ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра інженерії харчового виробництва


 

ауд. №72 - кабінет завідувача кафедрою,
ауд. 76 - викладацька, головний корпус ДВНЗ «ХДАУ»

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Рік заснування кафедри - 2016 рік

 

Новікова Наталя Володимирівна - в. о. завідувача кафедри, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових та навчально – методичних праць - 27: із них 10 статей у фахових виданнях України, 5 у зарубіжних виданнях, що входять до різних науково - метричних баз, в т. ч. 1 публікація в Scopus, 2 свідоцтва на авторський твір, 3 патенти на корисну модель.

Тематика науково – дослідної роботи: «Впровадження елементів безпечності при виробництві молочної продукції».

Викладає дисципліни: «Лабораторна справа підприємств харчової промисловості», «Організація ХАССП на підприємствах харчової промисловості», «Основи сенсорного аналізу харчових продуктів», «Харчові добавки», «Мікробіологія молока і молочних продуктів».

 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5393-688X

Профіль Google Scholar: Наталія Новікова

 

   

Ряполова Ірина Олександрівна - кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових та навчально – методичних праць – 97:  із них 20 статей у фахових виданнях України, 10 у зарубіжних виданнях, що входять до різних науково - метричних баз, в т. ч. 1 публікація в Scopus, 2 свідоцтва на авторський твір.

Тематика науково – дослідної роботи: «Впровадження системи контролю виробництва продукції тваринництва за біологічними ризиками».

Викладає дисципліни: «Технічна мікробіологія», «Основи ветсанекспертизи», «Санітарна мікробіологія», «Мікробіологія м’яса і м’ясних продуктів», «Санітарія і гігієна харчових виробництв», «Системи управління якістю».


E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-7672-6639

Профіль Google Scholar: Ірина Ряполова

   

Нежлукченко Наталя Валентинівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових та навчально – методичних праць - 127:  із них 10 у фахових виданнях України, 8 у зарубіжних виданнях.

Тематика науково – дослідної роботи: «Експертиза та контроль якості продуктів харчування».

Викладає дисципліни: «Науково – дослідна робота», «Основи тваринництва», «Основи біотехнології».

 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль GoogleScholar: Наталя Нежлукченко

 

   

Дзюндзя Оксана Валентинівна – кандидат технічних наук, доцент.

Кількість наукових та навчально – методичних праць – 25:  із них, 3 патенти на корисну модель,  12 статей у фахових виданнях України, 8 у зарубіжних виданнях, що входять до різних науково - метричних баз, в т. ч. 2 публікації в Scopus.

Тематика науково – дослідної роботи: «Розробка технології функціональних продуктів».

Викладає дисципліни: «Барна справа та робота сомільє», «Технологія виробництва кулінарної продукції», «Технологія оздоровчих харчових продуктів», «Світове ресторанне господарство».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1996-7065

Профіль Google Scholar: Оксана Дзюндзя

   

Воєвода Надія В’ячеславівна – кандидат технічних наук, старший викладач.

Кількість наукових та навчально – методичних праць – 31:  із них 8 у фахових виданнях України, 5 у зарубіжних виданнях, що входять до різних науково - метричних баз, в т. ч. 1 публікація в Scopus.

Тематика науково – дослідної роботи: «Екологічні основи забезпечення якості продукції».

Викладає дисципліни: «Історія розвитку харчової науки», «Ресурсозберігаючі технології в харчовій промисловості», «Сучасні методи наукових досліджень», «Технологія бродильних виробництв», «Основи інспектування харчових продуктів», «Промислова екологія харчових підприємств».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID:http://orcid.org/0000-0002-3324-965X

Профіль Google Scholar: Надія Тулученко

 

Вогнівенко Людмила Петрівна - кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових та навчально – методичних праць - 122: із них 27 статей у фахових виданнях України, 10 у зарубіжних виданнях.

Тематика НДР: «Технологічна та біохімічна оцінка м’ясної сировини різних видів тварин при виробництві ковбасних виробів».

Викладає дисципліни: «Біохімія тварин з основами фізичної та колоїдної хімії», «Водна мікробіологія», «Гідробіологія», «Біохімія гідробіонтів», «Харчові добавки», «Харчова хімія», «Нутріціологія»

 

 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar:
 

Мєрна Інна Іванівна – асистент.

Кількість наукових та навчально – методичних праць - 10.

Тематика науково – дослідної роботи: «Інноваційні технології консервного виробництва»

Викладає дисципліни: «Моделювання і розробка нових харчових продуктів», забезпечує практичну підготовку з дисциплін: «Технологія продукції ресторанного господарства», «Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби», «Технологія консервування плодів та овочів»

 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Профіль GoogleScholar:

   

Шинкарук Марія Володимирівна - старший лаборант кафедри.

Кількість наукових та навчально – методичних праць - 11.

Тематика науково – дослідної роботи: «Дослідження якості консервного виробництва».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль GoogleScholar:

Матеріально - технічне забезпечення

Наукове та навчально - методичне забезпечення

Наукові теми кафедри

Основні наукові досягнення кафедри

Спеціалізація роботи кафедри

Презентація спеціальності 181 «Харчові технології»

 

Здобутки кафедри інженерії харчового виробництва

Посібники

Баль – Прилипко Л.В. Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю  / Л. В.Баль – Прилипко, Н. М. Слободянюк, Г. Є.Поліщук, М. З.Паска, В. Г. Бурак //

Bal’-Prylypko L.V. Standardization, metrology, certification and quality management / L.V. Bal’-Prylypko, N. M. Slobodianiuk, G. Ye. Polishchuk, M. Z.Paska, V. G.Burak

 

Наукові роботи,  надруковані в Україні

Новікова Н. В. Переваги упаковки м’яса курей бройлерів в модифікованому газовому середовищі, та вплив на його збеігання / Н. В. Новікова // Таврійський науковий вісник. – Херсон: Айлант. – 2017. - Вип.97. – С. 155-159

Ряполова І.О. Мікробіологічні ризики при виробництві яловичини / І. О. Ряполова // Таврійський науковий вісник. – Херсон: Айлант. – 2017. - Вип.97. – С. 173-178

Бурак В. Г.Якість і безпечність порошків/ В. Г. Бурак, О. В. Дзюндзя // Продовольча індустрія АПК – 2018 - №6 – С. 86-98

Бурак В. Г. Обгрунтування твехнології иробництва комбінованих м’ясних  напівфабрикатів шляхом збагачення білками рослинного походження / В. Г.Бурак А. Б.Матвієнко, І. І Мєрна // Вісник Херсонського національного технічного університету – 2018 – Вип.- 4 (67) _- С. 139-145

Новікова Н.В. Проведення контролю якості йогуртів та визначення їх конкурентоздатності / Вісник Херсонського національного технічного університету – 2018 – Вип.-2 (65) _- С. 131-137.

Новікова Н.В. Схеми сертифікації для переробників сільськогосподарської та харчовоїпродукції / Н.В. Новікова, І. О. Ряполова // Вісник Херсонського національного технічного університету – 2018

 

Наукові роботи в міжнародних виданнях

Yakymchuk O. Prereguisitews for the developroment of hydre – jet technology in designing womens headqear at hospialitiy establishments збірник наукових праць  /  Yakymchuk O.,Yakymchuk D.,Kushevskiy N .,Chepelyuk E.,Koshevko J.,Myrhorodska N.,DzyundzyaO.,Burak V.// Східно – Європейський журнал передових технологій. Випуск 1.1. (91) – 2018

Dzundzya O. Obtaining the powder-link raw matarials with the further research into properties of eggplant powders/ O. Dzundzya, V. Burak, A. Averchev, N. Novikova, I. Ryapolova, A. Antonenko, T. Brovenko, M. Kruvorychko, G. Tolok //Східно – Європейський журнал передових технологій. Випуск 1.1. (95) – 2018

Кондратюк Н.В. Дослідження плівок на основі уронатних полісахаридів методом диференційально-скануючої калориметрії / Н. В. Кондратюк, Є. П. Пивоваров Т.М. Степанова, Бурак В. Г.// Харчова наука і технологія – Одеса, 2018. – Т.12. – № 2 – С. 20-28

Kondratjuk N.V. The food envelop forming coating using on the basis of uronate polysaccharides in manufacture of chocolate products with protein hydrolyzate / N.V.  Kondratjuk,  T. M. Stepanova,V. G. Burak// The development of technical sciences: problems and solutions: Conference Proceedings, April 27-28, 2018. Brno: Baltija Publishing, PP. 53-56.

Yakymchuk D.  Ekonomic efficiecy of textile terials cuttinq designer costumes of hospitality facilities / D.Yakymchuk, О. Dzyundzya,  V. Burak, I. Shvets, Y. Shvets,  N. Myrhorodska, O  Polishchuk //VLAKNA a TEXTIL (FIBRES and TEXTILES), Volume 25, Issue 4.

Дзюндзя О. В. INVESTIGATION OF TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF POWDER OF EGGPLANTS / О. В.Дзюндзя,  В. Г. Бурак, О. В. Аверчев, Н. В. Новікова, І. О. Pяполова, А. В. Антоненко, Т. В. Бровенко, М. Ю. Криворучко, Г. А. Толок // «EUREKA: Life Sciences» - 2018, - Vol.  5, р. 22-29 (Стаття мовою ЄС у виданні Естонії, яке включено до міжнародних наукометричних баз даних:РИНЦ, ResearchBib, Journalindex,Eurasian Scientific Journal Index,IndianScience.in, Index Copernicus (Poland), Google Scholar, WorldCat) doi:10.21303/2504-5695.2018.00723

Навчальний процес здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня

Проведення лабораторних занять в ДВНЗ «ХДАУ»

Виготовлення ковбасних виробів в умовах навчальної лабораторії кафедри інженерії харчового виробництва

Лабораторне заняття із визначення показників якості хліба

Практична підготовка здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
в умовах ТОВ «Грін Тім»

Участь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня у фестивалі Херсон Фест

Університетський ярмарок «Дари осені»

Осіння школа кулінарної майстерності

Надання кейтерінг послуг

Перші здобувачі другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 181 «Харчові технології»