ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Кафедра будівництва, архітектури та дизайну

ауд. 311, 311а корпусу №3 ХДАЕУ
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік заснування кафедри- 1993.

Започаткована будівельна спеціальність у 1974 році

СКЛАД КАФЕДРИ

 

Слонь Віктор Вікторович – в.о. завідувача кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Кількість наукових  праць – 34 публікацій, з них 8 – статей у наукових фахових виданнях; 2 – публікації у закордонних виданнях;15 – публікацій тез наукових конференцій; 9 – патентів України

Тематика НДР: Удосконалення роботи транспортних машин

Викладає дисципліни:  Будівельні конструкції, Енергозберігаючі будівельні конструкції, Зведення та монтаж будівель і споруд, Металеві конструкції, Теплоенергозберігаючі конструкції будівель та споруд, Технологічний нагляд в будівництві.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль GoogleScholar: Віктор Слонь

Ідентифікатор автора ORCIDID: 0000-0001-5535-0794

Дудяк Наталія Василівна – доктор економічних наук,  професор

Кількість наукових та науково-методичних праць - 100, з них монографії та навчальні посібники – 6, авторських свідоцтв на твір – 5, патент на винахід -1, 7 -  публікації в Scopus та Web of Science.

Тематика науково-дослідної роботи: Екологоорієнтовне просторове планування територій на національному, регіональному та локальному рівнях.

Профіль Google Scholar: Наталія Дудяк

ORCID:  0000-0002-2746-1910

Ідентифікатор автора Scopus:  57211689317

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Чеканович Мечислав Геннадійович кандидат технічних наук, Заслужений винахідник України, дійсний член Академії будівництва України, відмінник освіти України

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 327, співавтор навчальних посібників, учасник конгресів, форумів, міжнародних конференцій з будівництва: FIP, fib, IABSEта ін. Призначався головою секцій конгресів.

Тематика НДР:

 1. Попередньо-напружені залізобетонні конструкції зміцнені тривалим пресуванням
 2. Регульовані, керовані та саморегульовані будівельні конструкції
 3. Обстеження, випробування та підсилення будівельних конструкцій

Викладає дисципліни: «Залізобетонні та кам’яні конструкції», «Обстеження та методи підсилення будівельних конструкцій», «Архітектурні конструкції», «Спецкурс за напрямом магістерської роботи», «Випробування будівельних конструкцій на основі наукових досліджень»

Сертифікований провідний експерт з технічного обстеження будівель і споруд

Профіль GoogleScholar: Мечислав Чеканович

Ідентифікатор автора Scopus: 57192938389

ORCID: 0000-0002-9110-4109

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Смоленська Світлана Олексіївнадоктор архітектури, член ICOMOS України, експерт ISC20C (міжнародного наукового комітету зі спадщини ХХ століття), член Спілки журналістів України, експерт ФондаRomualdo Del Bianco Foundation, (Florence, Italy).

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 103; автор десятків наукових статей, опублікованих за кордоном – у Німеччині, Італії, Польщі, Нідерландах; співавтор 4 колективних монографій, 3 з яких зарубіжні; учасниця багатьох закордонних конференцій, семінарів, симпозіумів.

Тематика НДР:

 1. Авангардний модернізм в Україні: генеза та спадщина.
 2. Архітектура та містобудування першої половини ХХ століття в Україні як загальноєвропейська спадщина.
 3. Середовищний підхід в архітектурі та містобудуванні, середовищні методи та засоби передпроектних досліджень.

Профіль GoogleScholar: Svitlana Smolenska, Smolenska Svitlana, Смоленська С.О., С.А.Смоленская - Google Scholar

ORCID: 0000-0002-4953-9563

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Яценко Володимир Миколайович - кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент.
Кількість наукових та науково-методичних праць – понад 32
Тематика науково-дослідної роботи: Геодезичне забезпечення при роботах по землевпорядкуванню та моніторинг за деформаціями земної поверхні, будівель та споруд. станцій.
Викладає дисципліни: «Організація та управління будівництвом», «Інженерний супровід об’єктів будівництва», «Оцінка технічного стану будівельних конструкцій», «Реконструкція будівель та споруд», «Інженерні вишукування в цивільному будівництві».

Профіль Google Scholar: Владимир Яценко

ORCID: 0000-0001-7621-1179

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Іваночко Уляна Ізяславівна – кандидат архітектури, доцент, член спілки дизайнерів України.

Кількість наукових, науково-методичних та навчально-методичних праць – 72 публікації, з них: 2 – навчально-методичні посібники; 4 – закордонні колективні монографії; 9 – тез і матеріалів конференцій, семінарів; 42 – статті, 15 – методичні вказівки.

Викладає дисципліни: «Архітектурне матеріалознавство», «Практична методика проєктування».

Профіль Google Scholar Іваночко Уляна

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0001-6056-2986

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Волошин Микола Миколайович (Mykola Voloshyn) – кандидат технічних наук, доцент, помічник декана факультету архітектури та будівництва з навчальної роботи, член науково-методичної комісії з будівництва та інженерії.

Кількість наукових і навчально-методичних праць – 190, з них 2 - монографії, 1 - словник – довідник, більше 125 – у фахових виданнях, з них 4 – включені до наукометричних баз.

Тематика науково - дослідної роботи: «Розробка та дослідження конструкцій і технологій, що знижують енергоємність і підвищують надійність водогосподарських об’єктів».

Викладає дисципліни: «Водопостачання та водовідведення», «Інженерні системи та обладнання будівлі», «Теплогазопостачання і вентиляція».

Профіль Google Scholar: Микола Волошин

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0003-0467-1963

Ідентифікатор автора Scopus: 58019523400

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
 

Ткачук Андрій Іванович – кандидат технічних наук, доцент

Кількість наукових, , науково-методичних та навчально-методичних праць – 186 публікацій, з них: 23 – навчальних посібників (5 рекомендовано Вченою радою університету); 3 – навчально-методичних посібників; 2 – закордонні колективні монографії; 1 патентів України на корисну модель; 76 – тез і матеріалів конференцій, семінарів; 81 – стаття (з них 62 статті – у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових періодичних виданнях, з яких 20 публікацій включено до наукометричних баз Scopus, Web of Science)

Викладає дисципліни:  «Теоретична механіка», «Теоретична та технічна механіка», «Опір матеріалів»

Профіль Google Scholar:Ткачук Андрій

Ідентифікатор автора Scopus: 7005003284

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0002-7316-0107

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  Фурсов Юрій Васильович– кандидат технічних наук, доцент, дійсний член Академії будівництва України, член спілки архітекторів України, Лауреат Державної премії України в галузі архітектури

Кількість наукових  публікацій у вітчизняних і міжнародних виданнях – 28

Тематика НДР: Удосконалення організаційно-технологічних рішень зведення підземних частин будівель

Викладає дисципліни:  «Архітектурно-містобудівне законодавство», «Основи містобудування»

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гасенко Ліна Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент

Кількість наукових  праць – 67 публікацій, з них 16 – статей у наукових фахових виданнях; 9 – публікації у закордонних виданнях; 35 – публікацій тез наукових конференцій; 2 – патенти України на корисну модель і 5 свідоцтв  про реєстрацію авторського права на твір

Тематика НДР: Перспективи розвитку населених пунктів та житлових будівель

Викладає дисципліни: «Опір матеріалів», «Механіка матеріалів і конструкцій», «Архітектура житлових будівель»

Профіль Google Scholar: Ліна Гасенко

Профіль Researchgate:  Ліна Володимирівна Гасенко

Ідентифікатор автора Scopus: 56582136300

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0002-1310-914X

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дарієнко Віктор Вікторович – кандидат технічних наук, доцент

Кількість наукових  праць – 61 публікація, з них 21 – стаття у наукових фахових виданнях; 5 – публікації у закордонних виданнях; 25 – публікацій тез наукових конференцій; 10 – патентів України..

Тематика НДР: Аналіз ефективності будівельних конструкцій, вивчення характеристик будівельних матеріалів та застосування сучасних будівельних технологій.

Викладає дисципліни:  Екологічні будівельні матеріали та технології, САПР в будівництві, Технічна експлуатація будівель та споруд.

Профіль GoogleScholar: Віктор Дарієнко

Профіль Researchgate: 

Ідентифікатор автора Scopus:  57211201030

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0001-9023-6030

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Хесін Вадим Олександрович - старший викладач, академік Української Академії архітектури (УАА), член Президії УАА, член Правління Національної Спілки архітекторів України, дійсний член ICOMOS – Міжнародної ради з питань пам’яток та визначних місць, член Асоціації експертів будівельної галузі, Лауреат Медалі Національного Інститута Житла Португалії та Спеціального приза Комітета по населених пунктах ЄЕК ООН, Дипломант НАН України. Голова Наглядової ради ТОВ «Науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва «СХІДБУДПРОЕКТ», головний архітектор інституту, головний архітектор проектів, провідний експерт, Голова Науково-технічної ради інституту. За сумісництвом – головний архітектор інституту у ТОВ «Харківський спеціалізований науково-реставраційний інститут «УКРСХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ». Голова Ради директорів Асоціації науково-проектних, проектних та вишукувальних організацій «УКРПРОЕКТ». Член Консультативної ради з питань охорони та реставрації пам’яток архітектури при Департаменті містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації.

Кількість наукових, науково-дослідних та науково-проектних праць – понад 300, за 2016-2022 роки - співавтор колективної монографії та низки наукових публікацій, учасник конференцій з історії та теорії архітектури, архітектурних конкурсів, тощо. Призначався головою  секцій конгресів.

Кількість реалізованих будівництвом проектів об’єктів архітектури та містобудування - понад 700 за період творчої архітектурної діяльності, у т. ч. значна частина – в сфері реставрації пам’яток нерухомої культурної спадщини.

Тематика НДР: Історико-архітектурні, інженерно-технічні та історико-бібліографічні дослідження в сфері охорони та реставрації пам’яток нерухомої культурної спадщини; проектування, виробництво та експериментальне будівництво швидкомонтуємих дерев’яних модульних житлових будинків для індивідуальної та зблокованої забудови сільських та міських населених пунктів; дослідження в сфері сталого містобудівного розвитку населених пунктів та нормативно-правового забезпечення містобудівної діяльності.

Тематика проектування: Проектування цивільних та промислових об’єктів нового будівництва, реставрації, реконструкції та капітального ремонту; дослідно-конструкторські розробки, технологічне проектування, випробування і впровадження у виробництво та будівництво дерев’яних модульних збірно-розбірних  будівельних конструкцій для швидкого монтажу індивідуальних та зблокованих малоповерхових житлових будинків.

Атестований архітектор вищої категорії, атестований експерт вищої категорії (категорія – провідний), має чинні кваліфікаційні сертифікати відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури за напрямками: «Архітектурне об’ємне проектування» всіх класів наслідків (відповідальності), «Розроблення містобудівної документації», «Технічне обстеження будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)».

Викладає дисципліни: «Дизайн міського середовища», «Містобудівна типологія», «Менеджмент архітектурної діяльності», «Архітектурне проектування», «Проектування будівництва індивідуального житла».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Желуденко Крістіна Володимирівна – ст.викладач

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 39, з них – 27 наукового та 12 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних  рецензованих фахових виданнях: 8, 1 авторське свідоцтво.

Викладає дисципліни: « Планування міст та транспорту», «Основи і фундаменти», «Розрахунки і конструювання спеціальних споруд», «Особливості проєктування конструкцій будівель і споруд ЗУ» 

Профіль Google Scholar: Желуденко Крістіна

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0002-5899-3039

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Харламова Людмила Вікторівна - старший викладач, член Спілки архітекторів України, практикуючий архітектор.

Викладає дисципліни: «Загальна композиція»; «Вступ до фаху»; «Архітектурна біоніка»; «Архітектурне проектування»; «Живопис та кольорознавство».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Віганд Анастасія Сергіївна – асистент, практикуючий архітектор, дизайнер.

Жанрова майстерність: Живопис, академічний малюнок, прикладне мистецтво, скульптура, дизайн, архітектурна графіка.

Викладає дисципліни: «Загальна композиція»,  «IT-комбінаторне моделювання», «Дизайн архітектурного середовища», «Освітлення архітектурного середовища», «Архітектурна семіотика»

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Барулін Денис Сергійович (Barulyn Denis) - ст.викладач кафедри будівництва, архітектури та дизайну

Тематика НДР:  Розробка підходів до оптимізації кроку сталевих балок у балочній клітці спрощеного типу на підставі критерію мінімізації витрат матеріалу

Викладає дисципліни: «Нарисна геометрія та інженерна графіка», «Нарисна геометрія та комп`ютерна графіка», «Вступ до фаху та академічне письмо»

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ідентифікатор автора ARCIDID: 0000-0002-2904-2023

Гайдабура Станіслав Карпович – завідувач лабораторії будівельних матеріалів і конструкцій

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Шеховцова Вікторія Миколаївна– старший лаборант

Має вищу педагогічну освіту.

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні навчальні дисципліни кафедри

“Вступ до спеціальності”; “Будівельне матеріалознавство”;  “Архітектура та будівельні конструкції”; “Архітектура будівель і споруд”; “Будівельні конструкції”; “Планування міст і транспорт”;  “Технологія будівельного виробництва”; “Виробнича база будівництва”; “Інженерні конструкції ГТС”; “Метали і зварювання”; “Проектно-кошторисне нормування”; “Основи і фундаменти”;  “Зведення та монтаж будівель і споруд”;  “Залізобетонні та кам’яні конструкції”;  “Шляхи сполучення”; “Конструкції із дерева і пластмас”; “Економіка будівництва”; “Проектування сільськогосподарських будівель і споруд”;  “Випробування будівельних конструкцій на основі наукових досліджень”;  “Обстеження та методи підсилення будівельних конструкцій”;  “Організація та управління в будівництві”;  “Обстеження та реконструкція будівель і споруд”;  “Залізобетонні конструкції (спецкурс)”;  “Теплоенергозберігаючі конструкції будівель і споруд”;  “Кошторисна справа у будівництві ”; “Розрахунок і конструювання спеціальних споруд”; “Методологія і методи наукових досліджень”; “Спецкурс за напрямом магістерської роботи”; “Реконструкція будівель і споруд”; «Надійність та конструктивна безпека»,  «Електротехніка в будівництві», «Електротехнічні матеріали», «Теоретичні основи електротехніки», «Основи електроприводу», «Електротехнічні апарати», «Автоматизація виробничих процесів», «Теплохолодотехніка». «Архітектурна композиція», «Рисунок», «Живопис та кольорознавство», «Скульптура та пластичне моделювання», «Графічні техніки в архітектурному проектуванні»; «Архітектурні конструкції», «Металеві конструкції», «Архітектурне макетування»; «Основи містобудування», «Теорія архітектури та архітектурне проектування», «Основи реконструкції та реставрації будівель і споруд», «Основи районного розпланування».Матеріально-технічна база кафедри

Матеріально-технічна база кафедри включає:

 • комплекс спеціалізованих аудиторій;
 • лабораторію будівельних матеріалів і конструкцій;
 • лабораторію будівельної механіки, опору матеріалів і конструкцій
 • скульптурну майстерню
 • макетну майстерню
 • майстерню рисунку та живопису
 • проєктно-виставкову залу

Дорадча діяльність кафедри

Викладачі кафедри постійно приймають активну участь у науковому забезпеченні будівельної галузі, надають консультативні допомогу виробництву, проводять науково-практичні дослідження. Серед викладачів кафедри сертифіковані інженери-проектувальники, провідний експерт будівельний.Історична довідка кафедри

Підготовка спеціалістів будівельного профілю у ЗВО розпочата у 1974 році за спеціальністю “Сільськогосподарське будівництво”. В 1989 році спеціальність перейменовано в спеціальність “Промислове та цивільне будівництво”.
   Безпосередньо кафедру будівництва було створено у 1993 році шляхом об’єднання кафедр інженерних конструкцій, будівельної механіки та кафедри ОТМГМР. Колектив кафедри поповнився новими викладачами, з’явилися нові дисципліни. Завідувачем нової кафедри було обрано кандидата технічних наук, доцента Кириченко В.Л.
З 2006 року кафедру очолює Заслужений винахідник України, дійсний член Академії будівництва України,  кандидат технічних наук Чеканович М.Г.
   На теперішній час кафедра веде підготовку фахівців зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» (192) за першим (бакалавр) і другим (магістр) освітніми рівнями та зі спеціальностей «Архітектура та містобудування» (191)  і   «Дизайн» (022) за першим освітнім рівнем (бакалавр).  


Науково та навчально-методичне забезпечення кафедри

 

Спеціальності забезпечені науково-методичними комплексами, програмами, навчальними посібниками, методичними рекомендаціями, нормативною літературою. Бібліотека університету має один з найбільших бібліотечних фондів. Розроблені розрахункові навчальні програми.

  

 
 

 

 

Свідоцтва і патенти кафедри

Кращий винахід України у галузі будівництва.

Диплом Державного департаменту інтелектуальної власності України

«Дрібнозбірне перекриття Чекановича»

Патент України 20-ти річний (UA)  № 28861, МПК 3 Е04В5/08.

 

Державне підприємство «Український інститут інтелектувальної власності» (Укрпатент) 

Диплом переможця Всеукраїнського конкурсу «Винахід року -2016»  у номінації «Будівництво»

Комплекс винаходів  «Регульовані балки Чекановича 110308, 110309, 112733» від 21 квітня 2017 року.

 

 

 

 

 

 

Нагороди кафедри

 1. Чеканович М.Г. – присвоєно почесне звання «Заслужений винахідник України» (2006 р.); нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (2006 р.); нагороджений почесною грамотою Херсонського міського голови за вагомий особистий внесок у вдосконалення підготовки висококваліфікованих фахівців галузі агропромислового комплексу, плідну наукову і педагогічну діяльність (2010 р.); нагороджений почесною грамотою Херсонського міського голови за активну життєву позицію, винахідництво, успішну громадську, викладацьку і наукову діяльність, що сприяє розвиткові міста Херсона (2011 р.); подяка Науково-методичного центра аграрної освіти за досягнуті успіхи в створенні комплексу методичного забезпечення підготовки фахівців для аграрного сектору економіки, впровадженні інноваційних технологій навчання та плідну співпрацю з Науково-методичним центром аграрної освіти; Почесна грамота МОН України (2019)

Міжнародна діяльність

Чеканович М.Г. має фахові публікації у Японії, Нідерландах, Норвегії, Швейцарії, Індії, Нової Зеландії, Бразилії, Індії, Чехії, Угорщини, Литви, Польщі та ін.; Призначався головою секції  досліджень у будівництві на Конгрессі fib у Японії; учасник Конгрессу fiр у Амстердамі.

Науково-педагогічні працівники кафедри регулярно беруть участь у міжнародній науково-практичній інтернет-конференції  «Стан сучасної будівельної науки», яка щорічно проводиться на базі Полтавського ЦНТЕІ., а також щорічно на базі кафедри будівництва проходить Міжнародна науково-технічна конференція «Інтелектуальні конструкції та інноваційні будівельні матеріали»

Стажування в університетах Європи

 

Практична підготовка студентів

Сприяння будівництву щляхопроводу, що об'єднує мікрорайони Таврійський - ХБК у місті Херсон.

Ознайомлення з каркасним будівництвом

На кафедрі будівництва щорічно проводиться виробничі семінари. 

Семінар присвячений використанню новітніх гідроізоляційних матеріалів

Екскурсія на будівельну виставку «Наш дім», м. Херсон

Роботи студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»

Профорієнтаційна діяльність викладачів кафедри будівництва

 

Виїзне заняття студентів на будівельні об’єкти  

Навчальна лабораторія кафедри будівництва

Практичні магістерські експерименти 

Тематичні виставки 

Веселі та цікаві свята у стінах ХДАЕУ

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ

Посібники, підручники, монографії

 1. Чеканович М.Г., Янін О.Є. / «Розрахунок будівельних конструкцій: навч. посібник» / М.Г. Чеканович, О.Є. Янін. – Херсон: Олді-плюс, 2019.-160с.ISBN 978-966-289-280-2
 2. Чеканович М.Г.Залізобетонні конструкції з попереднім обтисненням на бетонну суміш. - Х.: Просвіта -1996.- 64с.
 3. Чеканович М.Г., Янін О.Є., Морозов В. В., Поляков М. Г. Інформаційні технології в будівництві/ Навчальний посібник – Херсон: Олді-плюс, 2009. – 158 с. ISSN 978-966-8447-96-9
 4. Ткачук А.І., Пуляк О.В. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці в галузі. Навчальний посібник для студентів педагогічних закладів вищої освіти всіх спеціальностей за освітнім рівнем "бакалавр". Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. 2022. 204 с. (19,98 д.а.) (Рекомендовано Вченою радою Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, протокол № 8 від 28 грудня 2021 р.)
 5. Ткачук А.І., Пуляк О.В. Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів всіх спеціальностей за освітнім рівнем "бакалавр". Кропивницький: ПП "Центр оперативної поліграфії "Авангард", 2019. 204 с. (17,33 д. а.) (Рекомендовано Методичною радою Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, протокол № 7 від 23.05.2018 р.)
 6. Ткачук А.І., Богомаз-Назарова С.М., Кононенко С.О. Охорона праці в галузі. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів всіх спеціальностей за освітнім рівнем "магістр". Перевидання, доповнене та перероблене. Кропивницький: ПП "Центр оперативної поліграфії "Авангард", 2018. 128 с. (10,57 д.а.) (Рекомендовано Вченою радою Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, протокол № 13 від 25.06.2018 р.)
 7. Piękno w architekturze: tradycja i współczesność. Realizacje: колективна монографія.– Nysa, Poland: Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2018. Topylko S., U. Ivanochko. Tworzenie układu architektoniczno-planistycznego renesansowych miast galicyjskich z drugiej połowy XVI i XVII wieku = The formation of the architectural and planning structure of Galician Renaissance towns founded in the second half of the 16th-17th centuries / S.Topylko, U.Ivanochko.– c.21–32.
 8. Piękno w architekturze: Harmonia miejsca: колективна монографія. – Wrocław: Presscom, 2021.Svitlana Topylko, Ulyana Ivanochko. Zmiany w strukturze architektoniczno-planistycznej renesansowych miast Galicji od 1939 r. do lat dziewięćdziesiątych XX wieku. – Wrocław: Presscom, 2021.– S.74-89.
 9. Beauty in Architecture. Harmony of Place. Vol. 36: колективна монографія. – Berlin: Peter Lang, 2022. Topylko S., Ivanochko U. Losses in the Architectural and Planning Structure of the Renaissance Towns in Galicia in the Period from 1939 to the 1990s.– P.83-98.
 10. Theoretical and scientific foundations in research in Engineering: collective monograph / Beresjuk O., Lemeschew M., Stadnijtschuk M., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2022. Гнесь І., Іваночко У. Актуальні питання формування соціально комфортного житлового середовища: потенційні можливості міських органів влади. – С. 89-102.
 11. Смоленськая С. Проблематика охорони історичного середовища житлових комплексів 1920-1930-х років в Україні (партисипаційний аспект) // Методи та критерії визначення меж зон охорони пам’яток культурної спадщини / Колективна монографія під ред. М. Бевза. – Львів-Київ, 2022. – С. 83-96.

 

Наукові фахові статті видані в Україні

 1. Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П. Залізобетонні балки підсилені зовнішньою системою саморегулювання./ Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П.// Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві збірник наукових праць, випуск 3. – Луцьк, ЛНТУ, 2015. – с.193-199. ISSN 2410-6208
 2. Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П. Ефективні способи підсилення залізобетонних балок. / Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П.// Научно-технический и производственный журнал «Бетон и железобетон, concrete@ reinforced concrete», випуск 6(94), 2016. – с 27-30.
 3. Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П. Міцність та деформативність зовнішньо підсилених залізобетонних балок. / Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П.// ГВУЗ Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры. Научная публикация «Строительство. Материаловедение. Машиностроение» випуск 87. – Днепр, ГВУЗ ПДБА, 2016. – с. 143-151. ISSN 2415-7031
 4. Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П. Несуча здатність підсилених зовнішнім обтиском згинаних залізобетонних елементів./ Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П.// Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». випуск 32 – Рівне, Національний університет водного господарства та природокористування, 2016 – с. 476-483. ISSN 2218-1873
 5. Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П. An effective structure strengthening reinforced concrete beams./ Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П.// Збірник наукових праць Academic Journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. - Issue 1 (48)’ 2017– Полтава, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2017 – с. 81-90.ISSN 2409-9074, 2017
 6. Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П. «Ефективність підсилення залізобетонних балок системою поперечних стрижнів з арматурою» / Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П.// Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». випуск 33 – Рівне, Національний університет водного господарства та природокористування, 2016 ISSN 2218-1873.
 7. Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П. «Навантаження і деформації залізобетонних балок, підсилених гнучкою зовнішньою арматурою»/ Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П./ збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівельні споруди»/ Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, видавництво «Волинські обереги», 2018
 8. Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П. «Система зовнішнього підсилення залізобетонних згинальних елементів і моделювання її роботи»/ Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П./ збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівельні споруди»/ Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, видавництво «Волинські обереги», 2018
 9. Чеканович О.М. Чеканович М.Г., Журахівський В.П. «Підсилення залізобетонних балок зовнішньою стрижнево-котково системою»/ Чеканович О.М. Чеканович М.Г., Журахівський В.П../ збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівельні споруди»/ Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, видавництво «Волинські обереги», 2018
 10. Чеканович М.Г. «Напружено-деформований стан кільцевого перерізу залізобетонних елементів» Чеканович М.Г./ збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівельні споруди»/ Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, видавництво «Волинські обереги», 248-255, 2019
 11. Чеканович М.Г. «Теоретичне вирішення рівнянь рівноваги для залізобетонних елементів круглого перерізу» Чеканович М.Г./ збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівельні споруди»/ Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, видавництво «Волинські обереги», 255-262, 2019
 12. Чеканович О.М., Журахівський В.П. «Методика розрахунку напружено-деформованого стану залізобетонних балок з зовнішнім підсиленням» Чеканович О.М., Журахівський В.П. / збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівельні споруди»/ Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, видавництво «Волинські обереги», 262-269, 2019
 13. Желуденко К.В. Сутність та фактори конкурентоспроможності продукції підприємств України. «Інтелект ХХІ». 2017. №1. С. 66 – 71.
 14. Желуденко К.В. Стратегічне управління в забезпеченні конкурентоспроможності аграрних підприємств. «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2017. №14. С. 89 – 93.
 15. Желуденко К.В. Методи та алгоритм оцінки конкурентоспроможності аграрних підприємств. Інфраструктура ринку. 2019. №31. URL: http://www.market-infr/od/ua/uk/31-2019.
 16. Желуденко К.В. Інноваційна діяльність як фактор забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств. Причорноморські економічні студії.2020. №49. С. 61 – 66.
 17. Желуденко К.В. Теоретичні підходи до формування стратегій конкурентоспроможності аграрних підприємств. Таврiйський науковий вiсник. Серiя: Eкoноміка. 2021. Вип. 7. С. 57 – 66.
 18. Желуденко К.В. Механізм підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова.2021.Т. 26. Вип. 2 (87). С. 33 – 40.
 19. Кирилов Ю.Є., Желуденко К.В. Прогнозування конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств у системі формування їх конкурентних стратегій,Економіка АПК. 2021. № 11. С. 23.

Наукові роботи у міжнародних виданнях

 1. Chekanovych M. G. Reinforced Concrete Beams Strengthened With A Concrete Insert And External Bars / Proceedings of the XV International Scientific and Practical Conference International Trends in Science and Technology Vol.2, Warsaw, Poland, July 31, 2019, pp. 3-9
 2. Чеканович М.Г.Specificities of external regulated prestressing / fib Symposium on Segmental Construction in Concrete. Proceeding of Symposium. November, 26 -29, 2004, New Deli, India, - p. 230 – 236.
 3. Чеканович М.Г. High performance concrete structures / Life cycle assessment, behaviour and properties of concrete and concrete structures. Proceeding of International Conference. 2004, Brno, Czech Republic, - c. 130-135.
 4. Чеканович М.Г. Self-Regulating Prestressing System/ Proceeding of Second fibCongress. 2006, Naples, Italy, - p. 230-238.
 5. Чеканович М.Г. Strength- Maximized Prestressed concrete Structures / Proceedings of the first fibCongress 2002 “Concrete Structures in the 21 st Century’ V.1. Osaka (Japan) – 2002. – p. 111-117.
 6. Чеканович М.Г. Ploskoe pieriekritie iz celkoszczytnych blokow dia wostanowliennij riekonstrukcii i wozwodienija zdanij / Proceedings. 14 Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie budowlane 99” Szczecin, Polska, 19-22 May 2009, pp.106-109
 7. Чеканович М.Г. Prestress Concrete - Structures for the Future/ Proceedings. IABSESymposium “ Structures for the Future, -The Search for Quality” Rio de Jeneiro Brazil, August 25-27, 1999.
 8. Чеканович М.Г. A new method of prestressing concrete structures / Proceedings of the XIII-th FIPCongress on Challenges for concrete in the Next Millennium, 23-29 May 1998, Amsterdam, vol. 1, pp.459-460.
 9. Чеканович М.Г. New Building Technology for Prestressed concrete Structures / Proceedings. Long- Span and High-Rise Structures, IABSESymposium, 2-4 September 1998, Kobe, Japan, vol. 79, pp. 507-512.
 10. Чеканович М.Г. New concepts for structural rehabilitation / Proceedings. 16thCongress of IABSEStructural engineering for meeting urban transportation challenges” Lucerne (Switzerland), 2000, pp.111-117
 11. Чеканович М.Г. New proposals for utilization of strength of concrete and steel/ Proceedings. 3rd International Conference “Concrete and Concrete Structures” Žilina (Slovakia), 2002, pp. 123-128
 12. Чеканович М.Г.New Concepts For Prestressed Concrete Structures/ Proceedings. Second International Symposium on Structural Lightweight Aggregate Concrete, Sandefjord, Norway, 18-22 June 2000, pp. 233-240
 13. Mykola Surianinov, Tetiana Yemelianova, Dina Lazarieva. Investigation of free vibrations of threelayered cylindrical shell supported by transverse ribs. International Journal of Engineering and Technology (IJET). Vol 11 No 1 Feb-Mar 2019. р. 61-66. doi.org/10.21817/ijet/2019/v11i1/191101016, (http://www.enggjournals.com/ijet/docs/IJET19-11-01-016.pdf)
 14. Mykola Surianinov, Tetiana Yemelianova, Dina Lazarieva Analytical and computer research of stability of three layer shells, supported  by stiffness ribs. International Journal of  Engineering and Technology (IJET). Vol 7 No 4 2018. р. 6797-6800. doi.org/10.14419/ijet.v7i4.24672, https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/24672/15842, http://hdl.handle.net/123456789/309
 15. Бирючевская Н.Е., Шкарапата Я.Е., Езиков В.И. Областная консультативная поликлиника: менеджмент и его практические результаты // сборник научных трудов «Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии», Кишинэу, Республика Молдова, 2018 г., - Кишинэу: Эврика, 2018. – с. 255-261.
 16. V. V. Zavodyannyi Analysis of the crystalline structure of polymorphic modifications of compound Ва6Ta2O11 /Technology audit and production recerves — № 5/1(55), 2020.- p.4-11. https://doi.org/10.15587/2706-5448.2020.214849
 17. Yuriy Kyrylov, Kristina Zheludenko.The role of resource potential in the formation of competitive strategies of Ukrainian agricultural enterprises,Three Seas Economic Journal.2022.No. 1.Vol. 3.Pp. 78 – 84. DOI: https://doi.org/10.30525/2661-5150/2022-1-10.

Статті індексовані в Scopus

 1. Чеканович М.Г. Conference Paper New building technology Chekanovich, M.G. Proceedings - 2nd International PhD Symposium in Civil Engineering, 1998, с. 191-196 (індексовано в Scopus)
 2. Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П Conference Paper Stress-strain state of reinforced anisotropic elements of round and annulus section Chekanovych, M., Romanenko, S., Andriievska, Y. / Materials Science Forum, 2019, 968 MSF, с. 309-316 (індексовано в Scopus)
 3. Чеканович М.Г., Чеканович О.М. Conference Paper Smart reinforced concrete structures Chekanovych, M., Chekanovych, O. / Keep Concrete Attractive - Proceedings of the fib Symposium 2005, 2005, 2, с. 1009-1014 (індексовано в Scopus)
 4. Чеканович М.Г. Conference Paper New building technology Chekanovich, M.G. Proceedings - 2nd International PhD Symposium in Civil Engineering, 1998, с. 191-196 (індексовано в Scopus)
 5. M. Surianinov, T. Yemelianova, O. Shyliaiev. Investigation of Free Vibrations of Three-Layered Circular Shell Supported by Annular Ribs of Rigidity. Materials Science Forum. ISSN: 1662-9752, Vol. 968, pp 437-443 doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.968.437 © 2019 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland (індексація в Scopus)
 6. N.M.Belyavina, V.Ya.Markiv, V.V.Zavodyanny Crystal structure of the “La5Al4” compound / Journal of Alloys and Compounds. – 2004.-367.-p.132-136. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2003.08.024 (індексація в Scopus)
 7. Nakonechna O.I., Dashevskyi M.M., Boshko О.І., Zavodyannyi V.V., Belyavina N.N. Effect of Carbon Nanotubes on Mechanochemical Synthesis of d-Metal Carbide Nanopowders and Nanocomposites / Progress in Physics of Metals // Volum 20, №1.-2019.-р.5-51. https://doi.org/10.15407/ufm.20.01.005 (індексація в Scopus and Web of Science)
 8. M. Litvinova, N. Andrieieva, V. Zavodyannyi, S.Loi, O.Shtanko Application of multiple correlation analysis method to modeling the physical properties of crystals (on the example of gallium arsenide) / Eastern-European journal of enterprise technologies Vol. 6, №4 (102), 2019.-p.39-45 https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.188512 (індексація в Scopus).
 9. V. V. Zavodyannyi Crystal structure analysis of K3VF6compound / EUREKA: Physics and Engineering № 2. 2020.-р.71-82. https://doi.org/10.21303/2461-4262.2020.001175 (індексація в Scopus).

Статті в періодичних наукових виданнях,що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 1. Sukach A.V., Tetyorkin V.V., Тkachuk A.I, Kozak A.O., Porada O.K., Ivashchenko V.I. Charge transport in SiCN/Si heterostructures. Materials Science in Semiconductor Processing. 2022. Vol. 143. 106515. (0,43 д. а.) (публікація у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection).
 2. Ткачук А.І. Нові підходи до вивчення питання "Променеві технології обробки" при викладанні дисципліни "Основні процеси обробки матеріалів (металів)". Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (ЦДПУ ім.В.Винниченка).Кропивницький, 2021. Вип. 201. С. 132-134. (0,51 д. а). (публікація у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (категорія Б), а також, до IndexCopernicusі GoogleScholar)
 3. Tetyorkin V.V., Sukach A.V., Tkachuk A.I. Dark current and 1/fnoise in forward biased InAs photodiodes. Semiconductor Physics, Quantum Electron & Optoelectronics. 2021. Vol. 24, No 4. P. 466-471. (0,48 д. а). (публікація у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection).
 4. Andriy Tkachuk, Volodymyr Tetyorkin and Andriy Sukach. Dislocation-related conductivity in Au(In)/Cd1-xZnxTe (x = 0, 0.1) Schottky contacts. Eur. Phys. J. Appl. Phys.2021. Vol. 96, No 2. 20101 (2021). (0,49 д. а.) (публікація у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection).
 5. Tkachuk Andriy, Tetyorkin Volodymyr, Sukach Andriy. Dark Current and Noise in Diffused and Epitaxial InAs Photodiodes. Proceedings of 44thInternational Semiconductor Conference CAS-2021 (an IEEE event), Romania. Bucharest, 2021. P. 279-282. (0,35 д.а.) (публікація у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection).
 6. Ткачук А.І. Особливості розгляду питання "Квантові комп'ютери" під час вивчення основ елементної бази сучасної комп'ютерної електроніки та ЕОМ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (ЦДПУ ім.В.Винниченка).Кропивницький, 2021. Вип. 198. С. 181-184. (0,67 д. а). (публікація у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (категорія Б), а також, до IndexCopernicus і GoogleScholar)
 7. Плівки SiCN: Отримання, властивості та практичне застосування (Огляд) / А.В. Сукач, В.В.Тетьоркін, В.І.Іващенко, О.К.Порада, А.О.Козак, А.І.Ткачук, І.М.Матіюк//Оптоелектроніка та напівпровідникова техніка. 2020. Вип. 55. С. 83-108. (2,1 д. а). (публікація у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, категорія Б)
 8. Ткачук А.І. Особливості вивчення такої складової соціально-політичних небезпек, як наркоманія (залежність від опіатів та опіоїдів), при викладанні безпеки життєдіяльності та охорони праці в галузі. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (ЦДПУ ім.В.Винниченка).Кропивницький, 2020. Вип. 191. С. 165-170. (0,75 д. а). (публікація у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (категорія Б), а також, до IndexCopernicus і GoogleScholar)
 9. Sukach A.V., Tetyorkin V.V., Tkachuk A.I. Shunt current in InAs diffused photodiodes. Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics. 2020. Vol. 23, № 2. P. 208-213. (0,41 д.а.). (публікація у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection).
 10. Optoelectronic properties and carrier transport mechanisms in amorphous SiCN / A.V. Sukach, V.V. Tetyorkin, А.І. Тkachuk, O.K. Porada, A.O. Kozak, V.I. Ivaschenko, V.S. Manzhara // Journal of Non-Crystalline Solids, Volume 523 (2019), article id. 119603. (0,48 д.а.) (публікація у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection)
 11. InSb фотодіоди (Огляд. Частина V) / А.В. Сукач, В.В. Тетьоркін, А.І. Ткачук, С.П. Троценко, М.Ю. Кравецький, І.М. Матіюк, А.В. Федоренко // Оптоелектроніка та напівпровідникова техніка. – 2019. Вип. 54. С. 51-78. (2,1 д.а.) (публікація у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, категорія Б)
 12. Гуцалюк О.М., Ткачук А.І., Барно О.М Науково-педагогічні підходи в дослідженні "Механізму шкідливого впливу тютюнопаління на організм людини" при викладанні дисципліни "Безпека життєдіяльності". Наукові записки. Серія: Педагогічні науки(ЦДПУ ім.В.Винниченка). Кропивницький, 2019. Вип. 183. С.80-85. (0,81 д. а). (публікація у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (категорія Б), а також, до IndexCopernicus і GoogleScholar)
 13. Tsarenko O.N., Tkachuk A.I., Ryabets S.I. IR Photodetectors Based on Isoperiodic Epitaxial Layers of Lead Tin Chalcogenides. Technical Physics. 2019, Vol. 64, Issue 3. P. 368-372. (0,87 д. а).(публікація у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection)
 14. Ткачук А.І. Особливості вивчення наркоманії (залежності від психостимуляторів та канабіноїдів), як складової соціально-політичних небезпек, при викладанні безпеки життєдіяльності та охорони праці в галузі. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (ЦДПУ ім.В.Винниченка). Кропивницький, 2019. Вип. 177. Ч.2. С.122-128. (0,91 д. а). (публікація у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (категорія Б), а також, до IndexCopernicus і GoogleScholar)
 15. Царенко О.Н., Ткачук А.И., Рябец С.И. Фотоприемники ИК-диапазона на основе изопериодических эпитаксиальных слоев халькогенидов свинца-олова. Журнал технической физики. – 2019, Том 89. Вып. 3. С. 404-408 (0,92 д.а.). (публікація у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, WebofScienceCoreCollection)
 16. InSb фотодіоди (Огляд. Частина ІV) / Тетьоркін В.В., Сукач А.В., Ткачук А.І., Троценко С.П. //Оптоелектроніка та напівпровідникова техніка, 2018. Вип. 53. С. 60-82. (2,1 д.а.) (публікація у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, категорія Б)
 17. Tetyorkin V.V., Sukach A.V., Tkachuk A.I., Trotsenko S.P. 1/fnoise and carrier transport mechanisms in InSb p+-njunctions. Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics. 2018. Vol. 21, № 4. P. 374-379 (0,47 д.а.). (публікація у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection)
 18. Ткачук А.І., Колтко Ю.С. Сучасні особливості вивчення глобальних проблем людства загальносвітового рівня. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (ЦДПУ ім.В.Винниченка). Кропивницький, 2018. Вип. 173. Ч. 2. С. 215-220. (0,71 д. а). (публікація у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (категорія Б), а також, до IndexCopernicus і GoogleScholar)
 19. Ткачук А.І. Нові підходи до вивчення питання "Шкідливі звички. Алкоголізм" при викладанні дисципліни "Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі". Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (ЦДПУ ім. В. Винниченка). Кропивницький, 2018. Вип. 168. С. 252-258. (0,86 д. а). (публікація у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (категорія Б), а також, до IndexCopernicus і GoogleScholar)
 20. Ivanochko U. Landscape and spatial concepts of Lviv city development in the late 19 - early 20 centuries: outlooks and realities of urban space harmonization// Architectural Studies.– 2016.– Vol. 2, №2.– P.119–124.
 21. Топилко С. І., Іваночко У.І., Лисенко О.Ю. Основні чинники та впливи процесу формування архітектурно-планувальної структури містечок Галичини, закладених у другій половині XVI-XVII ст// Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник.– 2019.– Вип. № 69.– С. 407–418.
 22. Hnes I., Ivanochko U. Spatial and social aspects of creating the housing environment in big cities // Rocznik Lubuski: Rewitalizacja społeczna. Systemowe i mentalne uwarunkowania. Pod redakcją Jerzego Leszkowicz-Baczyńskiego. – Zielona Góra, 2019. – Tom 45, część 2. – P. 51-68.
 23. Hnat G., Ivanochko U., Solovii L., Petrenko Y., Borutska Y. Features of the architecture of tourism and tourist complexes // International Journal of Computer Science and Network Security.– 2022.– Vol. 22, No. 9.– P.117–122.
 24. Smolenska S. The heroic period of architecture in Ukraine: early modernism of the 1920s-1930s // DOCOMOMO Journal, 2022. - No. 67.-P. 38-46.https://docomomojournal.com/index.php/journal/article/view/549(Scopus).
 25. Smolenska Svitlana. A Giant Avant-Garde Stadium Project in Ukraine: the Enigma of the 1930s // Architecture Civil Engineering Environment, 2021. Volume 14 - No. 4. P. 57-65. https://acee-journal.pl/1,7,61,Issues.html, DOI: 10.213 /ACEE-2021-031 (Web of Science).
 26. Smolenska Svitlana, Borysenko Artem. Lessons of the Lost Shopping Complex of the Late 19th Century // Architecture Civil Engineering Environment, 2021.Volume 14 - No. 1 - P. 33-44. - Режим доступу:http://www.acee-journal.pl/1,7,58,Issues.html ACEE Journal - Issues (acee-journal.pl) DOI:10.21307/ACEE-2021-004 (Web of Science).
 27. Smolenska S. A., Borysenko A. S. The Modern Shopping Centers of Kharkiv in Visitors' Perception // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 907, Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020) 21-22 May 2020, Kharkiv, Ukraine. - Режим доступу: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012071 (Scopus).
 28. Smolenska S., Borysenko A. The Evolution of commercial spaces in leading to shopping mall’s genesis // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2018. – № 4 (94). – С. 36–41. - Режим доступу: https://vestnik-construction.com.ua/uk/2018/4-94-2018.html  https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/4_94_2018/9.pdf
 29. Смоленская С. Вибрана проблематика збереження історичного середовища житлових комплексів 1920-х-1930-х років в Україні // Current Issues in Research, Conservation and Restoration of Historic Fortifications – Львів: Volume 16, 2022. - С. 32-39. ISSN: 2544-6517, DOI: https://doi.org/10.23939/fortifications2022.16.032 (https://science.lpnu.ua/fortifications/all-volumes-and-issues/volume-16-2022 https://science.lpnu.ua/fortifications)
 30. Danylko N., 2017. The formation and development of water recreation on the territory of Lviv (the late XVIIIth century – the first half of the XXth century). Space & FORM, 29, s. 187-200. (ARIANTA, BazTech, BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ, CEON, ICI Journals Master List, Polska Bibliografia Naukowa)
 31. Pohrebennyk V, Petryshyn H, Danylko N, Borowik B, Zawislak S. Potential for the development of recreation of the Lviv aglomeration on the basis of surface waters // 18th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2018. Hydrology and water resources: proceedings , 2–8 July, 2018, Albena, Bulgaria.– 2018.– P.579–586.0,31 ум.д.ар.(ДанилкоН.Я.)(SciVerse SCOPUS).