ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій

Кафедра гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій 
Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою ХДАУ
ауд. № 307 корпусу ВГБЗ
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік заснування

1967 рік

Призначення кафедри

Основне призначення кафедри - підготовка висококваліфікованих фахівців-гідротехніків за освітньою програмою першого рівня вищої освіти «Бакалавр» та  освітньо-професійною програмою другого рівня вищої освіти  «Магістр» для галузі гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій шляхом використання сучасних методів і технологій навчання за професійним, гуманітарним і соціальним напрямами з урахуванням новітніх досягнень науки і техніки,     виконання наукових досліджень з питань розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу та охорони навколишнього середовища в зоні зрошення.

Склад кафедри

Завідувач кафедри – к.с.-г.н., доцент Шапоринська Н.М.
Професори –д.с.-г.н. Васюта В.В., д.т.н. Ковальчук В.П., к.с.-г.н. Морозов В.В.
Доценти:  к.т.н. Волошин М.М., к.с.-г.н. Ладичук Д.О., к.с.-г.н. Волочнюк Є.Г., Кузьменко В.Д.
Старший викладач: к.т.н. Нестеренко О.М.
Асистенти: к.с.-г.н. Подмазка О.В., Ситнік І.В.
Старший лаборант Шеховцова В.М. 
Лаборант:  Жолобак Т.С.

Шапоринська Наталя Миколаївна – завідувач кафедри,  кандидат сільськогосподарських  наук, доцент. Очолює кафедру з 2016 року. Член первинної профспілкової організації ДВНЗ «ХДАУ». Голова профбюро факультету ВГБЗ. Член правління Херсонського обласного осередку Міжнародної громадської організації «Україна-Польша-Німеччина». Голова наукової ради Херсонська обласна організація Всеукраїнської  екологічної ліги (ВЕЛ).

Кількість наукових та науково-методичних праць -  103, з них – 29 наукових та 25 навчально-методичного характеру, в тому числі 16 у фахових виданнях, 9 навчальних посібника, збірник задач (сім з яких захищені авторськими свідоцтвами України).

Тематика НДР: «Застосування ГІС-технологій в агросфері».

Викладає дисципліни: «Інформаційні системи управління водними ресурсами», «Прогнозування та регулювання стану водогосподарських об’єктів», «Математичні методи і моделювання в розрахунках ГТС на ЕОМ», «Просторове моделювання у водному господарстві», «Географічні системи і технології у водному господарстві», «Комунікативна культура і мотивація в системі трудових та наукових відносин», «Географічні інформаційні системи»,  «Інформаційні технології», «Інформаційні системи в агрономії», «Основи ГІС в науках про Землю», «Метрологія і стандартизація», «ГІС і бази даних»

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=7ePXoOoAAAAJ&hl=ru

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Волошин Микола Миколайович - кандидат технічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри, заступник декана факультету з навчальної роботи.

Кількість наукових та науково-методичних праць  - 80 з них 2 монографії, 2 навчальних посібника.

Тематика НДР: «Дослідження ефективності роботи насосних станцій та використання альтернативних джерел енергії у водній інженерії».

Викладає дисципліни:  «Насоси та насосні станції», «Гідравлічні та аеродинамічні машини», «Гідротехнічні споруди», «Меліоративні та ГТС», «ГТС спеціального призначення», «Водопостачання і водовідведення», «Гідроенергетика та альтернативні джерела енергії», «Теплогазопостачання та вентиляція», «Моделювання грунтових та гідрологічних процесів», «Гідротехнічні споруди».

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=aaqrU38AAAAJ&hl=ru

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Морозов Володимир Васильович – кандидат сільськогосподарських наук, професор, керівник наукової школи еколого-меліоративних технологій.

Кількість наукових та науково-методичних праць  - понад 500, з них 32 монографій, 23 навчальних посібника.

Тематика НДР: «Розробка і впровадження технологій раціонального управління водними і земельними ресурсами».

Викладає дисципліни: «Географічні інформаційні системи у землеробстві», «Управління водними і земельними ресурсами», «Управління інженерними проектами», «ГІС в ландшафтних меліораціях», «Ландшафтні меліорації», «Методологія та методи наукових досліджень», «Меліоративна гідрогеологія», «Управління інженерними проектами у ВГО».

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Y_miENAAAAAJ&hl=ru

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Васюта Володимир Вікторович - доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, доцент.

Кількість наукових та науково-методичних праць - 63, з них

1 монографій та 1 навчальний посібник.

Тематика НДР: «Реконструкція гідротехнічних споруд та підвищення ефективності систем краплинного зрошення».

Викладає дисципліни: «Гідротехнічні споруди», «Управління водними ресурсами», «Основи технічної експлуатації водогосподарських систем та споруд», «Сучасні технології будівництва гідротехнічних споруд», «Гідротехнічні споруди спеціального призначення», «Моделювання грунтових та гідрологічних процесів».

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Ладичук Дмитро Олександрович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових та науково-методичних праць - 220, з них

3 монографії, 6 навчальних посібників.

Тематика НДР: «Дослідження факторів впливу на сталий розвиток агропромкомплексу Південно-Дніпровського регіону регіональних техногенних змін гідрогеологічних та агроекологічних умов».

Викладає дисципліни: «Основи системного аналізу», «Ландшафтні меліорації», «ГІС і бази даних», «Стандартизація та системний аналіз», «Технологія будівництва та реконструкції гідротехнічних та водогосподарських об’єктів», «Патентознавство та інтелектуальна власність», «Організація і технологія будівництва водогосподарських об’єктів», «Геостандартизація», «Системний аналіз в геоекології», «Основи стандартизації», «Метрологія і стантартизація», «Метрологія і сертифікація вимірювальних приладів», «Метрологія стандиртизація та системний аналіз», «Метрологія, стандартизація та сертифікація в землеустрої», «Технологія будівництва водогосподарських об'єктів», «Проектування гідротехнічних та водогосподарських об’єктів».

Профіль Google Scholar:

 https://scholar.google.com.ua/citations?user=jDaBE1EAAAAJ&hl=ru

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Волочнюк Євгеній Георгійович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 113, з них 8 монографій, 8 навчальних посібників.

Тематика НДР: «Управління якістю поливної води»

Викладає дисципліни: «Сільськогосподарські меліорації», «Комплексні меліорації», «Інвестиційно-інноваційна діяльність у водному господарстві», «Інвестиційно-інноваційна діяльність в будівництві», «Експлуатація гідротехнічних та водогосподарських об’єктів», «Технології мікрозрошення», «Краплинне зрошення», «Проектні кошториси», «САПР в будівництві».

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Кузьменко Владислав Дмитрович – доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 100, з них – 45 наукових та 60 навчально-методичного характеру, в тому числі 20 у фахових виданнях.

Тематика НДР: "Розробка раціональних режимів зрошення та елементів техніки поливу сільськогосподарських культур".

Викладає дисципліни: «Основи гідротехічних  меліорацій», «Меліоративна та будівельна техніка», «Гідравліка», «Сільськогосподарські меліорації (спецкурс)», «Зрошувальні меліорації», «Проектно-вишукувальні роботи у водній інженерії», «Основи гідромеліорацій».

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

   

Ситнік Ірина Валентинівна – асистент.

Кількість наукових та науково-методичних праць  - 12.

Тематика НДР: «Екологізація системи землекористування в умовах зрошення».

Викладає дисципліни: 

Викладає дисципліни: «Комп’ютерна графіка», «Сучасні комп’ютерні технології», «Комп'ютерна графіка в землеустрої», «Сучасні комп’ютерні технології та комп’ютерна графіка у будівництві», «САПР в будівництві», «САПР водогосподарських об'єктів», «Комп’ютерна графіка в гідротехнічному будівництві», «Комп'ютерна графіка в будівництві». 

Профіль Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=f6pRCa8AAAAJ

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Шеховцова Вікторія Миколаївна– старший лаборант

 

 

Жолобак Тетяна Сергіївна – лаборант.

На кафедрі впродовж 1967-2017 рр. працювали: Філіппов Микола Осипович -кандидат технічних наук, доцент; Маковський Віталій Йосипович- кандидат  технічних наук, доцент; Рудь Анатолій Михайлович - к.т.н., доцент; Колотигіна Тетяна Глібовна – старший викладач; Ткаченко Борис Миколайович – старший викладач; Корнбергер Володимирі Глібович – к.с.-г.н., с.н.с.; Рибалко Лідія  Степанівна – асистент;  Водоп’янова Ада Ісааківна – асистент; Водоп'янов Анатолій Павлович – асистент; Мілінський Юрій Миколайович – старший викладач; Зісер Вадим Йосипович – ст. викладач; Нежлукченко Валентин Михайлович – к.т.н., доцент; Задорожний Андрій Іванович - к.т.н., доцент; Строгий Микола Миколайович - к.т.н., доцент; Буркун Тетяна Дмитрівна – асистент; Отрищенко Ірина Михайлівна-асистент.


Основні навчальні дисципліни  кафедри:

Водні ресурси, їх використання та охорона
Водопостачання та водовідведення
Вплив гідротехнічних об’єктів на навколишнє середовище
Вступ до спеціальності
Географічні інформаційні системи
Географічні інформаційні системи у землеробстві
Геостандартизація
Гідравлічні і аеродинамічні машини
Гідрологія
Гідротехнічні споруди
Гідротехнічні споруди спеціального призначення
ГІС в ландшафтних меліораціях
ГІС і бази даних
ГІС і технології у водному господарстві
ГІС у лісовому господарстві
Екологічна експертиза водогосподарських об’єктів
Експлуатація гідротехнічних та водогосподарських об’єктів
Експлуатація ГМС
Експлуатація і автоматика на водогосподарських об’єктах
Зрошувальні меліорації
Інвестиційно-інноваційна діяльність в будівництві
Інвестиційно-інноваційна діяльність у водному господарстві
Інженерна гідрологія та регулювання стоку
Інженерний захист територій від шкідливої дії вод
Інформаційні системи в агрономії
Інформаційні технології
Комп’ютерна графіка
Комплексні меліорації
Комп'ютерна графіка в землеустрої
Краплинне зрошення
Ландшафтні меліорації
Ландшафтознавство
Математичні методи розв'язання інженерних задач
Меліоративна гідрогеологія
Меліоративні та гідротехнічні споруди
Меліорація земель
Методологія та методи наукових досліджень
Методологія, стандартизація та системний аналіз
Метрологія, стандартизація та сертифікація в землеробстві
Моніторинг водогосподарських об’єктів та інженерний захист територій
Насоси та насосні станції
Насосні та повітродувні станції
Організація і технологія будівництва водогосподарських об’єктів
Основи автоматики та АВП
Основи гідромеліорацій
Основи системного аналізу
Основи стандартизації
Патентознавство та інтелектуальна власність
Проектування гідротехнічних та водогосподарських об’єктів
Просторове моделювання
Просторове моделювання у водному господарстві
Рибогосподарська гідротехніка з основами геодезії
САПР водогосподарських об’єктів
САПР у будівництві
Системний аналіз в геоекології
Сільськогосподарські меліорації
Сучасні комп’ютерні технології
Сучасні комп’ютерні технології та комп’ютерна графіка у будівництві
Сучасні технології будівництва гідротехнічних споруд
Теплогазопостачання та вентиляція
Технології мікрозрошення
Технологія будівництва водогосподарських об’єктів
Технологія будівництва та реконструкції гідротехнічних та водогосподарських об’єктів
Управління інженерними проектами
Управління проектами у водному господарстві

 

Держбюджетні наукові теми кафедри:

Співробітники кафедри протягом 2010-2018 рр. проводять дослідження з питань удосконалення методів проектування та конструктивних рішень елементів гідротехнічних та гідромеліоративних систем, водопостачання і водовідведення з використанням сучасних досягнень науки і техніки.

На замовлення Міністерства аграрної політики та продовольства України колектив кафедри виконує комплексну наукову роботу: "Розробка та дослідження конструкцій і технологій гідротехнічного будівництва, що знижують енергоємність і підвищують надійність водогосподарських об’єктів" (реєстраційний № 0105V000250).

На замовлення Міністерство освіти і науки України виконуються дослідження на тему «Інноваційне  відновлення, модернізація та розвиток зрошення у Південному регіоні України», номер державної реєстрації НДР 0117U000148 (2017-2019 рр.).

На кафедрі і в проблемній НД лабораторії екомоніторингу виконується міжнародний науково-технічний проект: “Розробити (вдосконалити) і поетапно впровадити науково - обґрунтовані норми водоспоживання і водовідведення з урахуванням якості вод, а також методи забезпечення нормованого екологічного безпечного водокористування в галузях агропромислового комплексу країн СНД” номер Держреєстрації 0108U000144. (2005-2020 рр.).


Дорадча діяльність кафедри

Викладачі кафедри надають консультаційні послуги для працівників водогосподарської галузі з питань гідротехнічного будівництва, водної інженерії, водних технологій, контролю та управління технологічними процесами в системах зрошення, водопостачання і водовідведення, комплексних меліорацій, застосування ГІС-технологій в управлінні водними і земельними ресурсами.

 Експерти-дорадники:

к.с-г.н., доцент Шапоринська Н.М., к.т.н., доцент Волошин М.М., к.с-г.н., доцент Ладичук Д.О., к.с-г.н., доцент Волочнюк Є.Г., доцент Кузьменко В.Д., к.т.н. Нестеренко О.М., к.с.-г.н. Подмазка О.В.

Основні наукові досягнення кафедри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впровадження

Розробка рекомендацій щодо поліпшення якості поливної води на Інгулецькій зрошувальній системі (Морозов В.В., Козленко Є.В., Безніцька Н.В.).
Розробка і впровадження геоінформаційних систем і технологій (ГІС-технологій) та дистанційного зондування землі (ДЗЗ) в практику водокористування (Морозов В.В., Шапоринська Н.М., Ладичук Д.О., Безніцька Н.В.).
Технологія нормованого ресурсо-природозберігаючого водокористування на рисових зрошувальних системах (Морозов В.В.)
Оптимізація водно-сольового режиму зрошуваних земель на півдні України на фоні горизонтального дренажу (Морозов В.В., Ладичук Д.О.).
Дослідна перевірка та впровадження інформаційної системи оперативного планування зрошення «ГІС-Полив» у господарствах Херсонської області (Морозов В.В.).
Впровадження ГІС-технологій в управління водними і земельними ресурсами на зрошувальних систем півдня України (Морозов В.В., Ладичук Д.О., Шапоринська Н.М. та ін.).
Позитивне рішення на винахід Водовипуск для краплинного зрошення багаторічних насаджень (Ладичук Д.О.)
Методика оцінки зміни стану та прийняття рішень для захисту територій від підтоплення та затоплення (П.І.Ковальчук, С.А.Шевчук, В.П.Ковальчук, В.Д.Кузьменко, О.М. Нестеренко)

1. «Пристрій для осушення і шліфування насіння томата». Впроваджено у Інституті землеробства південного регіону НААН.
2.. «Експрес-метод визначення мінералізації поливної води». Впроваджено у МКП «ВУВКГ».
3. «Технології вирощування томата на краплинному зрошенні». Впроваджено у СВАТ «Обрій».
4. «Технології вирощування цибулі ріпчастої на краплинному зрошенні» ФГ «Чайка».
5. «Режим зрошення цибулі ріпчастої на краплинному зрошенні». ДП ДГ «База Херсонська».
6. Розроблені і впроваджені Концепція і Програма комп'ютеризації ХДАУ (2000-2010 рр., керівник – професор В.В.Морозов);
7. Розроблена і впроваджена в ХДАУ та аграрних і водогосподарських ВНЗ України магістерська програма «Геоінформаційні технології в управлінні водними і земельними ресурсами» (2005-2010 рр., керівник – професор В.В.Морозов);
8. Розроблені і впроваджені в сільське господарство регіону Сухого Степу України еколого-меліоративні технології:
9. вирощування рису з врахуванням вимог охорони навколишнього середовища (розробка з Інститутом рису НААНУ, 2004-2010 рр., (Морозов В.В., Корнбергер В.Г. та ін.);
10. нормованого ресурсозберігаючого водокористування при вирощуванні рису (з Інститутом рису НААНУ, 2008-2010 рр., Морозов В.В., Корнбергер В.Г. та ін.);
11. покращення якості води Інгулецької зрошувальної системи (Морозов В.В., Волочнюк Є.Г., Нежлукченко В.М., Козленко Є.В., Ченіна Н.О.);
12. формування оптимального меліоративного режиму темнокаштанових зрошуваних ґрунтів на фоні горизонтального дренажу в умовах Краснознам'янської зрошувальної системи (Морозов В.В., Булигін О.І., Ладичук Д.О.);
13. вдосконалення геоінформаційної системи еколого-агромеліоративного моніторингу зрошуваних ґрунтів (Морозов О.В., Полухов А.Я.);
14. експрес-методи прогнозування показників родючості ґрунтів (Морозов В.В., Пічура В.І.).
15.Технологія використання дренажно-скидних вод рисових зрошувальних систем (Морозов В.В., Дудченко К.В.).
16. Методика оцінки зміни стану та прийняття рішень для захисту територій від підтоплення та затоплення (П.І.Ковальчук, С.А.Шевчук, В.П.Ковальчук, В.Д.Кузьменко, О.М. Нестеренко)

Місця проходження практик:

 1. Херсонське обласне виробниче управління водних ресурсів
 2. Каховська гідрогеолого-меліоративна експедиція
 3. ТОВ «Миколаїв-водпроект»
 4. Управління головного Каховського магістрального каналу
 5. Управління Північно-Кримського каналу
 6. ВАТ  "Миколаїв- водпроект"
 7. Дарївська ПМК-143 ВАТ «Південь Інвестбуд»
 8. ДП БМУ-96 ВАТ "Укрводбуд"
 9. Командне товариство науково-впроваджувальна фірма "Нові технології"
 10. ДП "Херсонський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"
 11. ТОВ «Антей-Люкс»
 12. Каховське міжрайонне управління водного господарства
 13. ТОВ АТФ «Агро Діло»
 14. Інститут рису НААН України
 15. Херсонський обласний центр з гідрометеорології
 16. Інститут зрошуваного землеробства НААНУкраїни,
 17. Каховська гідрогеолого-меліоративна експедиція
 18. Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи
 19. Виробниче управління водопровідно - каналізаційне господарство
 20. ТОВ «Проектний та науково - дослідний інститут по газопостачанню, теплопостачанню та комплексному благоустрою міст і селищ України»УкрНДІнжроект – Південь»
 21. Державне підприємство Дослідне господарство "Асканійське"
 22. Краснознам'янське  управління зрошувальних мереж
 23. Приморське управління водного господарства
 24. Державне підприємство геодезії, картографії та кадастру
 25. ДП «Херсонгеоінформ»
 26. Олешківськe міжрайонне управління водного господарства
Лабораторії кафедри:
 1. Лабораторія ЕГДА
 2. Лабораторія ГТС
 3. ГІС-технології у водній інженерії
 4. Загально-кафедральна лабораторія
 5. Лабораторія автоматизації гідромеліоративних систем
 6. Лабораторія с.-г. меліорацій
 7. Лабораторія водопостачання і водовідведення
 8. Лабораторія насосів та насосних станцій

Міжнародна діяльність
кафедри

На кафедрі, у співпраці з ХДУ, ХНТУ та університетами Франції, Швеції, Шотландії були розроблені і впроваджені 3 міжнародних науково-технічних проекту TEMPUS:
1. TEMPUS Tacis IB JEP 22045 2001 «Land reform and land market development in the Ukraine».
2. Tempus CD-JEP 25215-2004 «Geographic Information Systems in Agrarian Universities (GISAU)».
3. Tempus JEP-27247-2006 «ICT based learning and personal development services for students (CLIP)».
На кафедрі і в НД проблемній лабораторії екомоніторингу виконується міжнародний науково-технічний проект “Розробити (вдосконалити) і поетапно впровадити науково - обґрунтовані норми водоспоживання і водовідведення з урахуванням якості вод, а також методи забезпечення нормованого екологічного безпечного водокористування в галузях агропромислового комплексу країн СНД” номер Держреєстрації 0108U000144. (2005-2020 рр.).

 

МАН (мала академія наук)

Співробітники кафедри організовують і приймають активну участь у проведені навчально – профорієнтаційних «круглих столів» з учнями Херсонських шкіл (21 школа) протягом останніх 5 років. Разом зі школярами працюють над розробкою науково-дослідницьких робіт через секції МАН: Екологія, Агрономія, Геологія, Географія за різноплановою тематикою, керівниками яких на кафедрі є: доценти Ладичук Д.О., Шапоринська Н.М., ст. викладач Нестеренко О.М.

 

Студентські олімпіади

Викладачами кафедри на базі Херсонського ДАУ щорічно проводиться І етап Всеукраїнської олімпіади серед студентів технічних та аграрних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації з дисциплін: «Гідравліка» «Гідравлічні та аеродинамічні машини» «Сільськогосподарські меліорації», «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», «Гідротехнічні споруди».

Журі олімпіади  - завідувач кафедри,  доцент Шапоринська Н.М.; доцент Волошин М.М.; доцент Ладичук Д.О., доцент Кузьменко В.В., доцент  Васюта В.В доцент Волочнюк Є.Г., старший викладач Нестеренко О.М., асистент Подмазка О.В., асистент Безніцька Н.В.

Участь в  олімпіаді приймають студенти 4 курсу ФВГБЗ ХДАУ.

Переможці І етапу приймають участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади, який проводиться у ВНЗ України.

 

Нагороди викладачів кафедри

1. Почесна грамота Голови Держводагенства України кафедрі за досягнуті успіхи в науковій роботі, розробку і впровадження інноваційних науково-технічних розробок у виробництво, підготовку висококваліфікованих інженерів для водного господарства і відкриття нової спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології».

2. Морозов В.В. – Заслужений працівник освіти України, відзнака МОН «Відмінник освіти України», Орден «За заслуги» III ступеню,  нагруд-ний знак «Почесний працівник Державного комітету України по водному господарству», відзнака Мінагрополітики України «Знак Пошани», лауреат Державної премії АР Крим, грамота Херсонського Єпархіального управління Української Православної церкви і Митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна.

3. Шапоринська Н.М., Волошин М.М., Нестеренко О.М. - почесною грамотою ДВНЗ «ХДАУ» з нагоди Дня працівника водного господарства та особистий внесок в підготовку ліцензійної справи з відкриття спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» нагороджені НПП кафедри ГТС.

4. Ладичук Д.О. - відзнака МОН України «Відмінник освіти України», Почесна грамота голови обласної державної адміністрації, подяка Президента МАН України за високу професійну майстерність та успішну підготовку переможців Всеукраїнського інтерактивного конкурсу МАН-Юніор Дослідник, грамота начальника управління освіти Херсонської міської ради, за  плідну працю у справі підготовки юних науковців Малої академії наук та просвітницьку роботу серед закладів освіти м. Херсона з екологічного напряму.

5. Шапоринська Н.М. - подяка Департаменту агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації до Всесвітнього дня води.

6. Нестеренко О.М. – подяка Департаменту агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації до Всесвітнього дня води.

Матеріально-технічна база кафедри 

Проблемна науково-дослідна лабораторія еколого-меліоративного моніторингу агроекосистем сухостепової зони ім. проф. Д.Г.Шапошникова (зав. лабораторії – професор Морозов В.В.).
Лабораторія обчислювальної техніки, ауд. 213 (42 м2)
Кабінет геоінформаційних технологій № 312 – 67 м2
Лабораторія водопостачання і водовідведення №161 - 144м2
Лабораторія ГІС-АГРО №307 – 78 м2
Лабораторія насосів та насосних станцій №161 - 144м2
Лабораторія гідрології №167 – 380 м2, Полігон р.Чайка-2
Лабораторія Гідротехнічних споруд №167 - 325 м2
Лабораторія ЕГДА 72 м2
Лекційна зала №209 - 72 м2

Наукове і навчально-методичне забезпечення кафедри

 

Публікації кафедри гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій 2018-2019 р.

 

Шапоринська Наталя Миколаївна

 

1. Д.О. Ладичук, Н.М. Шапоринська, М.М. Волошин, В.Д. Ладичук. Метод визначення типовості антропогенного змінених ландшафтів для проектів меліоративного будівництва в степовій зоні України. Опублікування статті у фаховому журналі «Science and Education a New Dimension» VI(17), Issue 157 2018.

https://www.slideshare.net/SocietyforCulturalan/science-and-education-a-new-dimension-natural-and-technical-science-issue-157

2. Андрієнко І.О., Морозов О.В., Волошин М.М., Шапоринська Н.М., Морозов В.В., Морозова О.С. Cучасний стан та основні проблеми та перспективи розвику зрошення в Херсонській області. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та досягнення інженерних наук в галузі гідротехнічного будівництва та водної інженерії». 24-25 травня 2019 р. року Херсон, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет».

http://www.ksau.kherson.ua/files/konferencii/Збірник_наук_праць_міжн_конф_24.05.2019.pdf

3. Ладичук В.Д., Шапоринська Н.М. Особливості захисту урбанізованих ландшафтів Білозерського району Херсонської області від шкідливої дії вод. Зб. Регіональної студентської науково – практичної конференції «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» м. Херсон. 18-19 жовтня 2018 р. с. 13-17.

http://www.ksau.kherson.ua/news-2/konferenc-2.html?start=30

4. Мороз С.В.,Шапоринська Н.М. Використання ГІС – технологій в управлінні технологічними процесами при вирощуванні с.-г. культур. Зб. Регіональної студентської науково – практичної конференції «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» м. Херсон. 18-19 жовтня 2018 р. с. 21-23.

http://www.ksau.kherson.ua/news-2/konferenc-2.html?start=30

5. Ніколаєв І.С., Андрєйчук В.М., Кабін Е.В., Морозов В. В., Шапоринська Н.М. Моделювання і системний аналіз у сільському господарстві. Зб. Регіональної студентської науково – практичної конференції «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» м. Херсон. 18-19 жовтня 2018 р. с. 23-26.

http://www.ksau.kherson.ua/news-2/konferenc-2.html?start=30

6. Грицаєнко А.Г., Шапоринська Н.М. Техніко – економічне обгрунтування розвитку водного господарства Херсонської області. Зб. Регіональної студентської науково – практичної конференції «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» м. Херсон. 18-19 жовтня 2018 р. с. 39-42.

http://www.ksau.kherson.ua/news-2/konferenc-2.html?start=30

7. Бут О.О., Шапоринська Н.М., Подмазка О.В.  Розробка ресурсозберігаючої технології при вирощуванні овочевих культур Олешківського району Херсонської області. Зб. Регіональної студентської науково – практичної конференції «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» м. Херсон. 18-19 жовтня 2018 р. с. 68-70.

http://www.ksau.kherson.ua/news-2/konferenc-2.html?start=30

8. Артюшенко В.В., Морозов В.В., Шапоринська Н.М., Кузьменко В.Д. Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою ДВНЗ «ХДАУ»: історія спеціальних кафедр, декани, викладачі, видатні та відомі випускники. «Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою: минуле, сьогодні, майбутнє»: Збірник тез науково-практичної інтернет-конференції (Херсон, 15 квітня 2019 року). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. с. 6-13.

9. Морозов В.В., Шапоринська Н.М. Кафедра гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»: історія та сучасність. «Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою: минуле, сьогодні, майбутнє»: Збірник тез науково-практичної інтернет-конференції (Херсон, 15 квітня 2019 року). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. с. 104-112.

10. Ушкаренко В.О., Морозов В.В., Шапоринська Н.М., Морозов О.В. Історія еколого-меліоративної наукової школи Херсонського державного аграрного університету. «Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою: минуле, сьогодні, майбутнє»: Збірник тез науково-практичної інтернет-конференції (Херсон, 15 квітня 2019 року). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. с. 127-141.

 

Волошин Микола Миколайович

 

1. Voloshin Nikolay Nikolaevich. Optimization of irrigation norms and operative management of irrigation with paid water use. Volume 4. 81-94 с. Sciemcee Publishing” (м. Лондон, Великобританія) 2018. Web of Science; British Library, National Library of Scotland, National Library of Wales, Bodleian Libraries (Oxford), University Library (Cambridge), Library of Trinity College (Dublin), World Сat

http://www.sciemcee.org/library/books/london/sustainabledevelopmentofnationaleconomy/FLASH/index.html

2. Д.О. Ладичук, Н.М. Шапоринська, М.М. Волошин, В.Д. Ладичук. Метод визначення типовості антропогенного змінених ландшафтів для проектів меліоративного будівництва в степовій зоні України. Опублікування статті у фаховому журналі «Science and Education a New Dimension» VI(17), Issue 157 2018.

https://www.slideshare.net/SocietyforCulturalan/science-and-education-a-new-dimension-natural-and-technical-science-issue-157

3. М.М. Волошин. Управління поливами на основі екологічних вимог. Таврійський науковий вісник. Випуск -100. 2018.

http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/100_2018/part_2/33.pdf

4. Косова К.І. Волошин М.М. Оптимізація роботи Приморського управління водного господарства Херсонської області. Регіональної студентської науково – практичної конференції «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» м. Херсон. 18-19 жовтня 2018 р.

http://www.ksau.kherson.ua/news-2/konferenc-2.html?start=30

5. Страхов Ю.О. Волошин М.М. Наукове обґрунтування механізму впровадження басейнового принципу управління водними ресурсами в Херсонській області. Регіональної студентської науково – практичної конференції «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» м. Херсон. 18-19 жовтня 2018 р.

http://www.ksau.kherson.ua/news-2/konferenc-2.html?start=30

6. Питомець І.О. Волошин М.М. Види донних водовипусків для застосування на виробничо-експериментальних заводах по розведенню молоді частикових риб. Регіональної студентської науково – практичної конференції «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» м. Херсон. 18-19 жовтня 2018 р.

http://www.ksau.kherson.ua/news-2/konferenc-2.html?start=30

7. Коваленко К.С. Волошин М.М. Обґрунтування проекту реконструкції водопровідних мереж села Абрикосівка Великокопанівської сільської ради Олешківського району Херсонської області. Регіональної студентської науково – практичної конференції «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» м. Херсон. 18-19 жовтня 2018 р.

http://www.ksau.kherson.ua/news-2/konferenc-2.html?start=30

8. Толкачов В.Б. Волошин М.М. Оптимізація роботи насосної станції №11 Каланчацького управління водного господарства Херсонської області. Регіональної студентської науково – практичної конференції «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» м. Херсон. 18-19 жовтня 2018 р.

http://www.ksau.kherson.ua/news-2/konferenc-2.html?start=30

9. Волошина В.М. Волошин М.М. ПРОГНОЗ ЕКОЛОГІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО ВПЛИВУ БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАХОВСЬКОЇ ГЕС-2. Регіональної студентської науково – практичної конференції «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» м. Херсон. 18-19 жовтня 2018 р.

http://www.ksau.kherson.ua/news-2/konferenc-2.html?start=30

10. Волошин М.М., Волошина В.М., ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА У ПЛОДООЧІВНИЦТВІ ЯК НАПРЯМ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ. Міжнародна науково-практична конференція «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ДОРОБКИ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ВАЖІЛЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ» 14-15 березня 2019 року, м. Херсон ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет».

http://www.ksau.kherson.ua/news-2/konferenc-2.html?start=20

11. Волошин М.М. Використання інформаційних технологій для визначення додаткового чистого прибутку від зрошення різних сільськогосподарських культур. Міжнародна науково-практична конференція «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ДОРОБКИ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ВАЖІЛЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ» 14-15 березня 2019 року, м. Херсон ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет».

http://www.ksau.kherson.ua/news-2/konferenc-2.html?start=20

12. Волошина В.М. Волошин М.М. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПИТНОЇ ВОДИ – ЗДОРОВ`Я НАЦІЇ. Міжнародна науково – практична конференція «Вода для всіх» присвячену Всесвітньому дню води водних ресурсів. 21 березня 2019р. м. Київ.

https://drive.google.com/file/d/1CGAj4ors-dsdQ2G7f_ju04rjcZwfKGXi/view

13. Волошин М.М. очищення води в квартирі - СУЧАСНІ Схеми. Міжнародна науково – практична конференція «Вода для всіх» присвячену Всесвітньому дню води водних ресурсів. 21 березня 2019р. м. Київ.

https://drive.google.com/file/d/1CGAj4ors-dsdQ2G7f_ju04rjcZwfKGXi/view

14. Волошина В.М. Волошин М.М. УТИЛІЗАЦІЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ВИКОРИСТАННЯ НЕСКІНЧЕННИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ. Міжнародна науково-практична конференція «РОЛЬ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ В НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ», присвячену Всесвітньому дню Землі, 20 березня 2019р. м. Херсон ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет».

http://www.ksau.kherson.ua/files/konferencii/Збірка_тез_20%20березня%202019%20р.pdf

15. Волошин М.М. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ОПАДІВ ТА Вплив ЇХ на підтоплення ТЕРИТОРІЇ Інгулецького масиву Херсонської області.

http://naas.gov.ua/content/literatura/

16. Волошин М.М. Оптимізація водокористування на основі САПР в умовах проведення земельної реформи. Науково – практична конференція «Меліорація та водовикористання». Професійна підготовка кадрів – запорука збереження зрошуваного землеробства». 14 червня 2019 року в Мелітопольський технічній школі, Запорізька область м. Мелітополь.

http://mtsh.org.ua/about.htm

17. Бурдюг М.А., Волошин М.М. Застосування краплинного зрошення як доповнення до способу зрошення дощуванням. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та досягнення інженерних наук в галузі гідротехнічного будівництва та водної інженерії». 24-25 травня 2019 року Херсон, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет».

http://www.ksau.kherson.ua/files/konferencii/Збірник_наук_праць_міжн_конф_24.05.2019.pdf

18. Андрієнко І.О., Морозов О.В., Волошин М.М., Шапоринська Н.М., Морозов В.В., Морозова О.С. Сучасний стан та основні проблеми та перспективи розвику зрошення в Херсонській області. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та досягнення інженерних наук в галузі гідротехнічного будівництва та водної інженерії». 24-25 травня 2019 року Херсон, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет».

http://www.ksau.kherson.ua/files/konferencii/Збірник_наук_праць_міжн_конф_24.05.2019.pdf

19. Волошин М.М., Волошина В.М. Аналіз стану та використання водних ресурсів Херсонської області. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та досягнення інженерних наук в галузі гідротехнічного будівництва та водної інженерії». 24-25 травня 2019 року Херсон, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет».

http://www.ksau.kherson.ua/files/konferencii/Збірник_наук_праць_міжн_конф_24.05.2019.pdf

20. Волошин М.М. будівництво Енергозберігаючого будинку - досвід ЄС ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, КОНСТРУКЦІЇ ТА СПОРУДИ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ». 22 травня 2019 року Херсон, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет».

http://www.ksau.kherson.ua/news-2/konferenc-2/4027-2019-06-14-1k.html

21. Волошина В.М. Волошин М.М. «ЗЕЛЕНА АРХІТЕКТУРА» ЯК МЕХАНІЗМ ПОМ`ЯКШЕННЯ НАСЛІДКІВ ЗМІНИ КЛІМАТУ. II Міжнародна науково-практична конференція «ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ ЗЕМЛІ: НАСЛІДКИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ» 13-14 червня 2019 року, Херсон, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет».

http://www.ksau.kherson.ua/news-2/konferenc-2/4016-2019-06-10-1k.html

 

Морозов Володимир Васильович

 

1. Рокочинський А.М., Морозов В.В., Сташук В.А. та ін. Меліорація та облаштування Українського Полісся (колективна монографія) / за ред. д.с.г.н., професора, акад. НААН Я.М. Гадзала, член-кор. НААН, професора.- – Том 2. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018.-854с. (5.0 д.а.)

2. Адаптація агротехнологій до змін клімату: грунтово – агрохімічні аспекти: колективна монографія / за наук.ред. С.А. Балюка, В.В. Медведєва, Б.С. Носка. (Авторський колектив: Вожегова Р.А., Малярчук М.П., Морозов О.В., Морозов В.В., та ін.). Харків: Стильна типографія, 2018. 364 с.

3. Морозов В.В., Морозов О.В., Дудченко К.В., Корнбергер В.Г. ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД НА РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ. ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, КОНСТРУКЦІЇ ТА СПОРУДИ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ». Херсон, ХДАУ, с. 122-127.

http://www.ksau.kherson.ua/files/konferencii/ЗБІРНИК  Будівництво 2019СУПЕР.pdf

4. Сташук В.А., Морозов В.В. ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ НА ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та досягнення інженерних наук в галузі гідротехнічного будівництва та водної інженерії». 24-25 травня 2019 року Херсон, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». C.41-44

http://www.ksau.kherson.ua/files/konferencii/Збірник_наук_праць_міжн_конф_24.05.2019.pdf

5. Cташук В.А., Морозов В.В.,Морозов О.В., Козленко Є.В. ІНГУЛЕЦЬКА ЗРОШУВАЛЬНА СИСТЕМА: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та досягнення інженерних наук в галузі гідротехнічного будівництва та водної інженерії». 24-25 травня 2019 року Херсон, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». C.64-68

http://www.ksau.kherson.ua/files/konferencii/Збірник_наук_праць_міжн_конф_24.05.2019.pdf

6. Тхорик І.О., Морозов В. В.,Кузьменко В.Д.Меліоративне та економічне обгрунтування ресурсозберігаючих технологій зрошення с.-г. культур. Зб. Регіональної студентської науково – практичної конференції «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» м. Херсон. 18-19 жовтня 2018 р. с. 42-45.

http://www.ksau.kherson.ua/news-2/konferenc-2.html?start=30

7. Хижко С.С., Морозов В.В., Морозов О.В., Біднина І.О. Науково технічне обгрунтування меліоративних навантажень на землі Інгулецької зрошувальної системи. Зб. Регіональної студентської науково – практичної конференції «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» м. Херсон. 18-19 жовтня 2018 р. с. 72-75.

http://www.ksau.kherson.ua/news-2/konferenc-2.html?start=30

8. Кравчук В.П., Морозов В.В., Морозов О.В.Оптимізація управління та раціонального використання водних і земельних ресурсів в Чаплинському і Каланчацькому районах Херсонської області. Зб. Регіональної студентської науково – практичної конференції «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» м. Херсон. 18-19 жовтня 2018 р. с. 75-77.

http://www.ksau.kherson.ua/news-2/konferenc-2.html?start=30

9. Худолій Г.Г., Ляшенко Д.А., Морозов В.В., Морозов О.В., Захарова М.А. Стан лучно – каштанових слабосолонцюватих глеювих грунтів Херсонської області. Зб. Регіональної студентської науково – практичної конференції «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» м. Херсон. 18-19 жовтня 2018 р. с. 77-80.

http://www.ksau.kherson.ua/news-2/konferenc-2.html?start=30

10. Ніколаєв І.С., Андрєйчук В.М., Кабін Е.В., Морозов В. В., Шапоринська Н.М. Моделювання і системний аналіз у сільському господарстві. Зб. Регіональної студентської науково – практичної конференції «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» м. Херсон. 18-19 жовтня 2018 р. с. 23-26.

http://www.ksau.kherson.ua/news-2/konferenc-2.html?start=30

11. Артюшенко В.В., Морозов В.В., Шапоринська Н.М., Кузьменко В.Д.Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою ДВНЗ «ХДАУ»: історія спеціальних кафедр, декани, викладачі, видатні та відомі випускники. «Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою: минуле, сьогодні, майбутнє»: Збірник тез науково-практичної інтернет-конференції (Херсон, 15 квітня 2019 року). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. с. 6-13.

12. Андрієнко І.О., Морозов О.В., Волошин М.М., Шапоринська Н.М., Морозов В.В., Морозова О.С. Сучасний стан та основні проблеми та перспективи розвику зрошення в Херсонській області. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та досягнення інженерних наук в галузі гідротехнічного будівництва та водної інженерії». 24-25 травня 2019 року Херсон, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет».

http://www.ksau.kherson.ua/files/konferencii/Збірник_наук_праць_міжн_конф_24.05.2019.pdf

13. Морозов В.В., Морозов О.В., Ченіна Н.О., Козленко Є.В. Обгрунтування критеріїв якості поливної води для грунтів Інгулецького зрошуваного масиву //  Таврійський науковий вісник. – 2018. № 99. – С. 88-93.

14. Морозов О.В., Шепель А.В., Ісаченко С.О. Особливості формування гумусного стану темно – каштанових залишково слабо – і солонцюватих ґрунтів за різних систем обробітку // Таврійський науковий вісник. – 2018. № 100. – С. 245-252.

15. Морозов О.В., Морозов В.В., Пічура В.І., Безніцька Н.В. Формування показників родючості меліорованих ґрунтів в умовах регіональних змін клімату в Південному регіоні // Таврійський науковий вісник. – 2018. № 100. – С. 236-244.

16. Морозов О.В., Морозов В.В., Пічура В.І., Безніцька Н.В. Управління землями сільськогосподарського призначення з урахуванням балу бонітету // Агрохімія і ґрунтознавство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 1. Ґрунтознавство – 2018. – С. 209-211.

17. Морозов О.В., Ушкаренко В.О., Морозов В.В., Козленко Є.В. Оцінка еколого – меліоративного стану зрошуваних ґрунтів Інгулецького зрошуваного масиву за різних меліоративних навантажень //  Агрохімія і ґрунтознавство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 2. Меліорація, рекультивація, охорона ґрунтів, агрохімія, гумусовий стан, біологія ґрунтів, органічне землеробство – 2018. – С. 47-49.

18. Ісаченко С.О., Морозов О.В., Морозов В.В. Комплексна оцінка еколого-агромеліоративного стану земель за різних систем обробітку грунту. // Таврійський науковий вісник: Сільськогосподарські науки. – 2019. № 106. – С. 86-92.

19. Морозов О.В., Морозов В.В., Ісаченко С.О. Науково – методичні підходи щодо оцінки якості природної води для зрошення (на прикладі Каховської зрошувальної системи) // Водні ресурси: Сільськогосподарські науки. – 2019. № 4. – С. 42-52.

20. Морозов В.В., Шапоринська Н.М. Кафедра гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»: історія та сучасність. «Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою: минуле, сьогодні, майбутнє»: Збірник тез науково-практичної інтернет-конференції (Херсон, 15 квітня 2019 року). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. с. 104-112.

21. Вожегова Р.А., Морозов О.В., Морозов В.В., Дудченко К.В. Історичні аспекти наукового обґрунтування розвитку галузі рисівництва в Україні. «Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою: минуле, сьогодні, майбутнє»: Збірник тез науково-практичної інтернет-конференції (Херсон, 15 квітня 2019 року). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. с. 39-48.

22. Гаран В.В., Шкляр О.Д., Морозов О.В., Морозов В.В.Розробка комп’ютерної програми для розрахунку водногобалансу зрошуваної ділянки. «Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою: минуле, сьогодні, майбутнє»: Збірник тез науково-практичної інтернет-конференції (Херсон, 15 квітня 2019 року). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. с. 48-53.

23. Морозов В.В., Морозов О.В., Гаран В.В., Жолобак Т.С.Розробка комп’ютерної програми для розрахунку водногобалансу зрошуваної ділянки. «Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою: минуле, сьогодні, майбутнє»: Збірник тез науково-практичної інтернет-конференції (Херсон, 15 квітня 2019 року). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. с. 60-64.

24. Морозов В.В., Морозов О.В., Безницька Н.В. Клімат в Україні і тенденції його зміни. «Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою: минуле, сьогодні, майбутнє»: Збірник тез науково-практичної інтернет-конференції (Херсон, 15 квітня 2019 року). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. с. 72-79.

25. Морозов В.В., Морозов О.В., Волочнюк Є.Г., Козленко Є.В.Сучасна технологія покращення якості води і стану грунтів Інгулецької зрошувальної системи. «Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою: минуле, сьогодні, майбутнє»: Збірник тез науково-практичної інтернет-конференції (Херсон, 15 квітня 2019 року). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. с. 79-81.

26. Морозов О.В., Морозов В.В., Дудченко К.В., Корнбергер В.Г. Історія вивчення еколого-меліоративного стану і агромеліоративної ефективності використання земель рисових зрошувальних систем. «Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою: минуле, сьогодні, майбутнє»: Збірник тез науково-практичної інтернет-конференції (Херсон, 15 квітня 2019 року). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. с. 81-93.

27. Морозов В.В., Шапоринська Н.М. Кафедра гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»: історія та сучасність. «Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою: минуле, сьогодні, майбутнє»: Збірник тез науково-практичної інтернет-конференції (Херсон, 15 квітня 2019 року). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. с. 104-112.

28. Морозов В.В., Шкляр О.Д. Оцінка якості бутильованої питної води міста Херсона. «Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою: минуле, сьогодні, майбутнє»: Збірник тез науково-практичної інтернет-конференції (Херсон, 15 квітня 2019 року). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. с. 112-120.

29. Ушкаренко В.О., Морозов В.В., Морозов О.В., Морозова О.С. Історичні аспекти розвитку і підвищення ефективності використання зрошуваних земель в працях вітчизняних вчених. «Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою: минуле, сьогодні, майбутнє»: Збірник тез науково-практичної інтернет-конференції (Херсон, 15 квітня 2019 року). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. с. 120-127.

30. Ушкаренко В.О., Морозов В.В., Шапоринська Н.М., Морозов О.В. Історія еколого-меліоративної наукової школи Херсонського державного аграрного університету. «Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою: минуле, сьогодні, майбутнє»: Збірник тез науково-практичної інтернет-конференції (Херсон, 15 квітня 2019 року). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. с. 127-141.

31. Морозов А.В., Морозов В.В., Морозова Е.С. Теоретико – методологические основы системной концепции мелиорации орошаемых галогенных почв. ХХХIX том “Сборник научных трудов” Азербайджанского Научно-Производственного Объединения Гидротехники и Мелиорации Азербайджана был рекомендован изданию Научным Советом НПО “АзГиМ” (11 апреля 2019 года, протокол № 02).  С. 50-62.

32.   Peter Lazer, Alexei Morozov, Vladimir Morozov, Margarita Stepanova. Assessment of accuracy of agricultural land for the Southern Ukrainian organic land // Book of Proceedings. Green Room and University of Montenegro. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conferece. Podgorica, Montenegro. – 2018. – C. 184-189.

33. Alexei Morozov, Vladimir Morozov, Peter Lazer, Nataliy Beznitska. Formation of fertility and productivity indices of reclaimed soils under conditions of regional climate change of the south of Ukraine // Book of Proceedings. Green Room and University of Montenegro. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conferece. Podgorica, Montenegro. – 2018. – C. 152-163.

 

Васюта Володимир Вікторович

 

1. М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, О.В. Журавльов, В.В. Васюта, Ю.О. Черевичний. Адаптація  методу  «Penman-Monteith»  на  культурі томата  розсадного  у  виробничих  умовах за  краплинного  зрошення. «Меліорація і водне господарство». Випуск 108 № 2. 2018.

 

Ладичук Дмитро Олександрович

 

1. Д.О. Ладичук, Н.М. Шапоринська, М.М. Волошин, В.Д. Ладичук. Метод визначення типовості антропогенного змінених ландшафтів для проектів меліоративного будівництва в степовій зоні України. Опублікування статті у фаховому журналі «Science and Education a New Dimension» VI(17), Issue 157 2018.

https://www.slideshare.net/SocietyforCulturalan/science-and-education-a-new-dimension-natural-and-technical-science-issue-157

2. Ладичук В.Д., Шапоринська Н.М. Особливості захисту урбанізованих ландшафтів Білозерського району Херсонської області від шкідливої дії вод. Зб. Регіональної студентської науково – практичної конференції «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» м. Херсон. 18-19 жовтня 2018 р. с. 13-17.

http://www.ksau.kherson.ua/news-2/konferenc-2.html?start=30

3. Аверчев О.В., Ладичук Д.О., Шапоринська Н.М. Особенности режима орошения сельскохозяйственных культур на территории Херсонской области в условиях региональных изменений климата. Фаховий збірник АзНПОГіМ, Випуск ХХХІX – 2019. - С. 16-24

4. Аверчев О.В., Ладичук Д.О., Шапоринська Н.М. Анализ проблем потерь водных и земельных ресурсов Херсонской области. Фаховий збірник АзНПОГіМ, Випуск ХХХVІІІ – 2018. - С. 6-11

5. Аверчев О.В., Ладичук Д.О. The impact of regional climate change on the irrigation mode of fruit and vegetable crops in the South of Ukraine./ Fourth International Conference of  European Academy of Science, Section:  Life Sciences & Earth Sciences / Soil Sciences, Bonn, Germany, January ,20-31, 2019, Publisher: “EAS” р. 103-105.

6. Ладичук Д.О., Головня О.І. Удосконалення технічних рішень при реконструкції систем водопостачання міста Херсона. // Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: Збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції. - м. Херсон, 18-19 жовтня 2018 р. – С.7-10

http://www.ksau.kherson.ua/konferenc/3375-2018110303-3.html

7. Ладичук Д.О., Скопич Ю.О. Особливості застосування дощувальної техніки на чорноземних грунтах в умовах зміни клімату. // Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: Збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції. - м. Херсон, 18-19 жовтня 2018 р. – С.29-32

http://www.ksau.kherson.ua/konferenc/3375-2018110303-3.html

8. Ладичук Д.О., Круть Я.А. Особливості застосування дощувальної техніки на легких грунтах Олешківського району Херсонської області // Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: Збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції. - м. Херсон, 18-19 жовтня 2018 р. – С. 32-33

http://www.ksau.kherson.ua/konferenc/3375-2018110303-3.html

9. Ладичук Д.О., Гаврищук Д.Ю. Еколого-меліоративна ефективність використання краплинного зрошення на території приморських низин Херсонської області // Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: Збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції. - м. Херсон, 18-19 жовтня 2018 р. – С.52-53 http://www.ksau.kherson.ua/konferenc/3375-2018110303-3.html

10. Ладичук Д.О., Головащенко В.М. Застосування сучасних матеріалів для облицювання зрошувальних каналів // Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: Збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції. - м. Херсон, 18-19 жовтня 2018 р. – С.64-66

http://www.ksau.kherson.ua/konferenc/3375-2018110303-3.html

11. Ладичук Д.О., Тарасенко К. С. Шляхи вдосконалення роботи пропускних споруд гідротехнічного комплексу ГМС // Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: Збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції. - м. Херсон, 18-19 жовтня 2018 р. – С.80-83

http://www.ksau.kherson.ua/konferenc/3375-2018110303-3.html

 

Волочнюк Євгеній Георгієвич

 

1. Єрофєєв Д.В., Волочнюк Є.Г. Напрями підвищення енергоефективності насосних станцій зрошення // Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: Збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції. - м. Херсон, 18-19 жовтня 2018 р. - С.  26-29.

http://ksau.ks.ua/news-2/konferenc-2/3375-2018110303-3.html

2. Зражевська А.А., Волочнюк Є.Г., Кузьменко В.Д. Меліоративна ефективність крапельного зрошення // Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: Збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції. - м. Херсон, 18-19 жовтня 2018 р. - С. 34-36.

http://ksau.ks.ua/news-2/konferenc-2/3375-2018110303-3.html

3. Шаталов А.О., Булигін О.І., Волочнюк Є.Г. Вдосконалення методу гідравлічного розрахунку каналу трапецеїдального перетину // Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: Збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції. - м. Херсон, 18-19 жовтня 2018 р. - С. 66-68.

http://ksau.ks.ua/news-2/konferenc-2/3375-2018110303-3.html

4. Шилов І.В., Волочнюк Є.Г. Еколого-меліоративний стан земель в СТОВ "Таврійська перспектива" Каховського району Херсонської області // Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: Збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції. - м. Херсон, 18-19 жовтня 2018 р. - С.  83-86.

http://ksau.ks.ua/news-2/konferenc-2/3375-2018110303-3.html

5. Сарченко П.К., Волочнюк Є.Г., Емельянова Т.А. Визначення раціональних розмірів елементів гідротехнічних споруд на відкритих зрошувальних системах // Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: Збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції. - м. Херсон, 18-19 жовтня 2018 р. - С.  86-88.

http://ksau.ks.ua/news-2/konferenc-2/3375-2018110303-3.html

6. Антонов В. С., Волочнюк Є.Г., Емельянова Т.А. Реконструкція гідротехнічних споруд закритих зрошувальних систем із застосуванням сучасних тришарових конструкцій // Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: Збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції. - м. Херсон, 18-19 жовтня 2018 р. - С.  88-90.

http://ksau.ks.ua/news-2/konferenc-2/3375-2018110303-3.html

7. Волочнюк. Є.Г., Шаталов А.О., Кузьменко Є.Д. Проект системи автоматизованого поливу на базі процесора Arduino Mega // Сучасні технології та досягнення інженерних наук в галузі гідротехнічного будівництва та водної інженерії: збірник наукових праць. – Херсон: ДВНЗ "ХДАУ", 2019. –С. 99-101.

http://ksau.ks.ua/news-2/konferenc-2/3883-2019-04-25-2k.html

8. Сакара О.Ю., Волочнюк Є.Г. Застосування дисперсного армування при будівництві гідротехнічних споруд // Сучасні технології та досягнення інженерних наук в галузі гідротехнічного будівництва та водної інженерії: збірник наукових праць. – Херсон: ДВНЗ "ХДАУ", 2019. –С. 126-128.

http://ksau.ks.ua/news-2/konferenc-2/3883-2019-04-25-2k.html

9. Волочнюк Є.Г., Сакара О.Ю. Заходи відновлення балансу органічних речовин на зрошуваних землях / Роль наук про Землю в народному господарстві: стан і перспективи (присвячена Всесвітньому Дню Землі). Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. - С.53-58.

http://ksau.ks.ua/news-2/konferenc-2/3610-20181227-10.html

10. Волочнюк Є.Г., Сакара О.Ю. Дослідження стану залізобетонних гідротехнічних конструкцій Інгулецької зрошувальної системи / Роль наук про Землю в народному господарстві: стан і перспективи (присвячена Всесвітньому Дню Землі). Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. - С. 58-62.

http://ksau.ks.ua/news-2/konferenc-2/3610-20181227-10.html

11. Волочнюк Є.Г., Сакара О.Ю. Ремонтно-відновлювальні роботи на залізобетонних конструкціях гідротехнічних споруд в період низьких температур // Інноваційні розробки в сільськогосподарській галузі - наукові пошуки молоді: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 16 травня 2019 р. - Херсон: ІЗЗ НААН, 2019. – C. 36-38.

https://drive.google.com/file/d/11pAGGBPMedYueesfFXd7RRKnUHTnQA-x/view

 

Кузьменко Владислав Дмитрович

 

1. Кузьменко В.Д., Мацко П.В., Бабушкіна Р.О. Дослідження висотної геодезичної мережі на Північно-Кримському магістральному каналі//Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип.100. Т.2. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018.- 348 с.

2. Особенности технологий полива современной дождевальной техникой//Збірка матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології гідротехнічного і водогосподарського будівництва для підвищення продуктивності зрошуваного гектара», м. Херсон, 25-26 травня 2018 р.

3. Краплине зрошення – майбутнє зрошуваного землеробства//Збірка матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології гідротехнічного і водогосподарського будівництва для підвищення продуктивності зрошуваного гектара», м. Херсон, 25-26 травня 2018 р.

4. Зражевська А.А., Волочнюк Є.Г., Кузьменко В.Д. Меліоративна ефективність крапельного зрошення//Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: Збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції. - м. Херсон, 18-19 жовтня 2018 р. – с. 34-36.

5. Меліоративне та економічне обґрунтування ресурсозберігаючих технологій зрошення сільськогосподарських культур//Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: Збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції. - м. Херсон, 18-19 жовтня 2018 р.

6. Агроекологічна оцінка зрошуваних та прилеглих до них земель на Півдні України// Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: Збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції. - м. Херсон, 18-19 жовтня 2018 р.