ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Атестація здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

14.06.2019 р. робота Екзаменаційної комісії з підсумкової атестаціїї здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і аудит». розпочалася проведенням комплексного іспиту зі спеціальності за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» на денній формі навчання. Всі здобувачі успішно склали цей іспит. Захист кваліфікаційних бакалаврських робіт відбувся 20.06.2019р., захищали свої роботи 9 бакалаврів. У роботах були розглянуті актуальні проблеми організаційно-методичного забезпечення та прикладні аспекти обліку, контролю, аудиту, оподаткування на сільськогосподарських підприємствах, які складають зміст освітньо-професійної програми.

 

Вітаємо наших випускників з успішним закінченням навчання.

Чекаємо їх для подальшого навчання в магістратурі!

Автор: Коваль С.В.