ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Кафедра землеустрою, геодезії та кадастру

Аудиторії 204, 211 корпусу факультету архітектури та будівництва

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Рік заснування кафедри - 1964 р.

Кафедра землеустрою, геодезії та кадастру здійснює підготовку здобувачів за:

 • Освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій галузі знань 19 "Архітектура та будівництво", кваліфікація: молодший бакалавр з геодезії та землеустрою.

Гарант освітньо-професійної програми Лавренко Наталія Миколаївна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій галузі знань 19 "Архітектура та будівництво", кваліфікація: бакалавр з геодезії та землеустрою

Гарант освітньо-професійної програми - Дудяк Наталія Василівна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій галузі знань 19 "Архітектура та будівництво", кваліфікація: магістр з геодезії та землеустрою

Гарант освітньо-професійної програми – Яремко Юрій Іванович Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Зауваження та пропозиції щодо освітньо-професійних програм ви можете надіслати на електронну пошту гаранта ОПП чи на електронну пошту кафедри

                         

         

                     

 

 

 

Яценко Володимир Миколайович - в.о.завідувача кафедри, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент.

Кількість наукових та науково-методичних праць – понад 50 наукових праць у галузі маркшейдерії, геодезії, землеустрою, в тому числі 2 наукових монографії та 1 навчального посібника, 3 винаходи, захищених авторськими свідоцтвами СРСР

Тематика науково-дослідної роботи: «Розробка методики спостережень за деформаціями будівель та споруд Херсонського державного аграрно-економічного університету», «Моніторинг деформацій земної поверхні, будівель та споруд Херсонського державного аграрно-економічного університету»

Викладає дисципліни: «Геодезія», «Математична та комп'ютерна обробка геодезичних вимірювань», «Топографія», «Вища геодезія», «Порядок організації топографо-геодезичних робіт», «Геодезичні роботи при землеустрої», «Високоточні інженерно-геодезичні вимірювання», «Сфероїдна геодезія».

Профіль Google Scholar: Владимир Яценко

ORCID: 0000-0001-7621-1179

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Яремко Юрій Іванович – доктор економічних наук, професор.

Кількість наукових та науково-методичних праць - 110, з них монографії та навчальні посібники – 5, авторських свідоцтв на твір – 5,4 2 публікації в Scopus та Web of Science.

Тематика науково-дослідної роботи: Організаційно-інституційний механізм формування системи управління земельними ресурсами.

Викладає дисципліни: «Державний земельний кадастр», «Вступ до фаху та академічне письмо», «Земельне право та землевпорядна експертиза», , «Судова експертиза в землеустрої», «Просторове планування» «Просторове планування та організація розвитку території», «Основи земельного кадастру», «Управління проектами в геодезії та землеустрої», «Державний контроль за використанням земель», «Національна інфраструктура геопросторових даних».

Ідентифікатор автора Scopus:  57199170346

Профіль Google Scholar: Юрій Яремко

ORCID:  0000-0002-7509-2582

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Дудяк Наталія Василівна – доктор економічних наук, професор

Кількість наукових та науково-методичних праць - 100, з них монографії та навчальні посібники – 7, авторських свідоцтв на твір – 5, патент на винахід -1, 10 публікації в Scopus та Web of Science.

Тематика науково-дослідної роботи: Теоретико-методологічне забезпечення сталого землекористування в умовах трансформацій національної економіки.

Викладає дисципліни: «Землеустрій», «Землевпорядне проектування», «Економіка землекористування», «Методологічні основи щодо формування проектів землеустрою», «Економіка землекористування та землевпорядкування»

Ідентифікатор автора Scopus:  57211689317

Профіль Google Scholar: Наталія Дудяк

ORCID:  0000-0002-2746-1910

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Лавренко Наталія Миколаївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Тематика науково-дослідної роботи: Сучасний стан і перспективні напрями картографувань земель.

Кількість наукових та науково-методичних праць: 212, з них монографії та навчальні посібники – 7, патент на корисну модель -21, 18 публікації в Scopus та Web of Science.

Викладає дисципліни: «Основи охорони земель та грунтознавства», «Охорона земель та грунтознавство», «Теоретичні основи землеустрою», «Організація схем землеустрою», «Організація територій  зрошуваних земель», «Використання та охорона земель ЗУ», «Організація управління землевпорядним виробництвом», «Формування ринку землі в Україні ЗУ», «Організація ринку землі», «Правовий процес в землеустрої»

Ідентифікатор автора Scopus: 57203403522

Web of Science ResearcherID: R-8647-2017

Профіль Google Scholar: Наталія Лавренко

ORCID: 0000-0002-6924-7437

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Пєсков Ігор Вікторович – старший викладач, судовий експерт Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Тематика науково-дослідної роботи: Аналіз, розвиток та практичне застосування судових експертиз при вдосконалені земельних відносин.

Викладає дисципліни: : «Планування та прогнозування використання земель», «Оформлення прав громадян на землю ЗУ», «Судова експертиза в землеустрої», «Планування населених пунктів», «Практичне застосування прав громадян на землю».

Профіль Google Scholar: Ігор Пєсков

ORCID: 0000-0001-6132-7953

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Куракова Лариса Германівна - старший викладач кафедри.  Сертифікований інженер-землевпорядник. Сертифікований оцінювач з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Кількість наукових та науково-методичних праць – 22.

Тематика науково-дослідної роботи: Інституціональний механізм управління земельним банком сільськогосподарських підприємств.

Викладає дисципліни:«Основи земельного кадастру»,  «Фотограмметрія і дистанційне зондування землі», «Земельне право та землевпорядна експертиза», «ГІС і бази даних», «Державний земельний кадастр», «ГІС в кадастрових системах», «Дистанційний моніторинг земельних ресурсів», «Просторове планування», «Національна інфраструктура геопросторових даних», «Основи земельного права та землевпорядної  експертизи» «Законодавче забезпечення кадастру в нерухомості», «Просторове планування та організація розвитку територій».

Профіль Google Scholar: Лариса Куракова

ORCID: 0000-0001-5192-9555

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Коваленко Олександр Миколайович – доктор філософії (011 Освітні, педагогічні науки), старший викладач.

Кількість наукових та науково-методичних праць – 20 публікацій

Тематика науково-дослідної роботи: Використання безпілотних повітряних суден в ГІС.

Викладає дисципліни: «Застосування безпілотних літальних апаратів в ГІС», «Дистанційний моніторинг земельних ресурсів», «ГІС і бази даних», «Комп`ютерні технології в землеустрої», «Інженерна геодезія», «Інженерна геодезія з основами геоінформатики», «Управління земельними ресурсами», «Електронні геодезичні прилади».

Профіль Google Scholar: Коваленко Олександр

ORCID: 0000-0001-7900-6226

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Шаталова Жанна Олександрівна – старший викладач

Тематика науково-дослідної роботи: Особливості виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при розробці проектів землеустрою

Викладає дисципліни: «Геодезія», «Математична та комп'ютерна обробка геодезичних вимірювань», «Топографія», «Вища геодезія»,, «Сфероїдна геодезія»,, «Порядок організації топографо-геодезичних робіт», «Геодезичні роботи при землеустрої», «Інженерга геодезія з основами Геоінформатики»

ORCID: 0000-0003-1218-7143

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Баруліна Ірина Юріївна – асистент, аспірант.

Тематика науково-дослідної роботи: Економічне обґрунтування сіті-фермерства в умовах урбаністичного розвитку під впливом кліматичних змін

Викладає дисципліни: «Вступ до фаху та академічне письмо», «Землеустрій», «Землевпорядне проектування», «Економіка землекористування»

Профіль Google Scholar: Баруліна Ірина

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Павлова Олена Олександрівна  лаборант

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Публікації в 2019 р. 

 

Навчальний процес студентів

 

Свято першокурсників 17 вересня 2019 рік

 

Свято першокурсників 17 вересня 2018 рік

 

День працівника освіти

 

Студенти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»

 

Благодійна акція для вихованців дитячого будинку КЗ "Херсонський Обласний будинок дитини" ХОР

 

Виїзне практичне заняття в Олешківському лісі

 

Студенти другого курсу спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»

 

Виїзне практичне заняття

 

Виробнича практика студентів

 

Виробнича практика студентів

 

Проведення кадастрової зйомки земельної ділянки

 

 

 Колективна монографія

Еколого-економічні засади раціонального землекористування в межах південно-степової зони України 

 

Конференції кафедри

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління та раціональне використання земельних ресурсів в територіальних громадах у повоєнний період» 7 березня 2024 року

  

IV Міжнародна науково-практична конференція «Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення» 11-12 червня 2020 року

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення» 11-12 червня 2020 року

 

IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення» 04-05 березня 2020 року

 

III Всеукраїнська науково-практична конференції «Проблеми та практичні питання щодо виконання робіт із землеустрою» 17 жовтня 2019 року

 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення» 13-14 червня 2019 року

 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення»

05-06 березня 2019 рік м. Херсон

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні та практичні аспекти формування й розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення»

01-02 червня 2018 рік м. Херсон

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ»

6-7 березня 2018 рік м. Херсон

 

Академічна доброчесність, психологічні заходи

Академічна мобільність та співпраця між ЗВО

Наука кафедри та здобувачів

Освітні програми, стейкхолдери, роботодавці

Практична підготовка

Неформальна освіта здобувачів

 

Публікації кафедри землеустрою, геодезії та кадастру 2018-2019 р.

Дудяк Наталія Василівна

 1. Vitalii Ivanovich Pichura, Larisa Aleksandrovna Potravka, Dudiak Natalia Vasylivna, Petro Mikhalovich Skrypchuk Retrospective and Forecast of Heterochronal Climatic Fluctuations Within Territory of Dnieper Basin// Indian journal of ecology (2019) 46(2): 000-000.
 2. Дудяк Н.В. Просторовий розподіл ризиків вітрово-ерозійного деструкції грунтів сухого степу в системі еколого-економічної оцінки земельних угідь Херсонського області [Електронний ресурс]/ Н.В. Дудяк // Економіка та суспільство. – 2018. - № 19.
 3. Дудяк Н.В. Теоретико-методологічні та практичні аспекти ефективності використання земельних ресурсів в Україні //Яремко Ю.І., Дудяк Н.В., Шикова Л.В.// Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. Науково-виробничий журнал - Київ, 2018 – с. 82 – 90.
 4. Дудяк Н.В. Концептуальні засади еколого-економічного регулювання антропогенного навантаження на меліоровані агроландшафти / Н.В. Дудяк // Еколого-економічне землекористування в межах південно-степової зони України:колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., доц. Яремко Ю.І., к.е.н., доц. Дудяк Н.В. – Херсон: Айлант., 2018. – С.32-52.
 5. Дудяк Н.В. Організаційно-економічні засади інформаційного забезпечення економіки // Еволюція інструментів раціонального землекористування: Колективна монографія. – Рівне: НУВГП, 2018. – С. 221-232.
 6. Дудяк Н.В. Основні аспекти еколого-економічного механізму сільськогосподарського землекористування в новостворених територіальних громадах / Ю.І. Яремко, Н.В. Дудяк, О.О. Строганов // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення» (05-06 березня 2019 р.). – Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2019.-с.40-45.
 7. Дудяк Н.В. Механізми підвищення ефективності управління земельними ресурсами у територіальних громадах / Н.В. Дудяк, А.Р. Філь // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення» (05-06 березня 2019 р.). – Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2019.-с.174-180.
 8. Дудяк Н.В. Перспективи розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в україні / Н.В. Дудяк, А.І. Стаценко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні аспекти формування й розвитку ринку земель сільськосподарського призначення» (01-02 червня 2018 р.). - Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2018.-С.98-101.
 9. Дудяк Н.В. Аналіз законодавства про фермерські господарства / Н.В. Дудяк, І.Ю. Сабуцька // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні аспекти формування й розвитку ринку земель сільськосподарського призначення» (01-02 червня 2018 р.). - Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2018.-С.109-113.
 10. Дудяк Н.В. Теоретико-методологічні основи створення фермерських господарств / Н.В. Дудяк, І.Ю. Сабуцька // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні аспекти формування й розвитку ринку земель сільськосподарського призначення» (01-02 червня 2018 р.). - Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2018.-С.113-116.
 11. Дудяк Н.В. Нормативно-правові засади щодо обґрунтування
  раціонального землекористування / Н.В. Дудяк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади» (06-07 березня 2018 р.). - Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2018.-С.13-16.
 12. Дудяк Н.В. Екологічний механізм забезпечення збалансованого землекористування в умовах децентралізації влади / Н.В. Дудяк, І.Ю. Сабуцька // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади» (06-07 березня 2018 р.). - Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2018.-С.90-92.
 13. Дудяк Н.В. Теоретичні основи актуальних проблеми грошової оцінки земель України/ Н.В. Дудяк, Д.О. Крупіца // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади» (06-07 березня 2018 р.). - Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2018.-С.113-116.
 14. Дудяк Н.В. Зарубіжний досвід використання земельних ресурсів / Н.В. Дудяк, І.О. Бабешко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади» (06-07 березня 2018 р.). - Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2018.-С.133-136.
 15. Дудяк Н.В. Зарубіжний досвід формування об‘єднаних територіальних громад / Н.В. Дудяк, Д.І. Стрюк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади» (06-07 березня 2018 р.). - Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2018.-С.138-142.

Яремко Юрій Іванович

 1. Yaremko Y., Shikova L. Methods of evaluation and conceptual-strategic directions of economic security of agricultural enterprises. Baltic Journal of Economic Studies, 2018. – Volume 4. ‑ Number 5. Р. 421-430. (Web of Science)
 2.  Яремко Ю.І. Теоретико-методологічні та практичні аспекти ефективності використання земельних ресурсів в Україні //Яремко Ю.І., Дудяк Н.В., Шикова Л.В.// Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. Науково-виробничий журнал  - Київ, 2018 – с. 82 – 90.
 3. Яремко Ю.І., Дудяк Н.В.,  Геомоделювання ерозійної небезпеки регіонів Зони степу України за морфологічними характеристиками // Яремко Ю.І., Дудяк Н.В. // Збалансоване природокористування. Науково-виробничий журнал  - Київ, 2019 – (у друці).
 4. Яремко Ю.І. Оформлення розпорядчих документів при здійсненні державного контролю / Ю.І. Яремко, С.В. Фокіна // Еколого-економічне землекористування в межах південно-степової зони України:колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., доц. Яремко Ю.І., к.е.н., доц. Дудяк Н.В. – Херсон: Айлант., 2018. – С.71-74.
 5. Яремко Ю.І. Методи проведення державного контролю за використанням та охороною земель / Ю.І. Яремко, І.В. Пєсков // Еколого-економічне землекористування в межах південно-степової зони України: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., доц. Яремко Ю.І., к.е.н., доц. Дудяк Н.В. – Херсон: Айлант., 2018. – С.53-64.
 6. Яремко Ю.І. Державний контроль у сфері використання земель в Україні  / Ю.І. Яремко// Еколого-економічне землекористування в межах південно-степової зони України: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., доц. Яремко Ю.І., к.е.н., доц. Дудяк Н.В. – Херсон: Айлант., 2018. – С.53-74.
 7. Яремко Ю.І. Програма використання та охорони земель у Каланчацькому районі херсонської області / Ю.І. Яремко,І.В. Пєсков // Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади» (Херсон, 06-07 березня 2018 року). – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. С. 118-119.
 8. Яремко Юрій Іванович: бібліогр. покажч. наук. праць за 2002 - 2018 роки / Херсонський державний аграрний університет; уклад.: Дудяк Н.В., Шикова Л.В., Лавренко Н.М., Яковенко Д.Ю., Могильова Т.С. – Херсон: Айлант. – 2018.- 48 с.
 9. Яремко Ю.І. Наукове обґрунтування землеустрою на землях сільськогосподарського призначення в умовах децентралізації влади / Ю.І. Яремко, І.М. Мартинов // Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 06-07 березня 2018 року). – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. С. 26 – 30.
 10. Яремко Ю.І., Строганов О.О. Управління земельними ресурсамитериторіальної громади міста Берислава/ Яремко Ю.І., Строганов О.О. // Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 06-07 березня 2018 року). – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. С. 26 – 30.
 11. Яремко Ю.І. Геодезичні роботи при проведенні інвентаризації земель / Ю.І. Яремко, І.М. Мартинов // Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 06-07 березня 2018 року). – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. С. 104-106.
 12. Яремко Ю.І. Основні аспекти еколого-економічного механізму сільськогосподарського землекористування в новостворених територіальних громадах / Ю.І. Яремко, Н.В. Дудяк, О.О. Строганов // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення» (05-06 березня 2019 р.). – Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2019.-с.40-45.

Яценко Володимир Миколайович

 1. Яценко В.М. Теоретико-методичне обгрунтування інтегральної оцінки господарської діяльності на агроландшафт як еколого-економічну систему / Н.В. Дудяк, В.М. Яценко // Еколого-економічні засади раціонального землекористування в межах південно-степової зони України:колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., доц. Яремко Ю.І. – Херсон: Айлант, 2018. – С.14-21.
 2.  Яценко В.М. Концептуальний підхід та принципи еколого-економічного регулювання антропогенного навантаження на меліоровані ландшафти / Н.В. Дудяк, В.М. Яценко // Еколого-економічні засади раціонального землекористування в межах південно-степової зони України:колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., доц. Яремко Ю.І. – Херсон: Айлант, 2018. – С.32-42.
 3. Яценко В.М.Проблеми та перспективи організації ринку земель сільськогосподарського призначення / В.М. Яценко, І.М. Мартинов, Є.О. Зінькевич // Теоретичні та практичні аспекти формування й розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції (Херсон, 01-02 червня 2018 року). – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018 – С.94-98.
 4. Яценко В.М. Особливості організації території об’єднаних територіальних громад/ В.М. Яценко, І.В. Пєсков, Б.С. Овчинніков// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення» (05-06 березня 2019 р.). – Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2019.-с.191-196.
 5. Яценко В.М. Земельні ресурси як джерело поповнення бюджету в новостворених територіальних громадах/ Д.О. Крупіца, В.М. Яценко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення» (05-06 березня 2019 р.). – Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2019.-с.209-213.

Шикова Лілія Валеріївна

 1. Yaremko Y., Shikova L. Methods of evaluation and conceptual-strategic directions of economic security of agricultural enterprises. Baltic Journal of Economic Studies, 2018. – Volume 4. ‑ Number 5. Р. 421-430. (Web of Science)
 2. Шикова Л.В. Теоретико-методологічні та практичні аспекти ефективності використання земельних ресурсів в Україні //Яремко Ю.І., Дудяк Н.В., Шикова Л.В.// Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. Науково-виробничий журнал - Київ, 2018 – С. 82-90.
 3. Шикова Л. В. Проблеми управління земельними ресурсами об‘єднаних територіальних громад та шляхи їх вирішення / Л.В. Шикова // Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади» (Херсон, 06-07 березня 2018 року). – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. С. 51 –53.
 4. Шикова Л.В. Нормативно-правові акти та документи щодо управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади «Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади» / Л.В. Шикова, А.І. Стаценко // Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 06-07 березня 2018 року). – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. С. 120-124.
 5. Шикова Л. В. Особливості формування та розвитку ринку землі в Україні / Л.В. Шикова, Н.О. Адвокатова // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні аспекти формування й розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення» (Херсон, 01-02 червня 2018 року). – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. С.101-104.

Мацієвич Тетяна Олександрівна

 1. Mazievich Т.О.Theoretical arguments for ecological decentralization usefullness in Ukraine // Oxford Review of Economic Policy. – Issue 4(2). – Vol.34. – Oxford University Press, 2018. – P. 906 – 918.
 2. Мацієвич Т.О. Операції фінансових бірж: Навчальний посібник.  Вид.2., виправ. та допов. / В.Л. Чесноков, Т.О. Мацієвич //  за ред. д.е.н., проф. Коваленка М.А. – Херсон: ХНТУ, 2017р. -194с.  Протокол №11 від 06 липня 2017 р.
 3. Мацієвич Т. О. Фінансове забезпечення екологічної політики в зарубіжних країнах: досвід для України / Т. О. Мацієвич // Молодий вчений. - 2018. - № 2(1). - С. 406-409.
 4. Бойко Л. І. Зміни в податковому регулюванні екологічних процесів / Л. І. Бойко, Т. О. Мацієвич // Молодий вчений. - 2018. - № 3(1). - С. 316-321.
 5. Мацієвич Т.О.  Оптимізація фіскальних повноважень в розрізі рівнів бюджетної системи у сфері еко-регулювання/ Т.О. Мацієвич // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – ХНТУ, 2018. - № 28(17). –  С. 227 – 232.
 6. Мацієвич Т.О.   Діагностика динаміки та структури доходів як основного фактору впливу на прибуток банку / Т.О. Мацієвич,  Грабар А.М. // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – ХНТУ, 2018. - № 28(17). – С. 250 – 254.
 7. Мацієвич Т.О.  Боргові цінні папери у контексті екологічної модернізації / Т. О. Мацієвич // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Економічні науки. - 2018. - № 8. - С. 7-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjie_2018_8_3
 8. Мацієвич Т.О. Прагматика фінансового забезпечення реалізації екологічної політики в Україні // Формування фінансового механізму сталого розвитку України: Колективна монографія / за наук. ред. д.е.н., проф.
  О.П. Кириленко та  д.е.н., проф. О.І. Тулай. – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. – 414 с. – С.269 – 281.
 9. Мацієвич Т.О. Фіскальні передумови диверсифікації джерел фінансування інноваційно-інвестиційних екопроектів // Фінансова система України: інтеграційні процеси та виклики сучасності: Колективна монографія / [Л.П. Сідельникова, М.А. Коваленко, В.В. Булюк та ін.]; [за ред.
  Л.П. Сідельникової]. – Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2017. - 276 с. –
  С. 43-53.
 10. Мацієвич Т.О. Зміна парадигми державного управління збалансованим розвитком регіону // Структурна модернізація економіки: прогнозні сценарії та перспективи розвитку регіону : Колективна монографія / за ред. д.е.н., проф. Шарко М.В. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2018. - 338 с. – С. 135-144.
 11. Бойко Л.І. Трансформація земельних ресурсів територіальної громади в еко-центричній парадигмі  / Л.І. Бойко, Т.О. Мацієвич //  Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали науково-практичної конференції.  – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ»,
  2019. – 267 с. – С.62-67. Режим доступу:  http://www.ksau.kherson.ua/files/news/2019/201904/Збірник%20наукових%20праць%20ІІ%20Всеукраїнської%20науково-практичної%20конференції%2005-06.03.2019р.%20ХДАУ.pdf
 12. Мацієвич Т.О. Управління ресурсоефективністю об’єднаної територіальної громади / Т. О. Мацієвич, Д.О.Скопич // Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали науково-практичної конференції.  – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – 267 с. –  С.264-267. Режим доступу:  http://www.ksau.kherson.ua/files/news/2019/201904/Збірник%20наукових%20праць%20ІІ%20Всеукраїнської%20науково-практичної%20конференції%2005-06.03.2019р.%20ХДАУ.pdf
 13.  Мацієвич Т.О. Тенденції розвитку банківського маркетингу у сфері кредитних технологій на прикладі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» /Т.О. Мацієвич, А.  Добощук //Застосуваннямаркетинговихтехнологійуправліннятуристичнимипідприємсвами в умовах сучасного бізнес-середовища: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 19 жовтня 2018 року). – Херсон: ХНТУ. – 2018. – 184 с.– С. 41 – 43. – Режим доступу: http://kntu.net.ua/index.php/ukr/content/download/57998/345903/file/%D0%97% D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2018.pdf

Лавренко Наталія Миколаївна

 1. UshkarenkoV.O., Dementieva O.I., Pryimak V.V., Lavrenko S.O., Lavrenko N.M., Shepel A.V., Siletska O.V. Rice (Oryza sativa L.) Yields Depending on Cultivars and Quality of Irrigation Water. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (RJPBCS). September–October. 2018. Vol. 9(5). - P. 1772-1777.
 2. Lavrenko N., Lavrenko S., Revto O., Lykhovyd P. Effect of Tillage and Humidification Conditions on Desalination Properties of Chickpea (Cicer arietinum L.). Journal of Ecological Engineering. Vol. 19, Issue 5, September 2018. P. 70-75.
 3. Ushkarenko Viktor O., Lavrenko Sergiy O., Lykhovyd Pavlo V., Lavrenko Nataliia M., Maksymov Dmytro O. Yield components of haricot beans (Phaseolus vulgaris L.) depending on cultivation technology elements at the irrigated lands of the Steppe zone. Modern Phytomorphology 12: 73–79, 2018.
 4. Vozhehova R.A., Lykhovyd P.V., Lavrenko S.O., Kokovikhin S.V., Lavrenko N.M., Marchenko T.Yu., Sydyakina O.V., Hlushko T.V., Nesterchuk V.V. Artificial Neural Network Use For Sweet Corn Water Consumption Prediction Depending On Cultivation Technology Peculiarities. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2019. 10 (1). January – February.  Р. 354-358.
 5. Lavrenko S.O., Ushkarenko V.O., Dementieva O.I., Lavrenko N.M., Pryimak V.V., Shepel A.V., Siletska O.V. Environmental Assessment of Rice Grains (Oryza sativa L.) Depending on Cultivars and Quality of Irrigation Water. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (RJPBCS), Vol. 10(1), January-February, 2019. - P. 846-854.
 6. Lykhovyd P., Dementiiva O.I., Lavrenko S., Lavrenko N. Agro-environmental Evaluation of Irrigation Water from Different Sources, Together with Drainage and Escape Water of Rice Irrigation Systems, According to its Impact on Maize (Zea mays L.). Journal of Ecological Engineering. Vol. 20, Issue 2, February 2019. P. 1-7. Lykhovyd P., Ushkarenko V.O., Lavrenko S.O., Lavrenko N.M., Zhuikov O.H., Mrynskyi I.M., Didenko N.O. Leaf area index of sweet corn (Zea mays ssp. saccharata L.) crops depending on cultivation technology in the drip-irrigated conditions of the south of Ukraine. Modern Phytomorphology 13: 1-4, 2019.
 7. Лавренко С.О., Максимов Д.А., Лавренко Н.Н. Содержание белка в зерне и его условный сбор при выращивании фасоли обыкновенной (Phaseolus vulgaris) в орошаемых условиях на юге Украины. Пути повышения эффективности орошаемого земледелия: научно-практический журнал. – Вып. 1 (69). Новочеркасск: ИП Белусов А.Ю., 2018. С. 201-205.
 8. Лавренко С.О., Максимов М.В., Лавренко Н.Н. Влияние технологических приемов выращивания чечевицы на физические свойства почвы при различных условиях влагообеспечения. Вестник мелиоративной науки: Научно-практический журнал. Вып. 2. Коломна: ФГБНУ ВНИИ «Радуга», 2018. С. 34-41.
 9. Лавренко С.О., Максимов М.В., Лавренко Н.Н. Влияние технологических приемов выращивания чечевицы на физические свойства почвы при различных условиях влагообеспечения. Вестник мелиоративной науки: научно-практический журнал. №2. Коломна: ФГБНУ ВНИИ «Радуга», 2018. С. 34-41.
 10. Лавренко С.О., Лавренко Н.М., Ревтьо О.Я., Максимов Д.О. Особливості фенологічного розвитку квасолі звичайної в умовах Південного Степу України. The development of nature sciences: problems and solutions: Conference Proceedings. 2018. Brno: Baltija Publishing. Т.1. Р. 42-46.
 11. Лавренко Н.М., Магаляс В.А. Реформування системи управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади // Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади: Збірник  наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 06-07 березня 2018 року). – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. - С. 34-37.
 12. Лавренко Н.М., Сеітов С.Ю. Вплив децентралізації влади на реформування місцевого управління земельними ресурсами // Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади: Збірник  наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 06-07 березня 2018 року). – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. – С. 37-40.
 13. Лавренко Н.М., Магаляс В.А., Реформування системи управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади» (06-07 березня 2018 року, ДВНЗ «ХДАУ»). -  Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. – С.34- 37.
 14. Лавренко Н.М., Сеітов С.Ю., Вплив децентралізації влади на реформування місцевого управління земельними ресурсами // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади» (06-07 березня 2018 року, ДВНЗ «ХДАУ»). -  Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. – С.37- 40.
 15. Лавренко Н.М., Мартинов І.М. Основні проблеми землеустрою в новостворених територіальних громадах // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення» (05-06 березня 2019 року, ДВНЗ «ХДАУ»). -  Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – С.85- 88.
 16. Лавренко Н.М., Сеітов С.Ю., Проблеми формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення» (05-06 березня 2019 року, ДВНЗ «ХДАУ»). -  Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – С.117- 121.
 17. Лавренко Н.М., Магаляс В.А., Проблема невизначеності меж територій ОТГ // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення» (05-06 березня 2019 року, ДВНЗ «ХДАУ»). -  Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – С.239- 241.
 18. Магаляс В.А., Лавренко Н.М. Сучасний стан та заходи поліпшення земель сільськогосподарського призначення // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності (14-15 березня 2019 року, ДВНЗ «ХДАУ»). – Херсон: Гельвелика, 2019. – С. 490-493.
 19. Сеїтов С.Ю., Лавренко Н.М. Сучасний стан та перспективи розвитку технологій зберігання плодів і овочів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності (14-15 березня 2019 року, ДВНЗ «ХДАУ»). – Херсон: Гельвелика, 2019. – С. 515-518.

Крупіца Дмитро Олександрович

 1. Крупіца Д.О. Аналіз екологічного стану сільськогосподарського землекористування в зоні Інгулецької зрошувальної системи  / Д.О. Крупіца // Еколого-економічне землекористування в межах південно-степової зони України: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., доц. Яремко Ю.І., к.е.н., доц. Дудяк Н.В. – Херсон: Айлант., 2018. – С.88-110.
 2. Крупіца Д.О. Особливості формування грошової оцінки земель // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади» (06-07 березня 2018 р.). - Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2018.-С.66-68.
 3. Крупіца Д.О. Теоретичні основи інвентаризації землі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади» (06-07 березня 2018 р.). - Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2018.-С.111-113.
 4. Крупіца Д.О.  Особливості використання методичного підходу щодо нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення / Крупіца Д.О., Верлата І.О. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні аспекти формування й розвитку ринку земель сільськосподарського призначення (01-02 червня 2018 р.). - Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2019.-С.123-127.
 5. Крупіца Д.О. Методика ведення моніторингових досліджень за станом посівів сільськогосподарських культур / Римаренко В.С., Крупіца Д.О. // Матеріали регіональної студентської науково-практичної конференції «Використання ГІС-технологій в землеустрої, будівництві та управлінні водними і земельними ресурсами» (20-21 квітня 2018 р.). - Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2018.-С.16-17.
 6. Крупіца Д.О. Проблеми землекористування новостворених об’єднаних територіальних громад Херсонської області / Крупіца Д.О., Пугачова К.Є. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення» (05-06 березня 2019 р.). - Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2019.-С.150-153.
 7. Крупіца Д.О. Земельні ресурси як джерело поповнення бюджету в новостворених територіальних громадах / Крупіца Д.О., Яценко В.М. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення» (05-06 березня 2019 р.). - Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2019.-С.209-213.

Пєсков Ігор Вікторович

 1. Пєсков І.В. Методи проведення державного контролю за використанням та охороною земель / Ю.І. Яремко, І.В. Пєсков // Еколого-економічне землекористування в межах південно-степової зони України: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., доц. Яремко Ю.І., к.е.н., доц. Дудяк Н.В. – Херсон: Айлант., 2018. – С.53-64.
 2. Пєсков І.В. Точне землеробство на основі GPS/GIS технологій (диференційовані внесення добрив) / І.В. Песков, С.В. Дерюжин // Збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції «Використання ГІС – технологій в землеустрої, будівництві та управлінні водними і земельними ресурсами». – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. С. 9-10.
 3. Пєсков І.В.Формування платних сервітутів під лінійними інженерними спорудами в межах населених пунктів / І.В. Песков // Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади» (Херсон, 06-07 березня 2018 року). – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. С. 46-48.
 4. Пєсков І.В.Програма використання та охорони земель у Каланчацькому районі херсонської області / Ю.І. Яремко, І.В. Пєсков // Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади» (Херсон, 06-07 березня 2018 року). – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. С. 118-119.
 5. Пєсков І.В. Програма використання та охорони земель у Каланчацькому районі Херсонської області / І.В. Пєсков // Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади» (Херсон, 06-07 березня 2018 року). – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. С. 118-119.
 6. Пєсков І.В.  Правові аспекти формування та функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення / І.В. Пєсков, С.В. Фокіна, Є.О. Зінкевич // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні аспекти формування й розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення» (01-02 червня 2018 р.). - Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2018.-С.84-87.
 7. Пєсков І.В. Громадська участь у стратегічному плануванні об’єднаних територіальних громад / Адвокатова Н.О., Пєсков І.В., Яценко В.В. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення» (05-06 березня 2019 р.). – Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2019.-с.106-111.

Польова Ірина Сергіївна

 1. Польова І.С. Дослідження особливостей трансформації грунтового покриву Присивашшя на прикладі Новотроїцького району та Азово-сиваського національного природного парку під впливом природних та антропогенних факторів / Польова І.С., Фокіна С.В. // Науково-виробничий журнал «Землеустрій, кадастр і моніторинг земель» –  Київ: НУБіП, № 1, 2019. (у друці)

 

 1. Польова І.С. Обгрунтування оцінки стану земельних ресурсів в межах Присивашшя  / І.С. Польова // Еколого-економічне землекористування в межах південно-степової зони України: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., доц. Яремко Ю.І., к.е.н., доц. Дудяк Н.В. – Херсон: Айлант., 2018. – С.73-87.
 2. Польова І.С. Теоретичне обгрунтування оцінки стану розвитку землекористування на меліорованих агроладшафтах / Н.В. Дудяк, І.С. Польова // Еколого-економічне землекористування в межах південно-степової зони України: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., доц. Яремко Ю.І., к.е.н., доц. Дудяк Н.В. – Херсон: Айлант., 2018. – С.4-14.
 3. Польова І.С. Визначення ринку землі сільськогосподарського призначення у контексті земельної реформи та на прикладі інших держав / Т.С. Могильова, І.С. Польова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні аспекти формування й розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення» (01-02 червня 2018 р.). - Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2018.- С.104-109.
 4. Польова І. С. Агроекологічний потенціал грунтів Північного Присивашшя / Польова І.С., Фокіна С.В. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності (14-15 березня 2019 р.). - Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2019.-С.497-500.
 5. Польова І.С. Вплив ерозійних процесів на грунтовий покрив Любимівської об’єднаної територіальної громади / І.С. Польова, С.М. Семенова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення» (05-06 березня 2019 р.). – Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2019.-с.146-150.
 6. Польова І.С. Аналіз правових особливостей сільськогосподарських земель об’єднаних територіальних громад / І.С. Польова, М.С. Жужа // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення» (05-06 березня 2019 р.). – Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2019.-с.201-206.

Фокіна Світлана Василівна

 1. Фокіна С.В. Дослідження особливостей трансформації грунтового покриву Присивашшя на прикладі Новотроїцького району та Азово-сиваського національного природного парку під впливом природних та антропогенних факторів / Польова І.С., Фокіна С.В. // Науково-виробничий журнал «Землеустрій, кадастр і моніторинг земель» –  Київ: НУБіП, № 1, 2019. (у друці)
 2.  Фокіна  С.В. Методичний підхід щодо розробки Концепції переходу до збалансованого землекористування в умовах меліорованих агроландшафтів  / Н.В. Дудяк, С.В. Фокіна // Еколого-економічне землекористування в межах південно-степової зони України:колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., доц. Яремко Ю.І., к.е.н., доц. Дудяк Н.В. – Херсон: Айлант., 2018. – С.42-52.
 3.  Фокіна  С.В. Оформлення розпорядчих документів при здійсненні державного контролю / Ю.І. Яремко, С.В. Фокіна // Еколого-економічне землекористування в межах південно-степової зони України:колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., доц. Яремко Ю.І., к.е.н., доц. Дудяк Н.В. – Херсон: Айлант., 2018. – С.71-74.
 4. Фокіна С.В. Правові аспекти формування та функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення / І.В. Пєсков, С.В. Фокіна, Є.О. Зінкевич // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні аспекти формування й розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення» (01-02 червня 2018 р.). - Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2018.-С.84-87.
 5. Фокіна С. В. Агроекологічний потенціал грунтів Північного Присивашшя / Польова І.С., Фокіна С.В. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності (14-15 березня 2019 р.). - Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2019.-С.497-500.
 6. Фокіна С. В. Основні проблеми встановлення меж об’єднаних територіальних громад та шляхи їх вирішення / Фокіна С.В., Сеітов С.Ю. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення» (05-06 березня 2019 р.). – Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2019.-с.157-161.
 7. Фокіна С.В. Актуальні питання правового регулювання місцевого самоврядування в Україні / Фокіна С.В., Арнаутова О.Ю. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення» (05-06 березня 2019 р.). – Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2019.-с.220-223.

Мартинов Ігор Михайлович

 1. Мартинов І.М. Оптимізація розміщення сільськогосподарських культур і особливості сівозмін / Н.М. Лавренко, І.М. Мартинов // Еколого-економічне землекористування в межах південно-степової зони України:колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., доц. Яремко Ю.І., к.е.н., доц. Дудяк Н.В. – Херсон: Айлант., 2018. – С.150-173.
 2. Мартинов І.М.,Теоретичні та практичні аспекти формування й розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення/ І.М. Мартинов, Б.С. Овчинніков // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні аспекти формування й розвитку ринку земель сільськосподарського призначення (01-02 червня 2018 р.). - Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2018.-С.118-120.
 3. Мартинов І.М. Наукове обґрунтування землеустрою на землях сільськогосподарського призначення в умовах децентралізації влади / Ю.І. Яремко, І.М. Мартинов // Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 06-07 березня 2018 року). – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. С. 26 – 29.
 4. Мартинов І.М. Геодезичні роботи при проведенні інвентаризації земель / Ю.І. Яремко, І.М. Мартинов // Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 06-07 березня 2018 року). – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. С. 104-106.
 5. Мартинов І.М., Толокевич А.В. Вибір місця розташування автомобільних електрозаправок у м. Херсоні / І.М. Мартинов, А.В. Толокевич // Збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції «Використання ГІС – технологій в землеустрої, будівництві та управлінні водними і земельними ресурсами». – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. С. 5 – 6.
 6. Мартинов І.М., Яржемська Є.В. Дослідження переміщення та міграції населення за допомогою GIS - технологій / І.М. Мартинов, Є.В. Яржемська // Збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції «Використання ГІС – технологій в землеустрої, будівництві та управлінні водними і земельними ресурсами». – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. С. 7-8.
 7. Мартинов І.М. Вплив біодобрив і мікродобрив на продуктивність гороху та кадастрові показники якості грунтів територіальних громад (тг) Херсонської та Миколаївської областей / С.О. Онищенко, Т.С. Ковшакова, І.М. Мартинов // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення» (05-06 березня 2019 р.). – Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2019.-с.165-170.
 8. Мартинов І.М. Основні проблеми землеустрою в новостворених територіальних громадах / Н.М. Лавренко, І.М. Мартинов // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення» (05-06 березня 2019 р.). – Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2019.-с.85-88.