210 сторінок). Основна мета вивчення курсу «Політологія» полягає в розвитку творчого мислення здобувачів вищої освіти, їх уміння самостійно аналізувати й пояснювати зміст і сутність політичних явищ і процесів, які відбуваються в Україні і за її межами.

Детальніше...

Робочий візит до Архангельського професійного аграрного ліцею.

17.09.2021 р. з робочим візитом до Архангельського професійного аграрного ліцею завітав професор кафедри обліку і оподаткування Олександр Пристемський. Під час зустрічі учні ліцею отримали вичерпну інформацію про університет, дізналися його історію, факультети та спеціальності.

 

Детальніше...

Захист звітів про виконання індивідуальної програми науково-дослідної практики здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня (Освітня програма підготовки «Геодезія та землеустрій)

На кафедрі землеустрою, геодезії та кадастру вересень розпочався зі захисту звітів про виконання індивідуальної програми науково-дослідної практики здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня  спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Під час захисту здобувачі доповіли про  місце та умови проходження практики;   зміст  своєї практичної роботи  та її стислий аналіз; знання, уміння, навички, придбані та вдосконалені під час практики;  труднощі, що виникли у процесі практичної діяльності; додали пропозиції щодо вдосконалення процесу практичної підготовки за освітньою програмою 193 «Геодезія та землеустрій».

Детальніше...

Зустріч з учнівською молоддю!

17 вересня 2021 року представник кафедри обліку і оподаткування Херсонського державного аграрно-економічного університету Олександр Пристемський відвідав Архангельську ЗОШ I-III ступенів з метою профорієнтації. Відбулась зустріч з учнями 10-11 класів, під час якої присутні були ознайомлені з історією розвитку ХДАЕУ, його факультетами та спеціальностями.

Детальніше...

Зустріч з видатними спортсменами Аграрно-Економічного університету

Святкування Дня фізичної культури і спорту, проведення Всеукраїнського Олімпійського уроку та Олімпійського тижня стали чудовою нагодою зустрічі студентів економічного факультету з видатними спортсменами, випускниками нашого університету, організованою 17 вересня викладачами кафедри загальноекономічної підготовки.

Детальніше...

Поповнення навчально – матеріальної бази кафедри рослинництва та агроінженерії

Гарним подарунком 16 вересня 2021 року, саме в день посвяти у студенти, стало поповнення навчально-матеріальної бази кафедри рослинництва та агроінженерії. Навчальні лабораторії поповнились демонстраційними стендами сучасної сільськогосподарської техніки від компанії New Holland Україна. Подаровані стенди – це важлива матеріальна база для нових практичних та лабораторних робіт, які виконуватимуть студенти спеціальностей 201  «Агрономія», 202  «Захист і карантин рослин» та 203 «Садівництво та виноградарство» в рамках дисципліни «Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва (автоматизація та електрифікація с.-г. виробництва; трактори і автомобілі)».

Детальніше...

Екологи ХДАЕУ на День міста Херсон 2021

З нагоди Дня міста Херсон кафедра екології та сталого розвитку імені професора Ю.В. Пилипенка прийняла участь в Екофестивалі «Херсонські дЕКОрації». На еколокації від Херсонського державного аграрно-економічного університету було представлено унікальне лабораторне обладнання, яке є в наявності в закладі вищої освіти та широко використовується в учбовому процесі науково педагогічними працівниками кафедри екології та сталого розвитку імені професора Ю.В. Пилипенка при проведені досліджень та практичних занять.

Детальніше...

Формат неформальних зустрічей набирає обертів

Процес здобуття освіти у вищій школі – явище багатогранне та динамічне. Виступаючи двохстороннім процесом, а саме «викладач – здобувач вищої освіти», навчально-виховний процес спрямовується на формування світогляду  студентської молоді, громадської відповідальності та формування покоління фахівців, здатних конкурувати на ринку праці України та за її межами.

Детальніше...

«Місце зустрічі змінити не можна». Неповторні миті зустрічей інженерів-гідротехніків

Зустріч випускників – видатна подія, яка присвячена  радісним зустрічам та приємних спогадам в теплій атмосфері, коли кожен відчуває себе знову частиною дружньої родини будівельно-гідромеліоративного факультету, а нині – факультету  архітектури та будівництва Херсонського державного аграрно-економічного університету. Випускники  1976 року,  мали можливість пригадати незабутні  моменти років навчання, університетські традиції  та поспілкуватись із улюбленими викладачами.

Детальніше...

Міжнародна співпраця ХДАЕУ: нові можливості та перспективи

Міжнародна діяльність університету є незамінною складовою сучасної вищої освіти. Неможливо забезпечити якісну підготовку майбутніх фахівців без впровадження досягнень світової наукової думки і досягнень провідних університетів. У ХДАЕУ 15.09.21 року відбулася робоча зустріч щодо реалізації співробітництва між Херсонським державним аграрно-економічним університетом та University of Business in Wroclaw (Poland).

Детальніше...

 

 


Кирилов Юрій Євгенович
ректор університету 

Шановні друзі!

Радий вітати вас на офіційному сайті провідного закладу вищої освіти Півдня України – Херсонський державний аграрно-економічний університет.

ХДАЕУ – це державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який проводить підготовку фахівців для агропромислового комплексу на 5-ти факультетах за 27 спеціальностями, за ступенями «Молодший бакалавр», «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії», «Доктор наук».

Детальніше

Студентам, що навчаються на умовах контракту!

УВАГА!!!
Розрахункові рахунки змінено

Реквізити для оплати

(інформація станом на 25.11.2020)

Індексація вартості навчання

За реквізитами та довідками звертатись
у фінансово-бухгалтерську службу,

ауд. 26 ГУК,
тел. (0552) 41-44-25

До уваги авторів
Подати матеріал для сайту

вимоги до матеріалів на сайт

про електрону мережу ХДАЕУ

 


Поштовий сервіс університету

Ваша пошта @ksau.kherson.ua

 


   

Робочі програми навчальних дисциплін спеціальності 015

Андрагогіка

Глобальна економіка

Державна освітня політика

Державне регулювання та економічна політика

Державні стандарти освіти і освітнє законодавство

Економіка освітньої сфери

Економіка підприємства

Економічне управління підприємством

Конкурентоспроможність підприємства

Культура наукової мови

Культура усного професійного мовлення

Методика викладання економічних дисциплін

Методологія наукових досліджень

Організація і розвиток власної справи

Основи дидактики вищої школи

Педагогічні технології

Планування та організація навчального процесу

Проектування професійної діяльності та підготовки фахівця

Психологія управління

Публічні фінанси

Система вищої освіти в Україні

Соціальна психологія

Стратегічне управління підприємством

Управління навчальним закладом

Управління проектами

Управлінський консалтинг

Філософія освіти

Інноваційний розвиток підприємства

Інтелектуальний бізнес

Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

Виробнича (переддипломна практика)

Виробнича практика з фаху (магістри)

Комплексна практика