ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Кафедра ветеринарії, гігієни та розведення тварин імені В.П.Коваленка

 

ауд. 106 а - кабінет завідувача кафедри
ауд. 107 - лаборантська
ауд. 111 - кабінет викладачів 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік заснування кафедри - 1930 рік

 

 

 

Кушнеренко Владислав Григорович (Kushnerenko Vladyslav)завідувач кафедри, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Кількість наукових і навчально-методичних праць - понад 90, у тому числі 2 монографії, 1 патент на корисну модель, 40 статей у фахових виданнях України, 5 у зарубіжних виданнях, що входять до різних науково-метричних баз.

Тематика науково-дослідної роботи: Розведення та селекція у тваринництві, годівля сільськогосподарських тварин

Викладає дисципліни:  «Добробут тварин під впливом кліматичних умов», «Біотехнологія», «Технологія відтворення тварин», «Радіобіологія», «Методика наукових досліджень і патентування та академічна доброчесність», «Науковий супровід досягнень у тваринництві», «Гігієна тварин», «Зоометеорологія».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: Владислав Кушнеренко

ORCID: 0000-0003-1220-2972

 

Ковбасенко Володимир Мойсейович – доктор ветеринарних наук, професор кафедри ветеринарії, гігієни та розведення тварин імені В.П.Коваленка, Заслужений діяч науки і техніки України

Кількість наукових та навчально-методичних праць – більше 300, у т.ч. 5 патентів

Тематика НДР: «Ветеринарно-санітарна експертиза сировини та продуктів забою».

Викладає дисципліни: «Нормативно-правове забезпечення моніторингу якості харчових продуктів», «Ветеринарно-санітарна експертиза і гігієна», «Наукові основи ветеринарно-санітарної експертизи».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: Ковбасенко Володимир

Ідентифікатор автора Web of Science: AAQ-2910-2020

ORCID: 0000-0002-4122-3302

Радзиховський Микола Леонідович (Radzihovskyi Mykola) - доктор ветеринарних наук, доцент

Кількість наукових та навчально – методичних праць – є автором та співавтором більше 120 наукових праць, з яких 3 монографії, близько 100 статей у наукових фахових виданнях України з яких (3 – Web of Science, 8 –Scopus), 3 посібники, 9 методичних рекомендацій (одна з яких затверджена Держветфітослужбою України), 3 патенти на корисну модель і 2 свідоцтва про первинну реєстрацію штамів мікроорганізмів, 3 технічні умови України, 55 тез наукових доповідей.

Тематика науково – дослідної роботи:  Наукові інтереси пов’язані з удосконаленням діагностики, лікування та профілактики інфекційних хвороб тварин. Вплив інфекційних хвороб на імунний стан організму тварин. Розробка специфічних біопрепаратів для лікування та профілактики інфекційних хвороб собак і котів.

Викладає дисципліни: «Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин», «Транскордонні інфекційні хвороби тварин», «Паразитологія та інвазійні хвороби».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Scopus: 58064182800

Web of Science: Микола Радзиховський

ORCID: 0000-0003-0518-8148

 

Ряполова Ірина Олександрівна (Riapolova Iryna) - кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових та навчально – методичних праць – 116: із них 30 стаття у фахових виданнях України, 3 у зарубіжних виданнях, що входять до різних науково - метричних баз, в т. ч. 2 публікації в Scopus, 2 свідоцтва на авторський твір.

Тематика науково – дослідної роботи: «Впровадження системи контролю виробництва продукції тваринництва за біологічними ризиками».

Викладає дисципліни: «Технічна мікробіологія», «Мікробіологія м’яса і м’ясних продуктів», «Санітарія і гігієна харчових виробництв», «Профілактика хвороб», «Ветеринарна санітарія», «Ветеринарна вірусологія», «Системи експертизи в харчовій галузі», «Інспектування та експертиза харчових продуктів».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

GoogleScholar: Ірина Ряполова

Scopus: 57207853973

Web of Science:

ORCID: 0000-0002-7672-6639

Кошевой Всеволод Ігорович (Koshevoy Vsevolod) – доктор філософії з ветеринарної медицини, старший викладач кафедри ветеринарії, гігієни та розведення імені В. П. Коваленка.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 80, із них: 39 наукових статей, в тому числі 4 у виданнях, включених до наукометричної бази даних Scopus, 1 монографія, 2 розділи колективних монографій за кордоном, 32 тези доповідей наукових конференцій, 5 науково-методичних рекомендацій та 1 технічні умови на ветеринарний препарат.

Тематика науково-дослідної роботи: «Токсикологічна характеристика та фармакологічна активність оксигенумісних наночастинок металів, їх застосування в редокс-біології та репродуктології тварин».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Scopus: 57393418600

Web of Science: GYQ-8914-2022

Google Scholar: Vsevolod Koshevoy

ORCID: 0000-0003-2938-2762

 

Овдієнко Крістіна Тарасівна (Kristina Ovdiienko) – асистент кафедри ветеринарії, гігієни та розведення імені В. П. Коваленка.

Кількість наукових і навчально-методичних праць - 13, із них 1 у фахових виданнях України.

Викладає дисципліни: «Гігієна тварин», «Патологічна морфологія», «Радіобіологія», «Ветеринарна хірургія», «Цитологія, гістологія, ембріологія» - практичні та лабораторні заняття.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: Крістіна Овдієнко

ORCID: 0000-0003-0369-9526

 

Рагуля Максим Русланович (RahuliaMaksym) асистент кафедри ветеринарії, гігієни та розведення тварин імені В.П.Коваленка.

Кількість наукових і навчально-методичних праць– 21, із них: 7 статей у фахових наукових виданнях, в тому числі 2 у виднаннях, включених до науковометричної бази даних Scopus, 1 науково-методичні рекомендації.

Тематика науково-дослідної роботи: «Особливості морфології серця свійських ссавців»

Викладає дисципліни:  «Цитологія, гістологія, ембріологія», «Патологічна морфологія», «Фізіологія тварин».-практичні і лабораторні заняття.

Корпоративна пошта Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль GoogleScholar: Максим Рагуля

ORCID:  0000-0003-2945-9651

Ференс Тетяна Олексіївна (Tetiana Ferens) - завідувач навчальними лабораторіями кафедри.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Булачова Валентина Федорівна (Bulachova Valentyna Fedorivna) - старший лаборант кафедри

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Андрейченко Андрій Олександрович (Andreychenko Andrey) - аспірант

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: ‪Andrey Andreychenko

ORCID: 0009-0004-1724-1983

ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ ВЕТЕРИНАРІЇ, ГІГІЄНИ
ТА РОЗВЕДЕННЯ ТВАРИН ІМЕНІ В.П.КОВАЛЕНКА

Історична довідка кафедри 

Наукові досягнення кафедри

Держбюджетні та наукові теми кафедри

Навчально-методичне забезпечення кафедри

Матеріально-технічна база кафедри

Хронологія професорсько-викладацького складу кафедри

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ, ОЛІМПІАДИ, СЕМІНАРИ КАФЕДРИ

 •  Щорічна науково-практична конференція пам’яті доктора с.-г. наук, професора, член-кореспондента НААНУ, академіка АНВШУ, заслуженого діяча науки і техніки України, кавалера орденів «За заслуги» ІІІ ступеня та Святого Князя Володимира Коваленко Віталія Петровича
 •  Щорічна предметна олімпіада з дисциплін «Морфологія сільськогосподарських тварин» та «Анатомія сільськогосподарських тварин».
 •  Науковий семінар «Особливості відтворення тварин в умовах змін клімату»
 •  Науковий семінар «Особливості селекційно-племінної роботи в умовах змін клімату».
 

 

НАУКОВИЙ ГУРТОК «МОРФОЛОГ»

 

 

НАУКОВИЙ ГУРТОК " ГІГІЄНА І САНІТАРІЯ"

 

 

 

 

ЕКСКУРСІЯ ДО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
«АНАТОМІЇ І ФІЗІОЛОГІЇ ТВАРИН ІМЕНІ В.Г. АМАЛІЦЬКОГО»

 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

ДОЗВІЛЛЯ НАШИХ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ ВЕТЕРИНАРІЇ, ГІГІЄНИ ТА РОЗВЕДЕННЯ ТВАРИН ІМЕНІ В.П. КОВАЛЕНКА за 2017-2023 н.р.

 

 

 

КУШНЕРЕНКО ВЛАДИСЛАВ ГРИГОРОВИЧ

Монографії та посібники

 1. Кушнеренко В.Г. Сучасна траєкторія розвитку науково-технічного прогресу в україні та світі Розділ колективної монографії  Формування нової парадигми розвитку агропромислового сектору в ХХІ столітті Львів-Торунь Ліга-Прес. 2021. С.173-199. 

Патенти

 1. Патент на корисну модель Спосіб зниження впливу теплового стресу на продуктивність корів». 136492 України МПК АО01К1/00,  № u 2019 01318заявл. 11.02.2019р ; опубл. 27.082019, Бюл. № 16. Розробники: Кушнеренко В.Г., Нежлукченко Т.І., Папакіна Н.С. та ін. 

Наукові роботи у виданнях, що включені до міжнародних баз даних

 1. Папакіна Н.С., Архангельська М.В., Кушнеренко В.Г. Зв’язок сервіс-періоду з молочною продуктивністю корів ДП ДГ «Асканійське» // Таврійський науковий вісник Вип. 105. Херсон: Видавничий дім «Гельветика»,2019. С.180-186.
 2. Н.О. Аверчева, к. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедри загальноекономічної підготовки, В. Г. Кушниренко, к. с.-г. н., доцент Ефективний розвиток свинарства у фермерських господарствах на основі застосування інноваційних підходів до годівлі тварин. агросвіт № 7, 2020 С. 63-70.
 3. Кушнеренко В.Г.  Котовська Ю.С. Зелені насадження як спосіб зменшення теплового стресу у великої рогатої худоби в умовах змін клімату  Меліорація, землеробство, рослинництво 2021.  С.65-74.  
 4. Кушнеренко В.Г.Innovative technologies for pig breeding at the farm “Ecopharm” Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки., 2021. Вип. 121. С. 145-157.
 5. Ефективний розвиток свинарства у фермерських господарствах на основі застосування інноваційних підходів до годівлі тварин. агросвіт № 7, 2020 С. 63-70. Агросвіт 7 2020 (ksau.kherson.ua)
 6. Папакіна Н.С., Кушнеренко В.Г., Корбич Н.М. Динаміка  вовнової продуктивності овець/ Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, // VI (21), Issue 179. 2018 Sept. 7-10p. (DOI prefix: 10.31174)
 7. Кушнеренко В.Г.  Котовська Ю.С. Зелені насадження як спосіб зменшення теплового стресу у великої рогатої худоби в умовах змін клімату  Меліорація, землеробство, рослинництво 2021.  С.65-74.   

Наукові роботи надруковані в Україні

 1. Agricultural sciences ns. Papakin, MV Arkhangelsk, VG Kushnerenko, NA Poddubskaya, Natural and Technical Sciences 21 (Issue: 179), С7-10. 2018.
 2. Папакіна Н.С., Архангельська М.В., Кушнеренко В.Г. Зв’язок сервіс-періоду з молочною продуктивністю корів ДП ДГ «Асканійське» // Таврійський науковий вісник Вип. 105. Херсон: Видавничий дім «Гельветика»,2019. С.180-186.
 3. Нежлукченко Т. І., Кушнеренко В. Г., Нежлукченко Н. В., Папакіна Н.С. Благоустрій територій тваринницьких підприємств в умовах зміни клімату // Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м.Херсон, 14-15 березня 2019р.-Херсон: Видавничий дім «Гельветика». С.426 -431.
 4. Папакіна Н.С., Нежлукченко Н.В., Кушнеренко В.Г. Впровадження інтерактивних навчальних курсів у рамках проекту ECOIMPACT // Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м.Херсон, 14-15 березня 2019р.-Херсон: Видавничий дім «Гельветика». С.370-374.
 5. Нежлукченко Т.І., Папакіна Н.С., Кушнеренко В.Г. Особливості побудови персонального освітнього середовища при викладанні зоометеорології // Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення Міжнародна науково-практична конференція: Збірник наукових праць ІІ (Херсон,). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019 – С.196-200.
 6. Нежлукченко Т.І., Папакіна Н.С., Кушнеренко В.Г., Нежлукченко Н.В., Корбич Н.М. Освітній контент для середовища навчання в галузі економічних, метеорологічних та аграрних наук у рамках міжнародного проекту  ECOIMPACT / Сучасний рух науки VI міжнародна науково-практична інтернет-конференція, Дніпро, 2019. С 755-760.
 7. Кушнеренко В.Г., Нежлукченко Н.В., Папакіна Н.С., Нежлукченко Т.І. Пасовища та пасовищне навантаження для овець в посушливих умовах Південного степу України // Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах Євроінтеграції / Всеукраїнська інтернет конференція пам’яті професора В.П. Коваленка /Науково- інформаційний вісник біолого- технологічного факультету. Вип. 12.Херсон: ХДАУ 2019 С.169-174.
 8. Кушнеренко В.Г., Жмуровський І.О. Поліпшення умов утримання великої рогатої худоби в умовах змін клімату // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 109. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 67-7
 9.  Кушнеренко В.Г. Бондар Р.В. Перспективи підвищення молочної продуктивності шляхом введення деяких технологічних прийомів рідкої годівлі ВРХ // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 109. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 62-67
 10. Кушнеренко В.Г., Бондар Р.В. Перспективи підвищення молочної продуктивності шляхом введення деяких технологічних прийомів рідкої годівлі ВРХ // Матер. всеукр. Інтернет  конференції « Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції» // НІВ БТФ. – Вип. 12. – Херсон: РВВ ДВНЗ «ХДАУ», 2019 – С.158-163
 11. Нежлукченко Т.І., Кушнеренко В.Г., Нежлукченко Н.В. Особливості технології відгодівлі свиней за умов використання вологих кормо сумішей / Мат. всеукр. Інтернет  конференції « Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції»// НІВ БТФ. – Вип. 12. – Херсон: РВВ ДВНЗ «ХДАУ», 2019 – С. 174-179
 12. Жмуровський І.О., Кушнеренко В.Г. Поліпшення умов утримання великої рогатої худоби в умовах змін клімату / Матер. всеукр. Інтернет  конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції»// НІВ БТФ. – Вип. 12. – Херсон: РВВ ДВНЗ «ХДАУ», 2019 – С.185-201  
 13. Пічура В.І., Кушнеренко В.Г., Архангельська М.В., Брага К.А. Біокліматичний потенціал і кормова база для вівчарства Херсонської області / Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення Міжнародна науково-практична конференція: Збірник наукових праць ІІ (Херсон,). –Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019 С.57-60
 14. НежлукченкоТ.І., Папакіна Н.С., Кушнеренко В.Г. Особливості побудови персонального освітнього середовища при викладанні зоометеорології / Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення Міжнародна науково-практична конференція: Збірник наукових праць ІІ (Херсон,). –Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019 С.196 -200  
 15. Нежлукченко Т.І., Нежлукченко Н.В., Папакіна Н.С., Кушнеренко В.Г. Перспективи виробництва та споживання екологічно чистої баранини / Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні питання харчової промисловості та перспективи розвитку галузі» 28-29 травня 2019 р. – Херсон: ХДАУ, ВЦ «Колос». – 2019. – С. 60-62
 16. Кушнеренко В.Г., Кирияк Ю.П., Нежлукченко Т.І., БондарьА.О., Папакіна Н.С., Пасєчко В.Д., Сморочинський О.М. ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Світова наука та інновації" Вплив метеорологічних факторів на продуктивність сільськогосподарських тварин Лондон 7-9 квітня 2021 р.
 17. Kushnerenko V., Dubinsky O., Smorochinsky O. Odesa International research-to-practice conference “Climate services: science and education” Actual Indicators to Changes in climatic conditions in the agricultural sector Odesa 22-24 September 2021.
 18. Kushnerenko V., Nezhlukchenko T., Nezhlukchenko N. Odesa International research-to-practice conference “Climate services: science and education” The educational content for the learning environment in economic, meteorological and agricultural sciences Odesa 22-24 September 2021.
 19.  Кушнеренко В.Г. Матеріали ІІ Всеукраїнської студентської інтернет-конференції «Актуальні питання харчової промисловості та перспективи розвитку галузі» Новітні технології у годівлі свиней Україна, Херсон 06.05.2021. С.115
 20. Influence of meteorological factors on the productivity of agricultural animals. Kiriiak Yu. P., Nezhlukchenko T. I., Galushko I. A., Gorbatenko I. Yu., Kushnerenko V. G., Papakina N. S., Pasechko D.-V. D., Smorochinsky O. M. Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference London, United Kingdom 7-9 April 2021 С. 59-66.
 21. В.Г. Кушнеренко. Вплив стрес факторів на якість м'яса тварин.   Таврійський науковий вісник № 131 2023 м. Херсон С. 190 – 195
 22. Карачков Т.В., Кушнеренко В.Г.  Обгрунтування використання промислового схрещування свиней International Scientific and Practical Conference “ Innovative development of science, technology and education” 21-23  December, 2023, Tokyo, Japan.

 

РАДЗИХОВСЬКИЙ МИКОЛА ЛЕОНІДОВИЧ

Статті опубліковані у Scopus і WebofScience

 1. Radzikhovskyi N., Sokulskiy I., Dyshkant О., Antoniuk A., Gutyj B., Sachuk R. Experimental study of tropism of cultivated Canine parvovirus in the immunogenesis organs of puppies. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2022. Vol. 13 (3). P. 241 – 246.
 2. Gutyj, B.V., Martyshuk, T.V., Parchenko, V.V., Kaplaushenko, A.H., Bushueva, I.V., Hariv, I.I., Bilash, Y.P., Brygadyrenko, V.V., Turko, Y.I., & Radzykhovskyi, M.L. Effect of liposomal drug based on interferon and extract from Silybum marianum on antioxidative status of bulls against the background of contamination of fodders by cadmium and plumbum. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2022. Vol. 13 (4). Р. 419–425.
 3. Kornienko L.Y., Ukhovskyi V.V., Moroz O.A., Chechet O.M., Aliekseieva G.B., Tsarenko T.M., Karpulenko M.S., Nenych N.P., Radzykhovskyi M.L. Current epizootological and epidemiologscal aspects of brucellosis in Ukraine. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2023. Vol. 14 (1). Р. 77–85.
 4. Koreneva Y.M., Orobchenko O.L., Romanko M.Y., Malova N.G., Sachuk R.M., Gutyj B.V., Radzykhovskyi M.L. Influence of high-bromine poultry products on clinical-biochemical blood parameters of white rats. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2023. Vol. 14 (1). Р. 125–130.
 5. Ukhovskyi V.V., Romanov O.M., Chechet O.M., Sytiuk M.P., Korniienko L.Y., Tsarenko T.M., Radzykhovskyi M.L., Gerilovych A.P. Molecular characterization and phylogenetic analysis of pseudorabies virus isolated from pigs in Ukraine. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2023. Vol. 14 (2). Р. 180–185.
 6. Dunaievska O.F., Horalskyi L.P., Sokulskiy I.M., Radzikhovskyi M.L., Gutyj B.V. Influence of protein-vitamin mineral supplements on the splenic morphometric parameters of quails. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2023. Vol. 14 (2). Р. 242–247.

Статті у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз даних:

 1. Ничипорук С.М., Радзиховський М.Л., Гутий Б.В. Огляд: евтаназія і способи евтаназії тварин. Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Львів, 2022. Т. 24, № 105. С. 141–148.
 2. Радзиховський М.Л., Гутий Б.В., Дишкант О.В., Сокульський І.М., Антонюк А.А. Патоморфологічні зміни у шлунку та товстому відділі кишечника за кишкової форми парвовірусного ентериту собак. Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Львів, 2022. Т. 24, № 106. С. 81–86.
 3. Katsaraba O.A., Sachuk R.M., Gutyj B.V., Velesyk T.A., Radzykhovskyi M.L., Sharandak P.V., Pepko V.O. Pharmacological studies of the veterinary medicinal product “Dibutalastin Ointment”. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences. 2022. Vol. 5 (2). P. 76–83.
 4. Radzikhovskyi M., Dyshkant O., Gutyj B., Sachuk R., Palytsia Y. Adenovirus Infections in Dogs: Diagnostic Features. Scientific reports of NULES of Ukraine, 2022. Vol. 13(4) P. 50–59.
 5. Горальський Л.П., Сокульський І.М., Колесник Н.Л., Дунаєвська О.Ф., Радзиховський М.Л., Гутий Б.В. Еволюційна морфологія спинномозкових вузлів пойкілотермних хребетних тварин. Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Львів, 2023. Т. 25, № 109. С. 45–52.
 6. Horalskyi L.P., Sokulskyi I.M., Kolesnik N.L., Radzіkhovsky M.L., Dunaievska О.F., Gutyj B.V., Pavliuchenko O.V., Horalska I.Y. Specific features of the morphology of the spinal nodes of homeothermal vertebrate animals in the comparative and anatomical series. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences. 2023. Vol. 6 (1). Р. 24–33.
 7. Kulishenko, O., Davydenko, P., Borovyk, I., Radzykhovskyi, M., & Gutyj, B. Small hive beetle (Aethina tumida) threat on the horizon. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences. 2023. Vol. 6 (1), 72–77.

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Радзиховський М.Л., Сачук Р.М., Сокульський І.М.. Дишкант О.В., Толокевич О.М. Морфологічні показники крові у котів за каліцивірозу. Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок України і Інституту біології тварин НААН. 2022. Вип. 23. № 1. С. 137–143.
 2. Ничипорук С.М, Радзиховський М.Л. Великі серця маленьких друзів. Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок України і Інституту біології тварин НААН. 2022. Вип. 23. № 1. С. 105–110.
 3. Радзиховський М.Л., Дишкант О.В., Виговська Л.М., Кулішенко О.М., Давиденко П.О. Традиційні методи діагностики інфекційного маститу у великої рогатої худоби.  Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок України і Інституту біології тварин НААН. 2023. Вип. 24. № 1. С. 157–162.
 4. Радзиховський М.Л., Сокульський І.М., Ушкалов В.О., Дишкант О.В., Виговська Л.М., Мельник В.В., Сачук Р.М., Кацараба О.А, Андрощук О.А. Мікроскопічні зміни в тонкій кишці цуценят за парвовірусного ентериту. One Health Journal Т.1. № 3 С. 29–35.
 5. Radzikhovskyi M., Dyshkant O., Vygovska L., Ukhovskyi V., & Kornienko L. Determination of morphological criteria for identification of coronavirus infection in companion animals Scientific reports of NULES of Ukraine, 2023. Vol. 14(3) P. 128–142. Doi: 10.31548/veterinary3.2023.128
 6. Ничипорук С.М., Дишкант О.В., Радзиховський М.Л., Мельник В.В., Сачук Р.М., Посттравматичний стресовий розлад собак в умовах воєнного стану. Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок України і Інституту біології тварин НААН. 2023. Вип. 24. № 2. С. 137–144. Doi: 10.36359/scivp.2023-24-2.14
 7. Давиденко П.О., Боровик І.В., Кулішенко О.М., Зажарський В.В., Радзиховський М.Л., Дишкант О.В., Парченко В.В. Туберкулоцидна та туберкулоститична активність 1,2,4-триазольних похідних in vitro (визначення мік (мінімальної інгібуючої концентрації). Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок України і Інституту біології тварин НААН. 2023. Вип. 24. № 2. С. 59–71. Doi: 10.36359/scivp.2023-24-2.07
 8. Borovyc I.V., Davydenko P.O., Kulishenko O.M., Zazharskyi V.V., Radzikhovskyi M.L., Dyshkant O.V., & Gutyj B.V. Research on the embryotoxic effect and carcinogenicity of the drug “BTF plus” – a means for normalizing metabolic processes in animals and poultry. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences. 2023. Vol. 6(3), 24–31. Doi: 10.32718/ujvas6-3.05
 9. Пастернак А., Кошовий В., Науменко С., Радзиховський М., Скляров П. Характеристика бактеріального обсіменіння секрету молочної залози лактуючих корів при субклінічному маститі. Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Львів, 2023. Т. 25, № 112. С. 113-117. doi.org/10.32718/nvlvet11218

Монографії:

 1. Лісова В.В., Радзиховський М.Л., Дишкант О.В. «Парвовірози в собак» : Житомир: ПП «Євро-Волинь», 2022. 208 с.
 2. Радзиховський М.Л., Дишкант О.В., Мельник В.В., Уховський В.В., Сокульський І.М. «Коронавірусні інфекції у собак» : Житомир: ПП «Євро-Волинь», 2023. - 221 с.

Посібник:

 1. Радзиховський М.Л., Дишкант О.В. Основи ветеринарної вірусології : Київ: НУБіП України, 2022. 180 с.

Тези наукових доповідей:

 1. Радзиховський М.Л., Дишкант О.В., Толокевич О.М. Мікроскопічні зміни в нирках собак за коронавірусної інфекції. Єдине здоров’я – 2022. Матеріали міжнародної наукової конференції, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київ, 22–24 вересня 2022 року. Київ., 2022. С.292–293.
 2. Клименко С.В., Ланова Г.О., Радзиховський М.Л. Вакцинопрофілактика ринопневмонії коней. Єдине здоров’я – 2022. Матеріали міжнародної наукової конференції, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київ, 22–24 вересня 2022 року. Київ., 2022. С.345–347.
 3. Мельніченко І.Є., Радзиховський М.Л. Онколітичні віруси як імунотерапевтичні агенти у гуманній медицині та їх можливі перспективи у ветеринарній медицині. Єдине здоров’я – 2022. Матеріали міжнародної наукової конференції, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київ, 22–24 вересня 2022 року. Київ., 2022. С.379–380.
 4. Ничипорук С.М., Радзиховський М.Л. Нозологічні особливості геморагічних ентеритів у собак. Єдине здоров’я – 2022. Матеріали міжнародної наукової конференції, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київ, 22–24 вересня 2022 року. Київ., 2022. С.385–386.
 5. Ничипорук С.М., Радзиховський М.Л. Ризики біотерористичних атак в умовах війни з рф . Єдине здоров’я – 2022. Матеріали міжнародної наукової конференції, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київ, 22–24 вересня 2022 року. Київ., 2022. С.384–385.
 6. Sokulskiy I.M., Goralskyi L.P., Dunaievska O.F., Radzіkhovskyi M.L. Topical aspects of histological methods of research. Сучасний стан розвитку ветеринарної медицини, науки і освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю заснування факультету ветеринарної медицини, Житомир, 12-13 жовтня 2022 року. Житомир., 2022. С. 157–161.
 7. Горальський Л.П., Радзиховський М.Л., Сачук Р.М. Мікробіота кишківника собак за вірусного ентериту. Матеріали XІІІ всеукраїнської науковопрактичної конференції «Біологічні дослідження – 2022», Житомирський державний університет імені Івана Франка, 10–11 жовтня 2022 року. Житомир
 8. Cачук Р., Радзиховський М., Стравський Я., Гутий Б., Крук В., Курилас Л. Підвищення відтворювальної здатності свиноматок при дії комплексного полівітамінного препарату «Девівіт комплекс». Всеукраїнська конференція: «Проблеми репродуктології тварин. Шляхи вирішення», Львів, Київ, 20 жовтня 2022 року.
 9. Карнафель П.С., Дишкант О.В., Радзиховський М.Л., Горальська І.Ю. Епізоотологічний моніторинг лептоспірозу ВРХ в зоні обслуговування дільничної лікарні Лугинського району. «Еколого-регіональні проблеми сучасного тваринництва та ветеринарної медицини». Житомир. 17 листопада 2022 року. С. 138–143. 
 10. Горбачова В.П., Дишкант О.В., Радзиховський М.Л. Епізоотичний моніторинг інфекційних хвороб дрібних тварин Житомирської області. «Еколого-регіональні проблеми сучасного тваринництва та ветеринарної медицини». Житомир. 17 листопада 2022 року. С. 55–59.
 11. Андрощук О.О., Баньков В.М., Радзиховський М.Л. Епізоотологічні особливості парвовірусної інфекції у собак. Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Секція 3. Роль тваринництва, ветеринарної медицини та харчових технологій в умовах війни та вирішенні завдань плану відродження України присвяченої 125-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київ, 25 травня 2023 року. Київ, 2023. С. 29–31.
 12. Костів А.А., Радзиховський М.Л., Мельник В.В. Бактеріофаг «Рапунцель». Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Секція 3. Роль тваринництва, ветеринарної медицини та харчових технологій в умовах війни та вирішенні завдань плану відродження України присвяченої 125-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київ, 25 травня 2023 року. Київ, 2023. С. 89–92.
 13. Радзиховський М.Л., Сокульський І.М., Сачук Р.М. Патоморфологічні зміни в легенях собак за коронавірусної інфекції. Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Секція 3. Роль тваринництва, ветеринарної медицини та харчових технологій в умовах війни та вирішенні завдань плану відродження України присвяченої 125-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київ, 25 травня 2023 року. Київ, 2023. С. 121–123.
 14. Радзиховський М.Л., Дишкант О.В., Толокевич О.М. Патоморфологічні зміни в серці собак за коронавірусної інфекції. Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Секція 3. Роль тваринництва, ветеринарної медицини та харчових технологій в умовах війни та вирішенні завдань плану відродження України присвяченої 125-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київ, 25 травня 2023 року. Київ, 2023. С. 123–125.
 15. Костів А.А., Радзиховський М.Л., Мельник В.В., Дишкант О.В. Робоче місце ветеринарного фахівця. «Наука, освіта, суспільство очима молодих». Матеріали XVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених. Рівненський державний гуманітарний університет, 19 травня 2023 року. Рівне, 2023. С. 73–74.
 16. Сокульський І.М., Радзиховський М.Л. До питання про термічні опіки шкірного покриву у собак та їх судово-ветеринарне значення. Сучасні тенденції та перспективи розвитку науки, освіти, технологій та суспільства : зб. тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції 23 серпня 2023 р. Кременчук : Кременчук: ЦФЕНД, 2023. С. 64–66.
 17. Дишкант О.В., Радзиховський М.Л., Сокульський І.М. Професія – лікар ветеринарної медицини. Патоморфологія сьогодення. Збірник тез Міжнародної наукової конференції, присвяченої 125-річчю з часу заснування Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київ, 28–29 вересня 2023 року. Київ., 2023. С. 17–18.
 18. Костів А., Дишкант О.В., Радзиховський М.Л. Використання лабораторних тварин у вірусології. Патоморфологія сьогодення. Збірник тез Міжнародної наукової конференції, присвяченої 125-річчю з часу заснування Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київ, 28–29 вересня 2023 року.  Київ., 2023. С. 17–18.
 19. Полупан І.М., Радзиховський М.Л., Дишкант О.В. Особливості діагностики сказу. Патоморфологія сьогодення. Збірник тез Міжнародної наукової конференції, присвяченої 125-річчю з часу заснування Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київ, 28–29 вересня 2023 року. – Київ., 2023.
 20. Ничипорук С., Радзиховський М.Л., Дишкант О.В. Особливості діагностики туберкульозу у собак. Актуальні питання сьогодення та післявоєнного відновлення сільського господарства та екології: експертно аналітичні складові формування продовольчої стратегії України: збірник матеріалів за підсумками науково-практичної конференції з нагоди 20-ти річчя УЛЯБП АПК НУБіП України (смт Чабани, 2 жовтня 2023 р.). К.: НУБіП України. 2023. С. 133–135.

 

РЯПОЛОВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Статті опубліковані у Scopus і WebofScience  

 1. Дзюндзя О.В., Бурак В.Г., Аверчев О.В., Новікова Н.В., Pяполова І. О., Антоненко А. В., Бровенко Т. В., Криворучко М. Ю., Толок  Г. А. Obtaining the powder-link raw matarials with the further research into properties of eggplant powders Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2018. Vol. 5, Issue 11 (95). P. 14–20. doi: 10.15587/1729-4061.2018.143407
 2. Dzyundzya O., Burak, V., Ryapolova, I., Voievoda N., Shinkaruk M., Antonenko A., Brovenko T., Tolok G., Kryvoruchko M. Еstablishing the effect of eggplant powders on the rheological characteristics of a semifinished product made from liver pate masses Eastern-European journal of enterprise technologies. 2019. № 4/11 (100). P. 56-63.

Наукові роботи у виданнях, що включені до міжнародних баз даних 

 1. Дзюндзя О.В., Бурак В.Г., Аверчев О.В., Pяполова І.О., Антоненко А.В., Бровенко Т.В., Новікова Н.В. Криворучко М.Ю., Толок Г. А  Investigation of technological properties of powder of eggplants «EUREKA: Life Sciences». 2018. Vol.  5. р. 22-29 (Стаття мовою ЄС у виданні Естонії, яке включено до міжнародних наукометричних баз даних: РИНЦ, ResearchBib, Journalindex, Eurasian Scientific Journal Index, IndianScience. in, Index Copernicus (Poland), Google Scholar, WorldCat) doi: 10.21303/2504-5695.2018.00723
 2. O. Dzyundzya, V. Burak, І. Ryapolova, N. Voievoda, M. Shinkaruk, A. Antonenko, T. Brovenko, M. Kryvoruchko, G. Tolok, V.Mihailik (2019) Study of quality and safety parameters of liver pastes with aubergine powder . EUREKA: Life Sciences, 4, 18–27. doi: http://doi.org/10.21303/2504-5695.2019.00956.
 3. Ряполова І.О., Коннова Д. Вирішення екологічних проблем з відходами птахівництва за допомогою ЕМ-препарату. Науковий журнал «Логос. Мистецтво наукової думки». Вип. №3.  2019. С.90-93.

Статті опубліковані у фахових виданнях 

 1. Ряполова І. О., Новікова Н. В. Превентивна система контролю виробництва яловичини за біологічними ризиками Вісник Херсонського національного технічного університету.  2018.  Вип.4(67).  С .202. – 208
 2. Новікова Н. В., Ряполова І. О. Схеми сертифікації для переробників сільськогосподарської та харчовоїпродукції Вісник Херсонського національного технічного університету, 2018.  Вип.4 (67) . С.196. - 202
 3. Ряполова І. О., Новікова Н. В. Санітарно-гігієнічні показники молока-сировини, які впливають на якість сиру. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2020.  №1 (72) с.129-134
 4. Новікова Н. В., Ряполова І.О. Проблеми впровадження інновацій у харчовій промисловості. Вісник Херсонського національного технічного університету . 2020. №1 (72) с.117-122.
 5. Ряполова І.О., Теленик Я.С. Сенсорні показники якості і безпечність розроблених комбінованих м’ясних паштетів Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки №3. 2023.

Наукові роботи надруковані в Україні 

 1. Ряполова І.О., Новікова Н.В. Аналіз біологічних ризиків під час первинної переробки яловичини. «Іnnovative approaches to the development of scienc: 2018 рік: матеріали міжнародної науково-практичної конференції м. Дублін Ірландія, 2018. С. 86-91.
 2. Новікова Н.В. Ряполова І.О. Стандарти та схеми сертифікації для переробників сільськогосподарської та харчової промисловості. «Іnnovative approaches to the development of scienc: 2018 рік: матеріали міжнародної науково-практичної конференції м. Дублін Ірландія, 2018. С. 103-107.
 3. Ряполова І.О. Превентивна система управління безпечністю харчових продуктів «Перспективні напрямки наукової думки» Європейська наукова платформа: 2018 рік: матеріали міжнародної науково-практичної конференції м. Тернопіль, 2018. С. 42-46.
 4. Ряполова І.О., Прокопенко П.С. Визначення показників біобезпечності при забої та первинній переробці м’яса. «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку»: 2018 рік: матеріали міжнародної науково – практичної конференції м. Херсон, 2018. С.254-259.
 5. Ряполова І.О.  Носова О.В. Превентивна система контролю виробництва ковбас за біологічними ризиками. «Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми»: 2019 рік: зб. матеріалів  доп. учасн.. 73-ої всеукраїнської науково – практичної конференції з міжнародною участю м. Київ, 2019. С. 293-295.
 6. Ряполова І.О.  Кордонська Є. Можливість застосування системи концеціїї НАССП при виробництві м’яса. «Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми»: 2019 рік: зб. матеріалів  доп. учасн. 73-ої всеукраїнської науково – практичної конференції з міжнародною участю м. Київ, 2019. С. 278-279.
 7. Ряполова І.О., Шинкарук М.В. Біобезпечність соку паростків пшениці після шокового заморожування. «Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності»: 2019 рік: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон,  2019. С. 42-44.
 8. Ряполова І.О. Сиваченко А.В. Оцінка якості молока-сировини за санітарно-гігієнічними показниками умов отримання «Динаміка розвитку сучасної науки»: 2019 рік: матеріали міжнародної науково-практичної конференції  м. Чернігів, 2019. С. 97-98
 9. Ряполова І.О., Воєвода Н.В. Аналіз мікробіологічних ризиків під час технологічного процесу виробництва ковбас. «Наука та інновації - 2019: теорія, методологія та практика»: 2019 рік: матеріали міжнародної наукової конференції м. Запоріжжя, 2019.  Т. 2. С.52-52.
 10. Ряполова І.О., Мєрна І.І. Біологічні ризики при отриманні молока-сировини. «Наука та інновації - 2019: теорія, методологія та практика»: 2019 рік: матеріали міжнародної наукової конференції м. Запоріжжя, 2019.  Т. 2. С.53-56.
 11. Воєвода Н.В., Ряполова І.О. Обгрунтування застосування рослин ендеників півдня України у харчовій промисловості. «Наука та інновації - 2019: теорія, методологія та практика»: 2019 рік: матеріали міжнародної наукової конференції м. Запоріжжя, 2019.  Т. 2.С. 126-127.
 12. Ряполова І.О., Мєрна І.І., Шинкарук М.В. Прийоми збереження плодоовочевої продукції. «Наука та інновації - 2019: теорія, методологія та практика»: 2019 рік: матеріали міжнародної наукової конференції м. Запоріжжя, 2019.  Т. 2. С.67-69.
 13. Ряполова І.О.Колеснікова К.Ю. Аналіз мікробіологічних ризиків при виробництві ковбас. Актуальні проблеми підвищення якості та безпека виробництва й переробки продукції тваринництва: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 14 лют. 2020 р.) С.223-226.
 14. Куць А.В., Ряполова І.О. Визначення  небезпечних  чинників  під  час технологічного процесу виготовлення соусів. «Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції»: 2020 рік матеріали міжнародної наукової конференції м.  Херсон: ХДАУ,  2020.  С. 274 - 278.  
 15. Гончарук Д.В., Ряполова І.О. Аналіз ризиків у консервному виробництві плодоовочевої продукції «Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції»: 2020 рік матеріали міжнародної наукової конференції м.  Херсон: ХДАУ,  2020.  С. 223- 228.
 16. Жогло Є.Г., Ряполова І.О.  Теоретичне обґрунтування технологічного процесу консервування томатів за рахунок використання нетрадиційної сировини «Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції»: 2020 рік матеріали міжнародної наукової конференції м.  Херсон: ХДАУ,  2020.  С. 241-245.  
 17. Дзюндзя О.В., Ряполова І.О.  Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів. VІІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Експертиза харчових продуктів за допомогою тест-організмів. м. Полтава, 25–26 березня 2021року.
 18. Верешко С.С., Ряполова І.О. Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарствата харчових виробництв. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція.          Екологічний напрям безпеки харчових консервованих продуктів         Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг), 30 квітня 2021року
 19. Микулінська Д. А., Ряполова І.О.  Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми 75-та міжнародна науково-практична конференція. Використання функціональних інгредієнтів у борошняних кондитерських виробах. Національний університет біоресурсів і природокористування м. Київ, 25-26 березня 2021року
 20. Т.В. Плохенко, І.О.Ряполова. Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів Перспективні технології виробництва м'ясних січених кулінарних виробів. Хмельницький національний університет. м. Хмельницьк, 17 – 18 листопада 2021р
 21. Плохенко Т.В., Ряполова І.О. Контроль якості м’ясної продукції у закладах ресторанного господарства. Сучасний стан та потенціал розвитку індустрії гостинності в Україні  І Всеукраїнська науково-практична конференція.  ХДАЕУ, м. Херсон, 23 квітня 2021року
 22. Верешко С.С., Ряполова І.О. Дотримання принципів концепції НАССР у консервному виробництві. Актуальні проблеми харчової промисловості та перспективи розвитку галузі ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція.  ХДАЕУ, м. Херсон, 06 травня 2021.
 23. Микулінська Д. А., Ряполова І.О.  Актуальні проблеми харчової промисловості та перспективи розвитку галузі ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція.  Технологічні рішення при створенні кулінарної борошняної продукції спеціального призначення. ХДАЕУ, м. Херсон,          06 травня 2021
 24. Плохенко Т.В., Ряполова І.О. Сучасні тенденції в подовженні терміну зберігання продуктів. Актуальні проблеми харчової промисловості та перспективи розвитку галузі ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. ХДАЕУ, м. Херсон, 06 травня 2021 
 25. Антоненко Н.О.,Ряполова І.О. Проблеми стресів в умовах промислової технології. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених з нагоди Дня працівника сільського господарства. ХДАЕУ, м. Херсон, 17 листопада 2021 р.
 26. Тарадій Д., Ряполова І.О.  Застосування ягідно – фруктових порошків у десертних плавлених сирах.  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Інноваційні технології та реалізація концепції Zero-waste у харчових технологіях і сфері ресторанного, готельного та туристичного бізнесу" (04-06 грудня 2023 року) м. Полтава, 2023
 27. Ряполова І.О., Чорненький Д.В.  Використання неконденційної сировини для виробництва томатних соусів. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Інноваційні технології та реалізація концепції Zero-waste у харчових технологіях і сфері ресторанного, готельного та туристичного бізнесу" (04-06 грудня 2023 року) м. Полтава, 2023

  

КОШЕВОЙ ВСЕВОЛОД ІГОРОВИЧ

Статті, опубліковані в наукових виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus/WebofScience:

 1. Naumenko S., Koshevoy V., Matsenko O., Miroshnikova O., Zhukova I., Bespalova I. (2023). Antioxidant properties and toxic risks of using metal nanoparticles on health and productivity in poultry. Journal of World`s Poultry Research, 13(3), 292–306.
 2. Koshevoy V., Naumenko S., Skliarov P., Syniahovska K., Vikulina G., Klochkov V., Yefimova S. (2022). Effect of gadolinium orthovanadate nanoparticles on male rabbits’ reproductive performance under oxidative stress. World’s Veterinary Journal, 12(3), 296–303.
 3. Skliarov P., Fedorenko S., Naumenko S., Koshevoy V., Pelyh K. (2021). The development of phyto- and tissue origin medicines for veterinary reproductive issues. Scientific Horizons, 24(8), 15–25.
 4. Koshevoy V., Naumenko S., Skliarov P., Fedorenko S., Kostyshyn L. (2021). Male infertility: Pathogenetic significance of oxidative stress and antioxidant defence (review). Scientific Horizons, 24(6), 107–116.
 5. Skliarov, P., Fedorenko, S., Naumenko, S., Bilyi, D., Koshevoy, V., Petrusha, V., & Onyshchenko, O. (2023). Cows postpartum polymorbid pathology. Journal of Advanced Veterinary Research, 13(8), 1730–1736. (Scopus, Q3)

Статті у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз даних:

 1. Кошевой В. І., Науменко С. В. (2023). Оцінка репродуктивної токсичності наночастинок металів як компонентів нанобіотехнологій перспективних для відтворення тварин (оглядова стаття). Ветеринарна біотехнологія, 42, 56–66.
 2. Skliarov P. М., Naumenko S. V., Koshevoy V. І., Fedorenko S. Y., Bilyi D. D., Vakulyk V. V., Kolesnyk J. V., Homych J. M., Fedorenko V. S. (2022). Alimentary infertility in female cattle: I – prevalence, the relationship between feeding and reproductive ability (Overview). Theoretical and Applied Veterinary Medicine, 10(3), 33–51.
 3. Koshevoy V. I., Naumenko S. V. (2022). Dynamics of peroxidation processes in male rabbits under experimental LPS-induced oxidative stress. Veterynarna biotekhnolohiia – Veterinary biotechnology, 41, 100–107.
 4. Petrusha V. H., Skliarov P. М., Pérez-Marín C. C., Naumenko S. V., KoshevoyV. І., Rybin O. O. (2022). The efficiency of induction and synchronisation of sexual desire in goats. Theoretical and Applied Veterinary Medicine, 10(3), 13–20. https://doi.org/10.32819/2022.10012
 5. Skliarov, P. М., Fedorenko, S. Y., Naumenko, S. V., Onyshchenko, O. V., Pasternak, A. M., Koshevoy, V. I., & Koshevoy, V. P. (2022). Development of protocols and efficiency of ozone-containing drugs for the treatment of livestock with reproductive pathologies. Theoretical and Applied Veterinary Medicine, 10(1), 11‒18.
 6. Koshevoy V. I., Naumenko S. V., Klochkov V. K., Yefimova S. L. (2021). The use of gadolinium orthovanadate nanoparticles for the correction of reproductive ability in boars under oxidative stress. Ukrainian Journal of Veterinary Sciences, 12(2), 74–82.
 7. Koshevoy V. I., Naumenko S. V., Klochkov V. K., Yefimova S. L. (2021). The peculiarities of hormonal background in boars under correction of reproductive capacity by gadolinium orthovanadate nanoparticles. ScientificMessenger of Lviv National University of Veterinary Medicine andBiotechnologies. Series: Veterinary sciences, 23(104), 66–70.
 8. Naumenko S. V.,Koshevoi V. I., Skliarov P.M., Klochkov V. K., Yefimova S. L. (2021). Effectiveness of using the complex drug “Karafand+OV,Zn” to increase the reproductive capacity of males of domestic animals. Journal for Veterinary medicine, Biotechnology and Biosafety, 7(4), 3–7.
 9. Koshevoy V. I., Naumenko S. V. (2020). The activity of the antioxidant protection enzymatic system of boars with a decrease in their reproductive capacity under oxidative stress. Theoretical and Applied Veterinary Medicine, 8(3), 194‒197.
 10. Koshevoy V. I., Naumenko S. V. (2020). The impact of oxidative stress in reducing the reproductive capacity of the boar-inseminators. Veterinary Science, Technologies of Animal Husbandry and Nature Management, 5, 246–249.
 11. Naumenko S. V., Koshevoy V. I., Siehodin O. B. (2020). Method of biochemical change corrections in the boar organisms with toxic type reproductopathy. Journal for Veterinary medicine, Biotechnology and Biosafety, 6(3), 13–16.
 12. Naumenko S. V., Koshevoy V. I. (2019). Treatment activities in males in case of gonadodystrophy using drugs based on nano-biomaterials. Journal for Veterinary medicine, Biotechnology and Biosafety, 5(4), 10–12.
 13. Кошевой В. І., Науменко С. В., Кавок Н. С. (2019). Оцінка стану перекисного окислення ліпідів методом хемілюмінесценції у самців кролів за гонадодистрофій. Ветеринарія, технологія тваринництва та природокористування, 4, 90–94.
 14. Naumenko S. V., Koshevoy V. I. (2018). Remote-noncontact and non-invasive diagnostics of Gonadodystrophy in males. Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety, 4(3), 10–12.
 15. Кошевой В. І., Науменко С. В. (2018). Спосіб корекції біохімічних змін в організмі бугаїв із гонадодистрофією токсичного типу (при хронічному нітратно-нітритному токсикозі). Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування, 1, 81–83.
 16. Кошевой, В. І., Вікуліна, Г. В., & Науменко, С. В. (2023). Вплив застосування N-ацетилцистеїну за корекції антиоксидантного статусу кролів на показники ліпідного профілю плазми крові. Ветеринарна біотехнологія, 43, 78–84.
 17. Кошевой, В. І., Науменко, С. В., & Сергієнко, В. Р. (2023). Оцінка протизапальних властивостей наночастинок металів як потенційних засобів корекції патологій статевої системи тварин. Ветеринарна медицина, 109, 77–81.
 18. Пастернак, А. М., Кошевой, В. І., Науменко, С. В., Радзиховський, М. Л., & Скляров, П. М. (2023). Особливості бактеріальної контамінації секрету молочної залози корів лактаційного періоду за субклінічного маститу. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій. Серія: Ветеринарні науки, 25(112), 123–130.
 19. Кошевой, В. І., Науменко, С. В., Оробченко, О. Л., & Беспалова, І. І. (2023). Гостра токсичність нанокристалів цинку карбонату на моделі білих мишей. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій. Серія: Ветеринарні науки, 25(112), 113–117.
 20. Пастернак А., Кошовий В., Науменко С., Радзиховський М., Скляров П. Характеристика бактеріального обсіменіння секрету молочної залози лактуючих корів при субклінічному маститі. Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Львів, 2023. Т. 25, № 112. С. 113-117. doi.org/10.32718/nvlvet11218

Монографії

 1. Науменко С. В., Скляров П. М., Кошевой В. І., Єфімова С. Л., Беспалова І. І., Клочков В. К. Розроблення сучасних засобів корекції репродуктивної здатності самців, оцінка їх ефективності й обґрунтування дії / монографія / за заг. ред. проф. Науменко С. В. Харків: Стиль-Іздат, 2023. 156 с.

 

Тези доповідей наукових конференцій

 1. Koshevoy V. I., Naumenko S. V. Reproductive toxicity of precious metal nanoparticles in the male rat model. Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи: міжн. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 7-8 червня 2023 р.). С. 6–7.
 2. Скляров П. М., Федоренко С. Я., Науменко С. В., Кошевой В. І. Озонвмісні препарати у програмах терапії та профілактики репродуктивних патологій тварин. Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи: міжн. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 7-8 червня 2023 р.). С. 98–99.
 3. Кошевой В. І., Науменко С. В. Динаміка вмісту стабільних метаболітів нітрогену оксиду у сироватці крові кролів за ЛПС-індукованого оксидативного стресу. Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу: міжн. наук.-практ. конф., присвячена 125-річчю НУБіП (м. Київ, 25 травня 2023 р.). С. 91–94.
 4. Науменко С. В., Кошевой В. І. Проблематика репродуктивної токсичності наночастинок металів як потенційних засобів профілактики неплідності у тварин. Сучасні епідемічні виклики в концепції «Єдине здоров’я»: 4-та міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 23-24 травня 2023 р.). С. 51.
 5. Науменко С. В., Кошевой В. І. Антиоксидантні властивості наночастинок оксиду купруму та токсичні ризики їх застосування у птахівництві. Актуальні питання ветеринарної медицини: реалії та перспективи: всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 травня 2023 р.). С. 90–92.
 6. Кошевой В. І., Науменко С. В. Оцінка репродуктивної токсичності та редокс-активності наночастинок оксиду цинку на моделі свійської птиці. Актуальні питання ветеринарної медицини: реалії та перспективи: всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 травня 2023 р.). С. 66–69.
 7. Кошевой В. І., Науменко С. В., Клочков В. К., Єфімова С. Л. Вплив наночастинок гадолінію ортованадату на глутатіонову ланку антиоксидантного захисту у плазмі сперми кролів. ХXІ Всеукраїнська наук-практ. інтернет-конф. мол. вчених, присвячена 100-річчю від дня народження Шавкуна В. Ю. (м. Львів, 18-19 травня 2023 р.). Біологія тварин, 2023, 25(2), С. 59.
 8. Науменко С. В., Кошевой В. І., Скляров П. М. Обґрунтування створення засобів санації препуційної порожнини кнурів з використанням озонованого матеріалу. Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині: матеріали ІІІ наук.-практ. міжн. дистанційної конф. (м. Харків, 24 березня 2023 р.). С. 169–171.
 9. Науменко С. В., Кошевой В. І. Застосування препаратів на основі нанобіоматеріалів для корекції антиоксидантної захисної системи за неплідності самців. Досягнення та перспективи ветеринарної науки: матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених, присвяченої 30-річчю створення факультету ветеринарної медицини Полтавського державного аграрного університету (м. Полтава, 20 жовтня 2022 р.). С. 68–72.
 10. Кошевой В. І., Науменко С. В. Динаміка продукції активних форм кисню у спермі і гонадах кролів за експериментального ЛПС-індукованого оксидативного стресу. Сучасний стан розвитку ветеринарної медицини, науки і освіти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю заснування факультету ветеринарної медицини Поліського національного університету (м. Житомир, 12-13 жовтня 2022 р.). С. 84–86.
 11. Науменко С. В., Кошевой В. І., Скляров П. М. Диференційна діагностика патологій статевої системи самців свійських тварин термографічною методикою. Єдине здоров'я-2022: матеріали міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22-24 вересня 2022 р.). С. 86–87.
 12. Кошевой В. І., Науменко С. В., Клочков В. К., Єфімова С. Л. Обґрунтування механізмів дії наночастинок ванадатів рідкісноземельних елементів як коректорів репродуктивної здатності самців. Єдине здоров'я-2022: матеріали міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22-24 вересня 2022 р.). С. 132–133.
 13. Кошевой В. І., Науменко С. В. Оцінка рівня цинку у організмі самців кролів та його зв'язок з повноцінністю репродуктивної здатності. Єдине здоров'я-2022: матеріали міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22-24 вересня 2022 р.). С. 76–77.
 14. Кошевой В. І., Науменко С. В. Створення удосконаленої експериментальної моделі ліпополісахарид-індукованого оксидативного стресу кролів. Актуальні проблеми ветеринарної біотехнології та інфекційної патології тварин: матеріали щорічної науково-практичної конференції молодих вчених (м. Київ, 21 липня 2022 р.). С. 9.
 15. Кошевой В. І., Науменко С. В. Динаміка гормонального фону за корекції репродуктивної здатності кнурів наночастинками гадолінію ортованадату. A change of the paradigm of modern science after the military invasion of the Russia on the territory of independent Ukraine: international scientific-practical conference (Bratislava, Slovakia, June 22-23, 2022). pp. 127–130.
 16. Кошевой В. І., Науменко С. В. Динаміка антиоксидантного захисту в організмі кнурів за корекції їх репродуктивної здатності наночастинками ванадатів рідкісноземельних елементів. Ветеринарна медицина: сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та продовольчої безпеки: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (м. Житомир, 9-10 черв. 2022 р.). Житомир, 2022. с. 137–140.
 17. Кошевой В. І., Науменко С. В. Порівняльна ефективність засобів корекції неплідності кнурів. Молоді вчені у розв’язанні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини: ХX Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих вчених, присвячена 90-річчю від дня народження Макара Івана Арсентійовича (м. Львів, 19 травня 2022 р.). Біологія тварин, 2022, 24(2), С. 43.
 18. Koshevoy V. I., Naumenko S. V. The assessment of hormonal background in boars with decreased reproductive ability under oxidative stress. Modernmethodsofdiagnostic, treatmentandpreventioninveterinarymedicine: II conference dedicated to the 140th anniversary of the opening of the educational institution “Kaiser-Royal Veterinary School of Horseshoeing together with an Inpatient Clinic for animals in Lviv” (Lviv, November 18-19, 2021). p. 186–187.
 19. Koshevoy V. I., Naumenko S. V., Skliarov P. M. The activity of the glutathione link of antioxidant protection of boars with a decrease in reproductive capacity under oxidative stress. Актуальні проблеми ветеринарної біотехнології та інфекційної патології тварин: матеріали щорічної науково-практичної конференції молодих вчених (м. Київ, 30 червня 2021 р.). С. 16.
 20. Кошевой В. І., Науменко С. В., Клочков В. К., Єфімова С. Л. Вплив наночастинок гадолінію ортованадату на гермінативну функцію сім'яників кнурів зі зниженням репродуктивної здатності за оксидативного стресу. Актуальні проблеми незаразної патології тварин: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Полтава, 22 квітня 2021 р.). с. 39–42.
 21. KoshevoyV. I., Naumenko S. V. Oxidative stress and male infertility: the activity of the antioxidant protection enzymatic system. Today`s problems in medicine, pharmacy and dentistry: international scientific and practical conference (Arad, Romania, December 17-18, 2020). pp. 90–94.
 22. Koshevoy V. I. Dynamics of the content of oxidative stress markers in boars during correction of reproductive ability reduction using gadolinium orthovanadate nanoparticles. Молоді вчені у розв’язанні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини: ХIX Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих вчених, присвячена 90-річчю від дня народження Яновича Вадима Георгійовича (м. Львів, 3–4 грудня 2020 р.). Біологія тварин, 2020, 22(4), С. 70.
 23. Кошевой В. І., Науменко С. В. Патогенетичне значення оксидативного стресу у зниженні репродуктивної здатності кнурів-плідників. Topical aspects of modern science and practice: abstracts of I International Scientific and Practical Conference (Frankfurt am Main, Germany, September 21-24, 2020). pp. 399–402.
 24. Koshevoy V. I. The state of nonenzymatic system of antioxidant protection in boar-inseminators with decreased reproductive capacity under the influence of oxidative stress. Актуальні проблеми ветеринарної біотехнології та інфекційної патології тварин: щорічна наук.-практ. конф. мол. вчених (м. Київ, 9 лип. 2020 р.). Київ, 2020. С. 16.
 25. Кошевой В. І., Клочков В. К. Інтенсивність люмінол-індукованої хемілюмінесценції сироватки крові кролів при гонадодистрофії аліментарного типу. Актуальні проблеми ветеринарної біотехнології та інфекційної патології тварин: щорічна наук.-практ. конф. мол. вчених (м. Київ, 19 лип. 2018 р.). С. 71–72.
 26. Кошевой, В. І., Науменко, С. В., & Беспалова, І. І. Гонадотоксичність наночастинок металів – важливий аспект безпечності наноматеріалів промислового і сільськогосподарського призначення. Актуальні питання сьогодення та післявоєнного відновлення сільського господарства й екології: експертно-аналітичні складові формування продовольчої стратегії України: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з нагоди 20-річчя Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК НУБіП України (м. Київ, 2 жовтня 2023 р.). Київ, 2023. С. 86–87.
 27. Бабарук Д. А., Науменко С. В., Кошевой В. І. Сучасні шляхи подолання резистентності до антибіотичних засобів збудників маститу у кіз. Сучасна антимікробна терапія: проблеми та шляхи вирішення: матеріали І науково-практичної дистанційної конференції (м. Харків, 17 листопада 2023 р.). Харків, НФаУ, 2023. С. 58-59.
 28. Кошевой В. І., Науменко С. В. Вплив наночастинок цинку на імунний статус та антиоксидантний захист у птиці. Біотехнологія і її роль у забезпеченні здоров’я людей та тварин: матеріали міжн. наук.-практ. конф., присвяченої  25-й річниці створення Державного науково-контрольного інституту біотехнології та штамів мікроорганізмів (м. Київ, 20 грудня 2023 р.). Київ, 2023. С. 38–39.
 29. Сергієнко В. Р., Кошевой В. І., Науменко С. В. Етіологічні чинники та клініко-морфологічні особливості простатиту у псів. Біотехнологія і її роль у забезпеченні здоров’я людей та тварин: матеріали міжн. наук.-практ. конф., присвяченої 25-й річниці створення Державного науково-контрольного інституту біотехнології та штамів мікроорганізмів (м. Київ, 20 грудня 2023 р.). Київ, 2023. С. 148–150.

 

ОВДІЄНКО КРІСТІНА ТАРАСІВНА

Статті опубліковані у фахових виданнях

 1. Овдієнко А.М., Овдієнко К.Т., Корбич Н.М. Бджільництво України – виробництво та експорт. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 116. С. 123-129.

Наукові роботи надруковані в Україні

 1. Овдієнко А.М.,Овдієнко К.Т., Корбич Н.М. Породи бджіл України. Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції: матеріали міжнародної науково-практичної конференції., присвяченої пам’яті проф. В.П. Коваленка, 11.09.2019 р. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2020. С. 136-140.
 2. Овдієнко К. Т., Корбич Н.М. Порівняльна оцінка якості меду в Україні та країнах ЄС. «Актуальні питання харчової промисловості та перспективи розвитку галузі»: матеріали ІІ Всеукраїнської студентської інтернет-конференції Херсонський державний аграрно-економічний університет, 6 травня 2021 р. С. 45-48.
 3. Овдієнко К. Т., Корбич Н.М. Додаткова продукція бджільництва- характеристика та використання. «Сучасна наука: стан та перспективи розвитку»: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з нагоди Дня науки. Херсонський державний аграрно-економічний університет, 19 травня 2021 р. С. 105-107.
 4. Овдієнко К. Т., Корбич Н.М. Особливості показників продуктивності бджіл різних порід в умовах ФГ «Два князя» Веселівського району Запорізької області. «Сучасна наука: стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах Євроінтеграції»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 вересня 2021 р. Херсон. С. 43-46.
 5. Овдієнко К.Т. Дослідження особливостей зміни клімату та його вплив на медоносну бджолу. Перспективи розвитку виробництва і переробки продукції тваринництва в різних агрокліматичних зонах України та світу: Міжнародна науково-практична конференція, м. Херсон, ХДАЕУ. 08 квітня 2022 року.
 6. Овдієнко К.Т Сучасний розвиток досліджень натурального (органічного) та фальсифікованого меду. Сучасна наука: Стан та перспективи розвитку у сільському господарстві. V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених з нагоди Дня науки в Україні. м. Херсон, ХДАЕУ. 19 травня 2022 року.
 7. Овдієнко К.Т. Аналіз технології виготовлення варених ковбас. «Молодь - науці і виробництву: Актуальні питання харчової промисловості» мат. II Всеукраїнської науково-технічної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (10 травня 2023 року) м. Херсон, 2023.  С.87-88.
 8. Овдієнко К.Т. Прояв забійних якостей свиней. «Сучасна молодь в світі інформаційних технологій» мат. IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та здобувачів вищої освіти (19 травня 2023 року) м. Херсон.,2023. С.40-41.

 

РАГУЛЯ МАКСИМ РУСЛАНОВИЧ

Статті у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз (список «А»)

 1. Horalskyi L., Sokulskyi I., Ragulya M., Kolesnik N., Ordin Y. Morphology, organo- and histometric features of the heart and lungs of a sexually mature domestic dog (Canis Lupus Familiaris L., 1758). Scientific Horizons. 2023. Vol. 26, №12. P. 9–21. DOI: 10.48077/scihor12.2023.09. (Scopus) (Здобувачем проведено анатомічні, гістологічні і морфометричні дослідження серця статевозрілої свійської собаки, здійснено аналіз літературних джерел, підготовлено матеріали для статті; 1,4/0,29 друк. арк.).

Статті у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз (список «Б»)

 1. Горальський Л. П., Рагуля М. Р., Сокульський І. М., Колеснік Н. Л., Горальська І. Ю. Морфологічні та морфометричні особливості будови серця великої рогатої худоби. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія. Ветеринарні науки. 2021. Т. 23, № 103. С. 145–151. DOI: 10.32718/nvlvet10320. (Здобувачем проведено анатомічні, гістологічні і морфометричні дослідження серця статевозрілої великої рогатої худоби, підготовлено матеріали для статті, здійснено аналіз літературних джерел; 0,89/0,19 друк. арк.).
 2. Horalskyi L., Ragulya M, Kolesnik N., Sokulskyi I. Peculiarities of organometry and morphoarchitectonics of the heart of the Domestic ram (Ovis aries L., 1758). Ukrainian Journal of Veterinary Sciences. 2023. Volume 14, No. 4. P. 40–56. DOI: 10.31548/veterinary4.2023.40. (Здобувачем проведено анатомо-гістологічні та морфометричні дослідження серця статевозрілого Барана свійського, здійснено аналіз літературних джерел, підготовлено матеріали для статті; 1,2/0,31 друк. арк.).
 3. Рагуля М., Горальський Л., Сокульський І., Колеснік Н. Особливості морфоархітектоніки та морфометрії серця кроля (Oryctolagus Cuniculus L. 1758). Аграрний вісник Причорномор'я. 2023. № 108. С. 51–62. DOI: 10.37000/abbsl.2023.108.07. (Здобувачем проведено макро-та мікроскопічні, морфометричні дослідження серця статевозрілого кроля, здійснено аналіз літературних джерел, ппідготовлено матеріали для статті; 0,87/0,22 друк. арк.).
 4. Рагуля М. Р., Горальський Л. П., Сокульський І. М., Колеснік Н. Л., Гутий Б. В. Анатомо-морфологічні особливості серця свійської собаки (Canis lupus familiaris l., 1758). Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія. Ветеринарні науки. 2024. Т. 26, № 113. С. 93–101. DOI: 10.32718/nvlvet11314. (Здобувачем проведено анатомічні, гістологічні і морфометричні дослідження серця статевозрілої свійської собаки, підготовлено матеріали для статті; 0,89/0,19 друк. арк.).
 5. Ragulya M., Horalskyi L., Sokulskyi I., Kolesnik N. Morphometric indicators of the heart of domestic ram – Ovis Aries L., 1758. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences. 2024. Vol. 6, № 1. Р. 68–75. doi: 10.32718/ujvas6-2.11 (Здобувачем проведено морфологічні дослідження серця статевозрілого Барана свійського, здійснено аналіз літературних джерел, підготовлено матеріали для статті; 0,88/0,22 друк. арк.).

Фахові статті у міжнародних наукових журналах, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та WebofScienceCoreCollection:

 1. Horalskyi L. P., Ragulya М. R., Glukhova N. M., Sokulskiy I. M., Kolesnik N. L., Dunaievska O. F., Gutyj B. V., Goralska I. Y. Morphology and specifics of morphometry of lungs and myocardium of heart ventricles of cattle, sheep and horses. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2022. Vol. 13, №1, P. 53–59. DOI:10.15421/022207. (Webofscience) (Здобувачем проаналізовано і інтерпретовано отримані результати, проведено гістологічні і морфометричні дослідження серця у великої рогатої худоби, овець та коней, здійснено аналіз літературних джерел, ппідготовлено матеріали для статті; 0,98/0,12 друк. арк.).

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації

Матеріали наукових конференцій:

 1. Горальський Л. П., Рагуля М. Р.,Сокульський І. М., Горальська І. Ю. Мікроскопічна будова та морфометрія кардіоміоцитів міокарду статевозрілих кролів. Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 15-16 лютого 2021 р. Полтава : ТОВ НВП Укрпромторгсервіс, 2021. С. 23–25. (Здобувачем проведено гістологічні і морфометричні дослідження кардіоміоцитів міокарду статевозрілих кролів, підготовлено матеріали для публікації; 0,20/0,051 друк. арк.).
 2. Горальський Л. П., Сокульський І. М., Глухова Н. М., Рагуля М. Р. Особливості мікроскопічної будови паренхіми легень та міокарду шлуночків серця у великої рогатої худоби. Актуальні питання судової ветеринарії, морфології та патоморфології : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференціі, 17–18 червня 2021 р. Одеса : Одеський державний аграрний університет. С. 24–26. (Здобувачем проведено мікроскопічні і морфометричні дослідження міокарду шлуночків серця у великої рогатої худоби, підготовлено матеріали для публікації; 0,20/0,051 друк. арк.).
 3. Горальський Л. П., Рагуля М. Р., Глухова Н. М., Сокульський І. М. Гістологічна структура міокарду шлуночків серця та паренхіми легень великої рогатої худоби. Біоморфологія ХХІ століття : матеріали XIV Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю з часу заснування кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка Національного університету біоресурсів і природокористування України, 23-24 вересня 2021 р. Київ : НУБіП України, 2021. с. 14. (Здобувачем проведено гістологічне дослідження міокарду шлуночків серця у великої рогатої худоби, підготовлено матеріали для публікації; 0,10/0,035 друк. арк.).
 4. Рагуля М. Р. Особливості гістометрії міокарду шлуночків серця у жуйних та коней. Наукові читання 2020. Еколого-регіональні проблеми сучасного тваринництва та ветеринарної медицини : матеріали восьмої Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 листопада 2021 р., Житомир : Поліський національний університет, 2021. С. 147–150. (Здобувачем проаналізовано і інтерпретовано отримані результати, проведено гістологічне та морфологічне дослідження дослідження міокарду шлуночків серця у жуйних та коней; 0,20 друк. арк.).
 5. Горальський Л. П., Рагуля М. Р., Сокульський І.М., Горальська І. Ю. Морфометрія серця великої рогатої худоби. Наука, освіта і суспільство: нові дослідження і перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 6 травня 2022 р. Полтава : ЦФЕНД, 2022. С. 45–46. (Здобувачем проведено огляд наукових джерел з проблеми морфологічних досліджень, підготовлено матеріали для публікації; 0,18/0,046 друк. арк.).
 6. Горальський Л. П., Рагуля М. Р., Сокульський І. М., Горальська І. Ю. Морфометрія серця статевозрілої свійської собаки. Ветеринарна медицина: сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та продовольчої безпеки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 9–10 червня 2022 р. Житомир : Поліський національний університет, 2022. С. 104–108. (Здобувачем проведено огляд наукових джерел з проблеми морфологічних досліджень, підготовлено матеріали для публікації; 0,26/0,065 друк. арк.).
 7. Горальський Л. П., Сокульський І. М., Рагуля М. Р., Колесник Н. Л. Мікроморфологія серця статевозрілого свійського коня. Сучасний стан розвитку ветеринарної медицини, науки і освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю заснування факультету ветеринарної медицини, 12-13 жовтня 2022 р. Житомир : Поліський національний університет, 2022. С. 39–42. (Здобувачем проведено гістологічні і морфометричні дослідження серця статевозрілого свійського коня, підготовлено матеріали для публікації; 0,23/0,051 друк. арк.).
 8. Горальський Л. П., Рагуля М. Р., Сокульський І. М. Анатомо-топографічна характеристика серця статевозрілого свійського собаки. Наукові читання 2022. Еколого-регіональні проблеми сучасного тваринництва та ветеринарної медицини : матеріали ІХ щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 листопада 2022 р. Житомир : Поліський національний університет, 2022. С. 50–55. (Здобувачем проведено огляд наукових джерел з проблеми досліджень, здійснено макро-мікроскопічні дослідження серця статевозрілого свійського собаки, підготовлено матеріали для публікації; 0,24/0,081 друк. арк.).
 9. Горальський Л. П., Рагуля М. Р., Сокульський І. М. Макро- та мікроморфорфологія серця великої рогатої худоби (Bos Taurus L). Ways of Science Development in Modern Crisis Conditions : матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференція, 8-9 червня 2023 р. Дніпро, 2023. С. 124–127. (Здобувачем проведено огляд наукових джерел з проблеми досліджень, здійснено макро-мікроскопічні дослідження серця – (Bos Taurus L), підготовлено матеріали для публікації; 0,22/0,071 друк. арк.).
 10. Рагуля М. Р., Горальсьский Л. П., Сокульський І. М. Морфофункціональна характеристика серця великої рогатої худоби – Bos Taurus Taurus L. Наукові читання 2023. Проблеми та перспективи розвитку тваринництва і ветеринарії в умовах євроінтеграції : матеріали науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів, 23 травня 2023 року. Житомир : Поліський національний університет, 2023. С. 151–155. (Здобувачем проведено огляд наукових джерел з проблеми морфологічних досліджень, підготовлено матеріали для публікації; 0,24/0,081 друк. арк.).
 11. Горальсьский Л. П., Рагуля М. Р., Сокульський І. М., Колеснік Н. Л. Морфологічні особливості серця статевозрілого коня. Актуальні аспекти розвитку ветеринарної медицини в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників та молодих науковців, 14–15 вересня 2023 р. Одеса : Одеський державний аграрний університет, 2023. С. 120–123. (Здобувачем проведено огляд наукових джерел з проблеми морфологічних досліджень, підготовлено матеріали для публікації; 0,23/0,057 друк. арк.).
 12. Рагуля М. Р., Горальсьский Л. П., Сокульський І. М. Морфофункціональна характеристика серця барана свійського – Ovis Aries L. Сучасні аспекти лікування і профілактики хвороб тварин : матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 65-річчю з дня народження професора П. І. Локеса, 19–20 жовтня. 2023 р. Полтава : ПДАУ, 2023. С. 143–146. (Здобувачем проведено огляд наукових джерел з проблеми досліджень, здійснено иакро-мікроскопічні дослідження серця барана свійського, підготовлено матеріали для публікації; 0,23/0,071 друк. арк.).
 13. Рагуля М. Р., Горальський Л. П., Сокульський І. М. Анатомо-гістологічна будова серця статевозрілого кроля. Наукові читання 2023. Еколого-регіональні проблеми сучасного тваринництва та ветеринарної медицини : матеріали Х щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 листопада 2023 р. Житомир : Полiський нацiональний унiверситет, 2023. С. 38–41. (Здобувачем проведено огляд наукових джерел з проблеми морфологічних досліджень, підготовлено матеріали для публікації; 0,23/0,071 друк. арк.).

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації

Науково­методичні рекомендації:

 1. Горальський Л. П., Рагуля М. Р., Костюк В. К., Сокульський І. М. Визначення об’єму кардіоміоцитів та їх ядерно-цитоплазматичного відношення : Науково­методичні  рекомендації. Житомир : Поліський національний університет, 2024. 32 с. (Здобувачем проведено практичну частину досліджень, відношення : Науково­методичні рекомендації. Житомир : Поліський національний університет, 2024. 32 с. (Здобувачем проведено практичну частину досліджень, здійснено морфометричні і статистичні дослідження підготовлено матеріали для науково­методичних рекомендацій; 1,05/0,29 друк. арк.).