ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Кафедра технологій виробництва та переробки сільськогосподарської продукції імені академіка В.Г. Пелиха

 

ауд. 120 - кабінет завідувача кафедри
ауд. 119, 122 - кабінет викладачів
123б - лаборантська 

E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Рік заснування кафедри - 1998
YOUTUBE КАНАЛ КАФЕДРИ

 

Кафедру заснував Віктор Григорович Пелих, який пройшов шлях на чолі кафедри від кандидата с.-г. наук, доцента до доктора с.-г. наук, професора, академіка НААН України, Заслуженого діяча науки і техніки України, і зробив її однією з провідних в аграрних вузах нашої держави з сучасними лабораторіями з переробки та зберігання продукції рослинництва і тваринництва, що оснащені відповідним обладнанням.

На кафедрі академіком Пелихом В.Г. створена фундаментальна наукова школа «Селекційно-технологічні методи виробництва продукції тваринництва високої якості». Під його науковим керівництвом підготовлено та захищено 9 кандидатських дисертацій.

Основні положення наукових розробок Віктора Григоровича викладені у більш ніж 300 наукових публікаціях, з них 15 підручників, навчальних посібників і монографій.

Він створив та очолював раду професорів та докторів наук вищих навчальних закладів та наукових установ Херсонської області в яку увійшло 165 науковців.

За наукові досягнення і сумлінну працю Пелих В.Г. нагороджений в 2007 році – почесною грамотою Верховної Ради України, у 2009 році присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», у 2014 році нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Викладачі та співробітники кафедри технологій виробництва та переробки сільськогосподарської продукції імені академіка В.Г. Пелиха

Пелих Наталія Леонідівна (Natalia Pelykh) – в.о. завідувача кафедри, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць - понад 250, у тому числі 3 монографії, 4 патенти на корисну модель, 29 статей у фахових виданнях України, 2 у зарубіжних виданнях, що входять до різних науково-метричних баз, в т.ч. 1 в Web of Science.

Керівник понад 150 випускних кваліфікаційних робіт.

Відмінник ІІІ ступеню аграрної освіти та науки, заслужений працівник освіти України.

Тематика науково-дослідної роботи: Підвищення продуктивності свиней великої білої породи.

Викладає дисципліни: «Технологія виробництва продукції свинарства», «Розведення с.г. тварин», «Інноваційні технології виробництва продукції свинарства», «Основи тваринництва та розведення с.г. тварин», «Селекція с.г. тварин», «Ветеринарна медицина та благополуччя тварин», «Сучасні досягнення селекції с.г. тварин та їх практичне використання».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: Наталія Пелих

Профіль Researchgate:  Natalia Pelykh

Ідентифікатор автора  Web of Science: AAE-3676-2020

ORCID: 0000-0003-4984-299X

Балабанова Ірина Олександрівна (IrinaBalabanova)- кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць - 167.

Тематика НДР: «Дослідження особливостей технологій виробництва і переробки молока в умовах передових підприємств півдня України»

Учасник формування стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня освіти, ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань  20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Викладає дисципліни: «Технологія переробки молока», «Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю», «Молоко і молочні продукти».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: Балабанова Ірина

Ідентифікатор автора Web of Science: Irina Balabanova

ORCID: 0000-0001-7631-2455

Ведмеденко Олена Володимирівна (Olena Vedmedenko) – кандидат сільськогосподарських тварин, доцент

Керівник понад 50 кваліфікаційних робіт.

Кількість наукових та навчально-методичних праць - 167, із них: статей WoS – 1; у фахових виданнях - 32, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики – 96, свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, патентів - 1, методичних рекомендацій - 32, інших публікацій – 5.

Тематика науково-дослідної роботи: Підвищення продуктивності молочного стада корів у господарствах Півдня України.

Підвищення продуктивності птиці шляхом взаємодії «генотип × середовище.

Автор патенту на корисну модель «Спосіб створення курей м'ясо-яєчного напрямку продуктивності» №127643

Керівник ініціативної наукової теми МОН України «Розробка і удосконалення технологій виробництва продукції тваринництва з використанням кращого вітчизняного і світового генофонду у господарствах різних форм власності». Державний реєстраційний номер: 0121U110157.

Викладає дисципліни: «Основи фахової діяльності», «Технологія інкубації яєць сільськогосподарських птахів», «Технологія продукції тваринництва для харчової галузі», «Технологія виробництва продукції кролівництва та звірівництва», «Технологія виробництва молока і яловичини», «Кінологія», «Конярство», «Біологія продуктивності с.-г. тварин».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: Олена Ведмеденко

Профіль Researchgate: Olena_Vedmedenko

Ідентифікатор автора Web of Science: Olena Vedmedenko

Ідентифікатор автора Scopus: Olena Vedmedenko

Ідентифікаторавтора ORCID: 0000-0001-8091-9516

Каращук Геннадій Васильович (GennadiyKarashchuk) – кандидат сільськогосподарських наук, PhD, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 260, у т.ч. 1 навчальний посібник, 2 статті у наукових фахових виданнях, віднесених до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, 10 патентів на корисні моделі, 1 деклараційний патент на винахід та 2 авторські свідоцтва на науковий твір.

Співавтор навчального посібника «Лабораторний практикум з технології консервування та біохімічного аналізу плодів і овочів», 202 с. (2022 рік).

Співавтор програми навчальної дисципліни «Технологія виробництва борошна, круп та комбікормів» для підготовки фахівців ОКР «магістр» спеціальності 8.09010101 «Агрономія» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України (2014 рік).

Керівник наукових робіт аспірантів та випускних кваліфікаційних робіт з освітніх рівнів «Бакалавр», «Магістр» (більше 130).

Тематика НДР: «Удосконалення технологічних прийомів вирощування зернових і олійних культур в умовах Півдня України».

Викладає дисципліни: «Стандартизація, зберігання та переробка продукції рослинництва», «Технологія консервування плодів і овочів», «Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів», «Стандартизація, зберігання та переробка плодоовочевої і ягідної продукції».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: Каращук Геннадій

Профіль Researchgate: Геннадій Каращук

Ідентифікатор автора  Web of Science: AAP-4472-2020

Ідентифікатор автора Scopus: 57487306300

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0002-4948-0952

 

Корбич Наталія Миколаївна (Natalia Korbych) - кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць - 182, із них: навчальних посібників – 2, монографій – 1, статей у наукових фахових виданнях віднесених до міжнародної науко-метричної бази Scopus, Web of Science – 1, статей у фахових виданнях – 29, свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, патентів – 3, інших публікацій – 146.

Керівник понад 80 випускних кваліфікаційних робіт.

Тематика науково-дослідної роботи: «Оцінка показників продуктивності баранців таврійського типу асканійської тонкорунної породи з різними показниками настригу митої вовни».

Викладає дисципліни: «Основи дієтології собак і котів», «Основи годівлі», «Технологічні норми проектування ПВППТ», «Технологія виробництва продукції бджільництва», «Агротехнологічні аспекти використання перетинчастокрилих комах», «Годівля тварин і технологія кормів», «Світове тваринництво».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: Наталія Корбич

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0002-0266-8181

Чернишов Ігор В’ячеславович (IgorChernyshov) – кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 83, у т.ч. 1 монографія, 3 патенти на корисну модель і 1 патент на науковий твір.

Тематика НДР: «Розробка і удосконалення технологій виробництва, переробки, експертизи та контролю якості продукції тваринництва з використанням кращого вітчизняного і світового генофонду в господарствах Південного регіону України».

Викладає дисципліни: «Розробка та дослідження new продуктів», «Основи зберігання і пакування сільськогосподарської продукції»,  «Основи переробки та зберігання сільськогосподарської продукції», «Технологічне обладнання цехів з переробки продукції тваринництва», «Технологія виробництва і переробки продукції грибівництва», «Сучасні таропакувальні матеріали і середовища», «Технологія зберігання і транспортування харчової продукції та продовольчої сировини», «Відходи тваринництва та їх переробка».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: Чернишов Ігор

Ідентифікатор автора  Web of Science: AAQ-3618-2020

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0002-8988-6404

Любенко Оксана Іванівна (OksanaLyubenko)- кандидат сільськогосподарських наук, доцент, керівник підрозділу з організації виховної роботи студентів

Кількість наукових та навчально-методичних праць137, із них: навчальних посібників – 1, статей у фахових виданнях – 35, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики – 3, свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, патентів – 3, методичних рекомендацій – 35, інших публікацій – 60.

Тематика науково-дослідної роботи: «Дослідження ринку продукції птахівництва південного регіону України».

Кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта-дорадника №347 від 20.03.2018 р. № 2866104481.

Викладає дисципліни: «Екобезпечні технології в тваринництві», «Службове та мисливське собаківництво», «Зоопаркова справа», «Технології утримання хижих тварин у неволі», «Технологія виробництва продукції птахівництва», «Технологія виробництва продукції вівчарства й козівництва», «Виробництво і використання меланжу в харчовій промисловості», «Декоративне птахівництво», «Органічне тваринництво», «Інноваційні технології виробництва продукції тваринництва».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: Оксана Любенко

Профіль Researchgate: Oksana_Liubenko

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0002-1057-4054

Казанок Олександр Олександрович (OleksandrKazanok)  - кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць - 71, у т.ч. 2 патенти на корисні моделі.

Тематика НДР: «Продуктивність сортів сої залежно від режиму зрошення та фону живлення в умовах півдня України».

Викладає дисципліни: «Основи первинної обробки продукції рослинництва», «Технологія переробки та зберігання продукції рослинництва».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: Казанок Олександр

Ідентифікатор автора  Web of Science: AAP-4518-2020

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0002-6817-4985

Карпенко Олександр Володимирович (Oleksandr Karpenko) – кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць - 98

Тематика НДР: «Розробка і удосконалення технологій виробництва, переробки, експертизи та контролю якості продукції тваринництва з використанням кращого вітчизняного і світового генофонду в господарствах Південного регіону України».

Викладає дисципліни: «Інноваційні технології переробки продукції тваринництва», «Ідентифікація та сертифікація продукції тваринництва», «Технологія м'ясо, м’ясопродуктів та риби», «Технологія виробництва рослинних кормів» (перший (бакалаврський) рівень та початковий рівень (короткий цикл), «Технологія переробки риби та рибопродуктів», «Еволюційні основи селекції», «Біологія адаптації тварин».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: Карпенко Олександр

Ідентифікатор автора  Web of Science: AAQ-2835-2020

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0003-2132-1017

Левченко Максим Валерійович (MaksimLevchenko)- кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 53, у т.ч. 5 патентів на корисну модель і 1 патент на науковий твір.

Тематика НДР: «Розробка і удосконалення технологій виробництва, переробки, експертизи та контролю якості продукції тваринництва з використанням кращого вітчизняного і світового генофонду в господарствах Південного регіону України».

Викладає дисципліни: «Технологія переробки продуктів тваринництва», «Теплотехніка», «Основи САПР процесів виробництва і переробки продукції тваринництва».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: Левченко Максим

Ідентифікатор автора  Web of Science: F-2728-2018

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0001-7774-8955

Ушакова Світлана Валеріївна (Svitlana Ushakova) - кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 60, з них статей у наукових фахових виданнях віднесених до міжнародної науко-метричної бази Web of Science - 2.

Тематика НДР: «Розробка і удосконалення технологій виробництва, переробки, експертизи та контролю якості продукції тваринництва з використанням кращого вітчизняного і світового генофонду в господарствах Південного регіону України»

Викладає дисципліни: «Технологія продуктів тваринництва з комбінованим складом сировини», «Технологія продуктів забою тварин», «Контроль якості та безпечності продукції тваринництва», «Технологія м'яса та м'ясних продуктів», «Автоматизовані системи управління стадом у промисловому тваринництві», «Контроль якості та безпечності продукції тваринництва та рослинництва», «Візуалізація даних у технологіях виробництва та ППТ»

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 ПрофільGoogle Scholar: Ушакова Світлана

Ідентифікаторавтора Web of Science: AAH-6842-2019

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0002-5779-1515

Овдієнко Крістіна Тарасівна (Kristina Ovdiienko)  - аспірант

Кількість наукових і навчально-методичних праць - 13, із них 1 у фахових виданнях України.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: Крістіна Овдієнко

ORCID: 0000-0003-0369-9526

Пасєчко Дітрих-Володимир Дмитрович (Ditrykh-Volodymyr Рasiechko) – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня

Тематика науково - дослідної роботи: «Інноваційні технологічні прийоми підвищення м’ясної продуктивності курчат-бройлерів».

Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, доцент Любенко Оксана Іванівна

Сфера наукової діяльності: технологія виробництва продукції тваринництва.

Кількість наукових та навчально-методичних праць - 8.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: Пасєчко Дітрих-Володимир

Ідентифікатор автора Web of Science: Pasiechko Ditrykh-Volodymyr

Матвієнко Тетяна Іванівна (TetyanaMatvienko)– старший лаборант кафедри

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Овдієнко Артем Михайлович (ArtemOvdiienko)  - аспірант

Кількість наукових і навчально-методичних праць - 5, із них 1 у фахових виданнях України.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: Овдієнко Артем

ORCID: 0009-0001-7601-5845

Здобутки кафедри технологій переробки та зберігання сільськогосподарської продукції

Історична довідка кафедри

Наукові досягнення кафедри

Навчально-методичне забезпечення кафедри

Наукові теми кафедри технологій переробки та зберігання с.-г. продукції

Матеріально-технічна база кафедри

Хронологія професорсько-викладацького складу

 

Апробація наукових досліджень здобувачами наукового ступеня доктора філософії та доктора наук
Лабораторне обладнання та технічні засоби, що використовуються на ОП 204
Навчальні аудиторії, лабораторії, комп'ютерні класи
Наукова бібліотека, спортивні майданчики, студентське кафе
Умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами

 

КОНФЕРЕНЦІЇ КАФЕДРИ

Професорсько-викладацька та студентська науково-практична конференція «Сучасні підходи до технології виробництва продукції тваринництва, рослинництва та харчових продуктів»

Програма конференції від 21 листопада 2019 року

Професорсько-викладацька та студентська науково-практична конференція «Стан, проблеми і перспективи розвитку сільського господарства, аграрної освіти та науки»

Програма конференції від 28 березня 2019 року

Програма конференції від 15 листопада 2018 року

Програма конференції від 18 квітня 2018 року

Програма кафедра весна 2018 р.

НАУКОВИЙ ГУРТОК ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
"ТЕХНОЛОГ"
"ТЕХНОЛОГ З ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА"

Практична підготовка здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів

Відкриття лабораторного комплексу у Державному вищому навчальному закладі «Херсонський державний аграрний університет»

Школа юного кінолога

Практичні заняття здобувачів вищої освіти на ФОП «Бородіна Л.В.» ТМ «ОСА»

Виїзне заняття на базу ТОВ «Долинське» Чаплинського району Херсонської області

Виїзні заняття здобувачів вищої освіти у Дім марочних коньяків «Таврія» та виноробне господарство Князя П.М. Трубецького

Закріплення практичних навичок з дисципліни «Конярство»

Встановлення здобувачами вищої освіти та науково-педагогічними працівниками кафедри рекордів України, зареєстрованих Національним проектом «Книга рекордів України»

 

Практична підготовка фахівців у галузі птахівництва

Підготовка та участь здобувачів вищої освіти у Дні відкритих дверей університету 

Свято сиру та вина

Працевлаштування випускників на передових підприємствах з виробництва продукції свинарства у країнах Європи (Данія)

  

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА 2019-2023 РІК 

 

ПЕЛИХ НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

Статті опубліковані у Web of Science

 1. Pelikh, V., Ushakova, S., & Pelikh, N. (2019). Index evaluation of pigs and determination of selection limits. Agricultural Science and Practice, 6(1), 67-74. https://doi.org/10.15407/agrisp6.01.067
 2. Pelykh, V. H., Levchenko, M. V., Ushakova, S. V., Pelykh, N. L., & Vashchenko, P. A. (2023). Compensatory growth and piglets weight variability within the litter as breeding criteria for ukrainian meat pig breed performance. Agricultural Science and Practice, 10(1), 3-11. https://doi.org/10.15407/agrisp10.01.003

Навчальні посібники

 1. Бокшань Г.І., Кушнеренко В.Г., Пелих Н.Л. Тлумачний українсько-англійський словник професійних термінів і понять для спеціальності 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Херсон: Олді Плюс, 2021. 324с.

Статі у фахових виданнях

 1. Пелих Н.Л. Ефективність відгодівлі свиней різних генотипів. Таврійський науковий вісник. Вип. 122. 2021. С.262-268. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2021.122.39
 2. Пелих Н.Л., Колеснікова К.Ю. Гібридизація у промисловому свинарстві. Таврійський науковий вісник. Вип. 122. 2021.  С.269-275. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2021.122.40

Наукові роботи надруковані в інших виданнях (у т.ч. матеріали конференції):

 1. Бабаєва К.З., Пелих Н.Л. Особливості показників продуктивності свиней різних генотипів в умовах окремого господарства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті В.П. Коваленко. Херсон: ДВНЗ»ХДАУ», 11 вересня 2020 р. Науково-інформаційний вісник. Херсон: ХДАУ. 2020. С.29-30.
 2. Шевченко Ю.А., Пелих Н.Л. Обґрунтування комплексної оцінки відгодівельних якостей свиней. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті В.П. Коваленко. Херсон: ДВНЗ»ХДАУ», 11 вересня 2020 р. Науково-інформаційний вісник. Херсон: ХДАУ. 2020. С.209-215.
 3. Халак В.І., Пелих Н. Л., Шепель Н.О. Відгодівельні та м’ясні якості молодняку свиней універсального напрямку продуктивності та рівень їх фенотипової консолідації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті В.П. Коваленко. Херсон: ДВНЗ»ХДАУ», 11 вересня 2020 р. Науково-інформаційний вісник. Херсон: ХДАУ. 2020. С.193-199.
 4. Горб Є.В., Пелих Н.Л. Обґрунтування комплексної оцінки відтворювальних якостей свиноматок різних генотипів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті В.П. Коваленко. Херсон: ДВНЗ»ХДАУ», 11 вересня 2020 р. Науково-інформаційний вісник. Херсон: ХДАУ. 2020. С.51-52.
 5. Пелих Н.Л.Продуктивність свиноматок великої білої породи англійської селекціїThe 5 th International scientific and practical conference “Science, innovations and education: problems and prospects” (December 8-10, 2021) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2021. 1068 p.
 6. Пелих Н.Л. Оцінка ремонтного молодняку свиней. XXIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути». Київ, 10 грудня 2021 року.
 7. Пелих Н.Л. Спермопродукція кнурів-плідників великої білої породи. Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали XXII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 19 листопада 2021 р.). Київ, 2021. 537
 8. Пелих Н.Л. Використання свиней великої білої породи англійської селекції. Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2021.

 

БАЛАБАНОВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Статті опубліковані у Scopus / Web of Science

 1. Babenko, V., Perevozova, I., Prystemskyi, O., Anisimova, O., Fedorchuk, A., Balabanova, I.  Commerce in Ukraine: Place, Range of Problems, and Prospects of Development  Lecture Notes in Networks and Systems,  pp. 423-433. 

Посібники

 1. Пелих В.Г., Ковбасенко В.М., Балабанова І.О. Технологія переробки молока. Навчально-методичний посібник до виконання лабораторно-практичних робіт.   Херсон: Олді-плюс, 2021. С. 166   

Патенти

 1. Спосіб підвищення показників м'ясо-сальної продуктивності свиней великої білої породи : пат. 127101 Україна : МПК G01N 33/12 (2006/01). № u2018 02912 ; заявл. 22.03.2018 ; опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13.

Авторське свідоцтво

 1. А.с. 77156. Технологія виробництва кисломолочних продуктів імуномоделюючої дії / В.Г. Пелих, І.О. Балабанова № 77156 ; 20.02.2018. 

Опубліковано статей у фахових виданнях:

 1. Балабанова І.О., Бовкун Т.С. Розробка технології виробництва питного йогурту з медом. Таврійський науковий вісник. 2018. № 103. С. 171-175.
 2. Балабанова І.О., Пелих В.Г., Катан Н.В. Оптимізіція якісних показників молока при  виробництві сметани. Таврійський науковий вісник. 2018. № 103. С. 209-215.
 3. Балабанова І.О., Пелих В.Г., Агеєнко С.М. Сучасні підходи до виробництва десерту сиркового. Таврійський науковий вісник. 2019. № 107. С. 186-191.
 4. Балабанова І.О., Політрава Л.А. особливості технології виробництва і переробки молока в умовах товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім» Долинське» Чаплинського району Херсонської області. Таврійський науковий вісник. 2020. № 113. С. 148-152.
 5. Babenko, V., Perevozova, I., Prystemskyi, O., Anisimova, O., Fedorchuk, A., Balabanova, I.  Commerce in Ukraine: Place, Range of Problems, and Prospects of Development, pp. 423-433. 

Наукові роботи надруковані в інших виданнях (у т.ч. матеріали конференції):

 1. Балабанова І.О., Пелих В.Г. Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя. Дослідження впливу пакувальних матеріалів та температурних режимів на якість та строк придатності готового йогурту : матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 120 річниці НУБіП України, 23-25 травня 2018 р. Київ : НУБіП, 2018. С. 271-276.
 2. Балабанова І.О.Пелих В.Г., Агеєнко С.М. Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище - виробництво продукції - екологічні проблеми. Покращення складу начинки збагаченого глазурованого сирку : збірник матеріалів 73 Всеукраїнської наук.-практ. конф., 3-4 квітня 2019 р. Київ : НУБіП, С. 301-302
 3. Балабанова І.О., Абравіт Ю.С. Оптимізація технології виробництва молочної продукції без консервантів в умовах товариства з обмеженою відповідальністю «Данон –Дніпро» у місті Херсоні : Збірник інформаційних повідомлень, статтей, доповідей і тез науково-практичних конференцій викладачів, аспірантів, магістрів, студентів, м. Херсон : ХДАУ. 2018. С.19-21
 4. Балабанова І.О., Такисова Т.І. Біологічна цінність розсільного сиру моцарелла та його смакові достоїнства : Збірник інформаційних повідомлень, статтей, доповідей і тез науково-практичних конференцій викладачів, аспірантів, магістрів, студентів. Вип. 10, м. Херсон : ХДАУ. 2018. С.95-98
 5. Балабанова І.О., Політрава Л.А. Технологія виробництва і переробки молока в умовах товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім» Долинське Чаплинського району Херсонської області : Збірник інформаційних повідомлень, статтей, доповідей і тез науково-практичних конференцій викладачів, аспірантів, магістрів, студентів. Вип. 13, м. Херсон : ХДАУ. 2020. С.321-327

 

ВЕДМЕДЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Статті опубліковані у WebofScience

 1. Viktor Khalak, Anna Horchanok, Oksana Kuzmenko, Lyudmila Lytvyschenko, Natalia Prisjazhnjuk, Olena Vedmedenko, Alexander Bordun, Dmytro Umanets. Adaptation level, management value and productivity of large white sows of Hungarian origin in the steppe zone of Ukraine. Scientific papers series d animal science, Bucharest. Volume LXV, No. 2. 2022. P. 65-71.  https://animalsciencejournal.usamv.ro/pdf/2022/issue_2/vol2022_2.pdf

Патенти

 1. Коваленко В.П., Ведмеденко О.В. Спосіб створення курей м’ясо-яєчного напрямку продуктивності: пат. 127643 МПК (2018.01) А61D 19/00 А01К 67/00 № u2018 03522; заяв. 02.04.2018; опубл. 10.08.2018, Бюл. № 15.

Статті у фахових виданнях

 1. Ведмеденко О.В. Молочна продуктивність корів залежно від різних факторів. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 107. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019.С. 199-204. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2019.107.27
 2. Ведмеденко О.В. Вплив генотипових та паратипових факторів на молочну продуктивність корів. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Випуск 30. Кам’янець-Подільський. 2019. С. 31-38. https://journals.pdu.khmelnitskiy.ua/index.php/podilian_bulletin/article/view/126/105
 3. Ведмеденко О.В., Тихонюк О.В. Вплив різних програм освітлення на продуктивність курчат-бройлерів. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 110. Т. 2. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 9-15. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2019.110-2.2
 4. Ведмеденко О.В. Оцінка продуктивності бройлерів за кліткового та підлогового утримання. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 115. С. 145-151. (категорія Б) https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.115.20
 5. Ведмеденко О.В., Фурсенко М.В. Дослідження росту телиць чорно-рябої молочної породи залежно від класів розподілу за живою масою при народженні. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 116. С.137-143. (категорія Б). https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.116.1.18
 6. Ведмеденко О.В., Алімова Д.С. Вікова динаміка молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 116. Т. 1. С. 131-136. (категорія Б). https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.116.1.17
 7. Ведмеденко О.В. Швидкість росту телиць української чорно-рябої молочної породи, як передумова високої продуктивності. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2021. (категорія Б). Вип. 120. С. 169-175. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2021.120.22
 8. Ведмеденко О.В. Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи залежно від походження за батьком. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки. Херсонський державний аграрно-економічний університет. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2021. (категорія Б). Вип. 121. С. 122-127. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2021.121.17
 9. Ведмеденко О.В. Ефективність раннього згодовування концентрованих кормів телицям української чорно-рябої молочної породи. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / Херсонський державний аграрно-економічний університет. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2021. (категорія Б). Вип. 122. С. 174-180. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2021.122.25
 10. Карпенко О.В., Ведмеденко О.В. Дослідження елементів технології відтворення стада курей м’ясних кросів. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / Херсонський державний аграрно-економічний університет. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2021. (категорія Б). Вип. 118. С. 230-234. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2021.118.28
 11. Ведмеденко О.В. Оцінка молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи різних ліній та бугаїв-плідників. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / Херсонський державний аграрно-економічний університет. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2022. (категорія Б). Вип. 124. С.127-133. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2022.124.18
 12. Ведмеденко О.В. Продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи залежно сезону отелення і тривалості лактації. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / Херсонський державний аграрно-економічний університет. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2023. (категорія Б). Вип. 130. С. 320-326. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2023.130.43
 13. Ведмеденко О.В. Дослідження молочної продуктивності корів залежно класів розподілу за живою масою молодняку. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. - Кам’янець-Подільський, 2023. (категорія Б). № 1 (38). С. 66-69. https://doi.org/10.37406/2706-9052-2023-1.2

Наукові роботи надруковані в інших виданнях (у т.ч. матеріали конференції)

 1. Ведмеденко О.В., Корбич Н.М. Мед, реалії і міфи. Філософські обрії сьогодення», присвяченої Всесвітньому дню філософії : збірник тез VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 листопада 2019 року, ХДАУ.
 2. Ведмеденко О.В., Фурсенко М. Особливості безвідходних технологій у тваринництві. Роль наук про Землю в народному господарстві: стан і перспективи (присвячена Всесвітньому Дню Землі) : збірник матеріалів II-ї Міжнародної науково-практичної конференції. Херсон: ХДАЕУ, 2020. С.45-49.
 3. Ведмеденко О.В., Алімова Д.С. Шляхи підвищення молочної продуктивності корів. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 лютого 2020 р. Дніпро, 2020. Т.1. С.182-187.
 4. Ведмеденко О. Роль світла в бройлерному птахівництві. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 55. С. 550-553.
 5. Ведмеденко О.В. Оцінка вирощування бройлерів за різних систем утримання. Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвячена 80-річчю від дня народження Коваленка В.П. 11 вересня 2020 року. Науково-інформаційний вісник. Херсон : ХДАУ, 2020. Вип. 13. С. 220-226.
 6. Ведмеденко О.В., Фурсенко М.В. Особливості впливу інтенсивності росту телиць на подальшу продуктивність. Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва: збірник матеріалів VII Міжнародної наукової конференції студентської та учнівської молоді. Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський. 2020. С. 101-103.
 7. Ведмеденко О.В., Суровицький П.В. Сучасні проблеми виробництва молока в Україні. Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва: збірник матеріалів VII Міжнародної наукової конференції студентської та учнівської молоді. Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський. 2020. С. 142-144.
 8. Ведмеденко О.В., Алімова Д.С. Зв’язок лінійної оцінки корів з молочною продуктивністю. Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвячена 80-річчю від дня народження Коваленка В.П. Науково-інформаційний вісник. Херсон : ХДАУ, 2020. Вип. 13. С. 40-44.
 9. Ведмеденко О.В. Характеристика стада великої рогатої худоби в умовах СТОВ «Дніпро» Херсонської області. Актуальні проблеми підвищення якості та безпеки виробництва й переробки продукції тваринництва та аквакультури: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : ДДАЕУ, 2021.
 10. Ведмеденко О.В. Прийом удосконалення технології виробництва м’яса бройлерів. Актуальні проблеми сучасного тваринництва» з нагоди 90-річчя з дня заснування Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова «Асканія-Нова та 150-річчя від дня народження академіка Іванова : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 28 жовтня 2021 р. Асканія-Нова, 2021. С. 124-126.
 11. Ведмеденко О.В., Антко Ю.В. Особливості годівлі собак. Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва: матеріали IX міжнародної наукової конференції студентської та учнівської молоді, м. Кам’янець-Подільський, 30 листопада 2022 р. Подільський ДАТУ. Кам’янець-Подільський, 2022. С. 14-16.
 12. Ведмеденко О.В., Воїнова О.В. Особливості утримання службових собак. Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва: матеріали IX міжнародної наукової конференції студентської та учнівської молоді, м. Кам’янець-Подільський, 30 листопада 2022 р. Подільський ДАТУ. Кам’янець-Подільський, 2022. С. 49-51.
 13. Ведмеденко О.В., Лисак Т.О. Сучасний стан виробництва й переробки молока в Україні з урахуванням впливу війни. Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва: матеріали IX міжнародної наукової конференції студентської та учнівської молоді, м. Кам’янець-Подільський, 30 листопада 2022 р. Подільський ДАТУ. Кам’янець-Подільський, 2022. С. 66-69.
 14. Ведмеденко О.В., Лиховид Є.Д. Ефективність вирощування страусів в Україні. Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва: матеріали IX міжнародної наукової конференції студентської та учнівської молоді, м. Кам’янець-Подільський, 30 листопада 2022 р. Подільський ДАТУ. Кам’янець-Подільський, 2022. С. 32-35.
 15. Ведмеденко О.В. Оцінка росту телиць та молочної продуктивності первісток різних сезонів народження. Актуальні проблеми підвищення якості та безпека виробництва й переробки продукції тваринництва та аквакультури : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 20 жовтня 2022 р.) / Дніпровський ДАЕУ. Дніпро, 2022. С. 72-76.
 16. Sergiy Lavrenko, Olena Vedmedenko, Olga Sobol, Vladislav Kryvyi, Nataliia Lavrenko. Aspects of functioning of new models of biogeocenoses of membranes and entomophilic cultures as an indispensable component. Ispec 9th international conference on agriculture, animal sciences and rural development : conference proceedings book editor. Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Turkey, March 19-20, 2022. Р. 105-106.
 17. Lavrenko S., Lavrenko N., Dr. Liubenko O., Korbych N., Vedmedenko O. Functioning of new models of biogeocenoses of hymenopterous insects and entomophilous cultures. Abstracts book 7th International European conference on interdisciplinary scientific research (March 28-30, 2023 / Frankfurt, Germany). Frankfurt, Germany: IKSAD Publishing House, 2023. Р. 172-173. ISBN: 978-625-367-032-0
 18. Sergiy Lavrenko, Oksana Liubenko, Nataliia Lavrenko, Olena Vedmedenko, Natalia Korbych. Development of beekeeping in southern Ukraine. 10th International scientific researches conference. April 2-4, 2023. Adana, Turkey.
 19. Воїнова О.В., Ведмеденко О.В.Використання собак-саперів для розмінування території херсонської області. Синергія науки і бізнесу у повоєнному відновленні Херсонщини : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (ХНТУ, 26–28 квітня 2023 р.) у 2-х т. ; Т. 2. Одеса : Олді+, 2023. С. 226-229.
 20. Ведмеденко О.В. Оцінка росту і розвитку ремонтного молодняку кросу хай-лайн коричневий. Інноваційні рішення ефективного виробництва у тваринництві : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 17-18 травня 2023 року. м. Дніпро.
 21. Ведмеденко О.В., Тихонюк О.В. Ресурсозберігаючі технології виробництва м'яса бройлерів. Актуальні питання харчової промисловості та перспективи розвитку галузі : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. Херсон: ХДАУ, ВЦ «Колос». – 2019. С.57-60.
 22. Ведмеденко О.В. Вплив систем годівлі й утримання на продуктивність курей батьківського стада м′ясних кросів. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку : збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди Дня науки, 23 травня 2019 року, ДВНЗ «ХДАУ», м. Херсон.
 23. Ведмеденко О.В. Молочна продуктивність корів залежно від лінійної та породної належності. Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах Євроінтеграції : матеріали Всеукраїнської інтернет конференції, 12 вересня 2019 р. Науково- інформаційний вісник біолого- технологічного факультету. Вип. 12. Херсон: ХДАУ, ВЦ «Колос». 2019. С. 14-17.
 24. Ведмеденко О.В., Суровицький П.В. Сучасний стан молочної промисловості в Україні. Актуальні питання харчової промисловості та перспективи розвитку галузі : матеріали ІІ Всеукраїнської студентської інтернет-конференції. Херсон: ХДАЕУ, 2021. С. 110-114.
 25. Ведмеденко О.В. Дослідження особливостей росту і розвитку ремонтного молодняку української чорно-рябої молочної породи. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з нагоди Дня науки, 19 травня 2021 р. - Херсон, С. 89-92.
 26. Ведмеденко О.В., Коваленко В.В. Оптимальні шляхи досягнення генетичного потенціалу корів молочного напрямку продуктивності. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах Євроінтеграції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 вересня 2021 р. Херсон, 2021. С. 117-121.
 27. Чихун К.А., Ведмеденко О.В. Характеристика сучасних світлових програм для яєчних курей. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах Євроінтеграції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 вересня 2021 р. Херсон, 2021. С. 206-210.
 28. Храполович І.В., Ведмеденко О.В. Шляхи підвищення росту і розвитку птиці. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах Євроінтеграції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 вересня 2021 р. Херсон, 2021. С. 198-202.
 29. Суровицький П.В., Ведмеденко О.В. Елементи вирощування ремонтного молодняку великої рогатої худоби. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах Євроінтеграції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 вересня 2021 р. Херсон, 2021. С. 184-187.
 30. Ведмеденко О.В. Ефективність вирощування бройлерів за ресурсозберігаючого режиму освітлення. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку у сільському господарстві: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з нагоди Дня працівника сільського господарства, 17 листопада 2021 р. – Херсон, 2021. С. 140-145.
 31. Антко Ю.В., Ведмеденко О.В. Оцінка росту і розвитку ремонтного молодняку кросу хай-лайн коричневий. Студентський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / Миколаївський національний аграрний університет. Миколаїв, 2021. Вип. 2 (17). С. 4-9.
 32. Ведмеденко О.В., Соболь О.М. Продуктивність курей-несучок кросів Хайсекс білий та Хай-Лайн W-98 за умов утримання в реконструйованих пташниках. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з нагоди Дня науки в Україні, 19 травня 2022р. м. Херсон. С. 58-61.
 33. Ведмеденко О.В., Соболь О.М., Антко Ю.В. Сучасні технології підготовки нативного молока кобил для лікувальних та оздоровчих цілей. Молодь - науці і виробництву: Актуальні питання харчової промисловості : матеріали І Всеукраїнської науково-технічної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. 12 травня 2022 р., Херсон: ХДАЕУ. 2022. С. 32-33."
 34. Ведмеденко О.В. Якість інкубаційних яєць, як передумова успішної інкубації. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХI Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів, присвячені 85-й річниці від дня народження академіка НААН Михайла Зубця та Дню науки в Україні / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця ; за ред. О. М. Жукорського. Чубинське, 2023. С. 5-6.
 35. Мисан О., Ведмеденко О. Технологія переробки тушок курчат-бройлерів. Молодь - науці і виробництву: Актуальні питання харчової промисловості : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених: тези доповідей, Херсон, 10 травня 2023р. [Електронне видання] Херсон: ХДАЕУ, 2023. С. 82-85.

 

КАРАЩУК ГЕННАДІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

Статті опубліковані у Scopus і WebofScience

 1. G. Karashcuk, V. Ilchuk, S. Lavrenko. The impact of varieties, inter-row spacing and doses of fertilizers on fruit productivity a nd effectiveness of pumpkin production in the South of Ukraine. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 28 (No 1) 2022, 89–95. https://www.agrojournal.org/28/01-12.pdf
 2. S. Lavrenko, N. Lavrenko, O. Kazanok, G. Karashcuk, M. Кozychar, Y. Podakov, A. Sakun Сhickpea yields and water use efficiency depending on cultivation technology elements and irrigation. AgroLife Scientific Journal. Bucharest. 2019. Volume 8, No. 2. P. 59-65. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000505611300008

Статті, що входять до інших міжнародних наукометричних баз даних

 1. Каращук Г.В., Ільчук В.Т. Урожайність гарбуза столового залежно від сортового  складу, ширини міжрядь та фону живлення на півдні України. Way Science, Сучасний рух науки: тези доп. X міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 2-3 квітня 2020 р. Дніпро, 2020. Т.1. С. 509-512.
 2. Каращук Г.В., Федоненко Г.Ю. Урожайність пшениці озимої твердої на півдні України залежно від сортового складу, норм висіву та регуляторів росту рослин. Way Science, Сучасний рух науки: тези доп. X міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 2-3 квітня 2020 р. Дніпро, 2020. Т.1. С. 512-516.
 3. Казанок О.О., Каращук Г.В. Урожайність та якість зерна озимої твердої пшениці залежно від вологозабезпечення та рівня мінерального живлення при вирощуванні в умовах півдня України. WayScience: V  Міжнар. наук. – практ. конф. «Сучасний рух науки»: зб. наук. пр. 7-8 лютого 2019 р. Дніпро, С. 283-287.

Навчальні посібники

 1. Пелих В.Г., Каращук Г.В., Казанок О.О. Лабораторний практикум з технології консервування та біохімічного аналізу плодів і овочів : навч. посіб. Херсон, 2022. 202 с.

Патенти

 1. Каращук Г.В., Федоненко Г.Ю. Спосіб удосконалення технології вирощування пшениці озимої твердої на Півдні України в умовах природного зволоження. Патент на корисну модель №14966. Бюл. № 47 від 24.11.2021.
 2. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=279342
 3. Федорчук М.І., Каращук Г.В., Ільчук В.Т. Спосіб удосконалення технології вирощування гарбуза в умовах природного зволоження Півдня України. Патент на корисну. Бюл. № 47 від 24.11.2021.
 4. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=279343
 5. Каращук Г.В., Панкєєв С.В. Патент на корисну модель №136886 «Спосіб вирощування пшениці озимої з високими хлібопекарськими показниками якості зерна». Бюл. №17 від 10.09.2019.
 6. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=261764
 7. Каращук Г.В., Левченко М.В., Чернишов І.В. Патент на корисну модель №138577 «Спосіб утилізації відходів сільськогосподарського виробництва». Бюл. №23 від 10.12.2019.
 8. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=263922
 9. Каращук Г.В. Науковий твір «Використання виноградних вин у художньому мистецтві». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №106955.  Дата реєстрації 4 серпня 2021 р.

Статі у фахових виданнях

 1. Каращук Г.В., Казанок О.О. Урожай та якість зерна сортів ячменю озимого залежно від регуляторів росту рослин в умовах Південного Степу України. Науковий журнал «Аграрні інновації». Херсон. 2021. №9. С. 21-25. (категорія Б) DOI https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2021.9.3
 2. Каращук Г.В., Федоненко Г.Ю. Урожайність сортів пшениці озимої твердої залежно від технологічних прийомів вирощування на Півдні України. Зрошуване землеробство: міжвідомч. тематич. наук. зб. Херсон: 2020. Вип. 73. С. 35-38. (категорія Б) DOI https://doi.org/10.32848/0135-2369.2020.73.6
 3. Федорчук М.І., Каращук Г.В., Ільчук В.Т. Урожайність сортів гарбуза столового залежно від агротехнічних прийомів вирощування на Півдні України. Зрошуване землеробство: міжвідомч. тематич. наук. зб. Херсон: 2020. Вип. 73. С. 120-123. (категорія Б) DOI https://doi.org/10.32848/0135-2369.2020.73.23
 4. Каращук Г.В., Поліщук О.В. Урожай і якість зерна сортів пшениці озимої залежно від регуляторів росту рослин при зрошенні на Півдні України. Таврійський науковий вісник: науковий журнал. 2019. Вип. 105. С.90-94. (категорія Б) http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/105_2019/17.pdf
 5. Чернишов І.В., Ушакова С.В., Каращук Г.В., Карпенко О.В., Левченко М.В. Ресурсозберігаючі технології первинної обробки молока в умовах Півдня України. Таврійський науковий вісник: науковий журнал. Вип. 130. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2023. С. 406-412. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2023.130.55
 6. Подаков Є.С., Козичар М.В., Казанок О.О., Каращук Г.В. Сучасна екологічна ситуація на Херсонщині та можливі шляхи розв'язання проблемних питань. Науковий журнал «Аграрні інновації». Херсон. 2021. №6. С. 31-35. (категорія Б) DOI https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2021.6.5

Наукові роботи надруковані в інших виданнях (у т.ч. матеріали конференції)

 1. G. Karashcuk, H. Fedonenko, S. Lavrenko, N. Lavrenko, O. Kazanok, O. Revto., М. Levchenko. Effect of Growth Regulators on Seed Quality and Grain Productivity of Hard Wheat (Triticum durum) in Non-Irrigated Conditions. Technology Reports of Kansai University. 62, Issue 06, juli, 2020. P. 2789–2797. http://dspace.ksau.kherson.ua/handle/123456789/5244
 2. Каращук Г.В. Якість ягід суниці садової залежно від технологічних прийомів вирощування. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (заочна форма) «Якість та безпечність продукції у внутрішній і зовнішній торгівлі й торговельне підприємництво: сучасні вектори розвитку і перспективи». ПДАУ, 15 лютого 2023 року. С. 104-106.
 3. Каращук Г.В., Казанок О.О. Показники якості зерна кукурудзи залежно від агротехнічних заходів на Півдні України. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (заочна форма) «Якість та безпечність продукції у внутрішній і зовнішній торгівлі й торговельне підприємництво: сучасні вектори розвитку і перспективи». ПДАУ, 15 лютого 2023 року. С. 107-109.
 4. Каращук Г.В. Вплив схеми посадки на показники плодоношення сортів суниці садової при зрошенні на Півдні України. Сучасні підходи до вирощування, переробки і зберігання плодоовочевої продукції: матеріали міжнар. наук.-прак. конф., 15-16 березня 2023 р. Миколаїв: МНАУ, 2023. С. 51-53.
 5. Каращук Г.В., Казанок О.О. Бактеріальні хвороби картоплі при зберіганні та заходи боротьби з ними. Сучасні підходи до вирощування, переробки і зберігання плодоовочевої продукції: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,15-16 березня 2023 р. Миколаїв : МНАУ, 2023.  С. 74-75.
 6. Каращук Г.В., Федоненко Г.Ю. Урожайність пшениці озимої твердої залежно від технологічних прийомів вирощування на Півдні України. Вклад наукових інвестицій у розвиток агропромислового комплексу в умовах обмеженого ресурсного забезпечення та флуктуацій клімату: Матеріали Міжнар. наук.-прак. інтернет-конф. молодих учених і спеціалістів(Дніпро, 16–17 березня 2023 р.) / НААН, ДУ Інститут зернових культур. Дніпро, ДУ ІЗК НААН, 2023. С.117-119.
 7. Каращук Г.В. Якість цибулин цибулі ріпчастої залежно від агротехнічних заходів на Півдні України. Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору». Полтава, 2023.С. 144-145.
 8. Каращук Г.В. Товарність бульб картоплі залежно від технологічних прийомів вирощування на Півдні України. Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів: матеріали Х Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (24 березня 2023 року).Полтава: ПУЕТ, 2023. С. 18-21.
 9. Каращук Г.В. Урожайність сортів ячменю озимого залежно від регуляторів росту рослин в умовах південного Степу України. Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (с. Центральне, 21 квітня 2023 р.) / НААН, МІП ім. В. М. Ремесла, М-во аграр. політики та прод. України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин. С. 53.
 10. Каращук Г.В. Ефективність та доцільність вирощування зернового сорго в умовах південного Степу України. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Синергія науки і бізнесу у повоєнному відновленні Херсонщини». Херсон. 26-28 квітня 2023 р.
 11. Каращук Г.В. Продуктивність сортів суниці садової залежно від способу підготовки розсади в умовах зрошення на Півдні України. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Сталий розвиток економіки, суспільства та підприємництва» «Sustainable development of the economy, society and entrepreneurship» (SDESE2023). 27-28 квітня 2023 р., м. Івано-Франківськ.
 12. Каращук Г.В., Шевченко С. Процес налагодження логістики у сільськогосподарському виробництві для збільшення об’ємів виробництва та переробки продукції. «Молодь - науці і виробництву: Актуальні питання харчової промисловості»: ІІ Всеукр. наук.-техн. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених: тези доповідей, Херсон, 10 травня 2023 р. [Електронне видання]. Херсон: ХДАЕУ, 2023. С. 90-91.
 13. Каращук Г.В. Урожайність пшениці озимої залежно від сортових особливостей в умовах південного Степу України. Хімія, біотехнологія, екологія та освіта: зб. матер. VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 17-18 травня 2023 року). Полтава, 2023. С.415-418.
 14. Каращук Г.В., Ільчук В.Т. Вплив агротехнічних заходів на рівень урожаю та товарність плодів гарбуза столового на Півдні України. Хімія, біотехнологія, екологія та освіта: зб. матер. VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 17-18 травня 2023 року). Полтава, 2023. С.409-412.
 15. Каращук Г.В. Заходи боротьби з патогенними та фізіологічними хворобами качанів при зберіганні капусти білокачанної. Тези доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. в заочній формі «Інноваційні технології та підвищення ефективності виробництва харчових продуктів», 20 квітня 2022 р. Умань, 2022. С. 35-36.
 16. Каращук Г.В. Вплив мікродобрив на висоту рослин та площу листкової поверхні гібридів кукурудзи на зерно в умовах зрошення Півдня України. Наукові аспекти формування сучасних агротехнологій – інновації молодих вчених для забезпечення сталого розвитку агропромислового комплексу: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, присвяченої Дню науки, 20 травня 2022 року, м. Херсон. С. 28-29.
 17. Федорчук М.І., Каращук Г.В., Ільчук В.Т. Урожайність гарбуза столового і агротехніка. Плантатор. 2020. №6 (54) С. 74-76.
 18. Лавренко С., Лавренко Н., Каращук Г.В. Дамо перцю! Нові тенденції ринку: виробництво порошку-барвника з паприки. Зерно. 2020. Вип. 4 (169). С. 83-89.
 19. Різак М.Ю., Лавренко С.О. Каращук Г.В. Якісна характеристика органічного порошку-барвника з перцю овочевого (Capsicum annum L.). Сучасні досягнення природничих наук: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (для молодих науковців, студентів, магістрантів, аспірантів). м. Полтава, 29-30 квіт. 2020 р. / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. Полтава: ПНПУ, 2020. С. 209-213.
 20. Каращук Г.В., Ільчук В.Т. Вплив агротехнічних прийомів вирощування на урожайність гарбуза столового в умовах Півдня України Аграрна освіта та наука: досягнення і перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Біла Церква, 4-5 березня 2021 р.). Біла  Церква: БНАУ, 2021. С. 173-174.
 21. Каращук Г.В., Федоненко Г.Ю. Енергетична ефективність вирощування пшениці озимої твердої на Півдні України залежно від технологічних прийомів. Аграрна освіта та наука: досягнення і перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Біла Церква, 4-5 березня 2021 р.). Біла  Церква: БНАУ, 2021. С.170-173.
 22. Каращук Г.В., Ільчук В.Т. Ефективність агротехнічних прийомів при вирощуванні гарбуза столового на Півдні України. Зрошення – вагома складова сталого розвитку аграрного сектора в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої  пам'яті доктора с.-г. наук, професора, член-кореспондента НААН, заслуженого агронома України, лауреата Державної премії України (25 березня 2021 року, м. Херсон). Херсон: ІЗЗ НААН, 2021. С. 85-88.
 23. Каращук Г.В., Федоненко Г.Ю. Економічна ефективність технологічних прийомів при вирощуванні пшениці озимої твердої на Півдні України. Зрошення – вагома складова сталого розвитку аграрного  сектора в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам'яті доктора с.-г. наук, професора, член-кореспондента НААН, заслуженого агронома України, лауреата Державної премії України, (25 березня 2021 року, м. Херсон). Херсон: ІЗЗ НААН, 2021. С. 89-92.
 24. Каращук Г.В., Панкєєв С.В. Хлібопекарські показники якості зерна сортів пшениці озимої м’якої залежно від технологічних прийомів вирощування. Інноваційні технології та підвищення ефективності виробництва харчових продуктів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. в заочній формі. Умань. 2021. С. 14-15.
 25. Різак М.Ю., Лавренко С.О. Каращук Г.В. Перспективи використання органічного барвнику із паприки. Інноваційні технології та підвищення ефективності виробництва харчових продуктів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. в заочній формі (7 квітня 2020 року). Умань, 2021. С. 106-108.
 26. Різак М.Ю., Лавренко С.О. Каращук Г.В. Застосування порошку з паприки в якості допоміжної сировини при виробництві хліба. Молодь і технічний прогрес в АПВ. Інноваційні розробки в аграрній сфері: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Том 2. Харків: ХНТУСГ, 2021. С. 456-458.
 27. Каращук Г.В., Федоненко Г.Ю. Урожайність сортів пшениці озимої твердої залежно від норм висіву та регуляторів росту рослинна півдні України. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку:  матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених з нагоди Дня науки, 23 травня 2019 р. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019.  С. 53-57.
 28. Каращук Г.В., Ільчук В.Т. Кількість бур’янів у посівах сортів гарбуза та їх повітряно-суха маса залежно від ширини міжрядь та фону живлення Сучасна наука: стан та перспективи розвитку:  матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених з нагоди Дня науки, 23 травня 2019 р. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019.  С. 34-39.
 29. Каращук Г.В., Кобіцька В.П. Вплив гібридного складу на урожайність, показники якості та товарності плодів огірка на Півдні України. Сучасні підходи до післязбиральних технологій та маркетингу плодоовочевої продукції: матеріали Міжнар. студ. наук.-практ. конф. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Lux», 2019. С.79-83.
 30. Каращук Г.В., Шевердєєва І.С. Фітосанітарний моніторинг рослинних рештків посівів соняшнику на наявність шипоноски  соняшникової (mordellistena parvula gyll.) на Півдні України. Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 30-31 жовтня 2019 р. у 2-х ч., ч. 1. Харків: ХНАУ, 2019. С. 231-232.
 31. Каращук Г.В., Кобіцька В.П. Урожайність, якість та товарність плодів огірка залежно  від  гібридного складу в умовах півдня України. Роль меліорації та водного господарства у забезпеченні сталого розвитку землеробства (до 90-річчя ІВПіМ НААН): матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених 20 грудня 2019 року. К., С. 66-69.
 32. Каращук Г.В. Вплив регуляторів росту на урожай і якість зерна сортів ячменю озимого в умовах південного Степу України. Перспектива: зб.. наук. пр. ДВНЗ «ХДАУ». Херсон: РВВ ДВНЗ «ХДАУ» 2019. Вип. 33. С. 263-265.
 33. Каращук Г.В. Хвороби та шкідники при зберіганні моркви та заходи боротьби з ними. Інноваційні технології та  підвищення  ефективності виробництва харчових продуктів: матеріали Всеукр. наук.-практ.  конф. в заочній формі (7 квітня 2020 року). Умань, 2020. С. 59-61.
 34. Каращук Г.В., Левченко М.В. Виробництво екологічно чистих крафтових мікогенних промислових товарів з використанням побічної продукції рослинництва. Органічне виробництво і продовольча безпека: матеріали доповідей учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. Житомир: Вид.-во ПНУ, 2020. С. 373-377.
 35. Каращук Г.В., Гаркавенко О.І. Показники якості зерна пшениці залежно від умов зберігання. Перспектива: зб. наук. пр. Херсон: РВВ ДВНЗ «ХДАУ». 2019. Вип. 33. С. 258-260.
 36. Каращук Г.В., Загной О.М. Урожайність та показники якості зерна сої залежно від сортового складу на півдні України. Перспектива: зб. наук. пр. Херсон: РВВ ДВНЗ «ХДАУ». 2019. Вип. 33. С. 261-262.
 37. Каращук Г.В., Кіцун С.О. Урожайність гібридів кукурудзи залежно від густоти стояння рослин на Півдні України. Перспектива: зб. наук. пр. Херсон: РВВ ДВНЗ «ХДАУ». 2019. Вип. 33. С. 263-268.
 38. Каращук Г.В., Кобіцька В.П. Урожайність гібридів кукурудзи залежно від густоти стояння рослин на Півдні України. Перспектива: зб. наук. пр. Херсон: РВВ ДВНЗ «ХДАУ». 2019. Вип. 33. С. 269-272.
 39. Каращук Г.В., Коваль О.Д. Урожай і якість ягід сортів суниці садової різних груп стиглості залежно від способів підготовки розсади на півдні України. Перспектива: зб. наук. пр. Херсон: РВВ ДВНЗ «ХДАУ». 2019. Вип. 33. С. 273-275.
 40. Каращук Г.В., Красікова В.О. Вплив регуляторів росту рослин на урожайність сортів ячменю ярого на Півдні України. Перспектива: зб. наук. пр. Херсон: РВВ ДВНЗ «ХДАУ». 2019. Вип. 33. С. 276-277.
 41. Каращук Г.В., Мушнік І. Продуктивність сортів суниці садової залежно від схеми посадки при зрошенні на Півдні України. Перспектива: зб. наук. пр. Херсон: РВВ ДВНЗ «ХДАУ». 2019. Вип. 33. С. 278-281.
 42. Каращук Г.В., Остапенко А.А., Полусмяк А. Патогенні і фізіологічні  хвороби  при  зберіганні білокачанної капусти та заходи боротьби з ними. Перспектива: зб. наук. пр. Херсон: РВВ ДВНЗ «ХДАУ». 2019. Вип. 33. С. 282-283.
 43. Каращук Г.В., Сирота М.О. Продуктивність сортів картоплі різних груп стиглості при весняному садінні в умовах зрошення на півдні України. Перспектива: зб. наук. пр. Херсон: РВВ ДВНЗ «ХДАУ». 2019. Вип. 33. С. 284-286.

 

КОРБИЧ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Статті опубліковані у Scopus і WebofScience

 1. Viktor KHALAK, Anna HORCHANOK, Lyudmila LYTVYSCHENKO, Oksana KUZMENKO, Natalia KORBYCH, Alexander BORDUN, Vladimir LISKOVICH, Ruslana UMANETS Fattening and meat qualities of young pigs of different intrabreed differentiations by origin and breeding value. University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest Faculty of Animal Productions Engineering and Management Scientific Papers. Series D. Animal Science, Volume LXV, No. 2, 2022. Р. 53-58. https://animalsciencejournal.usamv.ro/pdf/2022/issue_2/vol2022_2.pdf

Статті, що входять до інших міжнародних наукометричних баз даних

 1. Нежлукченко Т.І., Корбич Н.М., Нежлукченко Н.В. Дубинський О.Л. Тонина вовни та її взаємозв’язок з показниками продуктивності баранців асканійської тонкорунної породи таврійського типу Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Вип. 1(156). Біла Церква. 2019. С. 22-27. https://tvppt.btsau.edu.ua/sites/default/files/visnyky/pererobka/visnyk_btf_1-2020-orkidy.pdf#page=22
 2. Корбич Н.М. Густота вовни та її взаємозв´язок з показниками продуктивності в баранців таврійського типу асканійської тонкорунної породи /Innovations and prospects of world science. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. 29-31 December 2021. Vancouver, Canada. Р 21-28 http://dspace.ksau.kherson.ua/handle/123456789/7723

Навчальні посібники

 1. Мринський І.М., Урсал В.В., Марковська О.Є., Корбич Н.М. Шкідники запасів продукції рослинництва і тваринництва: навчальний посібник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 412 с. (23,95  друк. арк.)
 2. Мринський І.М., Корбич Н.М. Шкідники бджіл: навчальний посібник Херсон  ОЛДІ-ПЛЮС. 2020. 420 с. (24,41 друк. арк.)http://dspace.ksau.kherson.ua/handle/123456789/1927

Патенти

 1. Кушнеренко В.Г., Папакіна Н.С., Нежлукченко Т.І., Нежлукченко Н.В. Корбич Н.М. Спосіб зниження впливу теплового стресу на продуктивність корів: пат. 136492 Україна МПК (2019.01) А01К1/00. № u2019 01318; заяв. 27.08.2019; опубл.  27.08.2019, Бюл. № 16. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=search

Статі у фахових виданнях

 1. Корбич Н.М., Саливончик О.М. Жиропіт та показники продуктивності овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи. Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки. Вип. 110.- 2019. С. 64-70. http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/110_2019/part_2/12.pdf
 2. Вовченко Б.О. Корбич Н.М., Щебля М.І. Норми протеїнового живлення овець асканійської тонкорунної породи в умовах півдня України. Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки. Вип. 110.- 2019. С. 24-31. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2019.110-2.4
 3. Корбич Н.М., Заруба К.В., Масюк Ю.Ю. Вплив типу народження ягнят на показники смушкової продуктивності овець асканійської каракульської породи. Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки. Вип. 110.- 2019. С. 58-63. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2019.110-2.9
 4. Шибко Г. Корбич Н.М. Вплив настригу митої вовни на основні показники продуктивності овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи. Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки. Вип. 116 2020. С. 111-116. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.116.2.16
 5. Бондаренко О.Ю., Корбич Н.М., Яковчук В.С. Показники продуктивності асканійських чорноголових баранчиків із різною довжиною вовни. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2021. (категорія Б). Вип. 117. С. 178-183. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2021.117.24
 6. Овдієнко А.М., Овдієнко К.Т., Корбич Н.М Бджільництво України – виробництво та експорт. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. (категорія Б). Вип. 116. С. 123-129. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.116.2.18
 7. Корбич Н.М. Гусєв І.О. Вік та показники продуктивності вівцематок таврійського типу асканійської тонкорунної породи. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2021. (категорія Б). Вип. 117. С. 230-235. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2021.117.31
 8. Лисенко Л. Б. Заруба К.В. Корбич Н.М Розмір завитку та смушкова продуктивність асканійських каракульських ягнят. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2021. (категорія Б). Вип. 118. С. 247-252 https://doi.org/10.32851/2226-0099.2021.118.31
 9. Чернова Т.В. Корбич Н.М. Взаємозв´язок довжини вовни з показниками продуктивності молодняку таврійського типу асканійської тонкорунної породи. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2021. (категорія Б). Вип. 121. С. 139-145. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2021.121.20
 10. Корбич Н.М. Вихід митого волокна та показники продуктивності баранчиків таврійського типу асканійської тонкорунної породи. Наукові доповіді НУБІП. 2021 № 6 (94), електронний носій http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2021.06.012
 11. Корбич Н.М. Одноріг С.Ю. Вплив походження та кольору жиропоту на показники продуктивності вівцематок таврійського типу асканійської тонкорунної породи. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2021. (категорія Б). Вип. 122. С 201-207. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2021.122.29
 12. Корбич Н.М. Взаємозв´язок довжини вовни з показниками продуктивності овець  таврійського типу асканійської тонкорунної породи. Вісник Полтавської державної аграрної академії: науково-виробничий фаховий журнал, 2021 № 4. С. 171-177. https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/04/21.pdf
 13. Лавренко С.О., Корбич Н.М., Кривий В.В. Напрями та перспективи використання комах-запилювачів для біоіндикації стану екосистем та змін клімату в умовах Півдня України. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Агрономія і біологія», випуск 1 (47), 2022. С. 80-90. https://doi.org/10.32845/agrobio.2022.1.11
 14. Корбич Н.М. Настриг немитої вовни та показники продуктивності баранів-плідників таврійського типу асканійської тонкорунної породи різного походження. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2023. (категорія Б). Вип. 130. С 351-357. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2023.130.47

Наукові роботи надруковані в інших виданнях (у т.ч. матеріали конференції):

 1. Нежлукченко Т.І., Пічура В.І.,  Нежлукченко Н.В., Папакіна Н.С., Корбич Н.М. Вплив кліматичних факторів на вовнову продуктивність овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи //Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодово-овочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності. 14-15 березня 2019 р. м. Херсон, ХДАУ. С. 431-436.
 2. Дєбров В.В., Корбич НМ., Любенко О.І., Кривий В.В. Способи переробки курячого посліду в органічне добриво та його вплив на родючість грунтів //Міжнародно-практична конференція «Роль наук про землю в народному господарстві: стан і перспективи. 20 березня 2019 р. м. Херсон, ХДАУ. С. 101-106.
 3. Нежлукченко Т.І., Папакіна Н.С., Кушнеренко В.Г., Нежлукченко Н.В., Корбич Н.М. Освітній контент для середовища навчання в галузі економічних, метеорологічних та аграрних наук в рамках міжнародного проекту ЕСОІМРАСТ //VІ Міжнародна науково-практична інтернет - конференція «Сучасний рух науки. 4-5 квітня 2019 р. Дніпро.
 4. Ведмеденко О.В. Корбич Н.М. Мед – міфи та реалії. Філософські обрії сьогодення: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 листопада 2019 р. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019.
 5. Корбич Н., Масюк Ю., Колір та довжина волосу смушків овець асканійської каракульської породи //Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми: збірник матеріалів 73-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю – К.: НУБіП України, 2019. С. 157-158.
 6. Корбич Н., Щебля М. Асканійська м’ясо-вовнова порода овець – історія та сьогодення //Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми: збірник матеріалів 73-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 3-4.04.2019 р. Київ: НУБіП України, 2019. – С. 196-197.
 7. Корбич Н.М, Салівончик О.М.. Жиропіт вовни – функції та значення //Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми: збірник матеріалів 73-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 3-4.04.2019 р. Київ: НУБіП України, 2019. – С. 283-285.
 8. Корбич Н.М., Щебля М.І., Густота вовни – основна фізикомеханічна властивість Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції: матеріали всеукраїнської Інтернет – конф., присвяченої пам’яті проф. В.П. Коваленка, 12.09.2019 р. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. С. 196-197.
 9. Корбич Н.М., Саливончик О.М., Зміна якості жиропоту під впливом різних факторів Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції: матеріали всеукраїнської Інтернет – конф., присвяченої пам’яті проф. В.П. Коваленка, 12.09.2019 р. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. С. 138-142.
 10. Корбич Н.М. Масюк Ю.Ю., Асканійська каракульська порода – історія створення та сучасний стан Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції: матеріали всеукраїнської Інтернет – конф., присвяченої пам’яті проф. В.П. Коваленка, 12.09.2019 р. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. С. 48-51.
 11. Корбич Н.М., Бондаренко О., Фізико-механічні властивості вовни – оцінка та покращення Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції: матеріали всеукраїнської Інтернет – конф., присвяченої пам’яті проф. В.П. Коваленка, 12.09.2019 р. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. С. 89-91.
 12. Корбич Н.М., Шибко Г., Смушкове вівчарство України. Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції: матеріали всеукраїнської Інтернет– конф., присвяченої пам’яті проф. В.П. Коваленка, 12.09.2019 р. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. С.154-157.
 13. Корбич Н.М., Овдієнко А., Мед – цінний продукт харчування Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції: матеріали всеукраїнської Інтернет – конф., присвяченої пам’яті проф. В.П. Коваленка, 12.09.2019 р. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. С. 212-214.
 14. Лисенко Л.Б., Корбич Н.М., Заруба К.В. Показники продуктивності ягнят різних смушкових типів асканійської каракульської породи. «Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових продуктів»: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції Житомир: Поліський національний університет, 14-15 травня  2020 р.- С. 43-47.
 15. Щибко Г. Д., Корбич Н. М. Звивистість вовни та основні фізико-механічні властивості вовни овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи. «Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових продуктів»: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції Житомир: Поліський національний університет, 14-15 травня  2020 р. – С. 85-89.
 16. Корбич Н.М., Овдієнко А.М. Розвиток бджільництва в історичному аспекті. “Актуальні проблеми підвищення якості та безпека виробництва й переробки продукції тваринництва”: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 14 лютого 2020 року. С 189- 190.
 17. Корбич Н.М., Овдієнко А.М. Труїмо бджолу — отруїмо себе «Роль наук про Землю в народному господарстві: стан і перспективи (присвячена Всесвітньому Дню Землі): матеріали II-ї Міжнародної науково-практичної конференції Херсон: ХДАЕУ, 20 березня 2020 р. С. 103-106.
 18. Корбич Н. М., Заруба К. В., Бондаренко О. Ю. Показники продуктивності та їх характер успадкування в асканійських чорноголових овець. «Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових продуктів»: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції Житомир: Поліський національний університет, 14-15 травня  2020 р. С. 40-43.
 19. Лисенко Л. Б., Корбич Н. М., Заруба К. В. Показники продуктивності ягнят різних смушкових типів асканійської каракульської породи. «Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових продуктів»: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції Житомир: Поліський національний університет, 14-15 травня  2020 р.- С. 43-47
 20. Корбич Н.М. Тонина вовни та оцінка показників продуктивності баранів-плідників таврійського типу асканійської тонкорунної породи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми підвищення якості та безпеки виробництва й переробки продукції тваринництва та аквакультури» Дніпропетровський ДАУ, 4 червня 2021 р. С. 195-198.
 21. Корбич Н.М. Звивистість вовни баранців таврійського типу асканійської тонкорунної породи Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва  України в умовах євроінтеграції»: матеріали міжнародної науково-практичної конф., присвяченої  пам'яті В.П. Коваленка. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ» 11 вересня 2020 р. С. 56-59.
 22. Корбич Н.М. Сортовий склад рун овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи з різним настригом митої вовни «Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва  України в умовах євроінтеграції»: матеріали міжнародної науково-практичної конф., присвяченої  пам'яті В.П. Коваленка. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ» 11 вересня 2020 р. С. 368-372.
 23. Бондаренко О.Ю., Корбич Н.М., Заруба К.В. Показники продуктивності вівцематок м’ясо-вовнової  породи з урахуванням настригу митої вовни «Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва  України в умовах євроінтеграції» матеріали міжнародної науково-практичної конф., присвяченої пам'яті В.П. Коваленка. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 11 вересня 2020 р. С. 216-219.
 24. Овдієнко А.М., Корбич Н.М. Овдієнко К.Т.  Породи бджіл України «Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва  України в умовах євроінтеграції» матеріали міжнародної науково-практичної конф., присвяченої пам'яті В.П. Коваленка. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 11 вересня 2020 р. С. 142-145.
 25. Гусєв І. О., Корбич Н.М. Довжина і тонина вовни баранців таврійського типу асканійської тонкорунної породи. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених з нагоди Дня науки «Сучасна наука: стан та перспективи розвитку у сільському господарстві» ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 10 листопада 2020 р.
 26. Овдієнко К. Т., Корбич Н. М. Додаткова продукція бджільництва- характеристика та викорстання. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з нагоди Дня науки «Сучасна наука: стан та перспективи розвитку» Херсонський державний аграрно-економічний університет, 19 травня 2021 р. С. 105-107.
 27. Чернова Т. В., Корбич Н. М. Міцність вовни ярок таврійського типу асканійської тонкорунної породи Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з нагоди Дня науки «Сучасна наука: стан та перспективи розвитку» Херсонський державний аграрно-економічний університет, 19 травня 2021 р. С. 142-145.
 28. Одноріг С. Ю., Корбич Н. М. Колір жиропоту вовни та його взаємозв’язок з показниками продуктивності ярок таврійського типу асканійської тонкорунної породи. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з нагоди Дня науки «Сучасна наука: стан та перспективи розвитку» Херсонський державний аграрно-економічний університет, 19 травня 2021 р. С. 107-105.
 29. Чернова Т. В., Корбич Н.М. Характеристика ягнятини з урахуванням віку Матеріали ІІ Всеукраїнської студентської інтернет-конференції «Актуальні питання харчової промисловості та перспективи розвитку галузі». Херсонський державний аграрно-економічний університет, 6 трав.2021 р. С. 12-15.
 30. Овдієнко К. Т., Корбич Н.М. Порівняльна оцінка якості меду в Україні та країнах ЄС. Матеріали ІІ Всеукраїнської студентської інтернет-конференції «Актуальні питання харчової промисловості та перспективи розвитку галузі». Херсонський державний аграрно-економічний університет, 6 травня 2021 р. С. 45-48.
 31. Одноріг С. Ю., Корбич Н.М. Система оцінки овечих туш. Матеріали ІІ Всеукраїнської студентської інтернет-конференції «Актуальні питання харчової промисловості та перспективи розвитку галузі». Херсонський державний аграрно-економічний університет, 6 травня 2021 р. С. 48-51.
 32. Одноріг С. Ю., Корбич Н.М. Вплив кольору жиропоту на фізико-механічні властивості вовни ярок таврійського типу асканійської тонкорунної породи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми підвищення якості та безпеки виробництва й переробки продукції тваринництва та аквакультури» Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 4 червня 2021 р. С. 205-208.
 33. Чернова Т. В., Корбич Н.М. Залежність показників вовнової продуктивності від міцності вовни у ярок таврійського типу асканійської тонкорунної породи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми підвищення якості та безпеки виробництва й переробки продукції тваринництва та аквакультури» Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 4 червня 2021 р. С. 243-246.
 34. Корбич Н.М.      Вплив зміни клімату на розвиток галузі бджільництва /Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 21-22 жовтня 2021 р, Херсон, 2021. С. 141-143.
 35. Корбич Н.М.      Екологічні проблеми в тваринництві /Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 21-22 жовтня 2021 р., Херсон, 2021. С. 143-147.
 36. Корбич Н.М. Одноріг С.Ю. Кореляційні зв´язки та успадкування показників продуктивності молодняку таврійського типу асканійської тонкорунної породи з урахуванням кольору жиропоту. /Сучасна наука: стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах Євроінтеграції: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 вересня 2021 р. Херсон, 2021 С. 46-50. 
 37. Корбич Н.М. Чернова Т.В. Взаємозв’язок тонини вовни з показниками продуктивності вівцематок таврійського типу асканійської  тонкорунної породи. /Сучасна наука: стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах Євроінтеграції: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 вересня 2021 р. Херсон, 2021. С. 202-206.
 38. Корбич Н.М. Вплив виходу митого волокна на показники продуктивності баранців таврійського типу асканійської тонкорунної /Актуальні проблеми сучасного тваринництва з нагоди 90-річчя з дня заснування Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» та 150-річчя від дня народження академіка М.Ф. Іванова: міжнародна науково-практична конференція. Інститут тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова «Асканія-Нова». 28 жовтня 2021 р. С. 84-85.
 39. Корбич Н.М. Фізико-механічні властивості вовни овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи з урахуванням натсригу митої вовни. /Актуальні проблеми сучасного тваринництва з нагоди 90-річчя з дня заснування Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» та 150-річчя від дня народження академіка М.Ф. Іванова: міжнародна науково-практична конференція. Інститут тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова «Асканія-Нова». 28 жовтня 2021 р. С. 86-87.
 40. Корбич Н.М. Чернова Т.В. Продуктивність ярок таврійського типу асканійської тонкорунної породи різного походження. /Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва: VІІІ міжнародної наукової конференції студентської та учнівської молоді Подільський ДАТУ.  23 листопада 2021 р. С. 63-67.
 41. Корбич Н.М.       Вища освіта – сьогодення та проблеми /Філософські обрії сьогодення: міжнародна науково-практична конференції. Херсонський ДАЕУ. 18-19 листопада 2021 р. С. 40-41.
 42. Корбич Н.М. Постова П. А. Сучасний стан вівчарства України. /Сучасна наука: стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах Євроінтеграції: всеукраїнська науково-практична конференція. Херсонський ДАЕУ 23 вересня 2021 р. С. 61-63.
 43. Корбич Н.М. Овдієнко К.Т. Особливості показників продуктивності бджіл різних порід в умовах ФГ «Два князя» Веселівського району Запорізької області. /Сучасна наука: стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах Євроінтеграції: всеукраїнська науково-практична конференція Херсонський ДАЕУ. 23 вересня 2021 р. С.43-46.
 44. Корбич Н.М. Використання осмій для запилення рослин. /Сучасна наука: стан та перспективи розвитку: ІV всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених з нагоди Дня сільського господарства. Херсонський ДАЕУ. 17 листопада 2021 р. С. 165-167.
 45. Корбич Н.М. Показники продуктивності баранчиків таврійського типу різного походження з урахуванням кольору жиропоту. /Інноваційні рішення ефективного виробництва у тваринництві: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 17-18 травня 2023 року. м. Дніпро.
 46. Lavrenko S., Lavrenko N., Dr. Liubenko. Korbych N.  Functioning of new models of biogeocenoses of hymenopterous insects and entomophilous cultures. Abstracts book 7th International European conference on interdisciplinary scientific research (March 28-30, 2023 / Frankfurt, Germany). Frankfurt, Germany: IKSAD Publishing House, 2023. Р. 172-173. ISBN: 978-625-367-032-0
 47. Lavrenko S., Liubenko O., Lavrenko N., Korbych N. Development of beekeeping in southern ukraine. 10th international scientific researches conference .April 2-4, 2023. Adana, Turkey.
 48. Корбич Н.М. Божкевич М. Баранина – склад, вид та властивості /Молодь - науціівиробництву: Актуальніпитанняхарчовоїпромисловості: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених: тези доповідей, Херсон, 10 травня 2023р. [Електронне видання] – Херсон: ХДАЕУ, 2023. С. 113-115.
 49. Корбич Н.М. Ірза А.Негативний вплив пестицидів на медосних бджіл /Стантаперспектививиробництва, переробкиівикористанняпродукціїтваринництва: матеріали ІХ міжнародної наукової конференції студентської та учнівської молоді Подільський ДУ. 30 листопада 2021 р. С. 6-7.

 

ЧЕРНИШОВ ІГОР В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ 

Монографії

 1. Ряполова, І., Чернишов, І., Новікова, Н., & Сумська, О. (2023). Виробництво комбінованих м’ясних консервів функціонального призначення. European Science, 3(sge17-03), 29–41. https://doi.org/10.30890/2709-2313.2023-17-03-014

Статі у фахових виданнях

 1. Пелих В.Г., Чернишов І. В., Левченко М. В         Використання селекційних індексів для оцінки відтворювальних якостей / Пелих В.Г., Чернишов І. В., Левченко М. В. Збірник наукових праць «Вісник аграрної науки Причорномор’я»: наук. ж-л.  м. Миколаїв: МНАУ, 2018.– C. 43–48.
 2. Чернишов І.В., Левченко М.В. Сучасний стан виробництва свинини в Україні та Херсонській області зокрема. Збірник наукових праць «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»: наук. ж-л. Біла Церква: БНАУ, 2018. Вип.1. C. 91-98
 3. Чернишов І.В., Шевчук А Аналіз відповідності технології виробництва продукції тваринництва підприємства «Нижньодніпровське звіропромгосподарство» вимогам органічного землеробства. Таврійський науковий вісник. 2020. (категорія Б) Вип. 115. с. 252-256 DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.115.37
 4. Чернишов І.В., Благида О.С., Степанченко Ю.О. Оцінка якості м᾽ясорослинних консервів різних рецептур. Таврійський науковий вісник. 2021. (категорія Б) Вип. 122. с. 290-294 DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2021.122.43
 5. Чернишов І.В., Задніпряний М.В., Малютін Н.Д. Дослідження технології забою великої рогатої худоби в умовах ТОВ «АРГОР» с. Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області. Таврійський науковий вісник. сільськогосподарські науки, вип. 109 т 2., с.141-144. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2019.109-2.22
 6. Чернишов І.В. Використання відходів тваринництва в технології вирощування гливи устричної. Таврійський науковий вісник. сільськогосподарські науки, вип 128, с. 315-321. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2022.128.43
 7. Ушакова С.В., Чернишов І.В., Каращук Г.В., Карпенко О.В., Левченко М.В. Ресурсозберігаючі технології первинної обробки молока в умовах Півдня України. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / Херсонський державний аграрно-економічний університет. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 130. С.406. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2023.130.55

 

ЛЮБЕНКО ОКСАНА ІВАНІВНА

Статті, що входять до інших міжнародних наукометричних баз даних

 1. Liubenko O.I., Volovodenko E.V., Kryvyi V.V. Аpplication of forced linking in the production of food eggs International periodic scientific journal. Modern scientific researches Issue 13/ Part  8-19. https://drive.google.com/file/d/1LrNpz1kSFoYU04nVi3P78EuppahnZIMJ/view

Навчальні посібники

 1. Еколого-економічний потенціал Херсонщини: стан та перспективи розвитку аграрного бізнесу /О.І. Любенко, та ін.; за ред. В.В. Базалія. Херсон: Айлант, 2013. 254 с. Рекомендовано навчально-методичною комісією Міністерства аграрної політики та продовольства України (протокол №3 від 27 листопада 2012р)

Патенти

 1. Дєбров В.В., Ляшенко Є.В., Любенко О.І.. Спосіб йодування корму для сільськогосподарської птиці: пат. 4570 МПК (2005) А23К 1/12 u2005; заяв. 08.05.2005; опубл. 17.01.2005, Бюл.№1.
 2. Дєбров В.В., Ляшенко Є.В., Любенко О.І. Спосіб підвищення пухо-перової продуктивності сільськогосподарської птиці: пат. 20273 МПК (2006) А23К 1/22 № u2006 08142; заяв. 20.07.2006; опубл. 15.01.2007, Бюл. №1.
 3. Дєбров В.В., Ляшенко Є.В., Любенко О.І. Спосіб підвищення пухо-перової продуктивності сільськогосподарської птиці: пат. 20273 МПК (2006) А23К 1/22 № u2006 08142; заяв. 20.07.2006; опубл. 15.01.2007, Бюл. №1.
 4. А.с. 29223 Україна, Застосування біологічно-активної добавки йоду та селену в комплексі з токоферолом для підвищення пір´яно-пухової продуктивності гусей /Дєбров В.В., Любенко О.І. № 29223; опубл. 16.06.2009. 

Статі у фахових виданнях

 1. Кривий В.В., Любенко О.І. Інноваційна кормова добавка у годівлі яєчних курей., Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Сучасний рух науки» присвячена місії науково-практичного журналу «WayScience», м. Дніпро, 6-7 червня 2019 року. http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2019/07/Zbirnik-7-mizhnarodna-naukovo-praktichna-internet-konferentsiya.pdf
 2. Любенко О.І., Панасюк І.Д. Удосконалення елементів технології вирощування курчат-бройлерів в умовах фермерського господарства «Нива-2011» Голопристанського району Херсонської області. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 110. Херсон: Видавничий дім «Гельветика». 2019. (включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща). http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/110_2019/part_2/7.pdf
 3. Любенко О.І., Левченко І.В. Дослідження щільності посадки та фронту годівлі на поведінку курей промислового стада. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 111. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. (включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).  http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/111_2020/29.pdf
 4. Liubenko O.I., Volovodenko E.V., Kryvyi V.V. Аpplication of forced linking in the production of food eggs International periodic scientific journal. Modern scientific researches Issue 13/ Part  8-19.
 5. Любенко О.І., Кривий В.В., Іванов І.В. Що впливає на яєчну продуктивність курей-несучок. Птахівництво UA: Щомісячний журнал птахівників. №8. - Київ: ТОВ «Видавництво «АГРО ПРЕС», 2020. - С. 14-15. https://drive.google.com/file/d/1LrNpz1kSFoYU04nVi3P78EuppahnZIMJ/view
 6. Любенко О.І., Левченко І.С. Щільність посадки як технологічний стрес-фактор у промисловому птахівництві. Птахівництво UA: Щомісячний журнал птахівників. №8. - Київ: ТОВ «Видавництво «АГРО ПРЕС», 2020. – С. 26-27. https://drive.google.com/file/d/1LrNpz1kSFoYU04nVi3P78EuppahnZIMJ/view
 7. Любенко О.І., Дєбров В.В., Гулак В.О. Птахівництво UA: Щільність посадки як технологічний стрес-фактор у промисловому птахівництві. Щомісячний журнал птахівників. №10. - Київ: ТОВ «Видавництво «АГРО ПРЕС», 2020. – С. 10-11 https://drive.google.com/file/d/1LrNpz1kSFoYU04nVi3P78EuppahnZIMJ/view
 8. Любенко О.І., Лисак О.О. Кістково-синтетичні порушення при вирощуванні індичат-бройлерів. Птахівництво UA: Щомісячний журнал птахівників. №5. - Київ: ТОВ «Видавництво «АГРО ПРЕС», 2021. – С. 20-24. http://poultry.com.ua/storage/jornal/82.pdf
 9. Любенко О.І., Івашкіна Л.Г. Вирощування бройлерних качок кросу «Темп» в умовах фермерського господарства «Нива-2011» Голопристанського району Херсонської області. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. 2020. Вип. 115. C. 177-183http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/115_2020/27.pdf
 10. Любенко О.І., Лисак О.О. Профілактика кістково-синтетичних порушень при вирощуванні індичат-бройлерів. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 115. - Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 145-151. http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/115_2020/28.pdf
 11. Любенко О.І., Савко В.Ю. Резерви збільшення виробництва продукції птахівництва в умовах фермерських господарств. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. 2021. Вип. 121. C. 158-163http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/121_2021/24.pdf
 12. Любенко О.І., Кузнєцова К.М. Вплив води на продуктивність курей-несучок кросу «NOVOGEN BROWN». Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. 2021. Вип. 122. C. 220-226http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/122_2021/32.pdf
 13. Любенко О.І., Семенцова Л.О. Підвищення інкубаційних якостей яєць горьківської породної групи гусей шляхом застосування йодовмісних препаратів. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. 2021. Вип. 122. C. 226-231. http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/122_2021/33.pdf
 14. Любенко О.І., Пасєчко Д.-В.Д., Красновид Т.Ю. Оптимальна щільність посадки курчат-бройлерів в умовах фермерських господарств. Вісник Полтавської державної аграрної академія. Серія: Сільське господарство. Тваринництво / Полтавська державна аграрна академія. Полтава: Видавничий дім «Полтава», 2021. С.178-183. https://orcid.org/0000-0002-1057-4054 

Наукові роботи надруковані в інших виданнях (у т.ч. матеріали конференції):

 1. Іванов І. В., Любенко О. І. Застосування триптофану в кормових засобах для годівлі курей-несучок. Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми: збірник матеріалів 73-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю – К.: НУБіП України, 2019. С.210-213.
 2. Панасюк І.Д., Любенко О.І. Досвід вирощування курчат-бройлерів в умовах фермерського господарства. Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми: збірник матеріалів 73-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. К.: НУБіП України, 2019. С.272 - 274.
 3. Дебров В.В., Любенко О.І., Кривий В.В. Використання відходів плодоовочевої продукції і годівлі сільськогосподарських птахів. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності» 14 - 15 березня, м. Херсон, 2019, С. 27-29.
 4. Кривий В.В., Любенко О.І. Ефективність застосування подовженого терміну використання курей-несучок кросів Ломан білий та Ломан коричневий у філії «Чорнобаївське» ПАТ «Агрохолдинг Авангард». Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, присвячена Дню науки «Сучасна наука: стан та перспективи розвитку», м. Херсон, 13.05. 2019 року, С. 70 – 75.
 5. Кривий В.В., Любенко О.І. Обґрунтування розробки покращення технології утримання якісних яєць при промисловому виробництві. 8 Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Перші наукові кроки - 2019» молодих учених, присвячена Дню науки «Сучасна наука: стан та перспективи розвитку», м. Кам’янець - Подільський, 23 травня 2019 року, С. – 326.
 6. Кривий В.В., Любенко О.І. Інноваційна кормова добавка у годівлі яєчних курей., Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Сучасний рух науки» присвячена місії науково-практичного журналу «WayScience», м. Дніпро, 6-7 червня 2019 року.
 7. Кривий В.В., Любенко О.І. Ефективність застосування подовженого терміну використання курей-несучок кросів Ломан білий та Ломан коричневий у філії «Чорнобаївське» ПАТ «Агрохолдинг Авангард». Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, присвячена Дню науки «Сучасна наука: стан та перспективи розвитку», м. Херсон, 13.05. 2019 року, С. 70 – 75.
 8. Кривий В.В., Любенко О.І. Обґрунтування розробки покращення технології утримання якісних яєць при промисловому виробництві. 8 Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Перші наукові кроки - 2019» молодих учених, присвячена Дню науки «Сучасна наука: стан та перспективи розвитку», м. Кам’янець - Подільський, 23 травня 2019 року, С. – 326.
 9. Кривий В.В., Любенко О.І. Інноваційна кормова добавка у годівлі яєчних курей., Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Сучасний рух науки» присвячена місії науково-практичного журналу «WayScience», м. Дніпро, 6-7 червня 2019 року.
 10. Кривий В.В., Любенко О.І. Особливості функціонування ринку продукції птахівництва в світі та Україні. VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Філософські обрії сьогодення», Барановичі - Opole - Херсон 21-22 листопада 2019 р., С. 107-109.
 11. Дєбров В.В., Корбич НМ., Любенко О.І., Кривий В.В. Способи переробки курячого посліду в органічне добриво та його вплив на родючість грунтів //Міжнародно-практична конференція «Роль наук про землю в народному господарстві: стан і перспективи. 20 березня 2019 р. м. Херсон, ХДАУ. С. 101-106.
 12. Lavrenko S., Lavrenko N., Dr. Liubenko. Korbych N.  Functioning of new models of biogeocenoses of hymenopterous insects and entomophilous cultures. Abstracts book 7th International European conference on interdisciplinary scientific research (March 28-30, 2023 / Frankfurt, Germany). Frankfurt, Germany: IKSAD Publishing House, 2023. Р. 172-173. ISBN: 978-625-367-032-0
 13. Lavrenko S., Liubenko O., Lavrenko N., Korbych N. Development of beekeeping in southern ukraine. 10th international scientific researches conference .April 2-4, 2023. Adana, Turkey.

 

КАЗАНОК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

Статті опубліковані у Web of Science

 1. Serhii Lavrenko, Nataliia Lavrenko, Oleksandr Kazanok, Gennadiy Karashchuk, Mykhailo Kozychar, Yevhenii Podakov, Alina Sakun.          Chickpea yields and water use efficiency depending on cultivation tehnology elements and irrigation.AgroLife Sciences Journal №8 - 2019. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000505611300008

Статті, що входять до міжнародних баз даних:

 1. S.V. Kokovikhin, V.Y. Zaporozhchenko, G.V. Karashchuk, O.O. Kazanok, M.V. Kozychar, M.V. Levchenko, Y.S. Podakov, O.S. Prystemskyi.The influence of farming activities on seeds productivity of winter wheat varieties in the conditions of the South of Ukraine / Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences / – 2019. – Vol. 10(1). P. 449-456. https://www.rjpbcs.com/pdf/2019_10(1)/%5b57%5d.pdf
 2. Karashcuk G., Fedonenko H., Lavrenko S., Lavrenko N., Kazanok O., Revto O.,  Levchenko М. Effect of Growth Regulators on Seed Quality and Grain Productivity of Hard Wheat (Triticum durum) in Non-Irrigated Conditions. Technology Reports of Kansai University –  62, Issue 06, juli,– 2020.– P. 2789–2797  https://www.kansaiuniversityreports.com/article/effect-of-growth-regulators-on-seed-quality-and-grain-productivity-of-hard-wheat-triticum-durum-in-non-irrigated-conditions. 

Опубліковані статі у фахових виданнях:

 1. Каращук Г.В., Казанок О.О. Вплив способу підготовки розсади на продуктивність сортів суниці садової різних груп стиглості за зрошення на півдні України // Таврійський науковий вісник. – Сільськогосподарські науки. – Зб. наук. пр. – 2018. - Вип. 101. С.44-50. (Index Copernicus International)
 2. Вожегов С.Г., Цілинко М.І., Казанок О.О., Шепель А.В., Зоріна Г.Г. / Економічна та енергетична оцінка вирощування насіння сучасних сортів рису. Зрошуване землеробство. – Міжвідомчий тематичний наук. Збірник.Херсон:  2019. Вип. 71. С. 146-149. http://izpr.ks.ua/arkhiv?id=83
 3. Коковіхін С.В., Найдьонов В.Г., Казанок О.О. Моделі продуктивності люцерни за вирощування в різних ґрунтово-кліматичних зонах України залежно від впливу природних і агротехнічних чинників. Зрошуване землеробство. - Міжвідомчий тематичний наук. зб. - Херсон:  2020. Вип. 73. – С.38-43
 4. Вожегов С.Г., Коковіхін С.В., Казанок О.О. Насіннєва продуктивність та адаптивність сортів пшениці озимої залежно від захисту рослин та мікродобрив в умовах півдня України Зрошуване землеробство. - Міжвідомчий тематичний наук. зб. - Херсон: 2020. Вип. 74. С.102-107
 5. Каращук Г.В., Казанок О.О. Урожай та якість зерна сортів ячменю озимого залежно від регуляторів росту рослин в умовах Південного Степу України. Аграрні інновації. Херсон: 2021. №9. С. 21-25.
 6. Подаков Є.С., Козичар М.В., Казанок О.О., Каращук Г.В. Сучасна екологічна ситуація на Херсонщині та можливі шляхи розв'язання проблемних питань. Аграрні інновації. Херсон: 2021. №6. С. 31-35
 7. Вожегова Р. А., Коковіхін С. В., Казанок О.О., Пілярська О. О. Напрями ефективного використання агроекологічного потенціалу зони Степу України та адаптування технологій вирощування зернових культур до кліматичних змін. Аграрні інновації. 2021. Вип.№ 7. с 92–98
 8. Вожегов C.Г., Ощипок О.С., Казанок О.О., Коковіхін С. В., Керімов А.Н. Вплив режимів краплинного зрошення на продуктивність винограду за вирощування в умовах Півдня України.  Аграрні інновації. 2021. Вип.№ 5. с 168–172
 9. Коковіхін С.В., Найдьонов В.Г., Казанок О.О. та інші. Моделі продуктивності люцерни за вирощування в різних ґрунтово-кліматичних зонах України залежно від впливу природних і агротехнічних чинників Зрошуване землеробство. - Міжвідомчий тематичний наук. зб. Вип. 73. – С.38-43
 10. Вожегов C.Г., Рудий О.Е., Коковіхін С.В., Дробітько А.В., Казанок О.О. Врожайність, економічна та енергетична ефективність вирощування гібридів соняшнику залежно від режимів зрошення та обробітку ґрунту в умовах Півдня України. Зрошуване землеробство. - Міжвідомчий тематичний наук. зб. Вип. 75.  С.114-119
 11. Подаков Є.С., Козичар М.В., Казанок О.О., Каращук Г.В. Сучасна екологічна ситуація на Херсонщині та можливі шляхи розв'язання проблемних питань. Науковий журнал «Аграрні інновації». Херсон. 2021. №6. С. 31-35. (категорія Б) DOI https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2021.6.5
 12. Каращук Г.В., Казанок О.О. Урожай та якість зерна сортів ячменю озимого залежно від регуляторів росту рослин в умовах Південного Степу України. Науковий журнал «Аграрні інновації». Херсон. 2021. №9. С. 21-25. (категорія Б) DOI https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2021.9.3

Наукові роботи надруковані в інших виданнях (у т.ч. матеріали конференції):

 1. Коваленко А.М., Новохижній М.В., Тимошенко Г.З., Пілярський В.Г., Казанок О.О. / Продуктивність та водоспоживання соняшника залежно від його місця в сівозміні та систем обробітку грунту /  Зрошуване землеробство. – Міжвідомчий тематичний наук. Збірник. Херсон:  2018. Вип. 70. С. 26-31.
 2. Каращук Г.В., Казанок О.О. / Урожайність та якість зерна озимої твердої пшениці залежно від вологозабезпечення та рівня мінерального живлення при вирощуванні в умовах півдня України Way Science. Зб. наук. Праць м. Дніпро, 2019р. частина 1. С. 283-287.
 3. Казанок О.О. Особливості виробництва рисової крупи та її якість. Переяслав-Хмельницкий. Сб. научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2020. – Вып. 11(31), ч. 1. С. 40-45
 4. Казанок О.О. Урожайність та якість зерна озимої твердої пшениці залежно від вологозабезпечення та рівня мінерального живлення при вирощуванні в умовах півдня України. Way Science.  Зб. наук. Праць. м. Дніпро, 2020р. частина 1.  С. 283-287.
 5. Vozhegov S., Kokovikhin S., Kazanok O. Efficiency of drop irrigation in cultivation of grapes in the conditions of the Southern Steppe of Ukraine. Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft  ۰№19 2021 VOL. 1. Р 6-9
 6. Kazanok O. Directions of organic farming and prospects of its development in the Steppe Zone of Ukraine Journal of Agricultural Sciences Belgrade  Vol. 66, No. 5 (2021)
 7. Казанок О.О. Урожайність та якість зерна озимої твердої пшениці залежно від вологозабезпечення та рівня мінерального живлення при вирощуванні в умовах півдня України. Way Science.  Зб. наук. праць    м. Дніпро, 2021р. частина 1. С. 283-287.

 

КАРПЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 

 Статті, опубліковані у Web of Science

 1. V. Khalak, A. Horchanok, O. Kuzmenko, L. Lytvyschenko, I. Porotikova. Meat qualities of pigs of different genotypes by melanocortin receptor gene 4 (MC4R) and its cnnection with some biochemical indicators of blood serum.// AgroLife.  Buchares. Romania, 2021, Volume 10 (2). Р. 64-70. URL:http://animalsciencejournal.usamv.ro/pdf/2021/issue_2/Art8.pdf

Статі у фахових виданнях

 1. Карпенко О.В., Юзюк Т.В., Оцінка генетичної дискретності кросів птиці. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 110. Т. 2. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С.45-50. DOІ https://doi.org/10.32851/2226-0099.2019.110-2.7   
 2. Пелих В.Г., Карпенко О.В., Сопочев І.В., Рожков В.В., Дослідження впливу режимів обжарювання на функціонально-технологічні показники варено-копченої ковбаси «Фірмова».  Agrarian bulletin of the Black sea littoral.   Sciennticfic jonal . Odessa. 2019. Issure 95.  P.73-77. DOI https://doi.org/10.37000/abbsl.2019.95.13
 3. Карпенко О.В., Козка Ю.О., Дослідження особливостей виробництва варено – копчених ковбасних виробів з застосуванням консервантів та різних видів оболонок.  Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 116. Т. 1. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С.153-158. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.116.1.21
 4. Карпенко О.В., Рак О.В., Дослідження якісних показників варених ковбасних виробів з м’ясом птиці із додаванням вологоутримуючих добавок.  Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 116. Т. 1. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С.153-158. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.116.1.2
 5. Карпенко О.В., Ведмеденко О.В. Дослідження елементів технології відтворення стада курей м’ясних кросів. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / Херсонський державний аграрно-економічний університет. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2021. (категорія Б). Вип. 118. С. 230-234. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2021.118.28
 6. Карпенко О.В., Баюра Б.М., Фізяр Л.С. Дослідження факторів освітлення та годівлі підчас утримання промислового стада курей – несучок в господарствах південного регіону України. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / Херсонський державний аграрно-економічний університет. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2021. (категорія Б). Вип. 119. С. 183-188. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2021.119.24
 7. Карпенко О.В., Анциферов Д.Г. Оцінка якості зразків яєць різних виробників на основі органолептики та експериментальних досліджень із використанням методів сенсорного аналізу. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / Херсонський державний аграрно-економічний університет. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2021. (категорія Б). Вип. 120. С. 213-221. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2021.120.28
 8. Карпенко О.В., Самойленко А.М. Дослідження впливу різних параметрів оглушення птиці на якісні показники тушок. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / Херсонський державний аграрно-економічний університет. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2021. (категорія Б). Вип. 122. С. 186-192.  DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2021.122.27
 9. Чернишов І.В., Ушакова С.В., Каращук Г.В., Карпенко О.В., Левченко М.В. РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРВИННОЇ ОБРОБКИ МОЛОКА В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / Херсонський державний аграрно-економічний університет. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2023. (категорія Б). Вип. 130. С. 406-412. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2023.130.55
 10. Карпенко О.В., Аверчева Н.О. Виробництва м’яса перепелів у фермерських господарствах південного регіону України. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / Херсонський державний аграрно-економічний університет. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2023. (категорія Б). Вип. 130. С. 343-351. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2023.130.46

 

ЛЕВЧЕНКО МАКСИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Статті, опубліковані у Web of Science

 1. Pelykh, V. H., Levchenko, M. V., Ushakova, S. V., Pelykh, N. L., & Vashchenko, P. A. (2023). Compensatory growth and piglets weight variability within the litter as breeding criteria for ukrainian meat pig breed performance. Agricultural Science and Practice, 10(1), 3-11. https://doi.org/10.15407/agrisp10.01.003

Патенти

 1. Спосіб визначення вирівняності гнізда на час відлучення Пат. № 137946 ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) від 11.12.2019 р. Левченко М.В.

 

Статі у фахових виданнях

 1. Левченко М.В., Ушакова С.В. ВПЛИВ COVID-19 НА ГАЛУЗЬ СВИНАРСТВА УКРАЇНИ Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 118. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2021.С. 240-246. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2021.118.30
 2. Левченко М.В., Канівець Х.О., Коробченко А.О., Проценко С.В., Работинський А.М. Тенденції розвитку галузі тваринництва в умовах цифрової трансформації. Таврійський науковий вісник. Зб. наук. пр. 2021. Вип. 121. С. 133-139. (категорія Б).  https://doi.org/10.32851/2226-0099.2021.121.19
 3. Чернишов І.В., Ушакова С.В., Каращук Г.В., Карпенко О.В., Левченко М.В. РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРВИННОЇ ОБРОБКИ МОЛОКА В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 130. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2023.С. 406-412. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2023.130.55
 4. Левченко М.В., Ушакова С.В. Вплив COVID-19 на галузь свинарства України Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 118. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2021.С. 240-246. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2021.118.30
 5. Ушакова С.В., Левченко М.В. Оцінка свиней за оціночними та селекційними індексами. Науково-технічний бюлетень ІТНААН. Харків,  2023. №129. С. 220-232  https://doi.org/10.32900/2312-8402-2023-129-220-232
 6. Пелих В.Г., Левченко М.В., Ушакова С.В. Інтер'єрні показники продуктивності свиней у міжпородному схрещуванні Наукові доповіді НУБіП України. Вип. № 1 (83), НУБІП 2020. С. 31-38.

 

УШАКОВА СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНА 

Статті, опубліковані у Web of Science 

 1. Pelikh, V., Ushakova, S., & Pelikh, N. (2019). Index evaluation of pigs and determination of selection limits. Agricultural Science and Practice, 6(1), 67-74. https://doi.org/10.15407/agrisp6.01.067
 2. Pelykh, V. H., Levchenko, M. V., Ushakova, S. V., Pelykh, N. L., & Vashchenko, P. A. (2023). Compensatory growth and piglets weight variability within the litter as breeding criteria for ukrainian meat pig breed performance. Agricultural Science and Practice, 10(1), 3-11. https://doi.org/10.15407/agrisp10.01.003

Статі у фахових виданнях

 1. Пелих В.Г., Ушакова С.В. Встановлення цільових меж відбору свиней. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН.2020 № 123 С.129-137 doi.org/10.32900/2312-8402-2020-123-129-137
 2. Пелих В.Г., Левченко М.В., Ушакова С.В. Інтер'єрні показники продуктивності свиней у міжпородному схрещуванні Наукові доповіді НУБіП України. Вип. № 1 (83), НУБІП 2020. С. 31-38. https://doi.org/10.31548/dopovidi2020.01.010
 3. Пелих В.Г., Ушакова С.В., Сахацька Є.А. Використання харчової клітковини у технології січених м'ясних напівфабрикатів. Наукові доповіді НУБіП України. 05(87) [Електронний ресурс] http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2020.05.009
 4. Пелих В., Шишман В., Ушакова С. Особливості виробництва м’яких сирів з використанням рослинної клітковини. Таврійський науковий вісник. 2021. №122 С https://doi.org/10.32851/2226-0099.2021.122.38
 5. Левченко М.В., Ушакова С.В. Вплив COVID-19 на галузь свинарства України Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 118. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2021.С. 240-246. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2021.118.30
 6. Ушакова С.В., Левченко М.В. Оцінка свиней за оціночними та селекційними індексами. Науково-технічний бюлетень ІТНААН. Харків,  2023. №129. С. 220-232  https://doi.org/10.32900/2312-8402-2023-129-220-232
 7. Чернишов І.В., Ушакова С.В., Каращук Г.В., Карпенко О.В., Левченко М.В. Ресурсозберігаючі технології первинної обробки молока в умовах півдня України. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 130. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2023.С. 406-412. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2023.130.55

 

 

 

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.