ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Стратегією реформування вищої освіти передбачено створення системи забезпечення та постійного поліпшення якості вищої освіти, яка відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти, враховує кращі світові практики та виступає головною технологією досягнення відповідності освітньої системи вимогам і потребам суспільства та особистості. Ключовими завданнями такої реформи є:

– інституціоналізація системи забезпечення якості вищої освіти на національному, регіональному та локальному рівнях за участю державних, громадських та професійних організацій;

– залучення зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів до розроблення нових нормативно- правових актів та методичних розробок, що здатні гарантувати стійке функціонування та розвиток системи забезпечення якості вищої освіти;.

Стейкхолдери професійної освіти — фізичні та/або юридичні особи, що заінтересовані у розвитку системи професійної освіти, мережі або окремих закладів професійної освіти та можуть впливати на систему або зазнають її впливу. Участь стейкхолдерів дозволяє ЗВО виявити контекст, в якому він функціонує, та визначити вимоги, дотримання яких для певної конкретної ОП становитиме «якість освіти».

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-наукової програми «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 050 Економіка галузі знань 05  Соціальні та поведінкові науки» ступеня вищої світи - доктор філософії: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до проєкту Освітньої програми «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05  Соціальні та поведінкові науки  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до проєкту Освітньої програми «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05  Соціальні та поведінкові науки Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» початкового рівня вищої освіти (короткого циклу) за спеціальністю 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація: молодший бакалавр обліку і оподаткування: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до проєкту Освітньої програми «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок  галузі знань 07  Управління та адміністрування  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Менеджмент інформаційних технологій» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 "Управління та адміністрування", кваліфікація: бакалавр менеджменту: аЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до проєкту Освітньої програми  «Підприємництво та торгівля» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 Підприємництво та торгівля  галузі знань 07  Управління та адміністрування Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до проєкту Освітньої програми «Підприємництво та торгівля» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 Підприємництво та торгівля  галузі знань 07  Управління та адміністрування  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Право» початкового рівня вищої освіти (короткого циклу) за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 кваліфікація: молодший бакалавр: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Харчові технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 181 Харчові технології галузі знань 18 «Виробництво та технології» кваліфікація: магістр з харчових технологій: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» початкового (короткий цикл) рівня вищої освіти за спеціальністю
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
20 Аграрні науки та продовольство, кваліфікація молодший бакалавр з технології виробництва продукції тваринництва: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій» початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій галузі знань 19 "Архітектура та будівництво", кваліфікація: молодший бакалавр з геодезії та землеустрою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій галузі знань 19 "Архітектура та будівництво", кваліфікація: бакалавр з геодезії та землеустрою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій галузі знань 19 "Архітектура та будівництво", кваліфікація: магістр з геодезії та землеустрою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 Туризм галузі знань 24 «Сфера обслуговування», кваліфікація: бакалавр з туризму: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Архітектура та містобудування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування, галузі знань 19 "Архітектура та будівництво", кваліфікація: бакалавр  архітектури та містобудування: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, галузі знань 19 "Архітектура та будівництво", кваліфікація: бакалавр  з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, галузі знань 19 "Архітектура та будівництво", кваліфікація: магістр з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, галузі знань 14 "Електрична інженерія", кваліфікація: бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Обговорення проєктів освітніх програм

Проєкт ОПП 242 Туризм (бакалавр 2022)

Проєкт ОПП 015 Професійна освіта (Економіка) (магістр) 2023

Проєкт ОПП 051 Економіка (баkалавр) 2023

Проєкт ОПП 051 Економіка (магістр) 2023

Проєкт ОПП 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (бакалавр) 2023

Проєкт ОПП 076 Підприємництво та торгівля (бакалавр) 2023

Проєкт ОПП 076 Підприємництво та торгівля (магістр) 2023

Проєкт ОПП 081 Право (молодший бакалавр) 2023

Проєкт ОПП 103 Науки про Землю (бакалавр) 2023

Проєкт ОПП 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (бакалавр) 2023

Проєкт ОПП 181 Харчові технології (бакалавр) 2023

Проєкт ОПП 181 Харчові технології (магістр) 2023

Проєкт ОПП 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (бакалавр) 2023

Проєкт ОПП 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (магістр) 2023

Проєкт ОПП 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (молодший бакалавр) 2023

Проєкт ОПП 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (бакалавр) 2023

Проєкт ОПП 207 Водні біоресурси та аквакультура (бакалавр) 2022

Проєкт ОПП 207 Водні біоресурси та аквакультура (магістр) 2022

Проєкт ОПП 207 Водні біоресурси та аквакультура (доктор філософії pHD) 2022

Проєкт ОПП 206 Садово-паркове господарство (магістр 2023)

Проєкт ОПП 206 Садово-паркове господарство (бакалавр 2023)

Проєкт ОПП 205 Лісове господарство (бакалавр 2023)

Проєкт ОПП 073  Менеджмент інформаційних технологій 2022

Проєкт ОПП 191 Архітектура та містобудування 2021

Проєкт ОПП 081 Право 2021

Проєкт ОПП 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 2021

Проєкт ОПП 204 Технології виробництва продукції тваринництва 2022

Проєкт ОПП 206 Садово-паркове господарство 2021

Проєкт ОНП 051 Економіка 2021

Проєкт ОПП 202 Захист і карантин рослин 2021

Проект Освітньо-наукової програми 2019 ВБА

Витяг Рада молодих вчених ОНП 207 ВБА

Протокол ради роботодавців 207 "Водні біоресурси та аквакультура"

Проект Освітньо-наукової програми 2020 ВБА

Проєкт ОП 015 Професійна освіта

Проєкт ОПП 071 Облік і оподаткування МБ

Проєкт Освітньо-професійної програми 281 Публічне управління та адміністрування (магістр 2020)

Проєкт ОПП 193 Геодезія та землеустрій Б 2021

Обговорення діючих освітніх програм

Протоколи «Круглих столів»

Протоколи обговорень з працедавцями

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протоколи обговорення студентського самоврядування

Витяг Рада молодих вчених ОНП 207- ВБА

Протокол студентського самоврядування 207 -Водні біоресурси

Протокол Вчена рада ОНП ВБА

Протоколи обговорення академічної спільноти

Протокол ВБА