ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Конференції

ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ» ПРИСВЯЧЕНА 79-й РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ДОКТОРА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК, ПРОФЕСОРА, КОВАЛЕНКА ВІТАЛІЯ ПЕТРОВИЧА

 

ВСЕУКРАЇНСЬКАІНТЕРНЕТКОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНИЙСТАНТАПЕРСПЕКТИВИРОЗВИТКУТВАРИННИЦТВАУКРАЇНИВУМОВАХЄВРОІНТЕГРАЦІЇ» ПРИСВЯЧЕНА 79-йРІЧНИЦІВІДДНЯНАРОДЖЕННЯДОКТОРАСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХНАУК, ПРОФЕСОРА, ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТАНАЦІОНАЛЬНОЇАКАДЕМІЇАГРАРНИХНАУКУКРАЇНИ, АКАДЕМІКААКАДЕМІЇНАУКВИЩОЇШКОЛИУКРАЇНИ, ЗАСЛУЖЕНОГОДІЯЧАНАУКИІТЕХНІКИУКРАЇНИ, КАВАЛЕРАОРДЕНІВ «ЗАЗАСЛУГИ» III СТУПЕНЯТАСВЯТОГОКНЯЗЯВОЛОДИМИРАКОВАЛЕНКАВІТАЛІЯПЕТРОВИЧА 6 вересня, 2019 року

 

Iнформацiйний лист