ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Стратегією реформування вищої освіти передбачено створення системи забезпечення та постійного поліпшення якості вищої освіти, яка відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти, враховує кращі світові практики та виступає головною технологією досягнення відповідності освітньої системи вимогам і потребам суспільства та особистості. Ключовими завданнями такої реформи є:

– інституціоналізація системи забезпечення якості вищої освіти на національному, регіональному та локальному рівнях за участю державних, громадських та професійних організацій;

– залучення зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів до розроблення нових нормативно- правових актів та методичних розробок, що здатні гарантувати стійке функціонування та розвиток системи забезпечення якості вищої освіти;.

Стейкхолдери професійної освіти — фізичні та/або юридичні особи, що заінтересовані у розвитку системи професійної освіти, мережі або окремих закладів професійної освіти та можуть впливати на систему або зазнають її впливу. Участь стейкхолдерів дозволяє ЗВО виявити контекст, в якому він функціонує, та визначити вимоги, дотримання яких для певної конкретної ОП становитиме «якість освіти».

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-наукової програми «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 050 Економіка галузі знань 05  Соціальні та поведінкові науки» ступеня вищої світи - доктор філософії: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» початкового рівня вищої освіти (короткого циклу) за спеціальністю 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація: молодший бакалавр обліку і оподаткування: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Харчові технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 181 Харчові технології галузі знань 18 «Виробництво та технології» кваліфікація: магістр з харчових технологій: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» початкового (короткий цикл) рівня вищої освіти за спеціальністю
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
20 Аграрні науки та продовольство, кваліфікація молодший бакалавр з технології виробництва продукції тваринництва: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Обговорення проєктів освітніх програм

Проєкт ОПП 081 Право 2021

Проєкт ОПП 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 2021

Проєкт ОПП 204 Технології виробництва продукції тваринництва 2022

Проєкт ОПП 206 Садово-паркове господарство 2021

Проєкт ОНП 051 Економіка 2021

Проєкт ОПП 202 Захист і карантин рослин 2021

Проект Освітньо-наукової програми 2019 ВБА

Витяг Рада молодих вчених ОНП 207 ВБА

Протокол ради роботодавців 207 "Водні біоресурси та аквакультура"

Проект Освітньо-наукової програми 2020 ВБА

Проєкт ОП 015 Професійна освіта

Проєкт ОПП 071 Облік і оподаткування МБ

Проєкт Освітньо-професійної програми 281 Публічне управління та адміністрування (магістр 2020)

Проєкт ОПП 193 Геодезія та землеустрій Б 2021

Обговорення діючих освітніх програм

Протоколи «Круглих столів»

Протоколи обговорень з працедавцями

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протоколи обговорення студентського самоврядування

Витяг Рада молодих вчених ОНП 207- ВБА

Протокол студентського самоврядування 207 -Водні біоресурси

Протокол Вчена рада ОНП ВБА

Протоколи обговорення академічної спільноти

Протокол ВБА