ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Кафедра ветеринарії, гігієни та розведення тварин імені В.П.Коваленка

 

ауд. 106 а - кабінет завідувача кафедри
ауд. 107 - лаборантська
ауд. 111 - кабінет викладачів 

Корпоративна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Рік заснування кафедри - 1930 рік

 

 

 

Пелих Наталія Леонідівна (Natalia Pelykh) в.о. завідувача кафедри, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць - понад 250, у тому числі 3 монографії, 4 патенти на корисну модель, 29 статей у фахових виданнях України, 2 у зарубіжних виданнях, що входять до різних науково-метричних баз, в т.ч. 1 в Web of Science.

Керівник понад 150 випускних кваліфікаційних робіт.

Відмінник ІІІ ступеню аграрної освіти та науки, заслужений працівник освіти України.

Тематика науково-дослідної роботи:  Підвищення продуктивності свиней великої білої породи.

Викладає дисципліни: «Технологія виробництва продукції свинарства», «Основи тваринництва», «Інноваційні технології виробництва продукції свинарства», «Генетика у ветеринарній медицині та основи розведення сільськогосподарських тварин», «Селекція сільськогосподарських тварин».

Корпоративна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: Наталія Пелих

Профіль Researchgate:  Natalia Pelykh

Ідентифікатор автора  Web of Science: AAE-3676-2020

ORCID: 0000-0003-4984-299X

 

Ковбасенко Володимир Мойсейович – доктор ветеринарних наук, професор кафедри ветеринарії, гігієни та розведення тварин імені В.П.Коваленка, Заслужений діяч науки і техніки України

Кількість наукових та навчально-методичних праць – більше 300, у т.ч. 5 патентів

Тематика НДР: «Ветеринарно-санітарна експертиза сировини та продуктів забою».

Викладає дисципліни: «Нормативно-правове забезпечення моніторингу якості харчових продуктів», «Ветеринарно-санітарна експертиза і гігієна», «Наукові основи ветеринарно-санітарної експертизи».

Корпоративна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: Ковбасенко Володимир

Ідентифікатор автора  Web of Science: AAQ-2910-2020

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0002-4122-3302

 

Жемердєй Олексій Вікторович -  асистент, кандидат ветеринарних наук.

Кількість наукових і навчально-методичних праць - 50, у тому числі 2 патенти на корисну модель, 7 статей у фахових виданнях України.

Тематика науково-дослідної роботи: Паразитарні хвороби тварин

Викладає дисципліни: «Патологічна морфологія», «Патологічна фізіологія тварин».

Корпоративна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль GoogleScholar: Олексій Жемердєй

Профіль Researchgate:  Oleksiy_Jemerdey

ORCID: 0000-0001-7308-5269

Кушнеренко Владислав Григорович - кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Кількість наукових і навчально-методичних праць - понад 90, у тому числі 2 монографії, 1 патент на корисну модель, 40 статей у фахових виданнях України, 5 у зарубіжних виданнях, що входять до різних науково-метричних баз.

Тематика науково-дослідної роботи: Розведення та селекція у тваринництві, годівля сільськогосподарських тварин

Викладає дисципліни:  «Добробут тварин під впливом кліматичних умов», «Біотехнологія», «Технологія відтворення тварин», «Радіобіологія», «Методика наукових досліджень і патентування та академічна доброчесність», «Науковий супровід досягнень у тваринництві», «Гігієна тварин», «Зоометеорологія».

Корпоративна пошта:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль GoogleScholar: Владислав Кушнеренко

ORCID: 0000-0003-1220-2972

 

Ряполова Ірина Олександрівна - кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових та навчально – методичних праць – 116: із них 30 стаття у фахових виданнях України, 3 у зарубіжних виданнях, що входять до різних науково - метричних баз, в т. ч. 2 публікації в Scopus, 2 свідоцтва на авторський твір.

Тематика науково – дослідної роботи: «Впровадження системи контролю виробництва продукції тваринництва за біологічними ризиками».

Викладає дисципліни: «Технічна мікробіологія», «Мікробіологія м’яса і м’ясних продуктів», «Санітарія і гігієна харчових виробництв», «Профілактика хвороб», «Ветеринарна санітарія», «Ветеринарна вірусологія», «Системи експертизи в харчовій галузі», «Інспектування та експертиза харчових продуктів».

Корпоративна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

GoogleScholar: Ірина Ряполова

Scopus: 57207853973

Web of Science: 

ORCID: 0000-0002-7672-6639

 Овдієнко Крістіна Тарасівна  (Kristina Ovdiienko) - асистент.

 Кількість наукових і навчально-методичних праць - 5, із них 1 у фахових виданнях України.

Викладає дисципліни: «Генетика з біометрією», «Фізіологія тварин», «Радіобіологія» - практичні та лабораторні заняття.

E -mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: Крістіна Овдієнко

ORCID: 0000-0003-0369-9526

 Ференс Тетяна Олексіївна (Tetiana Ferens) - завідувач навчальними лабораторіями кафедри.

 

Корпоративна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

E -mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ ВЕТЕРИНАРІЇ, ГІГІЄНИ
ТА РОЗВЕДЕННЯ ТВАРИН ІМЕНІ В.П.КОВАЛЕНКА

Історична довідка кафедри 

Наукові досягнення кафедри

Держбюджетні та наукові теми кафедри

Навчально-методичне забезпечення кафедри

Матеріально-технічна база кафедри

Хронологія професорсько-викладацького складу кафедри

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ, ОЛІМПІАДИ, СЕМІНАРИ КАФЕДРИ

 •  Щорічна науково-практична конференція пам’яті доктора с.-г. наук, професора, член-кореспондента НААНУ, академіка АНВШУ, заслуженого діяча науки і техніки України, кавалера орденів «За заслуги» ІІІ ступеня та Святого Князя Володимира Коваленко Віталія Петровича
 •  Щорічна предметна олімпіада з дисциплін «Морфологія сільськогосподарських тварин» та «Анатомія сільськогосподарських тварин».
 •  Науковий семінар «Особливості відтворення тварин в умовах змін клімату»
 •  Науковий семінар «Особливості селекційно-племінної роботи в умовах змін клімату».
 

 

НАУКОВИЙ ГУРТОК «МОРФОЛОГ»

 

 

НАУКОВИЙ ГУРТОК " ГІГІЄНА І САНІТАРІЯ"

 

 

ДІАГНОСТИКА ВІРУСНИХ ХВОРОБ. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ІСПАНІЯ, МАДРИД АСИСТЕНТ КАФЕДРИ, КАНДИДАТ ВЕТЕРИНАРНИХ НАУК

ЖЕМЕРДЄЙ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ

 

РОБОТА У ЛАБОРАТОРІЇ СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ, КАНДИДАТ ВЕТЕРИНАРНИХ НАУК

КОЛЕСНІКОВА КАТЕРИНА ЮРІЇВНА

 

 

ЕКСКУРСІЯ ДО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
«АНАТОМІЇ І ФІЗІОЛОГІЇ ТВАРИН ІМЕНІ В.Г. АМАЛІЦЬКОГО»

 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

ДОЗВІЛЛЯ НАШИХ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ ВЕТЕРИНАРІЇ, ГІГІЄНИ ТАРОЗВЕДЕННЯ ТВАРИН ІМЕНІ В.П. КОВАЛЕНКА за 2017-2021н.р.

 

ПЕЛИХ НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

Статтіопублікованіу Scopus I Web of Science

 1. Pelikh V. G. Index evaluation of pigs and determination of selection limits / V. G. Pelikh, S. V. Ushakova, N. L. Pelikh // Agric. sci. pract. 2019; 6(1):67-74.

Патенти

Патент на корисну модель Панкєєв С.П., Пелих Н.Л. Спосіб підвищення відтворювальних якостей свиноматок / № 137756; заявл. 01.04.2019; опубл. 11.11.2019, Бюл. № 21. 

Наукові роботи у виданнях, що включені до міжнародних баз даних

 1.  Demchenko, D., Nikolskiy, I., Nikolskaya, V., & Pelykh, N. (2021). Comparison of the effects of co-transplantation of bone marrow hematopoietic stem cells and thymic multipotent stromal cells on the immune system of mice depending on methods. EUREKA: Life Sciences, (5), 3-11. 

Статті опубліковані у фахових виданнях

 1. Ломако К.П., Пелих Н.Л. Інноваційні шляхи розвитку свинарства. Таврійський науковий вісник. Вип. 100. Т. 1. 2018. С. 177-184.
 2. Пелих Н.Л., Пльохова А.В. Відтворювальні якості свиноматок різних генитипів. Таврійський науковий вісник. Вип. 110. 2019. С.87-93.
 3. Пелих Н.Л., Шевченко Ю.А. Відгодівельні якості свиней. Таврійський науковий вісник. Вип. 116. 2020. С.141-146.
 4. Пелих Н.Л., Бабаєва К.З. Відтворні якості кнурів та свиноматок різних генотипів. Таврійський науковий вісник. Вип. 116. 2020. С.135-140.
 5. Пелих Н.Л., Горб Є.В. Відтворні якості свиноматок з урахуванням рівня багатоплідності. Таврійський науковий вісник. Вип. 117. 2021. С.245-250.
 6.  Пелих Н.Л. Ефективність відгодівлі свиней різних генотипів. Таврійський науковий вісник. Вип. 122. 2021. С.262-268.
 7. Пелих Н.Л., Колеснікова К.Ю. Гібридизація у промисловому свинарстві. Таврійський науковий вісник. Вип. 122. 2021. С.269-275.

Наукові роботи надруковані в Україні

 1. Пелих Н.Л. Екологічні проблеми при виробництві свинини. Матеріали міжнародної науково - практичної конференції «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку»: збірник тез доповідей (25 - 26 жовтня, місто Херсон) 2018. С. 222 - 226.
 2. Резніченко А.В., Пелих Н.Л. Ефективність селекції свиноматок великої білої породи на підвищення продуктивності. Науково-інформаційний вісник БТФ. Вип. 10. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. С.13-19.
 3.  Бондаренко О.С., Пелих Н.Л. Особливості росту поросят у підсисний період. Науково-інформаційний вісник БТФ. Вип. 10. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. С.98-101.
 4. Шевченко В.В., Пелих Н.Л. Спадковість і регресія репродуктивних якостей свиноматок. Науково-інформаційний вісник БТФ. Вип. 10. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. С.140-143.
 5. Богданова Д., Пелих Н.Л. Взаємозв’язок співвідношення статей у гніздах на час опоросу і відтворювальних якостей свиноматок. Науково-інформаційний вісник БТФ. Вип. 10. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. С.143-145.
 6. Безкровна К.В., Пелих Н.Л. Вплив тривалості ембріонального розвитку поросят на відтворювальні якості свиноматок. Науково-інформаційний вісник БТФ. Вип. 10. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. С.145-149.
 7. Пелих Н.Л., Панкєєв С.П. Екологічні проблеми утилізації відходів свинарства. Міжнародна науково-практична конференція «Роль наук про Землю в народному господарстві: стан і перспективи»: 20 березня, м. Херсон, 2019. С. 207-211.
 8. Соболь О.М., Пелих Н.Л., Панкєєв С.П. Використання яблук та продукції їх післязбиральної доробки в годівлі коней. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодово-овочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності. 14-15 березня 2019 р. м. Херсон, ХДАУ. С.84–89.
 9. Богданова Д.А., Пелих Н.Л. Ефективність селекції за індексом материнських якостей. Матеріали Всеукраїнської Інтернет конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції». НІВ БТФ. Вип. 12. Херсон. ДВНЗ «ХДАУ», 2019. С.11-14.
 10. Фізяр О.С , Пелих Н.Л. Порівняльна оцінка відтворювальних якостей свиноматок порід велика біла і ландрас. Матер. всеукр. Інтернет  конференції « Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції». НІВ БТФ. Вип. 12. Херсон. ДВНЗ «ХДАУ», 2019. С.79-85.
 11. Пльохова А.В., Пелих Н.Л. Фактори, що обумовлюють продуктивність свиноматок. Матер. всеукр. Інтернет конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції». НІВ БТФ. Вип. 12. Херсон. ДВНЗ «ХДАУ», 2019. С.138-142.
 12. Гусєв І.О., Пелих Н.Л. Особливості годівлі свиней. Матер. всеукр. Інтернет  конференції « Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції». НІВ БТФ. Вип. 12. Херсон. ДВНЗ «ХДАУ», 2019. С.160-162.
 13. Костік Р.П., Пелих Н.Л. Інновації у селекції свиней. Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні питання харчової промисловості та перспективи розвитку галузі». Херсон: ХДАУ,2019. С.91-96.
 14. Пльохова А.В., Пелих Н.Л. Взаємозв’язок живої маси свиноматок з їх відтворювальними якостями. Збірник матеріалів 73-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми» (03.04.2019, Київ). Київ: Е-видання НУБіП, 2019. С. 171-173. 
 15. Костік Р.П., Пелих Н.Л. Оцінка відтворювальних якостей свиноматок з урахуванням походження гнізд за багатоплідністю. Збірник матеріалів 73-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми» (03.04.2019, Київ). Київ: Е-видання НУБіП, 2019. С. 150-151.
 16. Поляк А.С., Пелих Н.Л. Вплив багатоплідності чистопорідних свиноматок на їх відтворювальні якості. Матеріали ІІ Всеукраїнської студентської інтернет – конференції «Актуальні питання харчової промисловості та перспективи розвитку галузі». Херсон: ХДАЕУ, ВЦ «Колос». 2021. С.117-119.
 17. Скорик О.В., Пелих Н.Л. Вплив живої маси чистопорідних свиноматок на час першого парування на їх відтворювальні якості. Матеріали ІІ Всеукраїнської студентської інтернет – конференції «Актуальні питання харчової промисловості та перспективи розвитку галузі». Херсон: ХДАЕУ, ВЦ «Колос». 2021. С.121-123.
 18. Юкало О.О., Пелих Н.Л. Виявлення впливу тривалості періоду поросності чистопорідних свиноматок на їх відтворювальні якості. Матеріали ІІ Всеукраїнської студентської інтернет – конференції «Актуальні питання харчової промисловості та перспективи розвитку галузі». Херсон: ХДАЕУ, ВЦ «Колос». 2021. С.125-127.
 19. Антоненко В.В., Пелих Н.Л. Охорона біосфери від забруднення. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції» Херсон, ХДАЕУ, 23 вересня 2021 року, С.211-213.
 20. Безкровна А.В., Пелих Н.Л. Відтворювальні якості свиноматок. VІІІ Всеукраїнська науково-теоретична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» Миколаїв. 23-24 листопада 2021 року С.10-13.
 21. Безкровна А.В., Пелих Н.Л. Проблема утилізації біологічних відходів. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції» Херсон, ХДАЕУ, 23 вересня 2021 року, С.218-223.
 22. Пелих Н.Л., Бухтєєва Л.С. Індексна оцінка материнських якостей свиноматок. Наука, освіта та суспільство в XXI столітті: наукові ідеї та механізми реалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 грудня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 2. С.39-40.
 23. Бухтєєва Л.С., Пелих Н.Л. Прояв відтворювальних якостей свиноматок зарубіжних генотипів. Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК VІІІ Всеукраїнська науково-теоретична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених. Миколаїв. 2021. С.29-32.
 24. Бухтєєва Л.С., Пелих Н.Л. Шляхи підвищення відтворювальних якостей свиноматок. ІV Всеукраїнської науково - практичної конференції молодих вчених з нагоди дня працівника сільського господарства «Сучасна наука: стан та перспективи розвитку у сільському господарстві», 17 листопада 2021 року Херсон, ХДАЕУ. С. 141-143.
 25. Дубець І.О., Пелих Н.Л. Ріст молодняку свиней різних генотипів. ІV Всеукраїнської науково - практичної конференції молодих вчених з нагоди дня працівника сільського господарства «Сучасна наука: стан та перспективи розвитку у сільському господарстві», Херсон, ХДАЕУ. 17 листопада 2021 року С.153-156.
 26. Задорожня Д.А., Пелих Н.Л. Ветеринарна служба на захисті природи. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції» Херсон, ХДАЕУ, 23 вересня 2021 року С.235-237.
 27. Поляк А.С., Пелих Н.Л. Вплив віку парування і інтенсивності росту в період вирощування на відтворювальні якості свиноматок. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції» Херсон, ХДАЕУ, 23 вересня 2021 року С.272-277.
 28. Скорик О.В., Пелих Н.Л. Взаємозв’язок кількості сосків у свиноматка з їх відтворювальними якостями. ІV Всеукраїнської науково - практичної конференції молодих вчених з нагоди дня працівника сільського господарства «Сучасна наука: стан та перспективи розвитку у сільському господарстві», 17 листопада 2021 року ХДАЕУ Херсон. С.220-222.
 29. Скорик О.В., Пелих Н.Л. Відтворювальні якості свиноматок з урахуванням розподілу за індексом пристосованості. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції» Херсон, ХДАЕУ, 23 вересня 2021 року С.282-284.
 30. Пелих Н.Л. Оцінка ремонтного молодняку свиней. XXIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути». Київ, 10 грудня 2021 року. С.166-175.
 31. Пелих Н.Л. Спермопродукція кнурів-плідників великої білої породи. Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали XXII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 19 листопада 2021 р.). Київ, 2021. С.267-274.

 

ЖЕМЕРДЄЙ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ

 

Статті опубліковані у фахових виданнях

 

 1. Жемердєй О.В., Сорока Н.М. Ураження бджіл Varroa jacobsons та Nosema apis. XVI конференція Українського наукового товариства паразитологів. / (Львів, 18-21 вересня 2017.) / Київ. С.24.
 2.  Жемердєй О.В., Гончаров С. Л. Сучасне обладнання та нові знання (RT-HCR) в діагостичній роботі ветеринарних лабораторія. Проблеми та стан використання ГМО в харчових продуктах.: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. львів, 26-27 квітня 2018) / Лвівський інститут економіки і туризму. Львів. 2018. С.63-72.

 

 

КУШНЕРЕНКО ВЛАДИСЛАВ ГРИГОРОВИЧ

Монографії тапосібники

 1. Кушнеренко В.Г. Сучасна траєкторія розвитку науково-технічного прогресу в україні та світі Розділ колективної монографії  Формування нової парадигми розвитку агропромислового сектору в ХХІ столітті Львів-Торунь Ліга-Прес. 2021. С.173-199. 

Патенти

Патент на корисну модель Спосіб зниження впливу теплового стресу на продуктивність корів». 136492 України МПК АО01К1/00,  № u 2019 01318заявл. 11.02.2019р ; опубл. 27.082019, Бюл. № 16. Розробники: Кушнеренко В.Г., Нежлукченко Т.І., Папакіна Н.С. та ін. 

Наукові роботи у виданнях, що включені до міжнародних баз даних

 1. Папакіна Н.С., Архангельська М.В., Кушнеренко В.Г. Зв’язок сервіс-періоду з молочною продуктивністю корів ДП ДГ «Асканійське» // Таврійський науковий вісник Вип. 105. Херсон: Видавничий дім «Гельветика»,2019. С.180-186.
 2. Н.О. Аверчева, к. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедри загальноекономічної підготовки, В. Г. Кушниренко, к. с.-г. н., доцент Ефективний розвиток свинарства у фермерських господарствах на основі застосування інноваційних підходів до годівлі тварин. агросвіт № 7, 2020 С. 63-70.
 3. Кушнеренко В.Г.  Котовська Ю.С. Зелені насадження як спосіб зменшення теплового стресу у великої рогатої худоби в умовах змін клімату  Меліорація, землеробство, рослинництво 2021.  С.65-74.  
 4. Кушнеренко В.Г.Innovative technologies for pig breeding at the farm “Ecopharm” Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки., 2021. Вип. 121. С. 145-157.
 5. Ефективний розвиток свинарства у фермерських господарствах на основі застосування інноваційних підходів до годівлі тварин. агросвіт № 7, 2020 С. 63-70. Агросвіт 7 2020 (ksau.kherson.ua)
 6. Папакіна Н.С., Кушнеренко В.Г., Корбич Н.М. Динаміка  вовнової продуктивності овець/ Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, // VI (21), Issue 179. 2018 Sept. 7-10p. (DOI prefix: 10.31174)
 7. Кушнеренко В.Г.  Котовська Ю.С. Зелені насадження як спосіб зменшення теплового стресу у великої рогатої худоби в умовах змін клімату  Меліорація, землеробство, рослинництво 2021.  С.65-74.   

Наукові роботи надруковані в Україні

 1. Agricultural sciences ns. Papakin, MV Arkhangelsk, VG Kushnerenko, NA Poddubskaya, Natural and Technical Sciences 21 (Issue: 179), С7-10. 2018.
 2. Папакіна Н.С., Архангельська М.В., Кушнеренко В.Г. Зв’язок сервіс-періоду з молочною продуктивністю корів ДП ДГ «Асканійське» // Таврійський науковий вісник Вип. 105. Херсон: Видавничий дім «Гельветика»,2019. С.180-186.
 3. Нежлукченко Т. І., Кушнеренко В. Г., Нежлукченко Н. В., Папакіна Н.С. Благоустрій територій тваринницьких підприємств в умовах зміни клімату // Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м.Херсон, 14-15 березня 2019р.-Херсон: Видавничий дім «Гельветика». С.426 -431.
 4. Папакіна Н.С., Нежлукченко Н.В., Кушнеренко В.Г. Впровадження інтерактивних навчальних курсів у рамках проекту ECOIMPACT // Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м.Херсон, 14-15 березня 2019р.-Херсон: Видавничий дім «Гельветика». С.370-374.
 5. Нежлукченко Т.І., Папакіна Н.С., Кушнеренко В.Г. Особливості побудови персонального освітнього середовища при викладанні зоометеорології // Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення Міжнародна науково-практична конференція: Збірник наукових праць ІІ (Херсон,). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019 – С.196-200.
 6. Нежлукченко Т.І., Папакіна Н.С., Кушнеренко В.Г., Нежлукченко Н.В., Корбич Н.М. Освітній контент для середовища навчання в галузі економічних, метеорологічних та аграрних наук у рамках міжнародного проекту  ECOIMPACT / Сучасний рух науки VI міжнародна науково-практична інтернет-конференція, Дніпро, 2019. С 755-760.
 7. Кушнеренко В.Г., Нежлукченко Н.В., Папакіна Н.С., Нежлукченко Т.І. Пасовища та пасовищне навантаження для овець в посушливих умовах Південного степу України // Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах Євроінтеграції / Всеукраїнська інтернет конференція пам’яті професора В.П. Коваленка /Науково- інформаційний вісник біолого- технологічного факультету. Вип. 12.Херсон: ХДАУ 2019 С.169-174.
 8. Кушнеренко В.Г., Жмуровський І.О. Поліпшення умов утримання великої рогатої худоби в умовах змін клімату // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 109. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 67-7
 9.  Кушнеренко В.Г. Бондар Р.В. Перспективи підвищення молочної продуктивності шляхом введення деяких технологічних прийомів рідкої годівлі ВРХ // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 109. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 62-67
 10. Кушнеренко В.Г., Бондар Р.В. Перспективи підвищення молочної продуктивності шляхом введення деяких технологічних прийомів рідкої годівлі ВРХ // Матер. всеукр. Інтернет  конференції « Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції» // НІВ БТФ. – Вип. 12. – Херсон: РВВ ДВНЗ «ХДАУ», 2019 – С.158-163
 11. Нежлукченко Т.І., Кушнеренко В.Г., Нежлукченко Н.В. Особливості технології відгодівлі свиней за умов використання вологих кормо сумішей / Мат. всеукр. Інтернет  конференції « Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції»// НІВ БТФ. – Вип. 12. – Херсон: РВВ ДВНЗ «ХДАУ», 2019 – С. 174-179
 12. Жмуровський І.О., Кушнеренко В.Г. Поліпшення умов утримання великої рогатої худоби в умовах змін клімату / Матер. всеукр. Інтернет  конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції»// НІВ БТФ. – Вип. 12. – Херсон: РВВ ДВНЗ «ХДАУ», 2019 – С.185-201  
 13. Пічура В.І., Кушнеренко В.Г., Архангельська М.В., Брага К.А. Біокліматичний потенціал і кормова база для вівчарства Херсонської області / Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення Міжнародна науково-практична конференція: Збірник наукових праць ІІ (Херсон,). –Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019 С.57-60
 14. НежлукченкоТ.І., Папакіна Н.С., Кушнеренко В.Г. Особливості побудови персонального освітнього середовища при викладанні зоометеорології / Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення Міжнародна науково-практична конференція: Збірник наукових праць ІІ (Херсон,). –Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019 С.196 -200  
 15. Нежлукченко Т.І., Нежлукченко Н.В., Папакіна Н.С., Кушнеренко В.Г. Перспективи виробництва та споживання екологічно чистої баранини / Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні питання харчової промисловості та перспективи розвитку галузі» 28-29 травня 2019 р. – Херсон: ХДАУ, ВЦ «Колос». – 2019. – С. 60-62
 16. Кушнеренко В.Г., Кирияк Ю.П., Нежлукченко Т.І., БондарьА.О., Папакіна Н.С., Пасєчко В.Д., Сморочинський О.М. ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Світова наука та інновації" Вплив метеорологічних факторів на продуктивність сільськогосподарських тварин Лондон 7-9 квітня 2021 р.
 17. Kushnerenko V., Dubinsky O., Smorochinsky O. Odesa International research-to-practice conference “Climate services: science and education” Actual Indicators to Changes in climatic conditions in the agricultural sector Odesa 22-24 September 2021.
 18. Kushnerenko V., Nezhlukchenko T., Nezhlukchenko N. Odesa International research-to-practice conference “Climate services: science and education” The educational content for the learning environment in economic, meteorological and agricultural sciences Odesa 22-24 September 2021.
 19.  Кушнеренко В.Г. Матеріали ІІ Всеукраїнської студентської інтернет-конференції «Актуальні питання харчової промисловості та перспективи розвитку галузі» Новітні технології у годівлі свиней Україна, Херсон 06.05.2021. С.115
 20. Influence of meteorological factors on the productivity of agricultural animals. Kiriiak Yu. P., Nezhlukchenko T. I., Galushko I. A., Gorbatenko I. Yu., Kushnerenko V. G., Papakina N. S., Pasechko D.-V. D., Smorochinsky O. M. Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference London, United Kingdom 7-9 April 2021 С. 59-66.

 

РЯПОЛОВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Статті опубліковані у Scopus і WebofScience  

1. Дзюндзя О.В., Бурак В.Г., Аверчев О.В., Новікова Н.В., Pяполова І. О., Антоненко А. В., Бровенко Т. В., Криворучко М. Ю., Толок  Г. А. Obtaining the powder-link raw matarials with the further research into properties of eggplant powders Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2018. Vol. 5, Issue 11 (95). P. 14–20. doi: 10.15587/1729-4061.2018.143407

 2. Dzyundzya O., Burak, V., Ryapolova, I., Voievoda N., Shinkaruk M., Antonenko A., Brovenko T., Tolok G., Kryvoruchko M. Еstablishing the effect of eggplant powders on the rheological characteristics of a semifinished product made from liver pate masses Eastern-European journal of enterprise technologies. 2019. № 4/11 (100). P. 56-63.

  Наукові роботи у виданнях, що включені до міжнародних баз даних 

 1. Дзюндзя О.В., Бурак В.Г., Аверчев О.В., Pяполова І.О., Антоненко А.В., Бровенко Т.В., Новікова Н.В. Криворучко М.Ю., Толок Г. А  Investigation of technological properties of powder of eggplants «EUREKA: Life Sciences». 2018. Vol.  5. р. 22-29 (Стаття мовою ЄС у виданні Естонії, яке включено до міжнародних наукометричних баз даних: РИНЦ, ResearchBib, Journalindex, Eurasian Scientific Journal Index, IndianScience. in, Index Copernicus (Poland), Google Scholar, WorldCat) doi: 10.21303/2504-5695.2018.00723

 2. O. Dzyundzya, V. Burak, І. Ryapolova, N. Voievoda, M. Shinkaruk, A. Antonenko, T. Brovenko, M. Kryvoruchko, G. Tolok, V.Mihailik (2019) Study of quality and safety parameters of liver pastes with aubergine powder . EUREKA: Life Sciences, 4, 18–27. doi: http://doi.org/10.21303/2504-5695.2019.00956.

 3. Ряполова І.О., Коннова Д. Вирішення екологічних проблем з відходами птахівництва за допомогою ЕМ-препарату. Науковий журнал «Логос. Мистецтво наукової думки». Вип. №3.  2019. С.90-93.

 Статті опубліковані у фахових виданнях 

 1.Ряполова І. О., Новікова Н. В. Превентивна система контролю виробництва яловичини за біологічними ризиками Вісник Херсонського національного технічного університету.  2018.  Вип.4(67).  С .202. – 208

2. Новікова Н. В., Ряполова І. О. Схеми сертифікації для переробників сільськогосподарської та харчовоїпродукції Вісник Херсонського національного технічного університету, 2018.  Вип.4 (67) . С.196. - 202

3. Ряполова І. О., Новікова Н. В. Санітарно-гігієнічні показники молока-сировини, які впливають на якість сиру. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2020.  №1 (72) с.129-134

4. Новікова Н. В., Ряполова І.О. Проблеми впровадження інновацій у харчовій промисловості. Вісник Херсонського національного технічного університету . 2020. №1 (72) с.117-122.

  Наукові роботи надруковані в Україні 

 1. Ряполова І.О., Новікова Н.В. Аналіз біологічних ризиків під час первинної переробки яловичини. «Іnnovative approaches to the development of scienc: 2018 рік: матеріали міжнародної науково-практичної конференції м. Дублін Ірландія, 2018. С. 86-91.

2. Новікова Н.В. Ряполова І.О. Стандарти та схеми сертифікації для переробників сільськогосподарської та харчової промисловості. «Іnnovative approaches to the development of scienc: 2018 рік: матеріали міжнародної науково-практичної конференції м. Дублін Ірландія, 2018. С. 103-107.

3. Ряполова І.О. Превентивна система управління безпечністю харчових продуктів «Перспективні напрямки наукової думки» Європейська наукова платформа: 2018 рік: матеріали міжнародної науково-практичної конференції м. Тернопіль, 2018. С. 42-46.

 4. Ряполова І.О., Прокопенко П.С. Визначення показників біобезпечності при забої та первинній переробці м’яса. «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку»: 2018 рік: матеріали міжнародної науково – практичної конференції м. Херсон, 2018. С.254-259.

 5. Ряполова І.О.  Носова О.В. Превентивна система контролю виробництва ковбас за біологічними ризиками. «Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми»: 2019 рік: зб. матеріалів  доп. учасн.. 73-ої всеукраїнської науково – практичної конференції з міжнародною участю м. Київ, 2019. С. 293-295.

 6. Ряполова І.О.  Кордонська Є. Можливість застосування системи концеціїї НАССП при виробництві м’яса. «Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми»: 2019 рік: зб. матеріалів  доп. учасн. 73-ої всеукраїнської науково – практичної конференції з міжнародною участю м. Київ, 2019. С. 278-279.

 7. Ряполова І.О., Шинкарук М.В. Біобезпечність соку паростків пшениці після шокового заморожування. «Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності»: 2019 рік: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон,  2019. С. 42-44.

8. Ряполова І.О. Сиваченко А.В. Оцінка якості молока-сировини за санітарно-гігієнічними показниками умов отримання «Динаміка розвитку сучасної науки»: 2019 рік: матеріали міжнародної науково-практичної конференції  м. Чернігів, 2019. С. 97-98

9. Ряполова І.О., Воєвода Н.В. Аналіз мікробіологічних ризиків під час технологічного процесу виробництва ковбас. «Наука та інновації - 2019: теорія, методологія та практика»: 2019 рік: матеріали міжнародної наукової конференції м. Запоріжжя, 2019.  Т. 2. С.52-52.

 10. Ряполова І.О., Мєрна І.І. Біологічні ризики при отриманні молока-сировини. «Наука та інновації - 2019: теорія, методологія та практика»: 2019 рік: матеріали міжнародної наукової конференції м. Запоріжжя, 2019.  Т. 2. С.53-56.

11. Воєвода Н.В., Ряполова І.О. Обгрунтування застосування рослин ендеників півдня України у харчовій промисловості. «Наука та інновації - 2019: теорія, методологія та практика»: 2019 рік: матеріали міжнародної наукової конференції м. Запоріжжя, 2019.  Т. 2.С. 126-127.

 12. Ряполова І.О., Мєрна І.І., Шинкарук М.В. Прийоми збереження плодоовочевої продукції. «Наука та інновації - 2019: теорія, методологія та практика»: 2019 рік: матеріали міжнародної наукової конференції м. Запоріжжя, 2019.  Т. 2. С.67-69.

 13. Ряполова І.О.Колеснікова К.Ю. Аналіз мікробіологічних ризиків при виробництві ковбас. Актуальні проблеми підвищення якості та безпека виробництва й переробки продукції тваринництва: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 14 лют. 2020 р.) С.223-226.

 14. Куць А.В., Ряполова І.О. Визначення  небезпечних  чинників  під  час технологічного процесу виготовлення соусів. «Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції»: 2020 рік матеріали міжнародної наукової конференції м.  Херсон: ХДАУ,  2020.  С. 274 - 278.  

15. Гончарук Д.В., Ряполова І.О. Аналіз ризиків у консервному виробництві плодоовочевої продукції «Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції»: 2020 рік матеріали міжнародної наукової конференції м.  Херсон: ХДАУ,  2020.  С. 223- 228.

 16. Жогло Є.Г., Ряполова І.О.  Теоретичне обґрунтування технологічного процесу консервування томатів за рахунок використання нетрадиційної сировини «Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції»: 2020 рік матеріали міжнародної наукової конференції м.  Херсон: ХДАУ,  2020.  С. 241-245.  

17. Дзюндзя О.В., Ряполова І.О.  Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів. VІІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Експертиза харчових продуктів за допомогою тест-організмів. м. Полтава, 25–26 березня 2021року.

18. Верешко С.С., Ряполова І.О. Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарствата харчових виробництв. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція.          Екологічний напрям безпеки харчових консервованих продуктів         Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг), 30 квітня 2021року

19. Микулінська Д. А., Ряполова І.О.  Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми 75-та міжнародна науково-практична конференція. Використання функціональних інгредієнтів у борошняних кондитерських виробах. Національний університет біоресурсів і природокористування м. Київ, 25-26 березня 2021року

20. Т.В. Плохенко, І.О.Ряполова. Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів Перспективні технології виробництва м'ясних січених кулінарних виробів. Хмельницький національний університет. м. Хмельницьк, 17 – 18 листопада 2021р

21. Плохенко Т.В., Ряполова І.О. Контроль якості м’ясної продукції у закладах ресторанного господарства. Сучасний стан та потенціал розвитку індустрії гостинності в Україні  І Всеукраїнська науково-практична конференція.  ХДАЕУ, м. Херсон, 23 квітня 2021року

22. Верешко С.С., Ряполова І.О. Дотримання принципів концепції НАССР у консервному виробництві. Актуальні проблеми харчової промисловості та перспективи розвитку галузі ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція.  ХДАЕУ, м. Херсон, 06 травня 2021.

23. Микулінська Д. А., Ряполова І.О.  Актуальні проблеми харчової промисловості та перспективи розвитку галузі ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція.  Технологічні рішення при створенні кулінарної борошняної продукції спеціального призначення. ХДАЕУ, м. Херсон,          06 травня 2021

24. Плохенко Т.В., Ряполова І.О. Сучасні тенденції в подовженні терміну зберігання продуктів. Актуальні проблеми харчової промисловості та перспективи розвитку галузі ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. ХДАЕУ, м. Херсон, 06 травня 2021 

25. Антоненко Н.О.,Ряполова І.О. Проблеми стресів в умовах промислової технології. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених з нагоди Дня працівника сільського господарства. ХДАЕУ, м. Херсон, 17 листопада 2021 р.

 

ОВДІЄНКО КРІСТІНА ТАРАСІВНА

Статті опубліковані у фахових виданнях

 1. Овдієнко А.М., Овдієнко К.Т., Корбич Н.М. Бджільництво України – виробництво та експорт. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 116. С. 123-129.

Наукові роботи надруковані в Україні

 1. Овдієнко А.М.,Овдієнко К.Т., Корбич Н.М. Породи бджіл України. Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції: матеріали міжнародної науково-практичної конференції., присвяченої пам’яті проф. В.П. Коваленка, 11.09.2019 р. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2020. С. 136-140.
 2. Овдієнко К. Т., Корбич Н.М. Порівняльна оцінка якості меду в Україні та країнах ЄС. «Актуальні питання харчової промисловості та перспективи розвитку галузі»: матеріали ІІ Всеукраїнської студентської інтернет-конференції Херсонський державний аграрно-економічний університет, 6 травня 2021 р. С. 45-48.
 3. Овдієнко К. Т., Корбич Н.М. Додаткова продукція бджільництва- характеристика та використання. «Сучасна наука: стан та перспективи розвитку»: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з нагоди Дня науки. Херсонський державний аграрно-економічний університет, 19 травня 2021 р. С. 105-107.
 4. Овдієнко К. Т., Корбич Н.М. Особливості показників продуктивності бджіл різних порід в умовах ФГ «Два князя» Веселівського району Запорізької області. «Сучасна наука: стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах Євроінтеграції»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 вересня 2021 р. Херсон. С. 43-46.