ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Кафедра гідротехнічного будівництва, водної та електричної інженерії

 

ауд. 307 - корпусу ГМФ ХДАЕУ - кабінет завідувача кафедри
ауд. 307 - лаборантська
ауд. 307 - кабінет викладачів
 

 

Корпоративна пошта:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік заснування кафедри - 1950 рік

 

Основне призначення кафедри - підготовка висококваліфікованих фахівців-гідротехніків за освітньою програмою першого рівня вищої освіти «Бакалавр» та освітньо-професійною програмою другого рівня вищої освіти «Магістр» для галузі Гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій та підготовка висококваліфікованих фахівців-електриків за освітньою програмою першого рівня вищої освіти «Бакалавр» для галузі Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка шляхом використання сучасних методів і технологій навчання за професійним, гуманітарним і соціальним напрямами з урахуванням новітніх досягнень науки і техніки, виконання наукових досліджень з питань розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу, охорони навколишнього середовища в зоні зрошення, підвищення ефективності діючих систем електропостачання підприємств, проектування систем управління енергоспоживанням. 

Кафедра нагороджена Почесною грамотою Голови Держводагенства України за досягнуті успіхи в науковій роботі, розробку і впровадження інноваційних науково-технічних розробок у виробництво, підготовку висококваліфікованих інженерів для водного господарства і відкриття нової спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології».

 

Викладачі та співробітники кафедри гідротехнічного будівництва,

водної  та електричної інженерії

Волошин Микола Миколайович (Mykola Voloshyn) – в. о. завідувача кафедри, кандидат технічних наук, доцент, помічник декана факультету з навчальної роботи; член науково-методичної комісії з будівництва та інженерії, підкомісії спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. Член наглядових рад: БУВР нижнього Дніпра; БУВР річок Приазов'я; БУВР річок Причорномор’я.

Кількість наукових і навчально-методичних праць – 190, з них 2 - монографії, 1 - словник – довідник, більше 125 – у фахових виданнях, з них 4 – включені до наукометричних баз.

Тематика науково - дослідної роботи: «Розробка та дослідження конструкцій і технологій, що знижують енергоємність і підвищують надійність водогосподарських об’єктів».

Викладає дисципліни: «Насоси і насосні станції», «Водопостачання і водовідведення», «Гідротехнічні споруди», «ГТС спеціального призначення», «Моделювання ґрунтових та гідрологічних процесів».

Ідентифікатор автора SCOPUS: 58019523400 

Профіль Google Scholar: Микола Волошин

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0003-0467-1963

Корпоративна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кузьмич Людмила Володимирівна (Lyudmyla Kuzmych) – доктор технічних наук, професор, експерт МОН з експертизи проєктів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за напрямом «Охорона навколишнього середовища», експерт Національного фонду досліджень України, делегат Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC), академічний радник Інженерної академії України, член міжнародної спілки «Women in technology»

Кількість наукових і навчально-методичних праць – 200 з них 4 навчальних посібника, 3 монографії, 10 патентів, 19 статей, що включено до наукометричних баз Scopus (h=8) та Web of Science Core Collection (h=3).

Тематика науково - дослідної роботи: «Наукові засади законодавчого врегулювання питань реформування системи управління водними ресурсами та ефективного використання меліорованих земель»;. «Дослідити процеси формування та розробити науково-методологічні засади управління водним режимом ґрунтів на меліорованих землях в сучасних умовах господарювання та змін клімату»

Викладає дисципліни:«Методологія та методи наукових досліджень», «Технологія успішного працевлаштування», «Експертиза гідротехнічних та водогосподарських проектів»

Ідентифікатор автора SCOPUS: 57192956583

Профіль Google Scholar:Людмила Кузьмич

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0003-0727-0508

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ладичук Дмитро Олександрович (Dmytro Ladychuk) – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Doctor of Philosophy of agricultural sciences,  співзасновник Незалежної громадської екологічної ради Херсонської області, Відмінник освіти України, заступник головного редактора наукового фахового видання України "Таврійський науковий вісник" (Вип. 100 - 109), експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Кількість наукових та науково-методичних праць – більше 300, з них 16 монографій, 19 навчальних посібників. Має 9 патентів на винахід, 4 з котрих впроваджені у науковій та виробничій сфері

Тематика науково-дослідної роботи: Дослідження факторів впливу на сталий розвиток агропромкомплексу Південно-Дніпровського регіону регіональних техногенних змін гідрогеологічних та агроекологічних умов.

Викладає дисципліни: «Технологія будівництва та реконструкції гідротехнічних та водогосподарських об’єктів», «Організація і технологія будівництва водогосподарських об’єктів», «Проектування гідротехнічних та водогосподарських об’єктів», «Інженерна геологія», «Метрологія і стандартизація», «Рибогосподарська гідротехніка з основами геодезії».

Ідентифікатор автора Web of Science: AAW-5668-2021

Профіль Google Scholar: Дмитро Ладичук

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0002-5729-2521

Корпоративна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Шапоринська Наталя Миколаївна

(Shaporynska Natalia) –кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць –  понад 160.

Тематика НДР: Розробка та дослідження впливу гідротехнічних об’єктів на стан водних і земельних ресурсів в зоні зрошення України.

Викладає дисципліни: «Географічні системи і технології у водному господарстві», «Управління інженерними проектами з основами системного аналізу», «Управління водними ресурсами», «САПР водогосподарських об’єктів». «ГІС і Бази даних».

Ідентифікатор автора WebofScience: AAW-5678-2021

Профіль GoogleScholar: Наталя Шапоринська

Ідентифікатор автора ORCID0000-0002-3015-8373

Корпоративна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Заводянний Віктор Володимирович (Viktor Zavodyannyi) – кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 79, з них 5 – включені до наукометричних баз Scopus

Тематика НДР: Кристалічна структура неорганічних сполук, методика викладання фізики

Викладає дисципліни:«Фізика», «Біофізика», «Фізика з основами біофізики рослин», «Архітектурна та будівельна фізика», «Фізика з основами радіоелектроніки».

Ідентифікатор автора SCOPUS: 57209569948

Ідентифікатор автора Web of Science: 3397920

Профіль Google Scholar: Віктор Заводянний 

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0002-8224-8215

Корпоративна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Зубенко Валентина Олександрівна (Valentina Zubenko)– кандидат технічних наук, доцент. 

Кількість наукових і навчально-методичних праць – 91 публікація, з них 75 – наукового та 16 – навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях: 56 – у фахових виданнях, з них 3 – включені до наукометричних баз Scopus,  1 – навчальний посібник,

Тематика науково - дослідної роботи: «Методи побудови і декодування каскадно-кодових конструкцій з покращеними властивостями»

Викладає дисципліни«Основи інформаційних систем», «Поновлювальні та альтернативні джерела енергії», «Вступ до фаху», «Інфраструктура енергоринку»,  «Енергетичний аудит», «Комп`ютерна графіка в гідротехнічному будівництві».

Ідентифікатор автора Scopus: 56471650800

Профіль Google Scholar: Валентина Зубенко, Valentina Zubenko

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0002-8401-755X

Корпоративна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кравченко Володимир Іванович (Volodymyr Kravchenko) – кандидат технічних наук, доцент, член ради факультету архітектури та будівництва.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – понад 110, з них 2 монографії, 1 навчальний посібник, 1 стаття включена до наукометричної бази Web of Science, 4 авторські свідоцтва на винахід, 4 патенти

Тематика НДР: Проблематика енергозбереження, водопостачання та водоочистки.

Викладає дисципліни: Технічна механіка рідини і газу”, “Меліоративна та будівельна техніка”, “Будівельна механіка”, “Гідравліка”, “Будівельне матеріалознавство”

Ідентифікатор дослідника Web of ScienceGQQ-2577-2022

Профіль Google Scholar: Володимир Кравченко

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0003-2245-7194

Корпоративна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Литвиненко Віктор Миколайович (Viktor Litvinenko) - кандидат технічних наук, доцент.

Кількість наукових  та навчально-методичних праць – понад 200, з них 5 монографій, 1 стаття в базах цитування, 2 статті в зарубіжних виданнях, 44 статті в фахових журналах України,  16 авторських  свідоцтв на винахід, 8 патентів на корисну модель. 7 авторських свідоцтв та  4 патенти впроваджені у виробництво.

Тематика НДР: Дослідження і розробка технологій напівпровідникових  структур і їх застосування для створення електронних приладів.

Викладає дисципліни: «Автоматизоване управління енергетичними об′єктами», «Основи електроніки», «Основи електропостачання», «Теоретичні основи електротехніки», «Електричні системи та мережі».

Ідентифікатор автора SCOPUS: 57211296694

Профіль Google Scholar: Виктор Литвиненко

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0002-9425-5551

Корпоративна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Рагулін Сергій Володимирович (Serhii Rahulin) – кандидат технічних наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 47, з них 41 – наукового та 6 – навчально-методичного характеру, з них 2 – включені до наукометричних баз Scopus

Викладає дисципліни:« Гідравліка і теплотехніка», «Комп`ютерна та цифрова грамотність», «Електротехнічні матеріали», «Стандартизація та сертифікація техніки та обладнання», «Теорія механізмів і машин».

Ідентифікатор автора SCOPUS: 57210363819

Профіль Google Scholar: Sergey Ragulin

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0001-8955-0380

Корпоративна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нерода Вікторія Миколаївна – старший лаборант

Корпоративна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Історична довідка кафедри

Види досліджень і робіт кафедри

Наукові досягнення кафедри

Навчально-методичне забезпечення кафедри

Держбюджетні та наукові теми кафедри

Матеріально-технічна база кафедри

Тематика досліджень для виконання кваліфікаційних робіт

Міжнародна діяльність кафедри

Основні публікації кафедри гідротехнічного будівництва,
водної та електричної інженерії

Соціальна активність і профорієнтаційна робота викладачів кафедри

Конференції кафедри

Наукові гуртки здобувачів вищої освіти

Основні навчальні дисципліни кафедри