ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Право (молодший бакалавр)

081 Освітня програма

081 Рецензії ОП

081 Навчальний план

081 Робочий план

081 Робочі програми навчальних дисциплін

081 Відомості про самооцінювання ОПП

 

Архітектура та містобудування (бакалавр)

191 Освітня програма

191 Рецензії ОП 

191 Навчальний план

191 Робочий план

191 Силабуси навчальних дисциплін

191 Відомості про самооцінювання ОПП

 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (бакалавр)

141 Освітня програма

141 Рецензії ОП 

141 Навчальний план

141 Робочий план

141 Силабуси навчальних дисциплін

141 Відомості про самооцінювання ОПП

 

Геодезія та землеустрій (молодший бакалавр)

193 Освітня програма

193 Рецензії ОП

193 Навчальний план

193 Робочий план

193 Силабуси навчальних дисциплін

193 Відомості про самооцінювання ОПП

 

Туризм (бакалавр)

242 Освітня програмаа

242 Рецензії ОП 

242 Навчальний план

242 Робочий план

242 Силабуси навчальних дисциплін

242 Робочі програми навчальних дисциплін

242 Відомості про самооцінювання ОПП

 

Лісове господарство (бакалавр)

205 Освітня програма

205 Рецензії ОП 

205 Навчальний план

205 Силабуси навчальних дисциплін

205 Відомості про самооцінювання ОПП

 

Фінанси, банківська справа та страхування (бакалавр)

072 Освітня програма

072 Рецензії ОП 

072 Навчальний план

072 Робочий план

072 Робочі програми навчальних дисциплін

072 Силабуси навчальних дисциплін

072 Відомості про самооцінювання ОПП

 

Садово-паркове господарство (бакалавр)

206 Освітня програма

206 Рецензії ОП 

206 Навчальний план

206 Силабуси навчальних дисциплін

206 Відомості про самооцінювання ОПП

 

Садівництво та виноградарство (бакалавр)

203 Освітня програма

203 Рецензії ОП 

203 Навчальний план

203 Силабуси навчальних дисциплін

203 Відомості про самооцінювання ОПП

 

Готельно-ресторанна справа (бакалавр)

241 Освітня програма

241 Рецензії ОП 

241 Навчальний план

241 Робочий план

241 Робочі програми навчальних дисциплін

241 Силабуси навчальних дисциплін

241 Відомості про самооцінювання ОПП

 

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (бакалавр)

194 Освітня програма

194 Рецензії ОП 

194 Навчальний план

194 Робочий план

194 Робочі програми навчальних дисциплін

194 Силабуси навчальних дисциплін

194 Відомості про самооцінювання ОПП

 

Економіка (доктор філософії) 

051 Освітня програма

051 Рецензії ОП

051 Навчальний план

051 Робочий план

051 Силабуси навчальних дисциплін

051 Робочі програми навчальних дисциплін

051 Відомості про самооцінювання ОПП

 

Захист і карантин рослин (магістр)

202 Освітня програма

202 Рецензії ОП

202 Навчальний план

202 Робочий план

202 Силабуси навчальних дисциплін

202 Відомості про самооцінювання ОПП

 

Готельно-ресторанна справа (магістр)

241 Освітня програма

241 Рецензії ОП

241 Навчальний план

241 Робочий план

241 Робочі програми навчальних дисциплін

241 Силабуси навчальних дисциплін

241 Відомості про самооцінювання ОПП

 

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (бакалавр)

194 Освітня програма

194 Рецензії ОП

194 Навчальний план

194 Робочий план

194 Робочі програми навчальних дисциплін

194 Силабуси навчальних дисциплін

194 Відомості про самооцінювання ОПП

 

Геодезія та землеустрій (молодший бакалавр)

193 Освітня програма

193 Рецензії ОП

193 Навчальний план

193 Робочий план

193 Силабуси навчальних дисциплін

193 Відомості про самооцінювання ОПП

 

Туризм (бакалавр)

242 Освітня програма

242 Рецензії ОП

242 Навчальний план

242 Робочий план

242 Силабуси навчальних дисциплін

242 Відомості про самооцінювання ОПП

 

Лісове господарство (бакалавр)

205 Освітня програма

205 Рецензії ОП

205 Навчальний план

205 Силабуси навчальних дисциплін

205 Відомості про самооцінювання ОПП

 

Архітектура та містобудування (бакалавр)

191 Освітня програма

191 Рецензії ОП

191 Навчальний план

191 Робочий план

191 Силабуси навчальних дисциплін

191 Відомості про самооцінювання ОПП

 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (бакалавр)

141 Освітня програма

141 Рецензії ОП

141 Навчальний план

141 Робочий план

141 Силабуси навчальних дисциплін

141 Відомості про самооцінювання ОПП

 

Садово-паркове господарство (бакалавр)

206 Освітня програма

206 Рецензії ОП

206 Навчальний план

206 Силабуси навчальних дисциплін

206 Відомості про самооцінювання ОПП

 

Право (молодший бакалавр)

081 Освітня програма

081 Рецензії ОП

081 Навчальний план

081 Робочий план

081 Робочі програми навчальних дисциплін

081 Відомості про самооцінювання ОПП

 

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (молодший бакалавр)

204 Освітня програма

204 Рецензії ОП

204 Навчальний план

204 Робочий план

204 Силабуси навчальних дисциплін

204 Відомості про самооцінювання ОПП

 

Готельно-ресторанна справа (бакалавр)

241 Освітня програма

241 Рецензії ОП

241 Навчальний план

241 Робочий план

241 Силабуси навчальних дисциплін

241 Відомості про самооцінювання ОПП

 

Професійна освіта (Економіка) (магістр)

015 Освітня програма

015 Рецензії ОП

015 Навчальний план

015 Робочий план

015 Робочі програми навчальних дисциплін

015 Силабуси навчальних дисциплін

015 Відомості про самооцінювання ОПП

 

Геодезія та землеустрій (молодший бакалавр)

193 Освітня програма (2021)

193 Рецензії ОП

193 Навчальний план (2021-2023)

193 Робочий план (2021-2022)

193 Силабуси навчальних дисциплін

193 Відомості про самооцінювання ОПП

 

Право (молодший бакалавр)

081 Освітня програма (2021)

081 Рецензії ОП

081 Навчальний план (2021-2023)

081 Бази практики

081 Робочі програми навчальних дисциплін

081 Відомості про самооцінювання ОПП

 

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (молодший бакалавр)

204 Освітня програма (2021)

204 Рецензії ОП

204 Навчальний план (2021-2023)

204 Робочий план (2021-2022)

204 Програми практики

204 Бази практики

204 Робочі програми навчальних дисциплін

204 Силабуси навчальних дисциплін

204 Відомості про самооцінювання ОПП

204 Програма візиту

204 Результати анкетування

204 Звіт про результати акредитаційної експертизи

 

Садово-паркове господарство (Бакалавр)

206 Освітня програма

206 Рецензії ОП

206 Навчальний план (2021-2025 н.р.)

206 Робочі програми навчальних дисциплін

206 Силабуси навчальних дисциплін

206 Відомості про самооцінювання ОПП

 

Готельно-ресторанна справа (бакалавр)

241 Освітня програма

241 Рецензії ОП

241 Навчальний план (2021-2025 н.р.)

241 Робочий план 2021-2022 н.р.

241 Силабуси навчальних дисциплін

241 Відомості про самооцінювання ОПП

 

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (бакалавр)

194 Освітня програма 

194 Рецензії ОП

194 Навчальний план

194 Робочий план

194 Програми практики

194 Бази практики

194 Результати анкетування

194 Робочі програми навчальних дисциплін

194 Силабуси навчальних дисциплін

194 Відомості про самооцінювання ОПП

 

Харчові технології (магістр)

181 Освітня програма (2019)

181 Освітня програма (2020)

181 Освітня програма (2021)

181 Навчальний план

181 Рецензії ОП

181 Відомості про самооцінювання ОПП

181 Програма візиту

181 Силабуси навчальних дисциплін

181 Програми практики

181 Результати анкетування

181 Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

181 Сертифікат про акредитацію

 

Захист і карантин рослин

202 ОП

202 Навчальний план

202 Робочі програми навчальних дисциплін

202 Силабуси навчальних дисциплін

202 Рецензії на ОП

202 Відомості про самооцінювання ОП

202 Програма акредитаційного онлайн-візиту експертної групи

202 Документи для роботи експертної групи

202 Звіт про результати акредитаційної експертизи  ОПП «Захист і карантин рослин»

202 Сертифікат про акредитацію

 

Професійна освіта

015 ОП

015 Навчальний план

015 Робочі програми навчальних дисциплін

015 Анотації

015 Рецензії на ОП

015 Відомості про самооцінювання ОП

 

Облік і оподаткування

071 ОП

071 Навчальний план

071 Робочі програми навчальних дисциплін

071 Силабус

071 Рецензії на ОП

071 Відомості про самооцінювання ОП

071 Програма акредитаційного онлайн-візиту експертної групи

071 Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми «Облік і оподаткування»

 

Екологія 

101 Iнформацiйне забезпечення

101 Декларування виконання вимог Ліцензійних умов

101 Інформація про навчальні і робочі програми дисциплін

101 Методичне забезпечення

101 Навчальний план

101 ОПП

101 Експертні висновки

 

Науки про Землю

103 Декларування виконання вимог Ліцензійних умов

103 Навчально-методичне забезпечення

103 ОПП

103 Інформаційне забезпечення

103 Експертні висновки

 

Геодезія та землеустрій

193 Відомості про декларування виконання вимог Ліцензійних умов

193 Відомості про інформаційне забезпечення

193 Концепція освітньої діяльності

193 Текстовий опис використання інформаційних ресурсів

 

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (бакалавр)

194 Навчальний план

194 ОПП

194 Робочі програми навчальних дисциплін

194 Відомості про самооцінювання

194 Рецензіі на ОПП

194 Програма проведення акредитаційної експертизи

194 Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми ОП «Гідротехнічне будівництво, ВІ та ВТ»

 

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (магістр)

194 Декларування виконання вимог Ліцензійних умов

194 Навчально-методичне забезпечення

194 ОПП

194 Інформаційне забезпечення

194 Експертні висновки

  

Агрономія (доктор філософії)

201 Відомості про самооцінювання ОНП «Агрономія»

201 Програма дистанційного візиту ЕГ для проведення акредитаційної експертизи ОНП «Агрономія»

201 Звіт про результати акредитаційної експертизи  ОНП «Агрономія»

 
 
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (доктор філософії)
 
204 Відомості про самооцінювання ОНП «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
 
204 Програма дистанційного візиту ЕГ для проведення акредитаційної експертизи ОНП «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

204 Звіт про результати акредитаційної експертизи ОНП «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

 

Водні біоресурси та аквакультура (доктор філософії)

207 Відомості про самооцінювання ОНП «Водні біоресурси та аквакультура»

207 Програма дистанційного візиту ЕГ для проведення акредитаційної експертизи ОНП «Водні біоресурси та аквакультура»

207 Звіт про результати акредитаційної експертизи  ОНП «Водні біоресурси та аквакультура»

 

ОГОЛОШЕННЯ

Згідно наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 218-Е від 16 лютого 2022 року в період з 28 лютого по 02 березня 2022 року буде проводитися акредитаційна експертиза у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 204  Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва освітньої програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» за початковим рівнем (короткого циклу) вищої освіти у Херсонському державному аграрно-економічному університеті.

Програмою онлайн-візиту експертної групи запланована «Відкрита зустріч», яка відбудеться 28 лютого 2022 року о 16:00 годині, взяти участь в якій можуть особи, які виявили бажання (крім гаранта ОП та представників адміністрації університету).

Участь усіх бажаючих у відеоконференції за посиланням:

https://us04web.zoom.us/j/74706630582?pwd=UdpoqcBKMDsl12IGN_5Ziji8pxK9a7.1

Ідентифікатор конференції: 747 0663 0582

Пароль: 2022

 

ОГОЛОШЕННЯ 

Згідно з наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 1872-Е від 13 жовтня 2021 року, в період з 01 по 03 листопада 2021 року буде проведено акредитаційну експертизу у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 051 Економіка освітньої програми «Економіка» (ID 37233) за третім рівнем вищої освіти у Херсонському державному аграрно-економічному університеті. 

Програмою онлайн-візиту експертної групи запланована «Відкрита зустріч», яка відбудеться 2 листопада 2021 року з 15:00 до 15:30, взяти участь в якій можуть усі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників адміністрації ХДАЕУ. 

Підключитися до конференції можна за лінком: 

https://us02web.zoom.us/j/8203679671?pwd=SjRwSzI4SGZpNjMra1Z3TVpOZ2t5dz09

Ідентифікатор конференції: 820 367 9671

Пароль: 2021

 

ОГОЛОШЕННЯ 

Згідно з наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 155-Е від 15 вересня  2021 року, в період з 28 по 30 вересня  2021 року буде проведено акредитаційну експертизу у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньої програми «Харчові технології» за другим (магістерським) рівнем  вищої освіти у Херсонському державному аграрно-економічному університеті. 

Програмою онлайн-візиту експертної групи запланована «Відкрита зустріч», яка відбудеться 29 вересня 2021 року з 12:15 до 13:00, взяти участь в якій можуть усі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників адміністрації ХДАЕУ. 

Підключитися до конференції можна за лінком: 

https://us04web.zoom.us/j/71211925809?pwd=UEI4NzdjWmoybnNrODAvelBPdlQ4Zz09 

Ідентифікатор конференції: 712 1192 5809

Пароль: 2021

 

ОГОЛОШЕННЯ 

Згідно з наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 872-Е від 16 квітня 2021 року, в період з 28 по 30 квітня 2021 року буде проведено акредитаційну експертизу у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і оподаткування» (ID 36167) за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти у Херсонському державному аграрно-економічному університеті. 

Програмою онлайн-візиту експертної групи запланована «Відкрита зустріч», яка відбудеться 29 квітня 2021 року з 12:30 до 13:00, взяти участь в якій можуть усі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників адміністрації ХДАЕУ. 

Підключитися до конференції можна за лінком: 

https://us02web.zoom.us/j/82940423444?pwd=cGpCTjlTV3J5aFkwaDV1bDV1bXZVUT09 

Ідентифікатор: 829 4042 3444 

Пароль: 2021

 

ОГОЛОШЕННЯ

Згідно з наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 677-Е від 26 березня 2021 року, в період з 12 по 14 квітня 2021 року буде проведено акредитаційну експертизу у віддаленому(дистанційному) режимі за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» освітньої програми «Захист і карантин рослин» (ID 26155) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Херсонському державному аграрно-економічному університеті.

Програмою онлайн-візиту експертної групи запланована «Відкрита зустріч», яка відбудеться 12 квітня 2021 року з 15:30 до 16:00, взяти участь в якій можуть усі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників адміністрації ХДАЕУ.

Підключитися до конференції можна за лінком:

https://zoom.us/j/99311278425?pwd=YjlCRXYwL2o1NTdPQkVoaWdMWmIzdz09

Ідентифікатор: 993 1127 8425

Пароль: 2021

 

ОГОЛОШЕННЯ

Згідно наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 1044-Е від 06 липня 2020 року в період з 13 по 15 липня 2020 року буде проводитися акредитаційна експертиза у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 201 «Агрономія» освітньої програми «Агрономія» за третім рівнем вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі «Херсонський державний аграрний університет». 

Програмою онлайн-візиту експертної групи запланована «Відкрита зустріч», яка відбудеться 13 липня 2020 з 15:30 до 16:00, прийняти участь в якій можуть усі учасники охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОНП та представників адміністрації ДВНЗ «ХДАУ»). 

Підключитися до конференції можна за лінком:

https://us04web.zoom.us/j/75027718741?pwd=UHpPeHprQnJvOHh6WVdBamZNMERIZz09

Ідентифікатор конференції: 75027718741

Пароль: 4GTvxL

 

ОГОЛОШЕННЯ

Згідно наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 1096-Е від 28 липня 2020 року в період з 27 по 29 серпня 2020 року буде проводитися акредитаційна експертиза у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка» за третім рівнем вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі «Херсонський державний аграрний університет».

 

Програмою онлайн-візиту експертної групи запланована «Відкрита зустріч», яка відбудеться 27 серпня 2020 з 18:00 до 18:40, взяти участь в якій можуть особи, які виявили бажання (крім гаранта ОНП та представників адміністрації ДВНЗ «ХДАУ»).

Підключитись до конференції Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/82582038780?pwd=WDhTTnJudjVTclhKcDZxYlRjMytEZz09

Ідентифікатор конференції: 825 8203 8780

Код доступу: 2020

 

ОГОЛОШЕННЯ

Згідно наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 1112-Е від 04 серпня 2020 року в період з 09 по 11 вересня 2020 року буде проводитися акредитаційна експертиза у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітньої програми «Водні біоресурси та аквакультура»(ID37236) за третім рівнем вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі «Херсонський державний аграрний університет».

Програмою онлайн-візиту експертної групи запланована «Відкрита зустріч», яка відбудеться 09 вересня 2020р. з 15:30 до 16:00, взяти участь в якій можуть особи, які виявили бажання (крім гаранта ОНП та представників адміністрації ДВНЗ «ХДАУ»).

 

Підключитись до конференції Zoom: https://us04web.zoom.us/j/77804023650?pwd=SlNRck04ZFExdkw3bFFsbFlmZWRhQT09

Ідентифікатор конференції: 778 0402 3650

Код доступу: 2020agro

 

ОГОЛОШЕННЯ

Згідно наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 1648-Е від 22 жовтня 2020 року в період з 29 жовтня 2020–31 жовтня 2020р буде проводитися акредитаційна експертиза у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньої програми «Харчові технології» (ID33970) за другим рівнем вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі «Херсонський державний аграрний університет».

Програмою онлайн-візиту експертної групи запланована «Відкрита зустріч», яка відбудеться 29 жовтня 2020р. з 16:20 до 17:00, взяти участь в якій можуть особи, які виявили бажання (крім гаранта ОНП та представників адміністрації ДВНЗ «ХДАУ»).

Підключитись до конференції Zoom: https://us04web.zoom.us/j/79787278485?pwd=VUN1a3NQMzBUSGpnVjVzeExBTDJEZz09

Ідентифікатор конференції: 797 8727 8485

Код доступу: 2020

 

ОГОЛОШЕННЯ

Згідно з наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти №1729-Е від 02 листопада 2020 року, в період з 12 по 14 листопада 2020 року буде проведено акредитаційну експертизу у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 015 «Професійна освіта (Економіка)» освітньої програми «Професійна освіта (Економіка)» (ID 35715) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі «Херсонський державний аграрний університет».

Програмою онлайн-візиту експертної групи запланована «Відкрита зустріч», яка відбудеться 12 листопада 2020 року з 15:15 до 15:55, взяти участь в якій можуть усі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОПП та представників адміністрації ДВНЗ «ХДАУ»).

Підключитися до конференції можна за лінком:

https://us04web.zoom.us/j/72827319920?pwd=YnR4NXhYdlBNKzdYYVMrczlhUzJpUT09

Ідентифікатор: 728 2731 9920

Пароль: 2020

Програма виїзду комісії з акредитації ОП Професійна освіта

 

ОГОЛОШЕННЯ

Згідно наказу  Національного агенства і забезпечення якості вищої освіти №1322-Е від 17 вересня 2020 року в період 19 по 21 листопада 2020 року буде проводитися акредитаційна експертиза у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньої програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» за третім рівнем вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі «Херсонський державний аграрний університет».

Програмою онлайн-візиту експертної групи запланована «Відкрита зустріч», які відбудеться 19 листопада 2020 року з 16-00 до 17-00, прийняти участь в якій можуть усі особи, які виявили бажання (крім гаранта ОНП та представників адміністрації ДВНЗ «ХДАУ).

Підключитися до конференції можна за лінком:

https://us04web.zoom.us/j/76516622008?pwd=TEk1WkZzbzloTW9mSkxvNVY0SnR5dz09

Ідентифікатор конференції: 765 1662 2008 

Пароль: 2020

 

Садівництво та виноградарство

203.Відомості про інформаційне забезпечення

203.Концепція освітньої діяльності

203.Текстовий опис з розрахунками

 

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

204 Декларування виконання вимог Ліцензійних умов

204 Навчально-методичне забезпечення

204 Освітньо-професійна програма

204 Інформаційне забезпечення

204 Експертний висновок

 

Публічне управління та адміністрування

281 ВІДОМОСТІ про інформаційне забезпечення

281 Декларування

281 КОНЦЕПЦІЯ

281 Текстовий опис використання інформаційних ресурсів

 

 
 

Сертифікати про акредитацію.

051 Економіка (бакалавр)
051 Економіка (магістр)
071 Облік і оподаткування (бакалавр)
071 Облік і оподаткування (магістр)
073 Менеджмент (бакалавр)
073 Менеджмент (магістр)
074 Публічне управління та адміністрування (бакалавр)
074 Публічне управління та адміністрування (магістр)
076 Пiдприємництво, торгівл та біржова діяльність (бакалавр)
076 Пiдприємництво, торгівл та біржова діяльність (магістр)
101 Екологія (бакалавр)
101 Екологія (магістр)
103 Науки про землю (бакалавр)
103 Науки про землю (магістр)
192 Будівництво та цивільна інженерія (бакалавр)
192 Будівництво та цивільна інженерія (магістр)
193 Геодезія та землеустрій (бакалавр)
193 Геодезія та землеустрій (магістр)
201 Агрономія (бакалавр)
201 Агрономія (магістр)
204 Технологія виробництва і переробки продукції твариництва(бакалавр)
204 Технологія виробництва і переробки продукції твариництва(магістр)
205 Лісове господарство (бакалавр)
206 Садово-паркове господарство (бакалавр)
207 Водні біоресурси та аквакультура (бакалавр)
207 Водні біоресурси та аквакультура (магістр)

101 Екологія (магістр)_2019
103 Науки про землю (магістр)_2019
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (магістр)_2019
204 Технологія виробництва і переробки продукції твариництва(магістр)_2019
281 Публічне управління та адміністрування (бакалавр)_2019