ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Стратегією реформування вищої освіти передбачено створення системи забезпечення та постійного поліпшення якості вищої освіти, яка відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти, враховує кращі світові практики та виступає головною технологією досягнення відповідності освітньої системи вимогам і потребам суспільства та особистості. Ключовими завданнями такої реформи є:

– інституціоналізація системи забезпечення якості вищої освіти на національному, регіональному та локальному рівнях за участю державних, громадських та професійних організацій;

– залучення зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів до розроблення нових нормативно- правових актів та методичних розробок, що здатні гарантувати стійке функціонування та розвиток системи забезпечення якості вищої освіти;.

Стейкхолдери професійної освіти — фізичні та/або юридичні особи, що заінтересовані у розвитку системи професійної освіти, мережі або окремих закладів професійної освіти та можуть впливати на систему або зазнають її впливу. Участь стейкхолдерів дозволяє ЗВО виявити контекст, в якому він функціонує, та визначити вимоги, дотримання яких для певної конкретної ОП становитиме «якість освіти».

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-наукової програми «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 050 Економіка галузі знань 05  Соціальні та поведінкові науки» ступеня вищої світи - доктор філософії: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» початкового рівня вищої освіти (короткого циклу) за спеціальністю 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація: молодший бакалавр обліку і оподаткування: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Харчові технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 181 Харчові технології галузі знань 18 «Виробництво та технології» кваліфікація: магістр з харчових технологій: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Обговорення проєктів освітніх програм

Проєкт ОНП 051 Економіка 2021

Проєкт ОПП 202 Захист і карантин рослин 2021

Проект Освітньо-наукової програми 2019 ВБА

Витяг Рада молодих вчених ОНП 207 ВБА

Протокол ради роботодавців 207 "Водні біоресурси та аквакультура"

Проект Освітньо-наукової програми 2020 ВБА

Проєкт ОП 015 Професійна освіта

Проєкт ОПП 071 Облік і оподаткування МБ

Проєкт Освітньо-професійної програми 281 Публічне управління та адміністрування (магістр 2020)

Проєкт ОПП 193 Геодезія та землеустрій Б 2021

Обговорення діючих освітніх програм

Протоколи «Круглих столів»

Протоколи обговорень з працедавцями

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протоколи обговорення студентського самоврядування

Витяг Рада молодих вчених ОНП 207- ВБА

Протокол студентського самоврядування 207 -Водні біоресурси

Протокол Вчена рада ОНП ВБА

Протоколи обговорення академічної спільноти

Протокол ВБА