ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

П’ять кроків щоб стати агроінтерном ДВНЗ «ХДАЕУ»

1. Претендент повинен бути здобувачем вищої освіти не менше ніж третього року навчання з середнім балом успішності не нижче ніж 4.

2. Після оприлюднення на сайті університету оголошення (в якому вказані терміни подачі документів) щодо початку набору в агроінтернатуру, претендент повинен подати:

 - заявку на участь, в якій обов’язково вказує базу проходження агроінтернатури, яку підбирає деканат факультету згідно меморандумів про співпрацю або філій кафедри;

- заяву від підприємства про необхідність у фахівці саме його спрямування;

- індивідуальну роботу (українською мовою) на тему «Чого я очікую від стажування на сучасному сільськогосподарському підприємстві та де і як планую скористатися цими результатами з розвитку плодоовочівництва» (обсяг основного змісту до 2 сторінок);

- учбову карту студента за останні два семестри;

- резюме.

3. Документи подаються здобувачем вищої освіти особисто в аудиторію 46 а (Барсук Ю.В.).

4. Після успішного проходження другого конкурсного туру, претендент:

- узгоджує в деканаті питання, що стосуються навчального процесу, призначення керівника агроінтернатури від університету та затверджує графік робочого тижня у проректора з навчальної роботи та міжнародної діяльності;

- в аудиторію 46 а (Барсук Ю.В.) отримує необхідні документи для оформлення на підприємстві (договір для проходження агроінтернатури, графік робочого тижня та щоденник для агроінтерна).

- при проведенні заключного відбіркового туру в агроінтернатуру явка претендентів (здобувачів вищої освіти), представників кафедр та роботодавців є обов’язковою умовою.

5. Кожен останній тиждень місяця в агроінтернатурі здобувач вищої освіти в аудиторію 46 а (Барсук Ю.В.) надає звіт, обов’язково підтверджуючи його фото (не одного дня). По завершенню всього терміну проходження агроінтернатури надається оформлений щоденник агроінтерна (з усіма підписами та печатками) та звіт у вигляді презентації в призначений час проходить оприлюднений захист в присутності керівника практики, представника деканата та координатора по вузу від проекта UHBDP.