ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра будівництва

ауд. 311, 311а корпусу БГМФ ДВНЗ "ХДАУ"
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік заснування кафедри

1993. Історія спеціальності бере початок з 1974 року

Призначення кафедри

Підготовка висококваліфікованих фахівців зі спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр. На кафедрі працює аспірантура.
Основні завдання кафедри: наукові дослідження, розробка навчально-методичного забезпечення спеціальності; участь у розробці робочих навчальних планів, робочих програм; координування навчальних і виробничих практик студентів; забезпечення державної атестації випускників та контроль їх працевлаштування.

Склад кафедри

к.т.н., професор Чеканович М.Г.; к.т.н., доцент Янін О.Є.; к.т.н., доцент Чеканович О.М.; к.т.н., доцент Шкарапата Я.Є.; д.т.н. професор Давиденко О.І.
ст. викладач Новікова С.М.; ст. викладач Романенко С.М.;
асистенти: Журахівський В.П., Желуденко К.В.,
Волох М.В., Андрієвська Я.П.
старший лаборант – Андрієвська Я.П.
завідувач лабораторії– Гайдабура С.К.

Склад кафедри

 

Чеканович Мечислав Геннадійович - завідувач кафедри, кандидат технічних наук, професор, Заслужений винахідник України, дійсний член Академії будівництва України, відмінник освіти України;
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 247, співавтор навчальних посібників, учасник конгресів, форумів, міжнародних конференцій з будівництва: FIP, fib, IABSE та ін. Призначався головою  секцій конгресів.
Тематика НДР:
1.Попередньо-напружені залізобетонні конструкції зміцнені тривалим пресуванням.
 2.Регульовані та саморегульовані будівельні конструкції.
 3.Обстеження, випробування і підсилення будівельних конструкцій.
Викладає дисципліни: «Залізобетонні та кам’яні конструкції»; «Обстеження та методи підсилення будівельних конструкцій»; «Обстеження та реконструкція будівель і споруд»; «Методологія  і методи наукових досліджень»; «Спецкурс за напрямом магістерської роботи»; «Випробування будівельних конструкцій на основі наукових досліджень». 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&view_op=list_works&authuser=1&gmla=AJsN-F5mhB_yffMz8QEAnwQ9gFXg31qLwbnkS-kMVPbnOLIyotWyHk6YbHTZEovR0O7qCtmiGJJQ97BPIOXiLum-nf9YtMfUWof-QH9J8opHDQoa1b83v8rcK7FKwCZdx-JrH0UnCilyuXzuyKHuq8Bjntev1k9Jvw&user=-gZBVZMAAAAJ

 

Янін Олексій Євгенович – кандидат технічних наук, доцент
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 74, співавтор навчального посібника
Тематика НДР: 1. Математичне і комп’ютерне моделювання поздовжньо-поперечного згину залізобетонного стержня. Врахування точної формули кривизни при дослідженні.
2. Визначення оптимальної кривизни пружно деформованих вант посередині прольоту у висячому покритті.
3. Математичне моделювання розрахунку прогину двосхилої і односхилої балок з урахуванням змінної жорсткості уздовж прольоту.
Викладає дисципліни: «Будівельні конструкції», «Металеві конструкції», «Інженерні конструкції ГТС», «Залізобетонні конструкції (спецкурс)»; «Залізобетонні та кам’яні конструкції»

Кутузова Тетяна Юріївна – доцент кафедри, кандидат архітектури.
Кількість наукових та навчально-методичних праць 
Тематика НДР: Композиційний розвиток регулярних історичних центрів

Викладає дисципліни: Основи містобудування, Теорія архітектури та архітектурне проектування, Основи реконструкції та реставрації будівель і споруд, Основи районного розпланування.

Білик Анна Анатоліївна - доцент кафедри, кандидат мистецтвознавства

Кількість наукових та навчально-методичних праць – понад 100, автор 5 монографій (4 – у співавторстві). Науковий редактор міжнародних науково-практичних конференцій, колективних праць з мистецтвознавства.

Тематика НДР: Сучасні форми арт-презентації. Авангард у мистецтві.

Викладає дисципліни: Історія світової архітектури, Історія архітектури України, Історія сучасної архітектури, Історія мистецтвознавства, Естетика культури.

Русін Володимир Валентинович - доцент кафедри, кандидат архітектури

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 18
Тематика НДР: Методологичні основи комплексного формування архітектури закладів загальної освіти та лікувално-профілактичних закладів

 Викладає дисципліни: Дизайн архітектурного середовища, Архітектурне проектування за напрямом.

Степанян Юрік Грантікович - доцент кафедри, Заслужений діяч мистецтв України.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 43, учасник  та  організатор міжнародних симпозіумів по камінню та художніх виставок.
Тематика НДР:  Специфіка викладання дисциплін циклу «Образотворче мистецтво»

Викладає дисципліни: Архітектурна графіка, Архітектурна композиція, Рисунок, Живопис та кольорознавство, Скульптура та пластичне моделювання, Графічні техніки в архітектурному проектуванні.

Сисоєва Валентина Володимірівна -  старший викладач кафедри, кандидат архітектури

Кількість наукових та навчально-методичних праць –__
Тематика НДР: Розробка структури категорії «архітектурний ландшафт» в композиції архітектурного середовища міста і виявлення її візуально-смислового змісту.

Викладає дисципліни: Введення в архітектурне проектування, Архітектурне проектування, Архітектурне макетування, Практична методика проектування.

Чеканович Олена Мечиславівна – кандидат технічних наук, доцент
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 22
Тематика НДР: «Міцність та жорсткість залізобетонних балок підсилених зовнішньою арматурою»
Викладає дисципліни: «Залізобетонні та кам’яні конструкції»; «Теплоенергозберігаючі конструкції будівель і споруд»; «Архітектура та будівельні конструкції»; «Будівельні конструкції»; «Розрахунки і конструювання спеціальних споруд»

Новікова Світлана Миколаївна – старший викладач
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 38
Викладає дисципліни: «Технологія будівельного виробництва»; «Зведення і монтаж будівель та споруд»; «Реконструкція будівель і споруд», «Конструкції з дерева та пластмаси»

Романенко Світлана Миколаївна – старший викладач, аспірант
Кількість наукових та науково-методичних праць – 12
Тематика НДР: «Міцність та деформативність залізобетонних балок, підсилених поздовжньо-поперечною системою зовнішньої розтягнутої арматури»
Викладає дисципліни:  «Організація та управління в будівництві», «Організація будівництва»; «Металеві конструкції»; «Кошторисна справа в будівництві»; «Проектування сільськогосподарських будівель і споруд»; «Економіка будівництва»

Журахівський Володимир Петрович – асистент, аспірант
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 12
Тематика НДР: «Напружено-деформаційний стан згинаних елементів, підсилених зовнішньою регульованою арматурою»
Викладає дисципліни: «Будівельне матеріалознавство»; «Обстеження та реконструкція будівель і споруд»; «Випробування будівельних конструкцій на основі наукових досліджень»

Желуденко Крістіна Володимирівна – асистент
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 25
Викладає дисципліни: «Розрахунок і конструювання спеціальних споруд», «Планування міст і транспорт»; «Основи та фундаменти»; «Конструкції з дерева і пластмас»; «Металеві конструкції»

Волох Микола Володимирович – асистент; працює за сумісництвом; головний інженер ПНПФ «Херсонпроект»
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 11
Викладає дисципліни: «Шляхи сполучення», «Основи та фундаменти»

 

Андрієвська Яніна Павлівна – асистент, старший лаборант
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 10
Тематика НДР: «Напружено-деформований стан залізобетонних згинаних елементів, зміцнених локальним пресуванням та підсилених зовнішнім обтиском»
Викладає дисципліни: «Технологія будівельного виробництва», «Планування міст і транспорт»; «Теплоенергозберігаючі конструкції».

https://scholar.google.com.ua/citations?user=NHBW2qYAAAAJ&hl=ru

 

Гайдабура Станіслав Карпович – завідувач лабораторії будівельних матеріалів і конструкцій

Давиденко Олександр Іванович –доктор технічних наук, професор
Кількість наукових та навчально-методичних праць – понад 180
Тематика НДР:  сталебетонні ефективні перекриття, дисперсного армування безнапірних труб, стійкості конструкцій при малоцикловій утомі, тріщиностійкості сталевих конструкцій, визначення теплофізичних характеристик огороджувальних конструкцій.
Викладає дисципліни: «Спецкурс ЗБК», «Залізобетонні конструкції»

Шкарапата Ярослав Євстахович – кандидат технічних наук, доцент
Кількість наукових та навчально-методичних праць – понад 160
Тематика НДР: обстеження технічного стану будівель і споруд, антикорозійний захист конструкцій, охорона праці у галузі.
Викладає дисципліни: «Матеріалознавство», «Залізобетонні та кам’яні конструкції», «Теплоенергозберігаючі конструкції»

Основні навчальні дисципліни кафедри

“Вступ до спеціальності”;
“Будівельне матеріалознавство”;
“Архітектура та будівельні конструкції”;
“Архітектура будівель і споруд”;
“Будівельні конструкції”;
“Планування міст і транспорт”;
“Технологія будівельного виробництва”;
“Виробнича база будівництва”;
“Інженерні конструкції ГТС”;
“Метали і зварювання”;
“Проектно-кошторисне нормування”;
“Основи і фундаменти”;
“Зведення та монтаж будівель і споруд”;
“Залізобетонні та кам’яні конструкції”;
“Шляхи сполучення”;
“Конструкції із дерева і пластмас”;
“Економіка будівництва”
“Проектування сільськогосподарських будівель і споруд”;
“Випробування будівельних конструкцій на основі наукових досліджень”
“Обстеження та методи підсилення будівельних конструкцій”;
“Організація та управління в будівництві”;
“Обстеження та реконструкція будівель і споруд”;
“Залізобетонні конструкції (спецкурс)”;
“Теплоенергозберігаючі конструкції будівель і споруд”;
“Кошторисна справа у будівництві ”
“Розрахунок і конструювання спеціальних споруд”
“Методологія і методи наукових досліджень”;
“Спецкурс за напрямом магістерської роботи”;
“Реконструкція будівель і споруд”;

Матеріально-технічна база кафедри

Матеріально-технічна база кафедри включає:

  • комплекс спеціалізованих аудиторій;
  • лабораторію будівельних матеріалів і конструкцій;
  • навчально-виробничу майстерню по виготовленню штучних бетонних виробів

Дорадча діяльність кафедри

Викладачі кафедри постійно приймають активну участь у науковому забезпеченні будівельної галузі, надають консультативні допомогу виробництву, проводять науково-практичні дослідження:
експерт - дорадник кафедри з питань будівництва, професор Чеканович М.Г.
Сертифікований інженер-проектувальник, старший викладач Романенко С.М.

Історична довідка кафедри

Підготовка спеціалістів будівельного профілю у Херсонському державному аграрному університеті розпочата у 1974 році за спеціальністю “Сільськогосподарське будівництво”. З 1989 року спеціальність перейменовано в “Промислове та цивільне будівництво”.
Кафедру будівництва було створено у 1993 році шляхом об’єднання кафедр будівельної механіки, інженерних конструкцій та кафедри ОТМГМР. Колектив кафедри поповнився новими викладачами, з’явилися нові дисципліни. Завідувачем нової кафедри було обрано кандидата технічних наук, доцента Кириченко В.Л.
З 2006 року кафедру очолює Заслужений винахідник України, дійсний член Академії будівництва України, Відмінник освіти України, кандидат технічних наук Чеканович М.Г.
В теперішній час кафедра готує фахівців зі спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. На кафедрі будівництва працює аспірантура.
Викладачами кафедри проводиться значна науково-дослідницька робота. Так, за останні роки, викладачами кафедри видано 242 наукових статті в тому числі 9 у зарубіжних виданнях, видано навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України та Міністерства аграрної політики України. Одержано 35 авторських свідоцтв та патентів, розроблено 12 розрахункових комп’ютерних програм, 2 автоматизованих робочих місця фахівця, 2 контролюючі комп’ютерні програми.

Науково та навчально-методичне забезпечення кафедри

 

Спеціальність забезпечена стандартом освіти, науково-методичними комплексами за предметами, програмами, навчальними посібниками, методичними рекомендаціями, нормативною літературою. Бібліотека університету має один з найбільших бібліотечних фондів. Розроблені розрахункові навчальні програми.

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Свідоцтва і патенти кафедри

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагороди кафедри

1. Чеканович М.Г. – присвоєно почесне звання «Заслужений винахідник України» (2006 р.);
2. Чеканович М.Г. – нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (2006 р.);
3. Чеканович М.Г. – нагороджений почесною грамотою Херсонського міського голови за вагомий особистий внесок у вдосконалення підготовки висококваліфікованих фахівців галузі агропромислового комплексу, плідну наукову і педагогічну діяльність (2010 р.);
4. Чеканович М.Г. – нагороджений почесною грамотою Херсонського міського голови за активну життєву позицію, винахідництво, успішну громадську, викладацьку і наукову діяльність, що сприяє розвиткові міста Херсона (2011 р.);
5. Чеканович М.Г. – подяка Науково-методичного центра аграрної освіти за досягнуті успіхи в створенні комплексу методичного забезпечення підготовки фахівців для аграрного сектору економіки, впровадженні інноваційних технологій навчання та плідну співпрацю з Науково-методичним центром аграрної освіти.

 

 

 

Міжнародна діяльність

Чеканович М.Г. має фахові публікації у виданнях Японії, Нідерландів, Норвегії, Швейцарії, Чехії, Угорщини, Литви, Польщі, Бразилії, Індії, Росії;
Чеканович М.Г. призначався головою секції досліджень у будівництві на Конгрессі fib у Японії; учасник Конгрессу fiр у Амстердамі.
Науково-педагогічні працівники кафедри регулярно беруть участь у міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Стан сучасної будівельної науки», яка щорічно проводиться на базі Полтавського ЦНТЕІ.

Практична підготовка студентів

 

Виїзне заняття студентів на будівельні об’єкти  

 

Практичні магістерські експерименти 

Тематичні виставки