ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Дарунок під ялинку

До фонду наукової бібліотеки  ХДАЕУ  надійшли  в дар книги від завідувача кафедри, доктора сільськогосподарських наук, професора Пічури Віталія Івановича.

Ця література буде корисною  для фахівців і виконавців у сфері земельних відносин, екології та природних ресурсів, аграрної та водної політики, аспірантів та студентів природничих спеціальностей.

Для ознайомлення з новинками літератури просимо завітати до читальної зали. 

 

Пічура В.І. Басейнова організація природокористування на водозбірній території транскордонної річки Дніпро. Монографія. Херсон: «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020. 380 с.

Монографію присвячено теоретико-методологічному обґрунтуванню басейнової організації природокористування на основі позиційно-динамічних, адаптивно-ландшафтних, геосистемних принципів. Розроблена та апробована авторська методологія та методики дослідження басейнових ландшафтних структур. Представлені результати оцінки екологічного стану й комплексного великомасштабного просторово-часового моделювання ситуації в басейні Дніпра із застосуванням багатомірної статистики та нейротехнологій, геоінформаційних систем і технологій дистанційного зондування Землі. Робота є результатом наукових досліджень, проведених в рамках наукового проекту молодих вчених «Стратегія геосистемно-басейнової організації природокористування на водозбірній території транскордонної річки Дніпро»

Атлас екологічного стану басейну ріки Дніпро / В. І. Пічура. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 36 с.

Атлас містить картографічно-описові результати оцінки екологічного стану й комплексного великомасштабного просторово-часового моделювання ситуації в басейні Дніпра із застосуванням геоінформаційних систем ітехнологій дистанційного зондування Землі. Робота є результатом наукових досліджень, проведених в рамках наукового проекту молодих вчених «Стратегія геосистемно-басейнової організації природокористування на водозбірній території транскордонної річки Дніпро»

 

 

 

Автор: Смирнова І.О. (29.12.2020)