ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра екології та сталого розвитку імені професора Ю.В. Пилипенка

ауд. 25 четвертого корпусу ХДАЕУ

Рік заснування кафедри

2001 рік

Призначення кафедри

Вивчення питань з екології, моніторингу довкілля та охорони навколишнього середовища, еколого-освітня, виховна та наукова робота

Склад кафедри

Доктори наук, професори: Пічура В.І., Домарацький Є.О.
Кандидати наук, доценти: Алмашова В.С., Бойко П.М., Бреус Д.С., Євтушенко О.Т., Оліфіренко В.В., Скок С.В., Стратічук Н.В.,
Старші викладачі: Дюдяєва О.А.
Співробітники: ст. лаборант Рутта О.В.

СКЛАД ВИКЛАДАЧІВ ТА СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЇ

 

Пічура Віталій Іванович – завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських наук, професор

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 195, із них 10 навчальних посібників, 19 монографій, 50 у фахових виданнях України, 45 у зарубіжних виданнях, що входять до різних наукометричних баз, в т.ч. 22 публікацій в Scopus та Web of Science.

Тематика НДР: Теоретико-методологічні основи басейнової організації природокористування на водозбірних територіях транскордонних річок (на прикладі басейна Дніпра)

Викладає дисципліни: «Моделювання та прогнозування стану довкілля», «Методологія і методи організації наукових досліджень», «Екологічна стандартизація і сертифікація», «Основи фахової підготовки»

Профіль Google Scholar: Виталий Пичура

Профіль Researchgate: Vitalii_Pichura

Ідентифікатор автора Web of Science: N-5620-2016

Ідентифікатор автора Scopus: 57189495808

ORCID: 0000-0002-0358-1889

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Домарацький Євгеній Олександрович – доктор с.-г. наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 106.

Тематика НДР: «Оптимізація елементів технології вирощування різних сортів пшениці в умовах степу України».

Викладає дисципліни: «Моніторинг навколишнього середовища», «Сучасні засоби захисту довкілля».

Профіль Google Scholar: Євгеній Домарацький

Профіль Researchgate: Eugene_Domaratsky

Ідентифікатор автора Web of Science: AAF-3080-2020

Ідентифікатор автора Scopus: 57199169322

ORCID: 0000-0003-3912-1611

 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Стратічук Наталя Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 89, із них 17 у фахових виданнях України, 45 матеріали та тези, 16 методичних рекомендацій, 2 публікації в Scopus та Web of Science.

Тематика НДР: Еколого-економічне обґрунтування зрошення Південного регіону

Викладає дисципліни: «Стратегія сталого розвитку», «Економіка природокористування», «Соціальна екологія», «Техноекологія», «Управління і поводження з відходами».

Профіль Google Scholar:  Наталья Стратичук

Ідентифікатор автора Web of Science: natalia-stratichuk

Ідентифікатор автора Scopus: 57210257864

ORCID: 0000-0002-2637-3214

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Бойко Павло Михайлович – кандидат біологічних наук, доцент, декан факультету рибного господарства та природокористування

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 143

Тематика НДР: Екосистемологія, охорона довкілля, розбудова екомереж

Викладає дисципліни: «Загальна екологія (та неоекологія)», «Екологічне інспектування». 

Профіль Google Scholar: Павло Бойко

Ідентифікатор автора Web of Science: pavlo-boiko

Ідентифікатор автора Scopus: 57205170335

ORCID: 0000-0003-0658-0846

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Алмашова Вікторія Сергіївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 98.

Тематика НДР: Вирощування якісної продукції бобових культур на півдні України

Викладає дисципліни: «Екологічна безпека», «Охорона та раціональне використання земельних ресурсів», «Рекультивація земель». 

Профіль Google Scholar: Вікторія Алмашова

ORCID: 0000-0001-6180-1096

Ідентифікатор автора Web of Science: viktoria-almashova

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Оліфіренко Віталій Віталійович – кандидат ветеринарних наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 131, із них 5 навчальних посібників, 1 монографія, 42 у фахових виданнях України, 5 у зарубіжних виданнях, що входять до різних наукометричних баз, 4 патенти.

Тематика НДР: Вплив антропогенного навантаження на Дніпровсько-Бузький естуарій

Викладає дисципліни: «Екологічна політика», «Ландшафтна екологія», «Охорона та раціональне використання рослинного і тваринного світу».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Євтушенко Ольга Тарасівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 48, із них, 1 колективна монографія, 1 науково-практична рекомендація, 30 тез матеріалів конференцій, 6 у фахових виданнях України, 6 у зарубіжних виданнях, що входять до різних наукометричних баз, в т.ч. 2 публікації в Scopus.

Тематика НДР: Агроекологічне обґрунтування технології вирощування гарбуза мускатного в умовах півдня України для дієтичного харчування

Викладає дисципліни: «Геоекологічний ризик», «Охорона та раціональне використання атмосферного повітря», «Метеорологія і кліматологія», «Екологічне інспектування», «Управління поводження з відходами». 

Профіль Google Scholar: Ольга Євтушенко

Ідентифікатор автора Web of Science: olha-yevtushenko

Ідентифікатор автора Scopus: 57205165731

ORCID0000-0002-0895-2407

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Скок Світлана Вікторівна –кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 52, із них 1 колективна монографія, 21 тез матеріалів конференцій, 11 у фахових виданнях України, 3 у зарубіжних виданнях, що входять до різних наукометричних баз, в т.ч. 2 публікацій в Scopus.

Тематика НДР: Характеристики каналізаційно-поверхневих стоків м. Херсон та оцінка їх впливу на стан гідро екосистем Нижнього Дніпра

Викладає дисципліни: «Управління техногенною та екологічною безпекою», «Геоекологічний ризик», «Екологія міських систем», «Сучасні засоби захисту довкілля». 

Профіль Google Scholar: Светлана Скок

Ідентифікатор автора Web of Science: svetlana-skok

Ідентифікатор автора Scopus: 57205168167

ORCID: 0000-0003-3178-0292

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бреус Денис Сергійович –кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 34, із них 2 колективні монографії, 7 у фахових виданнях України, 7 у зарубіжних виданнях, що входять до різних наукометричних баз, в т.ч. 4 публікацій в Scopus та Web of Science.

Тематика НДР: Агроекологічне обґрунтування ведення органічного землеробства в Херсонській області

Викладає дисципліни: «Методологія та організація наукових досліджень», «Інженерна екологія», «Охорона та раціональне використання земельних ресурсів», «Сучасні біотехнології в галузі».

Профіль Google Scholar: Денис Бреус

Ідентифікатор автора Web of Science: denys-breus

Ідентифікатор автора Scopus: 57205163781

ORCID: 0000-0001-7238-518

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

Дюдяєва Ольга Анатоліївна – старший викладач, сертифікований консультант з експорту до ЄС (сертифікат 000012)

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 83

Тематика НДР: Екологічна стандартизація та сертифікація сільськогосподарської продукції. Нормативно-правові засади виробництва екологічно безпечної продукції

Викладає дисципліни: «Екологічна політика», «Екологічна стандартизація сертифікація», «Природні ресурси України».

Профіль Google Scholar: Ольга Дюдяєва

Ідентифікатор автора Web of Science: olha-dyudyaeva

Ідентифікатор автора Scopus: 57205167593

ORCID: 0000-0001-6252-5396

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Рутта Олена Валеріївна – ст. лаборант, асистент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 18

Викладає дисципліни: «Рекреаційні зони», «Стратегія сталого розвитку», «Методика викладання, педагогіка та психологія у вищій школі», «Реакреаційні зони».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Основні навчальні дисципліни кафедри

Загальна екологія, моніторинг довкілля, біоіндикація, охорона та раціональне використання рослинного і тваринного світу, охорона та раціональне використання  земельних ресурсів, природоохоронне інспектування, природоохоронні технології, природні ресурси України, заповідна справа, водні екосистеми, основи біобезпеки та біоетики, екологічна стандартизація та сертифікація, рекреаційні ресурси і курортологія, екологічна паспортизація територій та підприємств, основи екоосвіти і культури, біосанітарний моніторинг, вступ до фаху, сучасні засоби захисту довкілля, екологічний туризм, екологія людини, утилізація та рекуперація відходів, управління поводження з відходами.

На кафедрі діє науковий студентський гурток «EcoLife»

 

Історична довідка кафедри

Кафедра заснована в 2001 році (наказ № 67 від 03 грудня 2001 року). 
Враховуючи нагальну потребу щодо підготовки фахівців у сфері охорони навколишнього середовища для Південного регіону відповідно рішення вченої ради університету була створена кафедра екології. Засновником і першим завідувачем кафедри був доцент кафедри рибництва, кандидат біологічних наук Пилипенко Юрій Володимирович.

Призначення кафедри: підготовка фахівців за ОКР «бакалавр» та «магістр» із спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища», яка на теперішній час трансформована у «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

 

Завідувач кафедри (2001-2017 рр.) – Пилипенко Юрій Володимирович (роки життя 28.10.1958р. – 23.09.2017р.)– доктор сільськогосподарських наук, професор, автор 280 наукових і науково-методичних праць, у тому числі 2 підручників, 9 навчальних посібників, 4 науково-виробничих видань в галузі водних біоресурсів та гідроекології, очолював кафедру з 2001 до 2017 року.

Профіль Google Scholar: Юрій Пилипенко

Ідентифікатор автора Scopus: 23493613600

 

На кафедрі в різні роки працювали:

З 2003 р. по 2005 р. доктор сільськогосподарських наук, професор Жарінов В.І., який викладав предмети Агроекологія та Основи загальної екології. 
З 2002 р. по 2008 роки кандидат с.-г. наук, доцент Малєєв В.О., який викладав дисципліни Ландшафтна екологія, Урбоекологія, Основи екології, Економіка природокористування, Геоекологічний ризик, Екобезпека територій та акваторій. 
З 2004 р. по 2008 р. кандидат с.-г. наук Козій М.С. викладав наступні дисципліни: Екологія людини, Соціальна екологія, Техноекологія. 
З 2004 р. по 2006 р. кандидат с.-г. наук, доцент Керімов А.Н. викладав дисципліни Утилізація та рекуперація відходів, Основи екології. 
В період з 2005 по 2008 роки на кафедрі працювали асистентами Савченко В.А., Пентилюк Р.С., за сумісництвом: доценти Сафонова О.П., Пилипенко І.О., Семенюк С.К., Майдебура О.П.; асистенти Кнорр В.А., Бабенко О.В., Кіріяк С.Г.
 

Участь у міжнародних грантах та держбюджетних темах

Співробітники кафедри приймали участь і являються керівниками, співкерівниками і основними виконавцями наступних грантів та держбюджетних тем:

«Рибогосподарський моніторинг Тузлівських лиманів» (договір № 42-08) – керівник проф. Пилипенко Ю.В.

«Формування безпеки агровиробництва в зоні Полісся України» (№ державної реєстрації 0115U003046), 2015-2016 рр. – керівник проф. Скрипчук П.М. (Національний університет водного господарства та природокористування), співвиконавець від ДВНЗ
Співробітники кафедри приймали участь і являються керівниками, співкерівниками і основними виконавцями наступних грантів та держбюджетних тем:

«Рибогосподарський моніторинг Тузлівських лиманів» (договір № 42-08) – керівник проф. Пилипенко Ю.В.

«Формування безпеки агровиробництва в зоні Полісся України» (№ державної реєстрації 0115U003046), 2015-2016 рр. – керівник проф. Скрипчук П.М. (Національний університет водного господарства та природокористування), співвиконавець від ДВНЗ "ХДАУ" – доц. Пічура В.І.

«Розробка стратегії геоуправління конкурентоспроможним розвитком аграрного сектору України» (№ державної реєстрації 0116U005512), 2016-2018 рр. – керівник доц. Грановська В.Г.

«Комерціалізація селекційної роботи з вівцями із урахуванням впливу кліматичних та антропогенних чинників» (№ державної реєстрації 0116U001516), 2016-2017 рр. – керівник проф. Нежлукченко Т.І.

«Інвентаризація територій та об’єктів природно-заповідного фонду Херсонської області» (замовлення Департаменту екології та природних ресурсів ХОДА) – керівник доц. Яремко Ю.І., керівник наукових робіт доц. Бойко П.М.

«Стратегія геосистемно-басейнової організації природокористування на водозбірній території транскордонної річки Дніпро» (№ державної реєстрації 0117U006765), 2017-2020 рр. – керівник доц. Пічура В.І.

«Стратегічні напрямки розвитку адаптивних технологій вирощування сільськогосподарських культур за умов обмеженості природних і матеріальних ресурсів» (№ державної реєстрації 0117U006765), 2017-2020 рр. – керівник доц. Лаврекно С.О.

«Інформаційне забезпечення розвитку конкурентоспроможного органічного сільського господарства України в умовах євроінтеграції» (№ державної реєстрації Ф76/38416), 2017-2019 рр. – керівник проф. Скрипчук П.М. (Національний університет водного господарства та природокористування), співвиконавець від ДВНЗ «ХДАУ» – доц. Пічура В.І.

«Агроекологічні аспекти ведення органічного землеробства в умовах Півдня України» (№ державної реєстрації 0119U100067), 2019-2021 рр. – керівник доц. Домарацький Є.О.

«Агроекологічне обґрунтування системного застосування багатофункціональних рістрегулюючих препаратів за вирощування основних польових культур в умовах зони Степу України», 2021-2023 рр. – керівник проф. Пічура В.І.

«Adaptive learning environment for competence in economic and societal impacts of local weather, air quality and climate (ECOIMPACT)» – ERASMUS+-561975-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (2015-3320), 2015-2018 рр. – керівник від ДВНЗ «ХДАУ» проф. Нежлукченко Т.І.

 

Дорадча діяльність кафедри

Пічура В.І. – «ГІС-технології в екологічних дослідженнях».

Бойко П.М. – «Екологія, охорона довкілля та розбудова екомереж».

Стратічук Н.В. – «Економіка природокористування»

Дюдяєва О.А. –«Консультант з експорту до ЄС» (сертифікат 000012), член організації NACEE 

Члени кафедри входять до експертної групи для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти МОН України; групи експертів проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених при МОН України, Секція: «Нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в екології; раціональне природокористування»; науково-технічної ради Державного агентства водних ресурсів України; басейнової ради Нижнього Дніпра; комісію з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управлінням якістю атмосферного повітря у Миколаївській області; науково-технічної ради НПП «Джарилгацький», «Азово-Сівашського національного природного парку», НПП «Нижньодніпровський».

 

Основні наукові досягнення кафедри

Колективом кафедри опубліковано більше 800 наукових праць із них понад 100 у міжнародних виданнях, що входять до різних наукометричних баз, в т.ч. 40 публікацій в SCOPUS та Web of Science.
Співробітники кафедри здійснюють наукову та інформаційно-технічну підтримку наукового фахового видання категорії Б «Водні біоресурси та аквакультура»: http://wra-journal.ksauniv.ks.ua/

 

Матеріально-технічна база кафедри

На кафедрі функціонують дві спеціалізовані науково-навчальні лабораторії  «Екомоніторинг», «Екомоделювання» і начальна лабораторія «Ідей», діяльність яких направлена на дослідження та моделювання стану навколишнього середовища, формування ідей щодо впровадження сучасних природоохоронних заходів та технологій. Діяльність лабораторії «Екомоніторинг» направлена на здійснення наукових досліджень в галузі збалансованого природокористування та забезпечення комплексної оцінки екологічного стану навколишнього середовища із застуванням більше 30 найменувань новітніх польових та лабораторних приладів, зокрема: для оцінки стану земельних і водних ресурсів, атмосферного повітря і шумового забруднення, якості продуктів харчування, біологічного різноманіття. Діяльність лабораторії «Екомоделювання» направлена на здійснення інформаційної підтримки польових та лабораторних досліджень, збереження, обробку, моделювання і розробку природоохоронних заходів із застосуванням багатомірної статистики,геоінформаційних систем та технологій дистанційного зондування Землі. Лабораторія забезпечена фондом архівних даних дистанційного зондування із джерела актуальних даних космічних знімків із різних супутникових апаратів розміщені на офіційному сайті геологічної служби США (https://earthexplorer.usgs.gov/). Має спеціалізоване ліцензійне програмне забезпечення STATISTICA (для комплексної статистичної обробки), ArcGIS (для просорового моделювання та створення тематичних карт). Діяльність лабораторії «Ідей» направлена на розробку адаптивних природоохоронних проєктів та впровадження сучасних природозберігаючих технологій. Лабораторії забезпечують супровід науково-дослідних проектів і науково-практичну підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями 101 «Екологія» і 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Науково та навчально-методичне забезпечення кафедри

Монографії

 1. Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку: [колективна монографія] / за ред. д.т.н., професора Л.Ф. Кожушка, д.т.н., професора, член-кор. НААН В.А. Сташука, д.е.н., професора, академіка НААН М.А. Хвесика, д.т.н., професора А.М. Рокочинськаого. – Рівне, 2018. – 638с. (Розділ. 14. Оцінка соціо-економіко-екологічного стану території басейнів річок як передумови переходу на принципи сталого розвитку / М.О. Клименко, О.М. Клименко, В.І. Пічура, Л.В. Клименко, І.І. Статник, Б.О. Король, Х. Крачунов, І. Христов. – С. 602–635).
 2. Інформаційне забезпечення розвитку органічного сільського господарства: монографія / Скрипчук П. М., Пічура В. І., Потравка Л.О., Терновий Ю. В. та ін.; за заг. ред. П. М. Скрипчука. – Рівне: НУВГП, 2018. – 180 с. (Розділ. 1. Теоретико-методологічні аспекти створення геоінформаційно-аналітичної системи органічного землеробства / В.І. Пічура, Л.О. Потравка, Д.С. Бреус, О.В., Рутта – С. 8–79)
 3. Geo-management in organic agriculture: monografia viacerých autorov / co–authors: Pichura V., Potravka L. Dudiak N. Breus D. Skok S. Editors: Skrypchuk Petro and Jozef Zat’ko. – Slovensko, Podhajska: Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania, 2019. – 283 p. ISBN: 978-80-89926-04-6 
 4. Домарацький Є.О., Добровольський А.В., Базалій В.В., Пічура В.І., Домарацький О.О. Соняшник: екологічні шляхи оптимізації його живлення. Монографія / Херсон: Олді-Плюс, 2020 р. 160 с.
 5. Пічура В.І. Басейнова організація природокористування на водозбірній території транскордонної річки Дніпро. – Херсон: «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020. – 380 с.
 6. Пічура В.І. Атлас екологічного стану басейну ріки Дніпро. – Херсон: «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020. – 36 с.

 

Навчальні посібники

Бойко П.М., Бойко Т.О., Плугатар Ю.В. Екологічне лісознавство: навчальний посібник. Друге видання доповнене і перероблене. – Херсон: Олді-плюс, 2019. – 268 с.

 

Статті у виданнях, що індексуються у Web of Science і Scopus

 1. Boiko T., Boiko P., Breus D. Optimization of shelterbelts in the steppe zone of Ukraine in the context of sustainable development. 18-th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM, 2018 Vol. 18, Issue: 3.2.
 2. Breus D., Dudyaeva O., Yevtushenko О., Skok S. Organic agriculture as a component of the sustainable development of the Kherson region (Ukraine). 18-th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM,  2018, Vol. 18. Issue: 5.2.
 3. Pichura V. I., Malchykova D. S., Ukrainskij P. A., Shakhman I. A., Bystriantseva A. N. Anthropogenic Transformation of Hydrological Regime of The Dnieper River. Indian Journal of Ecology (2018) 45(3). Р. 445-453.
 4. Pichura V.I., Potravka L.A., Dudiak N.V., Skrypchuk P.M., Stratichuk N.V. Retrospective and Forecast of Heterochronal Climatic Fluctuations Within Territory of Dnieper Basin. Indian Journal of Ecology. 2019. Vol. 46 (2). P.
 5. Бойко Т.О., Назаренко С.В., Бойко П.М. Впровадження засад органічного землеробства при вирощуванні лісових культур в південному степу // Traektorianauki: International Electronic Scientific Journal. Section «Biology». – 2018. – Т. 4 (1). – № 10. – Р. 2001-2007.
 6. Dudiak N.V., Pichura V.I., Potravka L.A., Stratichuk N.V. Geomodelling of Destruction of Soils of Ukrainian Steppe Due to Water Erosion. Journal of Ecological Engineering. 2019. Vol. 20, Iss. 8. P. 192–198.
 7. Lisetskii F.N., Pichura V.I. Catena linking of landscape-geochemical processes and reconstruction of pedosedimentogenesis: A case study of defensive constructions of the mid-17th century, South Russia. 2020. Vol. 187. p. 104300. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0341816219304424. https://doi.org/10.1016/j.catena.2019.104300
 8. Dudiak N.V., Pichura V.I., Potravka L.A., Stroganov A. A. Spatial modeling of the effects of deflation destruction of the steppe soils of Ukraine. Journal of Ecological Engineering. 2020. Vol. 21, Iss. 2. P. 166–177.
 9. Lisetskii F., Poletaev A., Zelenskaya E., Pichura V. Associated data on the physicochemical properties of pedosediments, climatic and dendrochronological indicators for palaeogeographic reconstructions. Data in Brief. Vol. 28. p. 104829.
 10. Pichura V., Potravka L., Skok S., Vdovenko N. Causal regularities of effect of urban systems on condition of hydro ecosystem of Dnieper river. Indian Journal of Ecology. 2020. 47(2). 273-280

 11. Pichura V., Potravka L., Skrypchuk P., Stratichuk N. Anthropogenic and Climatic Causality of Changes in the Hydrological Regime of the Dnieper River // J. Ecol. Eng. 2020; 21(4):1–10.

 12. Lebed O., Klymenko O., Fizyk I., Potravka L., Pichura V. Measurement of Exhalation of Radon-222 from Soil of City of Rivne, Ukraine. Indian Journal of Ecology. 2020. Vol. 47 (2). P. 337-344.

 13. Kornienko, V. O.,Olifirenko, V. V.  Dynamics of growing of Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii) larvae for different durations of cultivation. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 11(3), 438–443. 2020.

Статті у фахових виданнях України

 1. Оліфіренко В.В., Козичар М.В., «Токсико-біологічна оцінка риби та гідро біонтів за допомогою тест-об’єктів». Водні біоресурси та аквакультура України №1. Херсон. Олді-Плюс. – 2018 р. С. 95-101.
 2. Пічура В.І. Модель структури геоінформаційно-аналітичної системи органічного землеробства / В. І. Пічура, П. М. Скрипчук, Л.О. Потравка, Д.С. Бреус // НауковідоповідіНУБіПУкраїни. – 2018. – № 5 (75).
 3. Пічура В.І., Потравка Л.О. Основи моделювання трансформаційних перетворень аграрного сектору в умовах нестійкості економічного середовища. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. –2018. Том 23, вип. 3 (68). – С. 44–49.
 4. Потравка Л.О., Пічура В.І. Перспективи розвитку ринку зерна в Україні. Економіка і суспільство. – 2018, № 19. – С. 209–214.
 5. Скок С. В. Оцінка впливу твердих побутових відходів на стан поверхневих вод в зоні дії міста Херсон. Науковий вісник НУБіП України.Серія: Біологія, Біотехнологія, Екологія. 2018. Вип. 287. С.33-45.
 6. Cкок С. В. Просторова неоднорідність забруднення грунтів міських систем важкими металами. Наукові доповідді НУБІП України. 2018.№ 3 (73).
 7. Стратічук Н.В. Оцінювання зменшення викидів шкідливих речовин шляхом упровадження енергозберігаючих заходів об’єктами житлового фонду // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. - Херсон: Грінь Д.С., 2018. - Вип. 102. – с.157-166.
 8. Стратічук Н.В. Проблематика запровадження стратегічної екологічної оцінки // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. - Херсон: Грінь Д.С., 2019. - Вип. 107.
 9. Пічура В.І., Потравка Л.О. Типізація території басейну ріки Дніпро за ступенем агрогенної трансформації ландшафтних територіальних структур. Наукові горизонти. 2019. №9 (82). С. 45–56.
 10.  Dudiak N. V., Pichura V. I., PotravkaL. A. Ecological and economic aspects of afforestation in Ukraine in the context of sustainable land use. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – 2019. № 2. С. 1–24.
 11. Пічура В.І., Скрипчук П.М., Дудяк Н.В. Управлінські аспекти еколого-економічних наслідків водно-ерозійної деструкції ґрунтів в зоні Степу України. Збалансоване природокористування. 2019. №3. С. 109–118.
 12. Пічура В.І., Потравка Л.О., Скок С. В. Екологічний стан акваторії ріки Дніпро у зоні впливу урбосистем (на прикладі міста Херсон). Водні біоресурси та аквакультура. 2019. №2. С. 19–34.
 13. Пічура В.І., Скок С. В. Вплив урбосистем на гідрогеологічні та гідрохімічні умови водоносних горизонтів. Наукові доповіді НУБіП України. – 2019. №6 (82).

14. Пічура В. І., Потравка Л. О. Удосконалення механізму організації природокористування на території басейну Дніпра. Біоресурси і природокористування. 2019. Том 11 (5-6).

15. Пічура В. І., Потравка Л. О. Методологія просторово-часової оцінки стану екосистеми басейнів річок і організації раціонального природокористування. Водні біоресурси та аквакультура. 2019. №2. С. 144–174.

16. Стратічук Н.В. Проблема накопичення відходів та оптимізація шляхів поводження з ними // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. - Херсон: Грінь Д.С., 2020. - Вип. 111. – с.285-291.

17. Скок С.В.,  Стратічук Н.В. Науково-методичні аспекти оцінки сталого розвитку міських екосистем. Екологічні науки. Випуск 1 (28). 2020. С. 367-372.

18. Стратічук Н.В. "Оцінка екологічної ефективності управління природно-ресурсним потенціалом" Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. - Херсон: Грінь Д.С., 2020. - Вип. 115. С.277-284.

19. Стратічук Н.В. Оцінка природно-ресурсного потенціалу території Одеської області Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. - Херсон: Грінь Д.С., 2020. - Вип. 116

20. Скок С.В. Екологічна оцінка впливу урбосистем на якість водних ресурсів. Екологічні науки. Випуск 4 (31). 2020. С. 66-75.

21. Скок С.В. Вплив зливових та каналізаційних стічних вод на якість річки Дніпро в зоні дії Херсонської урбосистеми. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2020. № 2.

22. Скок С.В. Методичні аспекти оцінки впливу міських стічних вод на якість річки Дніпро. Водні біоресурси та аквакультура. 2020. № 2 (8). С.251-267.

23. Кундельчук О.П., Скок С.В.,  Грідасов Є.Р. Оцінка впливу техногенного нічного освітлення на живі організми методами фітотестування. Таврійський науковий вісник. 2020.  № 116.

24. Оліфіренко В.В., Корнієнко В.О., Рожков В.В., Бушуєв В.С. Результативність вирощування мальків стерляді в басейнах (Acipenser ruthenus) за різного режиму годівлі. Науковий журнал. Водні біоресурси та аквакультура. Херсон: Видавничий дім Гельветика, 2020.

25.  Оліфіренко В.В., Корнієнко В.О., Оліфіренко А.А. Особливості паразитофауни промислових риб в окремих ділянках Дніпровсько-Бузького лиману. Водні біоресурси та аквакультура. 2020. (категорія Б) Посилання на репозитарій університету: № 1, 2020. Вип.1. С.35-43
26.  Оліфіренко В. В., Козичар М.В.,Оліфіренко А.А. Визначення харчової та біологічної цінності риби за допомогою тест-організмів. ТНВ, Вип. 110, Ч. 2, 2019 С. 184-189

27. Оліфіренко В.В., Корнієнко В.О., Козичар М.В. Спосіб анестезії африканського сома. Науковий журнал. Водні біоресурси та аквакультура. Херсон: Видавничий дім Гельветика, 2020, Вип. 1. С.  61-72

28. Алмашова В.С., Євтушенко О.Т., Онищенко С.О. Агроекологічне обґрунтуванням вирощування гороху овочевого із застосуванням біологічного стимулятору росту ризоторфін. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2020. №1. С. 3-6.

29. Алмашова В.С. Оцінка екологічного стану водойм у гирлі Дніпра ( на прикладі Білого озера). Водні біоресурси та аквакультура. 1/2020. С. 10.

30. Дюдяєва О.А., Бех В.В. Харчова безпека вітчизняної продукції аквакультури як гарантована передумова виходу на зовнішні ринки. Водні біоресурси та аквакультура. 1/2020. С. 44-56

31. Шарило Ю.Є., Деренько О.О., Дюдяєва О.А. Використання водоростей виду Chlorophyta біологічний метод очищення водойм. Водні біоресурси та аквакультура. 1/2020. 88-103.

32.  Алмашова В.С., Онищенко С.О. Ковшакова Т.С. Екологічна оцінка моніторингу видового складу регульованих шкідливих організмів та оцінка порогу їх шкодочинності для сільськогосподарської продукції Херсонської області. Херсон, ТНВ №112, С.270-275.

33. Федоренко М.О., Вдовенко Н.М., Павлюк С.С., Дюдяєва О.А. Базові засади розвитку рибальства та аквакультури в умовах трансформаційних процесів.  Водні біоресурси та аквакультура. 2020. № 2. С. 47-57

34.  Алмашова В.С. Оцінка сучасного екологічного стану у сфері поводження з відходами в Херсонській області та шляхи зменшення впливу ТПВ на довкілля. Таврійський науковий вісник. Херсон. 2020. Вип. 116. (10 сторінок)
35.  Бойко Т.О., Дементьєва О.І., Бойко П.М. Еколого-біологічний аналіз дерев’янистих рослин родини Fabaceae Lindl. міста Херсон. Таврійський науковий вісник, 2020. №114. с. 241-247.
36.  Бреус Д.С. Дослідження екологічного стану акваторії Каховського водосховища. Водні біоресурси та аквакультура. Вип. № 2.  2020.
37.  Бреус Д.С. Світовий досвід ведення органічного землеробства та перспективи його розвитку в Україні. Таврійський науковий вісник. 2020. № 116.

38. Пічура В.І., Потравка Л.О. Протиерозійна оптимізація структури земельного фонду та екологізація природокористування на території басейну ріки Дніпро. Водні біоресурси та аквакультура. 2020. № 2. С. 210-235

 

 

 

 

(М.Ф.Бойко, С ГЧорний) 

      
Список літератури
Англо-український іхтіологічний словник
Додатки

Свідоцтва і патенти кафедри