ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Про сектор міжнародних відносин

 

Одним з основних напрямів діяльності університету є розвиток міжнародної співпраці, підготовка здобувачів вищої освіти до здійснення професійної діяльності на рівні світових стандартів.

Міжнародна діяльність Університету спрямована на забезпечення його інтеграції з міжнародною університетською спільнотою, створення оптимальних умов для академічної мобільності здобувачів вищої освіти та викладачів, реалізації спільних освітніх програм, підготовки наукових кадрів. Партнерами університету є вищі навчальні заклади, освітні установи країни.

ХДАЕУ є учасником грантової програми ЄС Еразмус+

                    Erasmus+ - це програма Європейського Союзу для освіти, навчання, молоді та спорту. Програма Erasmus+ спрямована на підвищення кваліфікації та працевлаштування, а також модернізацію освіти, навчання та молодіжної роботи.

                    Erasmus+ підтримує міжнародну мобільність серед (здобувачів вищої освіти, слухачів, учнів, молодих людей та волонтерів) та персоналу (викладачів, тренерів, молодіжних працівників та людей, що працюють в організаціях, що займаються освітою, навчанням та молоддю).

Програма дозволяє здобувачам вищої освіти та співробітникам університетів виїжджати за кордон і створює можливості брати участь у проєктах разом із іноземними партнерами.

Програма покликана стати ефективним інструментом сприяння розвитку людського і соціального капіталу в Європі і за її межами.

Міжнародні і громадські зв’язки

В контексті підтримання міжнародних зв’язків значна увага приділяється організації спільних з міжнародними навчальними закладами науковим дослідженням. Реалізація міжнародної спрямованості наукової роботи відбувається як на змістовному, так і на організаційному рівнях.

ХДАЕУ продовжує роботу в напрямку реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу з Поморською академією (м. Слупськ, Польща) (Угода, 2019 р., Порозуміння 2015 р.).

В рамках загальної Угоди здійснення спільного навчання за спеціальністю 101 ”Екологія” першого (бакалаврського) рівня та Протоколу еквівалентності освітніх програм і навчальних планів вищих навчальних закладів  навчаються за програмою отримання подвійних дипломів.

         Ведеться робота щодо підготовки і виконання разом із зарубіжними партнерами програм із обов’язковим втіленням результатів спільної роботи в навчальний процес як в Університеті, так і в навчальних закладах-партнерах.

Діяльність Університету сприяє інтернаціоналізації вищої освіти і виведенню сучасної української освіти на рівень світових вимог, готує випускників, здатних гідно захищати і представляти інтереси України на міжнародній арені.