ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Статті

Анотації вибіркових дисциплін

 201 – Агрономія

Адаптивні технології в рослинництві

Географічні інформаційні системи у землеробстві

Сільськогосподарські меліорації

Спеціальне землеробство

Спеціальне рослинництво

Сучасні екологічні проблеми та збалансоване природокористування в агрономії

207 – ВБА

 

Загальна гістологія та ембріологія риб

Загальна гістологія та ембрілогія 2019

Екологічна фізіологія та біохімія гідробіонтів

Екологічна фізіологія та біохімія гідробіонтів 2019

Інтенсивні технології в аквакультурі

Інтенсивні технології в аквакультурі 2019

Культура наукової української мови

Лабораторні (спеціальні) методи дослідження

Лабораторні (спеціальні) методи дослідження 2019

Моніторинг селекційних процесів

Моніторинг селекційних процесів 2019

Організація селекційно-племінної роботи в рибництві 2019

051 – Економіка

Глобальна економіка

Медіаосвіта та медіаграмотність

Поведінкова економіка

Стратегічне управління

Сучасна економічна політика

Сучасні економічні теорії

204 – ТВППТ

 

Біологія адаптації с.-г. тварин

Популяційна генетика

Селекційні методи підвищення продуктивності свиней

Сучасні тенденції світової технології переробки і зберігання с.-г. продукції

Молекулярна генетика

Еволюційні основи селекції

Моніторинг селекційних процесів

Лабораторні (спеціальні) методи дослідження

Каталог вибіркових дисциплін