ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра інженерії харчового виробництва

ауд. 72 – завідувач кафедрою, ауд. 76 – викладачі,  головний корпус ХДАУ

Презентація кафедри

Рік заснування кафедри

2015 рік

Призначення кафедри

Надання знань та умінь з питань   консервування, виробництва хліба, кондитерських, макаронних, виробів і харчових концентратів, бродильного  виробництва та виноробства, зберігання, консервування та переробки молока, м’яса, риби і морепродуктів та ін. Викладачі кафедри займаються науковою, науково-методичною та виховною роботою.

Склад кафедри

Доценти: Бурак В.Г., Ряполова І. О., Вогнівенко Л.П.
Асистент: Новікова Н.В.
Співробітник: ст. лаборант Сивак Л. І.

Бурак Валентина Геннадіївна – Завідувач кафедрою, канд. тех. н., доцент. Друга вища освіта, спеціальність - менеджмент організацій.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 127. Керівник понад 90 випускних кваліфікаційних робіт.
Тематика науково-дослідної роботи: Розробка та удосконалення технології виробництва комбінованих м’ясопродуктів та впровадження системи якості ХАССП (НАССР) у харчову промисловість.
Викладає дисципліни: «Історія розвитку харчової науки», «Кулінарна етнологія» «Інноваційні технології виробництва продукції тваринництва», «Система управління якістю», «Ідентифікація та сертифікація», «Техніко-хімічний контроль виробництва продукції тваринництва», «Контроль якості та безпечності  продукції тваринництва» «Теоретичні основи технології харчових виробництв».
Є членом науково – методичної комісії з напряму підготовки 18(Харчові технології) при Міністерстві освіти і науки України


E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вогнівенко Людмила Петрівна – канд. с.- г. н.,  доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць - 116
Тематика науково-дослідної роботи: Технологічна та біохімічна оцінка м’ясної сировини різних видів тварин при виробництві ковбасних виробів
Викладає дисципліни: «Біохімія з основами фізколоїдної хімії», «Фізіологія та біохімія гідробіонтів», «Біохімічні основи переробки с.-г. продукції», «Харчова ензимологія».E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ряполова Ірина Олександрівна - канд. с.-г. н., доцент
Кількість наукових та навчально-методичних праць - 97
Тематика науково-дослідної роботи: Впровадження системи контролю виробництва продукції тваринництва за біологічними ризиками
Викладає дисципліни: «Мікробіологія з основами вірусології », «Ветеринарно  - санітарна експертиза», «Профілактика хвороб», «Санітарна мікробіологія», «Мікробіологія м’яса і м’ясних продуктів»

 

Новікова Наталя Володимирівна – канд.с.-г.н., асистент
Кількість наукових та навчально-методичних праць - 22
Тематика науково-дослідної роботи: Впровадження елементів системи  безпечності  при виробництві молочної продукції
Викладає дисципліни: «Організація НАССР на підприємствах харчової промисловості», «Основи товарознавства», «Лабораторна справа», «Мікробіологія молока і молочних продуктів»

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сивак Любов Іванівна – старший лаборант. Закінчила педагогічний інститут, природничий факультет, 1979 рік. 

Основні навчальні
дисципліни кафедри

У даний час кафедра веде лекційне та лабораторно-практичне навантаження із наступних дисциплін:
- історія розвитку харчової науки
-  біохімічні основи переробки с.-г. продукції
- організація НАССР на підприємствах харчової промисловості
- кулінарна етнологія
- лабораторна справа
- харчова ензимологія
- фізична і колоїдна хімія
- біохімія
- етика та культура харчування
- технічна мікробіологія
- мікробіологія молока і молочних продуктів
- мікробіологія м’яса і м’ясних продуктів
- основи товарознавства
- теоретичні основи технології харчових виробництв
- ветсанекспертиза
- профілактика хвороб
- мікробіологія з основами вірусології
- фізіологія та біохімія гідробіонтів
- радіобіологія
- контроль якості та безпечності  продукції тваринництва.
- системи управління якістю
- техніко-хімічний контроль виробництва продукції  тваринництва.

Дорадча
діяльність кафедри

Бурак Валентина Геннадіївна, Ряполова Ірина Олександрівна, Вогнівенко Людмила Петрівна. Напрями дорадчих послуг: дорадники з харчових технологій переробки с.- г. продукції

Матеріально-технічна
база кафедри

Ауд. 70, 77 - лекційна загально університетська аудиторія
Ауд. № 11- лабораторія біохімії
Ауд. № 74-  лабораторія контролю якості та безпечності  продукції тваринництва, системи управління якістю
Ауд. № 75 – лабораторія мікробіології, ветсанекспертизи. 
Ауд. № 26- загальна лабораторія
Ауд. № 24- навчальна аудиторія
Лабораторії оснащені натуральними об’єктами, нормативними документами, навчальними посібниками, роздатковими матеріалами, програмним забезпеченням. 
Також в роботі використовуються 2 кафедральних комп’ютери з повним обладнанням та мультимедійний проектор.

Міжнародна
діяльність кафедри

Співробітники кафедри (доц. Бурак В.Г.) були учасниками міжнародного проекту «ТЕМПУС». Цей проект передбачав можливість для студентів факультету отримати не тільки часткову освіту в університетах Німеччини, Італії і Болгарії, а і здобути другу освіту і диплом в університетах цих країн. Основною метою проекту було створення та запровадження у навчальний процес Європейського магістерського курсу з контролю якості та експертизи харчових продуктів. У рамках проекту відбувались виїзні семінари з обміну досвідом в галузі застосування європейської кредитно-модульної системи, відрядження груп студентів для набуття досвіду проведення експертиз та контролю якості харчових продуктів. Входження в міжнародний науковий простір викладачів кафедри надав більші можливості запроваджувати в навчальній роботі передові методи і прийоми ведення галузей тваринництва, а студентам-випускникам – бути конкурентоздатними на ринку праці.

Наукове та науково-методичне забезпечення кафедри

Навчальні посібники:
1. Навчальний посібник «Біохімія гідробіонтів» практикум Вогнівенко Л. П, Євтушенко М. Ю, Шевряков М. В, Архангельська М. В, Пентилюк С. І.
Методичні та наукові рекомендації:
1. Ряполова І.О. Санітарна мікробіологія  Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни і завдання для контрольної роботи студентам-заочникам сільськогосподарських вузів за фахом 8.130201 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Магістерська програма  «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва»
2. Прокопенко П.С., Ряполова І.О. Профілактика хвороб Методичні рекомендації для лабораторно - практичних занять до теми: Профілактика, діагностика паразитарних захворювань тварин
3. Ряполова І.О. Мікробіологія. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентам Спеціальність – 6.040106 «Екологія ОНС та ЗП»Факультет – Рибного господарства та природокористування
4. Ряполова І.О., Прокопенко П.С. Профілактика хвороб. Методичні рекомендації для лабораторно - практичної роботи студентам денної та заочної форми навчання до теми «Планування ветеринарно – санітарних заходів. Ветеринарно-санітарні заходи в неблагополучних господарствах при інфекційних захворюваннях. Карантин. Обмежувальні заходи».
5. Ряполова І.О. Санітарна мікробіологія  Методичні рекомендації до лабораторно – практичної роботи «Санітарно – мікробіологічний контроль виробництва молока і молочних продуктів» студентам за фахом 8.130201 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Магістерська програма  «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва»
6. Ряполова І.О. Профілактика хвороб Методичні рекомендації для лабораторно - практичних занять до теми: Профілактика захворювань серцево – судинної системи  тварин
7.  Ряполова І.О. Профілактика хвороб Методичні рекомендації для лабораторно - практичних занять до теми: Профілактика хвороб системи  дихання тварин
8. Вогнівенко Л.П., Архангельська М.В., Ряполова І.А. Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Мікробіологія» студентам рибогосподарсько – екологічного факультету денної форми навчання за спеціальністю 6.090.103 – лісове і садово – паркове господарство Спеціальність 6.090103 Напрям підготовки «Бакалавр лісове і садово – паркове господарство». Модуль II Фізіологія і екологія мікроорганізмів Херсон: РВЦ "Колос", ХДАУ -2015. -20 с.
9.  Вогнівенко Л.П.,  Архангельська М.В., Ряполова І.А. Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Водна мікробіологія» студентам рибогосподарсько – екологічного факультету денної форми навчання за спеціальністю 6.090.201 – водні біоресурси Спеціальність 6.090201 Напрям підготовки «Бакалавр» Модуль II Фізіологія і екологія мікроорганізмів Херсон : РВЦ "Колос", ХДАУ -2015. -20 с.
10. Вогнівенко Л.П., Архангельська М.В. Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Біохімія з основами фізичної і колоїдної хімії» для студентів II курсу біолого - технологічного факультету денної форми навчання за спеціальністю 6.13200 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Модуль III Біологічно активні речовини Херсон : РВЦ "Колос", ХДАУ -2015. -36с
11. Вогнівенко Л.П., Архангельська М.В., Ряполова І.А. Методичні рекомендації до лабораторно -  практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Мікробіологія» Херсон : РВЦ "Колос", ХДАУ -2015. -15 с
12. Вогнівенко Л.П., Архангельська М.В., Ряполова І.А. Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Мікробіологія» студентам рибогосподарсько – екологічного факультету денної форми навчання за спеціальністю 6.090.103 – лісове і садово – паркове господарство Херсон : РВЦ "Колос", ХДАУ -2015- 23 с.
13. Вогнівенко Л.П., Архангельська М.В., Ряполова І.А. Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Водна мікробіологія» студентам рибогосподарсько – екологічного факультету денної форми навчання за спеціальністю 6.090.201 – водні біоресурси Спеціальність 6.090201 Напрям підготовки «Бакалавр». Модуль I Морфологія і фізіологія мікроорганізмів Херсон : РВЦ "Колос", ХДАУ -2015- 23с.
14.  Бурак В.Г. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Система управління якістю» і завдання для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 8.09010201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» біолого - технологічного факультету. – Херсон. – РВЦ «Колос» ХДАУ, 2015. – 15 с.
15.  Бурак В.Г. Методичні рекомендації та програма виробничо-технологічної практики для студентів 5 курсу БТФ денної форми навчання спеціальності 7.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» біолого - технологічного факультету. – Херсон. – РВЦ «Колос» ХДАУ, 2015. – 22 с.
16.  Бурак В.Г. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Техніко-хімічний контроль продукції тваринництва» і завдання для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 8.09010201 «ТВППТ» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». – Херсон. – РВЦ «Колос» ХДАУ, 2015. – 20 с.
17. Бурак В.Г. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Контроль якості та безпечності продукції тваринництва» і завдання для контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 8.09010201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» біолого - технологічного факультету. – Херсон. – РВЦ «Колос» ХДАУ, 2015. – 11 с.
18. Бурак В.Г. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Світове сільське господарство» і завдання для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 8.09010201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» біолого - технологічного факультету. – Херсон. – РВЦ «Колос» ХДАУ, 2015. – 13 с.
19. Бурак В.Г. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Система управління якістю» і завдання для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 8.09010201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» біолого - технологічного факультету. – Херсон. – РВЦ «Колос» ХДАУ, 2015. – 15 с.
20. Бурак В.Г. Методичні рекомендації та програма виробничо-технологічної практики для студентів 5 курсу БТФ денної форми навчання спеціальності 7.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» біолого - технологічного факультету. – Херсон. – РВЦ «Колос» ХДАУ, 2015. – 22 с.
21. Бурак В.Г. Методичні рекомендації для написання контрольної роботи з дисципліни «Ідентифікація та сертифікація продукції тваринництва» Змістова частина № 3. – Херсон: РВЦ «Колос» ХДАУ, 2015. – 18 с.

22. Вогнівенко Л.П., Архангельська М.В. Методичні рекомендації для виконання лабораторних занять з дисципліни «Біохімія з основами фізколоїдної хімії» студентами II курсу біолого - технологічного факультету денної форми навчання спеціалізації 6.090.102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» МОДУЛЬ І «Основи фізичної і колоїдної хімії» Херсон 2015

23. Вогнівенко Л.П., Архангельська М.В. Методичні рекомендації для виконання лабораторних занять з дисципліни «Біохімія з основами фізколоїдної хімії» студентами II курсу біолого - технологічного факультету денної форми навчання спеціалізації 6.090.102  «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» МОДУЛЬ II «Білки, амінокислоти, ліпиди, вуглеводи» Херсон 2015

24. Вогнівенко Л.П., Архангельська М.В. Методичні рекомендації для виконання лабораторних занять з дисципліни «Біохімія з основами фізколоїдної хімії» студентами II курсу біолого - технологічного факультету денної форми навчання спеціалізації 6.090.102  «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» МОДУЛЬ III «Біологічно активні речовини» Херсон 2015

25. Вогнівенко Л.П., Архангельська М.В. Методичні рекомендації для виконання лабораторних занять з дисципліни «Біохімія з основами фізколоїдної хімії» студентами II курсу біолого - технологічного факультету заочної форми навчання спеціалізації 6.090.102  «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Херсон 2015

26. Вогнівенко Л.П., Архангельська М.В. Методичні рекомендації для виконання лабораторних занять з дисципліни «Біохімія гідробіонтів» студентами II курсу рибогосподарського факультету заочної форми навчання спеціалізації 6.130.20101 - водні біоресурси Херсон 2015

27. Вогнівенко Л.П., Архангельська М.В. Методичні вказівки Задачі та тести з дисципліни «Біохімія з основами фізичної і колоїдної хімії» для студентів біолого - технологічного факультету денної форми навчання спеціалізації 6.13200 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». МОДУЛЬ І «Основи фізичної і колоїдної хімії» Херсон 2015

Основні наукові
досягнення кафедри

У 1998 році Бурак В. Г. захистила дисертацію «Розробка комбінованих м’ясних продуктів з використанням соєво- білково - жирового збагачувача СБЖЗ» на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук.
У 2005 році Ряполова І.О. захистила кандидатську дисертацію на тему «Використання інтер’єних тестів для оцінки та відбору овець за вовновою та м’ясою продуктивністю тварин» на здобуття вченого ступеня кандидата сільськогосподарських наук.
У 1998 році Вогнівенко Л.П. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю розведення та селекція тварин «Використання інтер’єрних тестів для оцінки і прогнозування продуктивних якостей гусей різного генофонду» на здобуття вченого ступеня кандидата сільськогосподарських наук.
У 2014 році Новікова Н.В. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю технологія виробництва продукції тваринництва на тему: «Підвищення продуктивних якостей та адаптаційних властивостей свиней сучасних генотипів за умов промислової технології виробництва свинини».

Практична підготовка студентів

ТОВ "Каховські ковбаси",
ФО-П Урсуленко О.А.,
Приватне підприємство "Багатогалузева фірма "Таврія",
ТОВ «Данон- Дніпро»

Перспективи працевлаштування випускників напряму підготовки  «Харчові технології»

Випускники одержують професійні навички і глибокі знання з питань: споживчих властивостей товарів, методології вивчення потреб населення в товарах з урахуванням особливостей їхніх споживчих властивостей, формування асортиментів, проведення товарознавчої оцінки і експертизи товарів, сертифікації, кодування та ідентифікації товарів, конкурентоспроможності товарів та інструментів маркетингу.
Потребу у фахівцях даного напряму відчувають: управління зі справ захисту прав споживачів, торгово-промислова палата, комерційні підприємства, науково-дослідні лабораторії, мережі супермаркетів і товарних бірж.
Випускники кафедри отримують універсальну освіту, тому користуються попитом не тільки в Україні, а і в країнах ближнього та дальнього зарубіжжя. Вони оновлюють інженерно-технічний склад підприємств молокопереробної, масложирової, м´ясо- і рибопереробної галузей промисловості на посадах директорів, начальників виробництва, головних технологів, завідувачів лабораторіями, інженерів по забезпеченню якості продукції, майстрів, працюють в органах санітарно-епідеміологічної служби, хлібній інспекції, ветеринарній службі, державній інспекції з торгівлі та якості товарів та послуг, органах по захисту прав споживачів, організаціях державного контролю в галузі сертифікації та стандартизації, в Торговій палаті та ін.