ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Статті

Таврійський науковий вісник. Випуск 18

[Титул]

[Зміст] 281-283

Ушкаренко В.О., Морозов В.В., [Ігнатенко М.Г, Морозов О.В. Теоретичні та методологічні засади визначення ефективності, відтворення і збереження земельних ресурсів (на прикладі Херсонської області)] 3

Ушкаренко В.О., Андрусенко І.І. [Еколого-біологічні проблеми використання поливних земель у Південному степу] 9

Ушкаренко В.О., Пелих В.Г., Липнягов П.П, Липнягов Н.П. [Основні напрямки соєвої програми Навчально-науково-виробничого комплексу «Херсонський агроуніверситет» і деякі результати її реалізації в Україні] 21

Орлюк А.П., Шапоринська Н.М. [Різноякісність насіння озимої пшениці залежно від розташування його у колосі] 27

Гамаюнова В.В. Філіп’єв І.Д., Підручна О.В., Гамаюнов В.Є. [Вміст амінокислот в зерні зрошуваної пшениці в залежності від добрив в умовах півдня України] 32

Гамаюнова В.В., Каращук Г.В. [Вплив мінеральних добрив на деякі біометричні показники та урожай зерна сорізу при вирощуванні його в умовах зрошення півдня України] 39

Зозуля О.Л., Цицюра Я.Г. [Оцінка комбінаційної здатності самозапилених ліній кукурудзи за ознакою “Вологість зерна”] 44

Базалій В.В. [Характер прояву кількісних ознак за різних умов вирощування і їх використання в практичній селекції озимої пшениці] 48

Ярчук І.І. [Вплив гідротермічних і агротехнічних факторів на урожайність озимої пшениці] 52

Аверчев О.В., Колесник Д.П. [Сучасний стан та перспективи розвитку гречкосіяння в Херсонській області] 57

Криницька Л.А. [Генетична модифікація у сільському господарстві: небезпека і винагорода (Огляд іноземної наукової літератури)] 61

Новицький Г.І. [Особливості водного режиму посівів люцерни насіннєвого призначення] 67

Чуркіна Т.Ю. [Мінливість і успадкування маси 100 насінин у колекційних та гібридних зразках культурної сої в умовах зрошення півдня України] 71

Жуйков О.Г. [Вплив окремих елементів агротехніки на врожайність, олійність насіння та господарськоцінні ознаки гірчиці Сарептської в умовах зрошення] 75

Бородай В.П., Базиволяк С.М. [Удосконалення прийомів племінної роботи з птицею м'ясних кросів] 79

Лісний В.А. [Комбінаційна здатність свиней великої білої та української м’ясної порід при реципрокному схрещуванні] 83

Прокопенко П.С., Пономаренко Н.П. [Вплив яруса кліткової батареї при вирощуванні на ріст молодняка птиці рівновагових угруповань] 88

Микитас Р.Є., Демчук В.В. [Комплектування високопродуктивного молочного стада з використанням голштинів] 92

Агапова Є.М. [Розвиток теорії генотипізації в свинарстві] 95

Соболь О.М. [Оцінка роботоздатності рисистих коней української популяції як селекційний та економічний покажчик] 100

Пономаренко Н.П. [Фосфорно-кальцієвий обмін у птиці в залежності від фізіологічного стану та інтенсивності розвитку] 105

Крилова О.М. [Особливості вовнової та м'ясної продуктивності овець таврійського внутрішньопородного типу] 109

Аверчева Н.О. [Особливості реформування та сучасний стан галузі птахівництва в Херсонській області] 113

Демчук В.В. [Рівень генетичного потенціалу молочної продуктивності та ступінь його реалізації у жирномолочного та Голштинізованного типів] 117

Китаєва А.П., Кременчук В., Міхельсон Л.П. [Вплив віку матерів на розвиток деяких якісних показників волосяного покриву чорних каракульських ягнят] 122

Нежлукченко Т.І., Масюткін А.М, Папакіна Н.С. [Генотипова диференціація тонкорунних овець за інтенсивністю росту в ранньому онтогенезі] 126

Пелих В.Г. [Визначення материнського, гетерозисного ефектів і їх зв’язку за продуктивними і репродуктивними ознаками свиней при реципрокних схрещуваннях] 130

Степаненко Н.В. [Використання математичних методів в селекції птиці] 134

Іванов В.О., Куцак С.М., Іванов С.В., Іванов О.М., Бохан Є.М. [Універсальна клітка для утримання курей] 138

Балабанова І.О. [Підвищення генетичного потенціалу свиней за енергією росту та інтенсивністю формування в ранньому онтогенезі] 140

Шульга І.Д., Івашкевич Ю.І., Сорока В.І., Кирницький С.Р. [Аналіз економічної ефективності післязбиральної обробітку і зберігання зернової продукції на півдні України.] 143

Колтунов В.А., Кирик М.М., Бородай В.В. [Роль фактора стійкості у визначенні конкурентоспроможності сортів моркви] 163

Рашевська Т.О., Гулий І.С. [Вплив добавки інуліну на дисперсність та розподіл плазми у вершковому маслі] 167

Колесніков В.В. [Технічна характеристика горизонтального систематичного дренажу в Джанкойському районі АР Крим] 174

Музика Н.М. [Меліоративно-гідрогеологічне районування дослідно-виробничої ділянки дренажу в навчальному господарстві “Приозерне” Комсомольського району м.Херсона] 177

Васюта В.В., Крупіца Д.О. [Вплив біологічної й хімічної меліорацій на властивості ґрунтової кірки та сходи томату] 182

Калачевська Л.І. [Результати та напрямки реформування аграрного сектора економіки Сумської області] 186

Мармуль Л.О., Соловйов І.О. [Нові підходи до інформаційного та облікового забезпечення управління виробничими процесами] 193

Дідик М.М., Мармуль Л.О., Негров М.А., Плачков С.І. [Основні напрями інвестиційного забезпечення розвитку підприємництва в регіоні] 197

Ушкаренко Ю.В. [Сучасний стан та ефективність розвитку харчової промисловості Херсонської області] 203

Мармуль Л.А., Зорін Г.Г. [Показники рівня спеціалізації] 210

Боліла С.Ю., Губа М.І., Осадчук І.В., Кононенко Ю.А. [Використання сучасних інформаційних технологій в сфері державного управління] 213

Хинку Р. [Деякі аспекти фінансово-інвестиційної діяльності в сучасній інформаційній економіці] 221

Бикова В.Г., Чорний Г.М., Соловйов А.І. [Розвиток персоналу як функція менеджера] 233

Дема Д.І. [Оподаткування доходів фермерів, одержаних від діяльності товариств і сільськогосподарських корпорацій у США] 238

Мармуль Л.О., Мохненко А.С. [Інформаційна база забезпечення адекватного аналізу проблеми розвитку малого бізнесу в регіоні] 243

Паладі І.М. [Концептуальні підходи в управлінні міськими і сільськими регіонами Республіки Молдова] 246

Чеканович М.Г. [Обертальний ефект сил як критерій визначення напружень і деформацій конструкції] 253