ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Педагогічна практика он-лайн? Це – можливо!

Педагогічна практика он-лайн? Це – можливо! І карантин цьому не завада, адже сучасна зміна парадигми освіти потребує сучасних рішень.

 

Магістри економічного факультету спеціальності 015 Професійна освіта (Економіка) мали змогу, не виходячи з дому, долучитися до роботи викладачів. Це – цікавий досвід, який дає можливість доторкнутися до майстерності викладання, застосовуючи при цьому засоби дистанційної освіти, які наразі не аби як актуальні в умовах карантину.

 

З одного боку, педагогічна практика є важливою складовою частиною навчально-виховного процесу, вона забезпечує поєднання теоретичної підготовки майбутніх викладачів із їх практичною діяльністю в закладі освіти, сприяє формуванню творчого відношення майбутнього фахівця до педагогічної діяльності. З іншого боку, педагогічна практика – одна із найважливіших подій у житті майбутнього викладача, адже вона ідентифікує здобувача вищої освіти в його професійному полі, як наслідок змінює його уявлення про себе, дає початок реалізації себе в новому амплуа – викладача.

Формування у студентів-магістрів психолого-педагогічних та методичних умінь викладання відповідних навчальних дисциплін у системі освіти – невід’ємна частина педагогічної практики, як і формування умінь професійного і педагогічного спілкування зі студентською аудиторією, набуття  студентами досвіду викладацької роботи, морально-етичних якостей викладача, індивідуального творчого стилю, педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті. Це є основні завданнями педагогічної практики. І саме над виконанням цих завдань була зосереджена робота студентів і викладачів.

Варто зазначити, що педагогічна практика для студентів – це не лише серйозний досвід їх професійної діяльності, а й суттєва мотивація до майбутньої професії викладача. Вона є тим механізмом, який спонукає молодь до оволодіння професією, її становлення та досягнення успіхів в майбутньому.

Автор: Дробітько А.І., асистент кафедри професійної освіти (18.05.2020)