ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій

Кафедра гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій 
Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою ХДАУ
ауд. № 307 корпусу ВГБЗ
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік заснування

1967 рік

Призначення кафедри

Основне призначення кафедри - підготовка висококваліфікованих фахівців- гідротехніків для галузі гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій шляхом використання сучасних методів і технологій навчання за професійним, гуманітарним і соціальним напрямами з урахуванням новітніх досягнень науки і техніки.

Склад кафедри

Завідувач кафедри – к.с.-г.н., доцент Шапоринська Н.М.
Професори –д.с.-г.н. Васюта В.В., д.т.н. Ковальчук В.П., .с.-г.н. Морозов В.В.
Доценти: к.т.н. Волошин М.М., к.с.-г.н. Ладичук Д.О.
Старший викладач: к.т.н. Нестеренко О.М.
Асистенти: Безніцька Н.В., Ситнік І.В.
Старший лаборант Головня О.І.
Лаборант Ляшенко Н.А.

Шапориська Наталя Миколаївна – завідувач кафедри,  кандидат сільськогосподарських  наук, доцент. Очолює кафедру з 2016 року. Член первинної профспілкової організації ДВНЗ «ХДАУ». Голова профбюро факультету ВГБЗ. Член правління Херсонського обласного осередку Міжнародної громадської організації «Україна-Польша-Німеччина». Голова наукової ради Херсонська обласна організація Всеукраїнської  екологічної ліги (ВЕЛ).

Кількість наукових та науково-методичних праць -  85, з них – 30 наукових та 25 навчально-методичного характеру, в тому числі 16 у фахових виданнях, 4 навчальних посібника, збірник задач (сім з яких захищені авторськими свідоцтвами України).

Тематика НДР: «Застосування ГІС-технологій в агросфері».

Викладає дисципліни: «ГІС у лісовому господарстві», «САПР у будівництві», «ГІС і технології у водному господарстві», «Інформаційні системи», «Інформаційні технології», «Географічні інформаційні системи», «Математичні методи розв'язання інженерних задач», «Просторове моделювання», «Просторове моделювання у водному господарстві»

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=7ePXoOoAAAAJ&hl=ru

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

Волошин Микола Миколайович - к.т.н., доцент, заступник завідувача кафедри, заступник декана факультету з навчальної роботи.
Кількість наукових та науково-методичних праць  - 73, з них 2 монографії, 2 навчальних посібника.

Тематика НДР: «Дослідження ефективності роботи насосних станцій та використання альтернативних джерел енергії у водній інженерії».

Викладає дисципліни: «Гідравлічні і аеродинамічні машини», «Насоси та насосні станції», «Гідротехнічні споруди», «Меліоративні та гідротехнічні споруди», «Спеціальний курс ГТС», «САПР водогосподарських об'єктів», «Теплогазопостачання та вентиляція», «Насосні та повітродувні станції», «Теплохолодотехніка», «Гідротехнічні споруди спеціального призначення», «Інженерні мережі».

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=aaqrU38AAAAJ&hl=ru

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Морозов Володимир Васильович –к.с.-г.наук, професор, керівник наукової школи еколого-меліоративних технологій,завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії еколого-меліороативного моніторингу агроекосистем сухостепової зони імені професора Д.Г.Шапошникова ХДАУ.

Кількість наукових та науково-методичних праць  - 450, з них 9 монографій, 12 навчальних посібників,

Тематика НДР: «Розробка і впровадження технологій раціонального управління водними і земельними ресурсами».

Викладає дисципліни: «Управління інженерними проектами», «Управління водними і земельними ресурсами на базі ГІС-технологій», «Ландшафтознавство» , «ГІС в ландшафтних меліораціях», «Ландшафтні меліорації», «Методологія і методи наукових досліджень».

Профіль Google Scholar:

 https://scholar.google.com.ua/citations?user=Y_miENAAAAAJ&hl=ru

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Ковальчук Володимир Павлович - д.т.н., с.н.с.

Кількість наукових та науково-методичних праць - 50, з них:1 монографія, 1 навчальний посібник.

Тематика НДР: «Системне управління водним режимом зрошуваних територій для захисту від підтоплення».

Викладає дисципліни: «Теплохолодотехніка», «Водопостачання та водовідведення», «Управління водними ресурсами».

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Ma6-W1YAAAAJ&hl=ru

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Васюта Володимир Вікторович - д.с.-г.н., доцент.
Кількість наукових та науково-методичних праць  -  63,  з них 1 монографія, 1 навчальний посібник.

Тематика НДР: «Реконструкція гідротехнічних споруд та підвищення ефективності систем краплинного зрошення». 

Викладає дисципліни: «Меліоративні та гідротехнічні споруди», «Гідротехнічні споруди».

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Ладичук Дмитро Олександрович – к.с.-г.н., доцент.
Кількість наукових та науково-методичних праць   - 200, з них 3 монографії, 6 навчальних посібників.

Тематика НДР: «Дослідження факторів впливу на сталий розвиток агропромкомплексу Південно-Дніпровського регіону регіональних техногенних змін гідрогеологічних та агроекологічних умов».

Викладає дисципліни: «Бази даних ГІС», «Ландшафтні меліорації»,  «ГІС і бази даних», «Стандартизація та системний аналіз», «Технологія будівництва та реконструкції гідротехнічних та водогосподарських об’єктів», «Патентознавство та інтелектуальна власність», «Проектування гідротехнічних та водогосподарських об’єктів», «Організація і технологія будівництва водогосподарських об’єктів».

Профіль Google Scholar:

 https://scholar.google.com.ua/citations?user=jDaBE1EAAAAJ&hl=ru

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нестеренко Олена Михайлівна – к.т.н., старший викладач. Член Всеукраїнської екологічної ліги (ВЕЛ).
Кількість наукових та науково-методичних праць   - 40,  з них  14 наукових та 25 навчально-методичного характеру, в тому числі 7 у фахових виданнях.

Тематика НДР: «Оптимізація еколого-меліоративного  стану територій за рівнем ґрунтових вод в умовах впливу каналів та зрошувальних систем».

Викладає дисципліни: «Гідрологія», «Рибогосподарська гідротехніка з основами геодезії», «Водопостачання та водовідведення», «Моніторинг водогосподарських об’єктів та інженерний захист територій від шкідливої дії вод», «Інженерний захист територій від шкідливої дії вод», «Інженерна гідрологія та регулювання стоку», «Вплив гідротехнічних об’єктів на навколишнє середовище», «Сучасні комп’ютерні технології та комп’ютерна графіка у будівництві».

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Q6oF1Y0AAAAJ&hl=ru

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Ситнік Ірина Валентинівна – асистент.
Кількість наукових та науково-методичних праць  - 12.

Тематика НДР: «Екологізація системи землекористування в умовах зрошення».

Викладає дисципліни: «Комп’ютерна графіка», «Сучасні комп’ютерні технології», «Комп'ютерна графіка в землеустрої», «Сучасні комп’ютерні технології та комп’ютерна графіка у будівництві», «САПР у будівництві».

Профіль Google Scholar:
 
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=f6pRCa8AAAAJ

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Безніцька Наталія Валеріївна – асистент.
Кількість наукових та науково-методичних праць   - 33,  з них – 2 наукових монографії у співавторстві та 26 навчально-методичного характеру, 7 у фахових виданнях.
Тематика НДР:
«Формування показників родючості і продуктивності меліорованих ґрунтів в умовах регіональних змін клімату (на прикладі Херсонської області)».

Викладає дисципліни: «Ландшафтні меліорації», «Управління водними та земельними ресурсами», «Методи та методологія наукових досліджень», «Управління інженерними проектами», «Гідротехнічні споруди».

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=jrM_VPsAAAAJ&hl=ru

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

 

 

Головня Олена Ігорівна – старший лаборант.

 

 

Ляшенко Надія Анатоліївна – лаборант.

 

 

На кафедрі впродовж 1967-2017 рр. працювали: Філіппов Микола Осипович -кандидат технічних наук, доцент; Маковський Віталій Йосипович- кандидат  технічних наук, доцент; Рудь Анатолій Михайлович - к.т.н., доцент; Колотигіна Тетяна Глібовна – старший викладач; Ткаченко Борис Миколайович – старший викладач; Корнбергер Володимирі Глібович – к.с.-г.н., с.н.с.; Рибалко Лідія  Степанівна – асистент;  Водоп’янова Ада Ісааківна – асистент; Водоп'янов Анатолій Павлович – асистент; Мілінський Юрій Миколайович – старший викладач; Зісер Вадим Йосипович – ст. викладач; Нежлукченко Валентин Михайлович – к.т.н., доцент; Задорожний Андрій Іванович - к.т.н., доцент; Строгий Микола Миколайович - к.т.н., доцент; Буркун Тетяна Дмитрівна – асистент; Отрищенко Ірина Михайлівна-асистент.


Основні навчальні дисципліни  кафедри:

«Гідравлічні і аеродинамічні машини»
«Насоси та насосні станції»
«Гідротехнічні споруди»
«Теплогазопостачання та вентиляція»
«Водопостачання та водовідведення»
«Організація і технологія будівництва ВГО»
«Меліоративні та гідротехнічні споруди»
«Інженерні мережі»
«ГІС у лісовому господарстві»
«ГІС в ландшафтних меліораціях»
«ГІС і технології у водному господарстві»
«Інформаційні системи»
«Інформаційні технології»
«Географічні інформаційні системи»
«Математичні методи розв'язання інженерних задач»
«Просторове моделювання»
«ГІС і бази даних»
«Геоінформаційні системи і бази даних»
«Патентознавство та інтелектуальна власність
«Стандартизація та системний аналіз»
«Інженерна гідрологія та регулювання стоку»
«Гідрологія»
«Рибогосподарська гідротехніка з основами геодезії»
«Комп’ютерна графіка в будівництві»
«Сучасні коп’ютерні технології»
«Комп'ютерна графіка в землеустрої»
«САПР в будівництві»
«САПР водогосподарських об'єктів»
«Теплохолодотехніка»
«Управління інженерними проектами»
«Ландшафтні меліорації»
«Методологія і методи наукових досліджень»
«Вплив гідротехнічних об’єктів на навколишнє середовище» «Сучасні комп’ютерні технології та комп’ютерна графіка у будівництві»
«Інженерний захист територій від шкідливої дії вод»
«Моніторинг водогосподарських об’єктів та інженерний захист територій від шкідливої дії вод»
«Технологія будівництва та реконструкції гідротехнічних та водогосподарських об’єктів»
«Інженерні мережі»
«Насосні та повітродувні станції»

Держбюджетні наукові теми кафедри:

Співробітники кафедри протягом 2010-2017 рр. проводять дослідження з питань удосконалення методів проектування та конструктивних рішень елементів гідротехнічних та гідромеліоративних систем, водопостачання і водовідведення з використанням сучасних досягнень науки і техніки. На замовлення Міністерства аграрної політики та продовольства України колектив кафедри виконує комплексну наукову роботу: "Розробка та дослідження конструкцій і технологій гідротехнічного будівництва, що знижують енергоємність і підвищують надійність водогосподарських об’єктів" (реєстраційний № 0105V000250).
    На кафедрі і в проблемній НД лабораторії екомоніторингу виконується міжнародний науково-технічний проект: “Розробити (вдосконалити) і поетапно впровадити науково - обґрунтовані норми водоспоживання і водовідведення з урахуванням якості вод, а також методи забезпечення нормованого екологічного безпечного водокористування в галузях агропромислового комплексу країн СНД” номер Держреєстрації 0108U000144. (2005-2020 рр.).     


Дорадча діяльність кафедри

Викладачі кафедри приймають участь у дорадчій діяльності ХДАУ за напрямами:
1. Розробка і впровадження інноваційних еколого-меліоративних технологій – професор Морозов В.В.
2. Гідромеліорація, ГІС-технології в управлінні водними і земельними ресурсами – доцент Ладичук Д.О.
3. Застосування ГІС для прийняття оптимальних рішень в управлінні  агросферою - доцент Шапоринська Н.М.
   Доценти (експерти-дорадники)  Предейн А.К.,  Федорченко О.М., Волошин М.М. надають консультаційні послуги для працівників водогосподарської галузі з питань контролю та управління технологічними процесами в системах зрошення, водопостачання і водовідведення.
     Викладачі  кафедри приймають участь у розробці «Стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020р».

Основні наукові досягнення кафедри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впровадження

Розробка рекомендацій щодо поліпшення якості поливної води на Інгулецькій зрошувальній системі (Морозов В.В., Козленко Є.В., Безніцька Н.В.).
     Розробка і впровадження геоінформаційних систем і технологій (ГІС-технологій) та дистанційного зондування землі (ДЗЗ) в практику водокористування (Морозов В.В., Шапоринська Н.М., Ладичук Д.О., Безніцька Н.В.).
    Технологія нормованого ресурсо-природозберігаючого водокорис­тування на рисових зрошувальних системах (Морозов В.В.)
Оптимізація водно-сольового режиму зрошуваних земель на  півдні України на фоні горизонтального дренажу (Морозов В.В., Ладичук Д.О.).
        Дослідна перевірка та впровадження інформаційної системи оперативного планування зрошення «ГІС-Полив» у господарствах Херсонської області (Морозов В.В.).
     Впровадження ГІС-технологій в управління водними і земельними ресурсами на зрошувальних систем півдня України (Морозов В.В., Ладичук Д.О., Шапоринська Н.М. та ін.).
Позитивне рішення на винахід Водовипуск для краплинного зрошення багаторічних насаджень (Ладичук Д.О.)
Методика оцінки зміни стану та прийняття рішень для захисту територій від підтоплення та затоплення (П.І.Ковальчук, С.А.Шевчук, В.П.Ковальчук, В.Д.Кузьменко, О.М. Нестеренко) 

1.«Пристрій для осушення і шліфування насіння томата». Впровад­­жено у Інституті землеробства південного регіону НААН.
2. «Експрес-метод визначення мінералізації поливної води». Впроваджено у МКП «ВУВКГ».
3. «Технології вирощування томата на краплинному зрошенні». Впроваджено у СВАТ «Обрій».
4. «Технології вирощування цибулі ріпчастої на краплинному зрошенні» ФГ «Чайка».
5. «Режим зрошення цибулі ріпчастої на краплинному зрошенні». ДП ДГ «База Херсонська».
6. Розроблені і впроваджені Концепція і Програма комп'ютеризації ХДАУ (2000-2010 рр., керівник – професор В.В.Морозов);
7. Розроблена і впроваджена в ХДАУ та аграрних і водогосподар­ських ВНЗ України магістерська програма «Геоінформаційні техно­логії в управлінні водними і земельними ресурсами» (2005-2010 рр., керівник – професор В.В.Морозов);
8. Розроблені і впроваджені в сільське господарство регіону Сухого Степу України еколого- меліоративні технології:
     - вирощування рису з врахуванням вимог охорони навколишнього середовища (розробка з Інститутом рису НААНУ, 2004-2010 рр., Морозов В.В., Корнбергер В.Г. та ін.);
     - нормованого ресурсозберігаючого водокористування при виро­щу­ванні рису (з Інститутом рису НААНУ, 2008-2010 рр., Морозов В.В., Корнбергер В.Г. та ін.);
     - покращення якості води Інгулецької зрошувальної системи (Морозов В.В., Волочнюк Є.Г., Нежлукченко В.М., Козленко Є.В., Ченіна Н.О.);
    - формування оптимального меліоративного режиму темнокаш­танових зрошуваних ґрунтів на фоні горизонтального дренажу в умовах Краснознам'янської зрошувальної системи (Морозов В.В., Булигін О.І., Ладичук Д.О.);
    - вдосконалення геоінформаційної системи еколого-агромеліо­ративного моніторингу зрошуваних ґрунтів (Морозов О.В., Полухов А.Я.);
    - експрес-методи прогнозування показників родючості ґрунтів (Морозов В.В., Пічура В.І.)
9. Технологія використання дренажно-скидних вод рисових зрошувальних  систем (Морозов В.В., Дудченко К.В.)
Методика оцінки зміни стану та прийняття рішень для захисту територій від підтоплення та затоплення (П.І.Ковальчук, С.А.Шевчук, В.П.Ковальчук, В.Д.Кузьменко, О.М. Нестеренко) 

Місця проходження практик:

1. ООО АНТЕЙ ЛЮКС (м. Херсон).
2.Виробниче управління Водопровідно-каналізаційного господарства м. Херсона.
3. Херсонське обласне управління водних ресурсів.
4. ВАТ “Дар’ївська ПМК – 143”.
5. ПрАТ «Південь Інвест Буд».
6. ТОВ «УкрНДІІнжпроект».
Лабораторії кафедри: 1.Лабораторія ЕГДА
2.Лабораторія ГТС
3.Загально-кафедральна лабораторія

Міжнародна діяльність
кафедри

На кафедрі, у співпраці з ХДУ, ХНТУ та університетами Франції, Швеції, Шотландії були розроблені і впроваджені 3 міжнародних науково-технічних проекту TEMPUS:
1. TEMPUS Tacis IB JEP 22045 2001 «Land reform and land market development in the Ukraine».
2. Tempus CD-JEP 25215-2004 «Geographic Information Systems in Agrarian Universities (GISAU)».
3. Tempus JEP-27247-2006 «ICT based learning and personal development services for students (CLIP)».
На кафедрі і в НД проблемній лабораторії екомоніторингу виконується міжнародний науково-технічний проект “Розробити (вдосконалити) і поетапно впровадити науково - обґрунтовані норми водоспоживання і водовідведення з урахуванням якості вод, а також методи забезпечення нормованого екологічного безпечного водокористування в галузях агропромислового комплексу країн СНД” номер Держреєстрації 0108U000144. (2005-2020 рр.).

МАН (мала академія наук)

Співробітники кафедри організовують і приймають активну участь у проведені навчально – профорієнтаційних «круглих столів» з учнями Херсонських шкіл (21 школа) протягом останніх 5 років. Разом зі школярами працюють над розробкою науково-дослідницьких робіт через секції МАН: Екологія, Агрономія, Геологія, Географія за різноплановою тематикою, керівниками яких на кафедрі є: доценти Ладичук Д.О., Шапоринська Н.М., ст. викладач Нестеренко О.М., асистент Безніцька Н.В.

Студентські олімпіади

Викладачами кафедри на базі Херсонського ДАУ щорічно проводиться 1 етап Всеукраїнської олімпіади серед студентів технічних та аграрних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»
Журі олімпіади - декан ФВГБЗ, доцент Артюшенко В.В.; доцент Ладичук Д.О.; завідувач кафедри, доцент Шапоринська Н.М.; старший викладач – Нестеренко О.М.
Участь в олімпіаді приймають студенти 4 курсу ФВГБЗ ХДАУ.
Переможці 1 етапу приймають участь у 11 етапі Всеукраїнської олімпіади, який проводиться у ВНЗ України.

Розробка сайту

Викладач кафедри, к.с-г.н., с.н.с., доцент Федорченко О.М. розробив сайт «Організація і технологія будівельних робіт».
http://hydrotechnics.ru  

Нагороди викладачів кафедри

1. Почесна грамота Голови Держводагенства України кафедрі за досягнуті успіхи в науковій роботі, розробку і впровадження інноваційних науково-технічних розробок у виробництво, підготовку висококваліфікованих інженерів для водного господарства і відкриття нової спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології».
2. Морозов В.В. – Заслужений працівник освіти України, відзнака МОН «Відмінник освіти України», Орден «За заслуги» III ступеню,  нагруд-ний знак «Почесний працівник Державного комітету України по водному господарству», відзнака Мінагрополітики України «Знак Пошани», лауреат Державної премії АР Крим, грамота Херсонського Єпархіального управління Української Православної церкви і Митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна.
3. Почесною грамотою ДВНЗ «ХДАУ» з нагоди Дня працівника водного господарства та особистий внесок в підготовку ліцензійної справи з відкриття спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» нагороджені НПП кафедри ГТС: Шапоринська Н.М., Волошин М.М., Нестеренко О.М.
4.Ладичук Д.О. - відзнака МОН України «Відмінник освіти України», Почесна грамота голови обласної державної адміністрації, подяка Президента МАН України за високу професійну майстерність та успішну підготовку переможців Всеукраїнського інтерактивного конкурсу МАН-Юніор Дослідник, грамота начальника управління освіти Херсонської міської ради, за  плідну працю у справі підготовки юних науковців Малої академії наук та просвітницьку роботу серед закладів освіти м. Херсона з екологічного напряму.
5. Нестеренко О.М. – подяка Департаменту агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації до дня працівника сільського господарства

Матеріально-технічна база кафедри 

Проблемна науково-дослідна лабораторія еколого-меліоративного моніторингу агроекосистем сухостепової зони ім. проф. Д.Г.Шапошникова (зав. лабораторії – професор Морозов В.В.).
Лабораторія обчислювальної техніки, ауд. 213 (42 м2)
Кабінет геоінформаційних технологій № 312 – 67 м2
Лабораторія водопостачання і водовідведення №161 - 144м2
Лабораторія ГІС-АГРО №307 – 78 м2
Лабораторія насосів та насосних станцій №161 - 144м2
Лабораторія гідрології №167 – 380 м2, Полігон р.Чайка-2
Лабораторія Гідротехнічних споруд №167 - 325 м2
Лабораторія ЕГДА 72 м2
Лекційна зала №209 - 72 м2

Наукове і навчально-методичне забезпечення кафедри