ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Кафедра лісового та садово-паркового господарства

Кафедра: Лісового та садово-паркового господарства

ауд. 3-47, 3-50, 3-50А, 3-51, 3-51А, 3-52, 3-52А

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік заснування кафедри

У 1950 р. була створена кафедра агролісомеліорації та лісівництва на базі лісомеліоративного факультету Херсонського сільськогосподарського інституту ім. О.Д. Цюрупи, яка існувала до 1956 р. Завідуючим кафедрою був призначений к.с.-г.н., доцент Андріанов Сергій Миколайович

Фото. Адріанов Сергій Миколайович (в центрі) – завідувач кафедри агролісомеліорації та лісівництва, кандидат сільськогосподарських наук, доцент серед студентів лісомеліоративного факультету (перший набір), 1953 рік.

У 2013 році наказом ДВНЗ "ХДАЕУ"  № 50 б/і
від 20.06.2013 р. була поновлена кафедра Лісового та садово-паркового господарства на базі факультету рибного господарства та природокористування під керівництвом
кандидата с.-г. наук, доцента Шевчука Віктора Васильовича

Призначення кафедри

Кафедра лісового та садово-паркового господарства є випускаючою кафедрою та готує фахівців зі спеціальностей «Лісове господарство» та «Садово-паркове господарство». 

Склад кафедри

Доктори наук, професори: Бойко М.Ф.

Кандидати наук, доценти: Бойко Т.О., Семенюк С.К., Богадьорова Л.М.

Старші викладачі: Дементьєва О.І.

Асистенти: Котовська Ю.С., Лаврись В.Ю., Дворна А.В..

Співробітники: ст. лаборант Дорожкіна Г.О., провідний агроном Мазурок І.Г..

Бойко Тетяна Олексіївна – в.о. завідуючого кафедри, кандидат біологічних наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 95, із них 38 у фахових виданнях України, 5 у зарубіжних виданнях, що входять до науково-метричних баз Scopus та Web of Science, і 4 навчальні посібники.

Тематика НДР: «Ліхенобіота Єланецько-Інгульського регіону».

Викладає дисципліни: «Дендрологія», «Озеленення урбосередовища», «Лісова фітопатологія», «Декоративні розсадники», «Лісові розсадники», «Захист декоративних рослин», «Озеленення населених місць», «Декоративне садівництво», «Паркознавство», «Дендропроектування»..

Профіль Google Scholar: Тетяна Бойко

ORCID: 0000-0003-3864-2036

Ідентифікатор автора Web of Science: tetyana-boiko

Ідентифікатор автора Scopus: 57205162014

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бойко Михайло Федосійович –  доктор біологічних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – понад 420 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. 14 монографій та навчальних посібників. Автор статей в Червоній книзі України, Географічній енциклопедії України, Екологічній енциклопедії України, Енциклопедії сучасної України Red Data Book of European Bryophytes. Нагороджений почесним знаком «За наукові досягнення».

Коло наукових інтересів: ботаніка; бріологія; екологія; охорона довкілля; заповідна справа, ефірно-олійні рослини, загальна біологія, алелопатія, методика викладання біології.

Викладає дисципліни: Інтродукція та адаптація декоративних рослин

Профіль Google Scholar: Бойко Михайло

ORCID: ID:0000-0002-3892-4845

Ідентифікатор автора Web of Science: Y-3866-2018   

Ідентифікатор автора Scopus: 57193770800

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Дементьєва Ольга Іванівна  –  старший викладач, кандидат с.-г. наук.

Кількість наукових та навчально-методичних праць –  80,  із них 20 у фахових виданнях України, 6 у зарубіжних виданнях, що входять до науково-метричних баз Scopus та Web of Science.

Тематика НДР: «Вплив поливних вод та їх якість на екологічний стан грунту».

Викладає дисципліни:«Декоративні рослини закритого ґрунту», «Контейнерна культура декоративних рослин», «Архітектурна графіка в сад-парковому господарстві», «Штучна зміна форми декоративних рослин», «Основи ландшафтного дизайну»,  «Дизайн ландшафту», «Садово-паркове та ландшафтне будівництво», Моделювання об’єктів озеленення.

Профіль Google Scholar: Ольга Дементьєва

ORCID0000-0001-6112-6772

Ідентифікатор автора Web of Science: AAC-3005-2020

Ідентифікатор автора Scopus: 57210299870

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Семенюк Станіслав Кузьмич –кандидат біологічних наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 97, із них 6 у фахових виданнях України, 3 у зарубіжних виданнях, що входять до науково-метричних баз Scopus та Web of Science.

Тематика НДР: «Склад і чисельність лісових тварин в умовах Півдня України».

Викладає дисципліни:«Лісова меліорація», «Лісознавство», « Нішеві культури у відкритому та закритому грунті», «Орган.с.-п.та л.-г.виробництва», «Недерервні ресурси лісу», «Основи лісоексплуатації», «Композиції деревних насаджень», «Реконструкція, реставрація та ремонт зелених насаджень», «Основи фахової підготовки», «Екологічне лісівництво», «Паркова  фітоценологія», «Лісопаркове господарство» 

Профіль Google Scholar: Станіслав Семенюк

 ORCID: 0000-0002-9873-7646

Ідентифікатор автора Web of Science: 3638187

Ідентифікатор автора Scopus: 7801641562

 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  

  Богадьорова Лариса Михайлівна - кандидат географічних наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 89, із них 24 у фахових виданнях України, у зарубіжних виданнях, що входять до науково-метричних баз Scopus та Web of Science, 4 посібника.

Тематика НДР: «Територіальна організація сільськогосподарського виробництва»

Викладає дисципліни: «Основи фахової підготовки», «Загальне землезнавство», «Основи наукових досліджень», «Географія природних ресурсів світу», «Раціональне використання природних ресурсів», «Ландшафтознавство», «Фізична географія материків і океанів», «Історія наук про Землю»

Профіль Google Scholar: Богадьорова Лариса

ORCID: 0000-0002-9072-3434

Ідентифікатор автора Scopus: 57205165837

Publons WoS (ResearcherID) larisa-bohadorova 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Котовська Юліана Станіславівна – асистент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 37, із них 25 у фахових виданнях України

Тематика НДР: «Діяльність академіка Погребняка П.С. у дослідній лісовій справі».

Викладає дисципліни:«Фотодизайн інтер’єрів» «Квітникарство з основами луківництва», «Озеленення інтер’єрів», «Дизайн екстер’єрів», «Екзотичні дерева та ліани в ландшафтах України», «Основи оранжування».

Профіль Google Scholar:Юліана Котовська

ORCID: 0000-0002-9873-7646

 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Лаврись Вікторія Юріївна – доктор філософії, асистент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 40. із них 12 у фахових виданнях України, 2 у зарубіжних виданнях, що входять до науково-метричних баз Scopus та Web of Science.

Тематика НДР: «Агробіологічні аспекти вирощування соняшника декоративного в умовах Південного Степу України».

Викладає дисципліни: «Озеленення населених місць», «Дендрологія», «Декоративна дендрологія, «Основи фахової підготовки» - практичні та лабораторні заняття.

Профіль Google Scholar: Вікторія Лаврись

ORCID: 0000-0002-5687-3412

Ідентифікатор автора Web of Science: Lavrus Viktoria

Ідентифікатор автора Scopus: 57221674193

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Дворна Анна Володимирівна – асистент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 10, із них 2 у фахових виданнях України

Викладає дисципліни: «Лісознавство», «Лісова фітопатологія», «Інтродукція та адаптація декоративних рослин», «Лісова меліорація», «Недеревні ресурси лісу», «Організація с.п та л.г виробництва», «Лісова ентомологія», «Нішеві культури у закритому та відкритому грунті», «Лісівництво», «Лісові культури» - практичні та лабораторні заняття.

Профіль Google Scholar: Анна Дворна 

ORCID: 0000-0002-0126-5989

Ідентифікатор автора Web of Science:

Ідентифікатор автора Scopus:

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Мазурок Ірина Григорівна – провідний агроном дендропарку ХДАЕУ.

Очолює роботу по догляду за дендропарком та колекційним розсадником декоративних культур ХДАЕУ.

е-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дорожкіна Ганна Олександрівна  – старший лаборант кафедри

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні навчальні дисципліни кафедри

«Дендрологія», «Лісова фітопатологія», «Декоративні розсадники», «Лісові розсадники», «Захист декоративних рослин», «Озеленення населених місць», «Декоративне садівництво», «Паркознавство», «Дендропроектування», «Основи садівництва», «Інтродукція та адаптація декоративних рослин», «Декоративні рослини закритого грунту», «Контейнерна культура декоративних рослин», «Архітектурна графіка в сад-парковому господарстві», «Архітектурна графіка в лісовому господарстві», «Дизайн квітників», «Штучна зміна форми декоративних рослин», «Основи ландшафтного дизайну», «Основи топіарного мистецтва», «Дизайн ландшафту», «Садово-паркове та ландшафтне будівництво», «Архітектурна графіка в с.-п. будівництві».

На кафедрі в різні роки працювали:

З 2013р. по 2014 р. доктор с.-г. наук, професор Плугатар Ю.В. та кандидат с.-г. наук, член-корисподент Лісівничої академії наук України, старший науковий співробітник Шевчук В.В.

З 2014р. по 2016 р. доктор с.-г. наук Михайлов В.О.

З 2015р. по 2016 р. доктор с.-г наук, професор Гладун Г.Б.

З 2016р. по 2017 р. кандидат с.-г. наук, асистент Бреус Д.С.

З 2013р. по 2017 р. старший лаборант Корнієнко І.В.

З 2017р. по 2019 р. старший лаборант Камінська А.

З 2018р. по 2020 р. доктор с.-г наук, професор Жуйков О.Г.

З 2016р. по 2020 р. кандидат с.-г. наук, доцент Назаренко С.В.

З 2013р. по 2021 р. . кандидат с.-г. наук, асистент Стрельчук Л.М.

Наукове та навчально-методичне забезпечення кафедри

Монографії: 4 – колективні.

Підручники та навчальні посібники: 3.

наукові роботи надруковані в Україні: 136.

Наукові роботи у Міжнародних виданнях: 20.

 

Свідоцтва і патенти кафедри

Свідоцтва і патенти кафедри

Наукова робота

 

Наукова робота

Наукова робота здобувачів

 

Наукова робота здобувачів

Позанавчальні досягнення здобувачів

Позанавчальні досягнення здобувачів

Конференції

Матеріали першої відкритої регіональної науково-практичної Інтернет-конференції «Наукові читання імені В.М.Виноградова», (23-24 травня 2019 року, м. Херсон)

Матеріали IІ-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Наукові читання імені В.М.Виноградова», (21-22 травня 2020 року, м. Херсон)

Матеріали IІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Наукові читання імені В.М.Виноградова», (18-19 травня 2021 року, м. Херсон)

Матеріали IV-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Наукові читання імені В.М. Виноградова», (26-27 травня 2022 року, м. Херсон)

Матеріали V-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Наукові читання імені В.М. Виноградова», присвяченої 10-річчю заснування кафедри лісового та садово-паркового господарства Херсонського державного аграрно-економічного університету (25-26 травня 2023 року, м. Херсон)

Неформальна освіта

 

Навчальні посібники

 1. Плугатар Ю.В., Бойко П.М., Шевчук В.В., Бойко Т.О. Екологічне лісознавство. Навчальний посібник (з грифом МОН України) / Херсон: Олді Плюс, 2014. – 234 с.
 2. Гладун Г.Б., Бойко Т.О., Стрельчук Л.М. Лісові меліорації агроландшафтів. Термінологічний словник. Навч. посібник. Харків-Херсон: ХНАУ-ХДАУ: Олді Плюс, 2015. – 218 с.
 3. Бойко Т.О., Бойко П.М., Плугатар Ю.В. Екологічне лісознавство: навчальний посібник. Друге видання доповнене і перероблене. – Херсон: Олді-плюс, 2019. – 268 с.
 4. Бондар О.І., Бойко П.М. Пилипенко Ю.В., Бойко Т.О. Загальна екологія та неоекологія. Херсон: Олді-Плюс, 2011. 166 с.

 Монографії

 1. Коломійчук В.П., Мойсієнко І.І., Деркач О.М., Бойко Т.О. Природний заповідник «Єланецький степ» // Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.1. Біосферні заповідники. Природні заповідники / [Коллектив авторів під ред. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко]. – Київ: Фітосоціоцентр, 2012. – С. 124-139.
 2. Бойко Т., Бойко П. Аналіз деревних рослин паркових насаджень міста Херсон .Theoretical foundations of engineering. Tasks and problems: collective monograph / Boiko T., Boiko P., etc. Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2021. Available at : DOI- 10.46299/ISG.2021.MONO.TECH.III.  Іnternational Science Group – Boston : Primedia eLaunch. 2021. С. 12-18.
 3. Котовська Ю.С., Бойко Т.О. Використання різних типів субстрату для укорінення живців цитрусових в умовах закритого ґрунту. Prospective directions of scientific research in engineering and agriculture: collective monograph / Hladyshev D., Hnat H.  Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch. 2023. 346- 357.

Наукові роботи надруковані в Україні

1. Головащенко М.Ф. Залежність таксаційних показників 40-річних штучних сосняків від схем і густоти посадки// Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. - Вип. 85.- Херсон: Грінь Д.С., 2013. - С. 213-217. http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/85_2013/48.pdf

2. Шумигай І.В. Вирощування гібридів кукурудзи на Півдні України в умовах зрошення / І.В. Шумигай, О.І. Дементьєва // Агроекологічний журнал. –  2014. – № 2. – С. 74–78.

3. Вплив зрошення та мінерального живлення на формування продуктивності кукурудзи в умовах зрошення / Ю.О. Лавриненко, Т.Ю. Марченко, О.А. Гож, Т.В. Глушко, О.І. Дементьєва // Посібник українського хлібороба. – 2014. – № 1. – С. 135–137.

4. Головащенко М.Ф. Щодо відпаду самосіву сосни при застосуванні поступових рубок в Пристепових борах України// Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. - Вип. 91.- Херсон: Грінь Д.С., 2015. - С. 183-187. http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/91_2015/36.pdf

5. Дементьева О.И. Продуктивность сортов риса при поливах водой разного качества на Юге Украины / О.И. Дементьева // Пути повышения эффективности орошаемого земледелия. – 2015. – № 3 (59). – С. 78–81.

6. Дементьєва О.І. Реакція гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від якості поливної води / О.І. Дементьєва // Агроекологічний журнал. – 2015. –  № 3. – С. 127–132.

7. Бойко Т.О., Глущенко Ю.М., Когут Ю.П. Особливості створення та вирощування культур основних деревних порід у ДП «Збур’ївське лісомисливське господарство» // Таврійський науковий вісник. Вип. 92. – 2015. – С.111-116.

8. Бойко Т.О. Епіфітні лишайники природних та штучних лісових насаджень Єланецько - Інгульського регіону  (Україна, Миколаївська та Кіровоградська обл.) // «Лісівництво і агролісомеліорація». Вип. 126. – 2015. – С. 86-94.      

9. Стрельчук Л.М., Бойко Т.О. Сучасний стан полезахисних лісових смуг Херсонської області // Чорноморський ботанічний журнал. – 2015. – Т.6. – №3. – С.132-139.

10. Бойко Т.О. Результати попереднього фітопатологічного обстеження деревних рослин дендропарку Херсонського державного аграрного університету // Таврійський наукьтатовий вісник. Вип. 94. – 2015. – С.118-124.

11. Дементьєва О.І. Дренажно-скидні стоки Рисової зрошувальної системи як додатковий резерв поливної води / О.І. Дементьєва // Агроекологічний журнал. – 2016. – № 3. – С. 148–152.

12. Дементьєва О.І. Залежність водоспоживання кукурудзи гібридів різних груп стиглості залежно від якості поливної води / О.І. Дементьєва // Таврійський науковий вісник. – 2016. – Вип. 95. – С.  52–57.

13. Горбатенко І.Ю., Кіріяк Ю.П., Назаренко С.В. Перспективи застосування досягнень молекулярної біології при глобальному потеплінні та деякі аспекти динаміки осередків пильщиків в Херсонському регіоні

14. Бойко Т.О., Бойко П.М. Оцінка інтродукції альбіції ленкоранської (Albizia julibrissin Durazz) у місті Херсон // Traektoria nauki: International Electronic Scientific Journal. Section «Biology». – 2017. – Т. 3. – № 1. – Р. 3.1-3.7.

15. Бойко Т.О., Бойко П.М., Січна Ю.М. Зимостійкість та морозостійкість Albizia julibrissin Durazz в умовах м. Херсона // Інтродукція рослин. – 2017. – №4(76). – С. 63-68.

16. Дементьєва О.І. Економічна ефективність вирощування кукурудзи та рису залежно від якості поливної води в умовах Степу / О.І. Дементьєва //  Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2017. – № 1 (43). – С. 53–60.

17.  Бойко Т.О., Мельник М.А., Мельниченко Л.Д. Проблеми та перспективи розвитку лісових господарств Херсонської області в контексті концепції реформування лісового і мисливського господарства // Таврійський науковий вісник. – 2017. – № 97. – С.189-195.

18. Дементьєва О.І. Взаємозв’язок родючості темно-каштанових ґрунтів з урожайність кукурудзи та рису залежно від якості поливної води / О.І. Дементьєва // Збалансоване природокористування. – Київ, 2017, – №2. – 57-65.

 19. Головащенко М.Ф. Зміна інтнгсивності рубок догляду в штучних сосняках на території України// Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. - Вип. 99.- Херсон: Грінь Д.С., 2017. С. 232-237.  http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/99_2018/38.pdf 

20.  Meshkova V. L., Nazarenko S.V., Kasych T. G. 2017. Dynamics of European pine sawfly foci area in the stands of Low Dnieper region in 2010–2017. Lisivnytstvo i ahrolisomelioratsiya [Forestry and Forest Melioration], 130: 215–222 (in Ukrainian).

21. Дементьєва О.І.,Бойко Т.О. Умови формування урожаїв зерна кукурудзи різних груп стиглості за впливу та взаємодії досліджуваних чинників / О.І. Дементьєва, Т.О. Бойко // Таврійський науковий вісник. – Вип. 100, Том 2. – Херсон, 2018. – С. 220-229.

22. Жуйков О.Г.  Елементи біологізації технологій вирожування соняшнику в контексті їх впливу на кількісно-якісні показники врожаю в умовах Південного степу // Таврійський науковий вісник Херсон 2018.Вип.104 7. С.45-53.

23. Дементьєва О.І., Бойко Т.О., Омелянова В.Ю. Особливості озеленення об’єктів спеціального призначення на прикладі меморіального комплексу загиблим воїнам // Таврійський науковий вісник. – Вип. 107. – Херсон, 2019.

24. Бойко Т.О., Дементьєва О.І., Котовська Ю.С. Оцінка біолого-екологічних властивостей деревних ліан в умовах міста Херсон //Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць. Львів, 2019, том 29, № 4.

25 . Бойко Т.О., Котовська Ю.С., Дементьєва О.І. Виткі рослини в озелененні міста Херсона // Інтродукція рослин: сучасний стан, проблеми та перспективи: Матеріали міжнародної наукової конференції (Харків, 14-17 травня 2019). – Харків: Колегіум, 2019. – С. 375-380.

26. Бойко Т.О., Дементьєва О.І. Екологічні основи створення зелених насаджень на територіях загальноосвітніх закладів міста Херсона // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. – Вип. 100. – Т.1. –  Херсон: Грінь Д.С., 2018. С. 276-282.

27. Бойко. Т.О., Омелянова В.Ю., Дворна А.В. Еколого-біологічна характеристика деревних порід для створення рекреаційної зони в смт Каланчак (Херсонська область). Таврійський науковий вісник. 2020. Вип. 112. с. 256-261. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.112.36 Посилання на репозитарій університету:  http://dspace.ksau.kherson.ua/handle/123

28. Омелянова В.Ю., Котовська Ю.С. Ботанічна характеристика та агробіологічні особливості ехінацеї пурпурової в контексті використання виду для міського озеленення в умовах Південного Степу України (оглядова). Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. Вип. 73. С. 184-188.

29. Головащенко М.Ф., Котовська Ю.С., Назаренко С.В. Щодо чинників впливу на збереженість лісових культур сосни на згарищах в умовах Олешківських пісків. Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. Вип. 73. С. 85-92.

30. Головащенко М.Ф., Котовська Ю.С., Назаренко С.В. Методи виявлення аварійних дерев у міських і приміських зелених насаджень. Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. Вип.73. С.79-85. 

31. Бойко П.М., Бойко Т.О., Потапенко І.М. Аналіз сучасного стану  природно-заповідного фонду міста Херсона. Таврійський науковий вісник. 2019. Вип. 110. С.118-125 DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2019.110-2.19 Посилання на репозитарій університету: http://hdl.handle.net/123456789/1260

32. Мельник Р.П., Бойко Т.О.,Карташова І.І., Захарова М.Я. Засмічення агрофітоценозів Півдня України видами адвентивних рослин. Природничий альманах. Херсон. 2020. Вип. 28. С. 66-74. DOIhttps://doi.org/10.32999/ksu2524-0838/2020-28-6 Посилання на репозитарій університету: http://hdl.handle.net/123456789/4838

33. Бойко Т.О. Фітосанітарний стан зелених насаджень міста Херсон. Науковий вісник НЛТУ України. Львів, 2020. 30 (4), С.67-72.

DOI: https://doi.org/10.36930/40300412

Посилання на репозитарій університету:http://hdl.handle.net/123456789/4837

34. Бойко Т.О., Дементьєва О.І., Бойко П.М.  Еколого-біологічний аналіз дерев’янистих рослин родини Fabaceae Lindl. міста Херсон.  Таврійський науковий вісник, 2020. Вип. №114. с. 241-247.

DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.114.29

Посилання на репозитарій університету: http://hdl.handle.net/123456789/4836

35. Головащенко М.Ф., Назаренко С.В.. Тимощук І.В.Вплив режимів рубок догляду у соснових молодняках на діаметр максимальних сучків у дерев майбутнього. Таврійський науковий вісник . 2020. Вип. 114. C. 254-265

DOI: https://doi.org/10.32851/2226-0099.2019.107.1  

Посилання на репозитарій університету: http://dspace.ksau.kherson.ua/handle/123456789/4618

Наукові роботи надруковані в Міжнародних виданнях

1. Бойко Т.О., Бойко П.М. Оцінка інтродукції альбіції ленкоранської (Albiziajulibrissin Durazz) у місті Херсон // Traektoria nauki: International Electronic Scientific Journal. Section «Biology». – 2017. – Т. 3. – № 1. – Р. 3.1-3.7.

2. Бойко Т.О., Дементьєва О.І. Деревна рослинність дендропарку Херсонського державного аграрного університету // Ukrainian Journal of Ecology. – 2018, 8(2), 120127 doi: 10.15421/2018_318 (Web of Science) 

3. Viktor Oleksandrovych Ushkarenko1, Olha Ivanivna Dementieva,  Pryimak Viktoriia Viktorivna, Sergiy Olehovych Lavrenko,  Nataliia Mykolaivna Lavrenko, Andrii Vasylovysh Shepel, and Oksana Volodymyrivna Siletska. Rice (Oryza sativa L.) Yields Depending on Cultivars and Quality of Irrigation Water // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 2018, RJPBCS 9(5)  Page No. 1772  doi: 10.15421/2018_318 (Web of Science).

4. Sergiy Olehovych Lavrenko, Viktor Oleksandrovych Ushkarenko,  Olha Ivanivna Dementieva, Nataliia Mykolaivna Lavrenko, Pryimak Viktoriia Viktorivna, Andrii Vasylovysh Shepel1, and Oksana Volodymyrivna Siletska. Environmental Assessment of Rice Grains (Oryza sativa L.) Depending on Cultivars and Quality of Irrigation Water //  Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences – January – February  2019  RJPBCS 10(1)  Page No. 846

4. Pavlo Lykhovyd1, Olha Dementiieva, Sergiy Lavrenko, Nataliia Lavrenko. Agro-Environmental Evaluation of Irrigation Water from Different Sources, Together with Drainage and Escape Water of Rice Irrigation Systems, According to its Impact on Maize (Zea mays L.) // Journal of Ecological Engineering – February 2019, pages 1–7 doi.org/10.12911/22998993/94916.

5. Boiko T., Boiko P., Breus D. Optimization of shelterbelts in the steppe zone of Ukraine in the context of sustainable development //18-th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2018, 2018 Vol. 18, Issue: 3.2, DOI: 10.5593/sgem2018/3.2

6. Meshkova V., Nazarenko S., Kolienkina M. Diprion pini L. (Hymenoptera, Symphyta, Diprionidae) population dynamics in the Low Dnieper region. Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry, 2019, Vol. 61 (1), 22–29. 

https://www.academia.edu/39123173/Diprion_pini_L._Hymenoptera_Symphyta_Diprionidae

_population_dynamics_in_the_Low_Dnieper_region 

7. Бойко Т.О., Назаренко С.В., Бойко П.М. Впровадження засад органічного землеробства при вирощуванні лісових культур в південному степу // Traektoria nauki: International Electronic Scientific Journal. Section «Biology». – 2018. – Т. 4 (1). – № 10. – Р. 2001-2007. DOI: 10.22178/pos.39-2

9. Zhuykov Alexander. Analysis of synergetic effects from multifunctional growth regulating agents in the of sunflower mineral nutrition system // Research Journal of  Pharmaceutical¸ Biological  and Chemical  Sciences. – 2019 – Vol.10 (2) ( March – April). P.301-308. (Scopus)

10. T. Boiko, O. Dementieva, V. Omelianova, L. Strelchyuk Оrnamental woody plants assortment expansion in landscaping the cities of southern UKRAINE // 20-th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2020

Посилання на репозитарій університету: http://dspace.ksau.kherson.ua/handle/123456789/5609

11. T. Boiko, R. Melnyk, S. Kovalevskiy, L. Вoiko, P. Boiko   ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SHRUBS IN THE URBAN ECOSYSTEMS OF KHERSON (UKRAINE) // 20-th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2020. 

 

Госпдоговірна тематика кафедри

Співробітники кафедри приймали участь і являються керівниками, співкерівниками і основними виконавцями наступних держбюджетних та госпдоговірних тем:
 

 1. «Проведення перевірки в польових умовах доцільності чи недоцільності застосування природнього адаптогену ґрунту «Гумат-Геля» при створенні лісових культур в умовах Нижньодніпровських пісків згідно технічного завдання до договору». Договір №7 від 10.06.2016. (Бойко Т.О., Назаренко С.В.)
 2. «Проведення перевірки в польових умовах ефективності застосування органічного добрива «Біо-гель», при створенні насаджень Pinus nigra subsp. pallasiana з відкритою кореневою системою в умовах Нижньодніпровських пісків» Договір №2 від 01.12.2017р. (Бойко Т.О., Назаренко С.В.)
 3. «Інвентаризація територій та об’єктів природно-заповідного фонду області» (замовлення департаменту екології та природних ресурсів ХОДА) Договір №11 від 25.04.2018р (Яремко Ю.І., Бойко П.М., Бойко Т.О.)
 4. «Наукове обґрунтування оптимізації строків та періодичності викошування бур’янів на територіях виробничих підрозділів АТ «УКРТРАНСНАФТА»» Договір №16/19 від 19.08.2019р. Строки проведення 19.08.2019 – 30.09.2019р. (Бойко Т.О.)
 5. № 0118U005067 «Удосконалення, розробка та впровадження ресурсоощадних і екологобезпечних адаптивних технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах півдня України» 2018-2020 рр. (Ушкаренко В.О., Сілецька О.В., Дементьєва О.І.)
 6. 0119U100067 «Агроекологічні аспекти ведення органічного землеробства в умовах півдня України» (№ державної реєстрації 0119U100067), 2019-2021 рр. – керівник доц. Домарацький Є.О., відповідальний виконавець Дементьєва О.І.)
 7. «Польові дослідження щодо стану видів флори та фауни в межах родовища пиляльних вапняків «Нова Одеса», розташованого на землях Новоодеського району Миколаївської області». Договір №16/20 від 30.09.2020р. (Бойко П.М.., Дементьєва О.І.)
 8. «Польові дослідження щодо стану видів флори та фауни в межах Єлизаветівського родовища пиляльних вапняків (ділянка 1), розташованого на землях Дмитрівської сільської ради Березанського району Миколаївської області». Договір №13/20 від 30.07.2020 р. (Бойко Т.О.)
 9. «Агробіологічне обґрунтування елементів органічної технології вирощування соняшника, як лікарської фітосировини в умовах Півдня України»  Договір № 05/20 від 16.03.2020р. (Жуйков О.Г., Лавренко С.О., Омелянова В.Ю.)

 

Співробітники кафедри приймали участь і являються керівниками, співкерівниками і основними виконавцями наступних ініціативних тем:

«Вплив рубок догляду на потенційну стійкість штучних насаджень сосни до навантажень твердими опадами (мокрий сніг, ожеледь) в умовах Степу України»  (термін виконання НДР: 2011-2015 рр.) Головащенко М.Ф.

Стан репрезентативності лишайників та ліхенофільних грибів в об’єктах природно-заповідного фонду Єланецько-Інгульського регіону (Україна, Миколаївська обл.) 2013-2014 рр.

«Фітопатологічні обстеження деревних рослин дендропарку херсонського державного аграрного університету» за 2015 р.

Еколого-лісомеліоративні дослідження антропогенно змінених екосистем № держреєстрації 0118U005068  2018-2020 рр. (Бойко Т.О., Дементьєва О.І., Бойко П.М., Головащенко М.Ф., Назаренко С.В., Котовська Ю.С., Омелянова В.Ю., Федько В., Дворна А.)

Агробіологічні аспекти вирощування соняшника декоративного в умовах Південного Степу України 2018-2023 рр. (Омелянова В.Ю.)

 

Практична підготовка студентів