ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Захист кваліфікаційних робіт бакалавра на кафедрі будівництва

З 22 червня 2020 року продовжує свою роботу екзаменаційна комісія з атестації здобувачів вищої освіти – публічний захист кваліфікаційних робіт бакалавра 4 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Склад комісії: голова – директор ТОВ «Молодіжний житловий комплекс» Микола Картавцев; члени комісії: завідувач кафедри будівництва Мечислав Чеканович, доцент кафедри будівництва Олексій Янін, секретар комісії – старший викладач кафедри будівництва Світлана Романенко.

З вітальним словом до здобувачів вищої освіти та членів Екзаменційної комісії звернулася декан факультету Валерій Артюшенко, який побажав студентам успіху у захисті кваліфікаційних робіт.

Комісія відзначила актуальність тем проєктів житлових будинків, будівель офісного призначення, розважальних центрів й інших об’єктів та достатню теоретичну базу обґрунтування проєктних рішень і аналітичних розрахунків, зв’язок проєктів з будівельною практикою.

У ході виконання кваліфікаційної роботи бакалавра та її захисту студенти продемонстрували вміння розв’язувати складні розрахунковіі задачі та практичні проблеми проєктування, які характеризуються комплексністю у сфері будівництва.

Бажаємо успішних захистів кваліфікаційної роботи бакалавра та присвоєнням освітньої кваліфікації «Бакалавр з будівництва та цивільної інженерії»! Бажаємо освітнього розвитку та вступу до магістратури.

 

Привітання здобувачів з початком захисту кваліфікаційних робіт бакалавра від декана факультету Артюшенка В.В.

 

Захист кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти Саніна Віталія

Автор: Андрієвська Яніна Павлівна (24.06.2020)