ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра землеустрою, геодезії та кадастру

Аудиторії 204, 211 корпусу факультету водного господарства, будівництва та землеустрою

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік заснування кафедри

        1964 рік

 
 

Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції
6-7 березня 2018 р

Призначення кафедри

Основне призначення кафедри – формування професійної компетентності майбутніх фахівців у сфері геодезії та землеустрою для реалізації політики держави щодо реформування земельних відносин, управління земельними ресурсами, розробки проектів землеустрою та ведення державного земельного кадастру, проектування природоохоронних заходів, здійснення моніторингу та державного контролю за раціональним використанням й охороною земель, геодезично-картографічного забезпечення землевпорядкування; проведення навчально-виховної і методичної роботи; здійснення наукової, науково-дослідної, науково-технічної діяльності з напряму.

Склад кафедри

Професор: д.е.н. Яремко Ю.І.
Доценти: к.е.н. Дудяк Н.В., к.т.н. Яценко В.М., к.е.н. Адвокатова Н.О.
Старший викладач: к.с.-г.н. Лавренко Н.М., к.с.-г.н. Крупіца Д.О., Пєсков І.В.
Асистенти: Мартинов М.І., Польова І.С., Фокіна С.В.
Старший лаборант: Могильова Т. С.

 

 

Дудяк Наталія Василівна – завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 50, з яких авторських свідоцтв на твір – 3. 
Тематика науково-дослідної роботи: Еколого-економічні напрями регулювання антропогенного впливу на земельні ресурси, запровадження раціонального землекористування.
Викладає дисципліни: «Землевпорядне проектування», «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості», «Економіка землекористування», «Кадастр населених пунктів та інженерна інфраструктура населених пунктів», «Планування територій населених пунктів».
Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com/
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Яремко Юрій Іванович – доктор економічних наук, професор.
Кількість наукових та науково-методичних праць - 84, з них монографії – 3, авторських свідоцтв на твір – 1.
Тематика науково-дослідної роботи: Інституційні механізми розвитку сільських територій в економічному просторі регіону: теорія, методологія, практика.
Викладає дисципліни: «Землеустрій», «Державний земельний кадастр», «Земельне право та державна землевпорядна експертиза », «Соціально-економічний розвиток сільських територій», «Кадастрова реєстраційна система».
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   Яценко Володимир Миколайович - кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент.
Кількість наукових та науково-методичних праць – понад 32
Тематика науково-дослідної роботи: Геодезичне забезпечення при роботах по землевпорядкуванню та моніторинг за деформаціями земної поверхні, будівель та споруд. станцій.
Викладає дисципліни: «Геодезія», «Вища геодезія», «Фотограмметрія та дистанційне зондування»
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

Шикова Лілія Валеріївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.
Кількість наукових та навчально-методичних праць –35
Тематика науково-дослідної роботи: Управління інтелектуальною власністю у сучасній економічній системі. Застосування ефективних методів управління земельними ресурсами.
Викладає дисципліни: «Економіка землекористування», «Управління муніципальними землями», «Інтелектуальна власність та патентування».
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Адвокатова Надія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри.
Кількість наукових та навчально-методичних праць 53, з яких авторських свідоцтва на твір – 3.
Тематика науково-дослідної роботи: Моделювання системи інноваційного управління земельними ресурсами та землеустрій: теорія, методологія, практика. 
Викладає дисципліни: «Управління земельними ресурсами», «Управління землями ОТГ», «Економіка землекористування», «Організація і управління Землевпорядним виробництвом», «Планування та прогнозування використання земель», «Економіка землекористування та землевпорядкування», «Інтелектуальна власність у землеустрої», «Управління муніципальними землями».
Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Лавренко Наталія Миколаївна – кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач.
Кількість наукових та науково-методичних праць - 82, з них 16 патентів на корисну модель, 1 – словник-довідник, 2 – навчальних посібника.
Тематика науково-дослідної роботи: «Агроекологічні та біологічні основи інтенсифікації вирощування культур в Степу України та ідентифікація сортів за рівнем адаптації до несприятливих умов зовнішнього середовища».
Викладає дисципліни: «Протиерозійна організація території»,«Моніторинг та охорона земель», «Теоретичні основи землеустрою»,
«Меліорація в земель в проектах земелустрою», «Картографування грунтів».
Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   

Крупіца Дмитро Олександрович – старший викладач кафедри, кандидат сільськогосподарських наук. Сертифікований оцінювач з експертної грошової оцінки.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 6, з яких патент на винахід – 1. 
Тематика науково-дослідної роботи: «Грошова нормативна та експертна оцінка земель» в сучасних ринкових умовах.
Викладає дисципліни: «Оцінка земель», «Електронні геодезичні прилади», «Математична обробка геодезичних вимірів», «Геодезичні роботи при землеустрої», «Вища геодезія»,«Геодезія».
Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Пєсков Ігор Вікторович – старший викладач, завідувач Херсонського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Викладає дисципліни: «Державний контроль за використанням та охороною земель», «Організація ринку земель», «Державна експертиза землевпорядних рішень».
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Польова Ірина Сергіївна – асистент.
Кількість наукових та науково-методичних праць – 5.
Тематика науково-дослідної роботи: «Вплив природних та антропогенних факторів на трансформацію грунтового покриву Північного Присивашшя»
Викладає дисципліни: «Цифрова картографія»,«Геодезичні роботи при землеустої», «Землеустрій», «Кадастр та інженерна інфраструктура населених пунктів», «Землевпорядне проектування», «Планування територій сільських населених пунктів», «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості», «ГІС в кадастрових системах», «Геоінформаційний аналіз і моделювання», «Інформаційні технології в наукових дослідженнях».
Профіль Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Фокіна Світлана Василівна – асистент
Тематика науково-дослідної роботи:
Викладає дисципліни: "Вступ до спеціальності", "Державний земельний кадастр", "Земельне право та державна землевпорядна експертиза", "Комп'ютерні роботи в digital ", "Соціально економічний розвиток сільських територій", "Реєстрація права власності та оренди", "Державний контроль за використанням земель", "Організація ринку землі", "Судова експертиза в землеустрої", "Управління  проектами в геодезії та землеустрою ", "Правовий процес в землеустрої".
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Мартинов Ігор Михайлович - асистент.
Тематика науково-дослідної роботи:
Викладає дисципліни: «Оцінка земель», «Електронні геодезичні прилади», «Математична обробка геодезичних вимірів», «Геодезичні роботи при землеустрої», «Вища геодезія», «Геодезія», «Цифрова картографія».
Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 

Могильова Тетяна Сергіївна – старший лаборант.
Профіль Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/

Основні навчальні дисципліни (курси) кафедри:

Вища геодезія;
Геодезичні роботи при землеустрою;
Геодезія та землевпорядкування;
Геодезія;
Господарське та трудове право;
Державний земельний кадастр;
Державний контроль за використанням земель;
Еколого-ландшафтне проектування багаторічних насаджень;
Електронні геодезичні прилади;
Земельне право та державна землевпорядна експертиза;
Землевпорядне проектування;
Землеустрій;
Інженерна геодезія;
Інженерна та комп’ютерна графіка;
Кадастр та інженерна інфраструктура населених пунктів;
Картографія;
Ландшафтознавство;
Математична обробка геодезичних вимірів;
Методологія та методи наукових досліджень;
Моніторинг та охорона земель;
Нарисна геометрія;
Оцінка землі;
Протиерозійна організація території;
Супутникова геодезія та сферична астрономія;
Теоретичні основи землеустрою;
Топографічне креслення;
Топографія з основами картографії;
Топографія;
Фотограмметрія та дистанційне зондування землі.

 

Історична довідка кафедри:

Кафедра землеустрою, геодезії та кадастру розпочала свою історію з 1950 року у складі створеного в Херсонському сільськогосподарському інституті факультету агромеліорацій і мала назву - кафедра сільськогосподарських меліорацій і геодезії. Назва кафедри геодезії згадується в 1953 р., як кафедра сільськогосподарських меліорацій та геодезії на гідромеліоративному факультеті, який був заснований в Херсонському сільськогосподарському інституті в 1951 р. та пропрацював до 1954 р. Очолював її доктор технічних наук, професор, заслужений працівник вищої освіти України, Кавалер ордена Леніна - Шапошніков Донат Григорович.

В 1964 р. в Херсонському сільськогосподарському інституті був повторно відкритий гідромеліоративний факультет для підготовки інженерів-гідротехніків. Одночасно з цим була організована кафедра меліорації, геодезії та ґрунтознавства. В 1966 р. кафедра була перейменована на кафедру геодезії та графіки, яку очолив доцент Вельдбрехт Олександр Олександрович до 1982 р.

У 1976 р. кафедра була перейменована в кафедру інженерної геодезії. В 1977 р. кафедра була реорганізована на дві - кафедру графіки та кафедру геодезії. Завідувачем кафедри графіки став доцент Вельдбрехт О.О., а кафедри геодезії - Кудрявцев Леонід Васильович.

У 1982 р. кафедри знову об’єднали і вона отримала назву графіки та геодезії під керівництвом кандидата технічних наук, доцента, дійсного члена Академії будівництва України Петрової Алли Терентіївни. У 1988 р. Петрова А.Т. була обрана деканом будівельно-гідромеліоративного факультету та продовжувала очолювати кафедру до 2008 р.

У 1997 р. кафедра була перейменована на кафедру архітектури. В 2000 р. кафедра була перейменована у кафедру архітектурного проектування, в 2002 р. - кафедру землевпорядкування та архітектурного проектування, в 2013 р. - кафедру землевпорядкування, геодезії та кадастру, в зв’язку з відкриттям на факультеті спеціальності «Геодезія, картографія та землеустрій». З 1 вересня 2015 року кафедру було перейменовано в кафедру землеустрою, геодезії та кадастру.

У 2002 році на кафедрі землевпорядкування, геодезії та кадастру відбувся перший випуск інженерів-гідротехніків за спеціалізацією «Землевпорядкування на зрошуваних землях».

З листопада 2008 р. по 2014 р. кафедру очолював кандидат сільськогосподарських наук, доцент Мацко Петро Володимирович. З 2014 р. по 31 серпня 2015 р. - доктор сільськогосподарських наук, професор Морозов Олексій Володимирович. З 1 вересня 2015 р. - кандидат сільськогосподарських наук, доцент Мацко Петро Володимирович. З 24 листопада 2016 року завідувачем кафедри була обрана кандидат економічних наук, доцент Дудяк Наталія Василівна.

У 2011 р. кафедра провела ліцензування за напрямом підготовки бакалаврів спеціальності «Геодезія картографія та землеустрій» і був здійснений перший набір за цією спеціальністю, випуск яких відбувся в 2015 р.

З 2014 р. колектив кафедри проводив підготовку до акредитації бакалаврського напряму «Геодезія, картографія та землеустрій» і ліцензування на 2015 р. освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності «Землеустрій та кадастр».

У різні роки на кафедрі працювали - кандидати наук, доценти: Зражевський В.М., Балаганський П.В., Войславський Л.К.; викладачі: Морозова А.А., Зімбіцький Г.І., Лященко Г.П., Полянський В.В., Хлинова Л.М., Петроградова З.С., Угріна Г.І., Зражевська Л.М., Угрін Ф.Д. (героїчно загинув у 2015 р. в зоні АТО); архітектори Молчанова І.А., Найденова Л.Ф. та ін.

21 вересня 2015 року, в День 40 - річчя від дня народження асистента кафедри землеустрою, геодезії та кадастру Федора Дмитровича Угріна на споруді факультету водного господарства, будівництва та землеустрою відкрита меморіальна дошка на вшанування його пам’яті. Учасник АТО у складі батальйону морської піхоти віддав своє життя за Україну під м. Маріуполь при виконанні бойового завдання.

Хронологія професорсько-викладацького складу:

Держбюджетні наукові теми кафедри:

Держбюджетна тематика:

1 .2016-2018 рр. «Розробка стратегії геоуправління конкурентоспроможним розвитком аграрного сектору України» (наказ МОН від 15.08.2016 р. № 973);

2. 2016 р. – «Інструментальна зйомка висотної геодезичної мережі на Північно-Кримському магістральному каналі».

3. 2014 р. – «Дослідження висотної геодезичної мережі на міжгосподарчій мережі і спорудах Каланчацького УВГ у межах Каланчацького району Херсонської області»;

Госпдоговірна тематика:

2010 р. – «Польові дослідження та спостереження по впровадженню "Методики оцінки та прийняття рішень для захисту територій від підтоплення та затоплення" на прикладі Каланчацького району Херсонської області»;

Ініціативна тематика:

1.Спостереження за деформаціями будівель ХДАУ
2.Застосування нових технологій в навчальному процесі.

3. Меліоративні заходи та їх ефективність на орних землях півдня України. Держ. реєстр. № 01090000444 - керівник Колесніков В.В., виконавці: Бабушкіна Р.О. Музика Н.М. Зражевська Л.А 2009-2013 рр.

4. Встановити в натурі та на землевпорядній документації межі природно-заповідного фонду дендропарку Херсонського ДАУ. Виконавці: Мацко П.В., Зражевська Л.А., 2013р.

5. Меліоративні заходи та їх ефективність на орних землях півдня України. Держ. реєстр. № 01090000444 - керівник Колесніков В.В., виконавці: Бабушкіна Р.О. Музика Н.М., Зражевська Л.А. 2009-2013.

6.Спостереження за деформаціями будівель ХДАУ. Керівник - Мацко П.В., виконавці: Бабушкіна Р.О., Музика Н.М., 2020р.

Дорадча діяльність кафедри:

Лавренко Н.М. (експерт-дорадник) може здійснювати сільськогосподарську дорадчу діяльність з надання соціально спрямованих дорадчих послуг з питань агрономії, зрошуваного землеробства, меліорації.
Куракова Л.Г. - сертифікований інженер-землевпорядник;
Крупіца Дмитро Олександрович – сертифікований оцінювач з експертної грошової оцінки.

Основні наукові досягнення кафедри:

У 1976 році Табацков В.П. захистив дисертацію "Теория геометрического и механического образования плоских кривых методами кинематической геометрии", а у 1977 році Петрова А.Т., будучи також аспірантом кафедри нарисної геометрії Київського інженерно-будівельного інституту захистила дисертацію "Геометрические основы конструирования трансцендентных поверхностей применительно к машиностроению" на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук.

Мацко П.В. за результатами досліджень в УкрНДІЗЗ захистив в 1984 році дисертацію на тему "Водопотребление, режим орошения и техника полива картофеля на юге УССР " на здобуття вченого ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

У 1986 році у Московському гідромеліоративному інституті Зражевський В.М. захистив дисертацію "Мелиорация почв микроподов юга Украины" на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук.

У 1993 році Чеканович М.Г. захистив дисертацію "Несущая способность железобетонных элементов, обжатых путем натяжения на свежеуложенную бетонную смесь" на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук.

У 2006 році Бабушкіна Р.О. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему "Агромеліоративна ефективність використання кальцієвмісних меліорантів на зрошуваних чорноземах південних" на здобуття вченого ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

У 2008 році Яремко Ю.І. успішно захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю економіка та управління підприємствами за видами економічної діяльності «Регулювання земельних відносин при створенні ринку земель аграрних підприємств» на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук.

У 2012 році Морозов О.В. успішно захистив докторську дисертацію за спеціальністю сільськогосподарські меліорації «Теоретико-методологічне обґрунтування еколого-агромеліоративного моніторингу зрошуваних земель».

У 2013 році Полухов А.Я. успішно захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю сільськогосподарські меліорації «Шляхи підвищення родючості і продуктивності темно-каштанових ґрунтів рисових сівозмін Краснознам'янського зрошувального масиву».

У 2013 році Дудяк Наталія Василівна успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю економіка природокористування та охорони навколишнього середовища на тему: «Еколого-економічне обґрунтування антропогенного впливу на меліоровані агроладшафти».

У 2013 році Яремко Юрій Іванович успішно захистив докторську дисертацію за спеціальністю економічні науки 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» на тему «Інституційні механізми розвитку сільських територій в економічному просторі регіону: теорія, методологія, практика».

У 2015 році успішно захищено дві кандидатські дисертації за спеціальністю 06.01.02 с.-г. меліорації: Лавренко Наталія Миколаївна «Урожайність та якість зерна нуту залежно від технологічних прийомів вирощування за різних умов зволоження», Дудченко Катерина Володимирівна «Регульоване використання дренажно-скидних вод рисових зрошувальних систем».

Участь НПП у виконанні наукових програм, міжнародних проектів:

1. Участь у розробці і реалізації «Державної програми модернізації агропромислового комплексу на базі відновлення зрошення та створення логістичних кластерів в Херсонській області на період 2011 - 2015 років» ( доценти: Петрова А.Т., Мацко П.В., Бабушкіна Р.О., Яремко Ю.І.).
2. Участь у Гранді Світового банку по підготовці науково-методичного комплексу «Державний контроль за використанням і охороною земель» спільно з Державним агентством України по земельних ресурсах (співвиконавець доцент Яремко Ю.І.).

Матеріально-технічна база кафедри:

Кафедра має матеріально-технічну базу, яка дозволяє готувати фахівців на високому рівні – це дві креслярські зали, геодезичні лабораторії та геодезична камера з сучасними оптико-механічними та електронними приладами.

В своєму арсеналі кафедра має технічні теодоліти 2Т30, точні теодоліти 2Т5К, 3Т2КП, нівеліри НА-1, Н-3, НС-4, НСМ-2А, мензульні комплекти КА-2, КН, електронний тахеометр SET 630RK фірми Sokkia, цифровий нівелір DiNi 03, лазерну рулетку, світловіддалемір СМ-5, геодезичний комплект системи GPS (Trimble R-3 та Epoch-10).

Також в роботі використовуються 2 кафедральні комп’ютери з повним обладнанням та мультимедійний проектор.

Обладнується Навчально-наукова лабораторія автоматизованих систем управління земельними ресурсами створена та облаштована за сприянням Херсонської регіональної філії Центру Державного земельного кадастру (Директор – Фененко Василь Павлович).

 

Наукове та навчально-методичне забезпечення кафедри:

 

 

 

Навчальні посібники

 

Свідоцтва і патенти кафедри:

Cвідоцтва

Загальна кількість патентів та авторських прав на твір складає більше 60.

  

Нагороди кафедри

Лавренко Н.М. - нагороджена Почесною грамотою ХДАУ з нагоди святкування Дня працівника сільського господарства (2016 р.), стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2016-2018 рр.)
Яковенко Д.Ю. – нагороджена Почесною грамотою ХДАУ з нагоди святкування Дня працівника сільського господарства (2016 р.)

Практична підготовка студентів:

 

 

Безпілотний літальний апарат для зйомки території університету з пультом управління

 

Квадрокоптер в польоті над стадіоном

 

Практичне виїзне заняття зі студентами 4-го курсу ГЗ

  

Проведення кадастрової зйомки земельної діляни тахеометром Nikon 332 з асистентом кафедри Мартиновим І.М.

 

 

Проведення кадастрової зйомка GPS приймачем Hitarget v 100 з к.с.-г.н., ст.викладачем кафедри Крупіцею Д.О.

 

 

Свято першокурсників 15 вересня 2017 року

 

Студенти спеціальності « Геодезія та землеустрій» після святкування дня спеціальності